Коронавирус в България и по света
Коронавирус в България и по света
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email

Заключителни тези - Мнозинството от читателите са против проучванията за шистов газ

Снимка

Природният газ може да бъде преходът към по-природощадящи енергийни източници

Валентин Кънев

Доколко природният газ е екологично гориво? Нека го сравним с другите източници. Ядрената енергетика не отделя въглероден двуокис и е благоприятна за ограничаване на парниковия ефект, но след Фукушима в близко бъдеще няма да се случат нови големи проекти за ядрени електроцентрали.

Основна теза Заключителна теза
Снимка

Крайно време е за глобална забрана на фракинга и България ще бъде последвана в тази посока

Геерт де Кок

Бих искал да поздравя българските граждани за постигнатата цел – безсрочната забрана за инжектиране на ценни водни ресурси с химикали под земята под високо налягане. Гражданите на България, обезпокоени от екологичните ефекти на една рискована технология, организираха мирни демонстрации и предизвикаха дебат.

Основна теза Заключителна теза

Резултати от гласуването на този етап

30%46 гласа
 Благодарим за вашия глас!
70%105 гласа

Милен Енчев

Модератор
Досега в дебата убедително води позицията, че проучванията за шистов газ в България не трябва да се допускат. В края на първия "рунд" процентното съотношение на гласовете (480 на брой) беше 70 на 30 в полза на забраната. А тя междувременно беше приета от парламента с далеч по-голямо процентно мнозинство – пълен мораториум за прилагането на хидравличния разрив (фракинг) при проучвания и добив на нефт или газ в България.

Дни след решението на Народното събрание поканихме геолога от БАН проф. Кристалина Стойкова за гост-експерт по дебата. Тя добави фактологична стойност към спора – в България в момента има около 200 сондажа за нефт и газ на голяма дълбочина, които минават през водоносния хоризонт в Добруджа и те не са нанесли щети, гласи позицията на експерта.

Заради настроението си срещу категоричната забрана и заради опита си в проучвания на нефт и газ в България, някои я обвиниха в конфликт на интереси, а нас – в тенденциозност. Такава нямаше. Потърсихме човек с досег до материята, който да представи повече факти по нея. А мотивът ни беше, че при гласуването на мораториума депутатите сякаш боравиха с дефицит от факти и излишък от емоции.

Становището на гост-експерта не промени осезаемо съотношението на настроенията - от около 230 гласували след публикуването му 31% са срещу забраната за проучванията, а 69% - "за". Продължаваме със заключителните тези на двамата основни участници.

 
Снимка

Природният газ може да бъде преходът към по-природощадящи енергийни източници

Валентин Кънев

Позиция Да
Доколко природният газ все пак е екологично гориво? Нека го сравним с другите налични източници. Знаем за ядрената енергетика, която не отделя въглероден двуокис – тя е благоприятна за ограничаване на парниковия ефект, но след случая Фукушима в близко бъдеще няма да се случат нови големи проекти за ядрени електроцентрали. Просто тя е високо рискова и не може да се счита за основен източник на енергия. За въглищата, които и в България са основен източник за производство на електричество – при изгарянето им парниковите емисии са 2 пъти повече, отколкото на природния газ. И остават възобновяемите източници и природният газ.

Не можем веднага да превключим на възобновяеми източници. Просто не е възможно, а и нуждите от енергия в света ще нарастват в следващите години, а ВЕИ няма да могат да ги посрещнат. Например през 2050 г. се предполага, че 2 пъти ще се увеличи потреблението на енергия на човечеството. Така че използването на природния газ за покриване на растящите нужди е и решение, което Европейският съюз неколкократно изтъква в стратегията си за развитие на енергетиката в бъдеще. Именно природният газ може да бъде възможността за преход към други енергийни източници, които са по-природощадящи.

Силно преувеличена е опасността при шистов добив да изтича метан, който да замърси атмосферата, бидейки силен парников газ. 

При шистовия газ има един активен период на "възбуждане" на находището (фракингът - хидроразрив, който трае 2-3 седмици), след което сондажната установка се демонтира и на мястото й се слага кран, свързващ находището с газопровод. По време на самия добив не може да се получи изтичане на метан в атмосферата, защото всичко е изолирано.

Опасението, че от самия шистов слой ще проникне газ през пролуки и разломи към водоносните хоризонти, също е преувеличено. Защо? Самите шисти са непроницаеми, екраниращи скали. При фракинга шистите, които са обработени или фракирани, заемат ограничено пространство около хоризонталния ствол на сондажа.

Шистите, които остават извън обсега на фракинга, вместват (покриват и заобикалят) фракираните скали и не позволяват на газа, който е заел обработеното (фракираното) пространство да прониква нагоре и встрани. Тези шисти остават непроницаеми и екраниращи и след фракинга, дори след използването на големи налягания. Когато говорим, че не изтича газ, това се отнася и за всички флуиди, включително и за течността, която се използва при фракирането. Практиката досега показва, че не се наблюдава проникване както през шистите, така и по разломи, пресичащи шистите. Разбира се постоянният контрол и мониторинг са задължителни.

Би следвало да се има предвид също, че пробивите за шистов газ се правят на голяма дълбочина – на повече от 1000 метра под водоносните хоризонти.

В този ред, няколко думи за случая в Павилиън, Уайоминг. Това не е типичен случай на добив на шистов газ, защото там геологията е много специфична. С него много се спекулира, но това е уникален случай. Резервоарът, газовото находище в Павилиън, вместо на 2.5-3 и повече километра, се намира едва на 1000 метра дълбочина, а на места се изкачва почти до повърхността. Самият резервоар, от който се добива, не е от чисти шистови скали, а е редуване на плътни пясъчници с шисти. Забележете, там не се прави типичното за шистовия газ хоризонтално сондиране, има само вертикални сондажи. Но основната характеристика е, че там просто няма регионален шистов екран, който да не позволява на газа да изтича. И проблеми е имало още преди да започнат проучванията през 1960 г. и добивът на газ по-късно. В кладенците в околността е избликвал газ и качеството на водата, това е описано, е било проблем дълго преди добива в Павилиън. Проблемът в този район се дължи по-скоро на самата геология, отколкото на метода на хидравличния фракинг. Коментарът на индустрията е, че изводите на американската агенция по околна среда (ЕРА) по този случай не са съвсем коректни и са донякъде тенденциозни.

Няколко думи за страховете от замърсената вода, използвана при фракинга. В продължение на много години се използва вода с пясък, а химикалите са 0.5%. Списъкът, който сте виждали, съдържа около 600 химикала, като безвредността на някои от тях е под въпрос.  Разбира се, оттук нататък химикалите, които ще се използват, ще са безвредни. В момента за пълно застраховане се преминава към по-скъпи, но напълно безвредни химикали, използвани в хранително-вкусовата промишленост и земеделието. Част от водата остава под земята във фракирания слой, откъдето не може да се изкачи по-нагоре. Друга част се изважда на повърхността и се складира за рециклиране, за повторно използване за фракиране, след като се премахнат от нея твърдите компоненти и солите. Самите басейни, в които става това, са малки по размери. А след като се използва водата, пейзажът се възстановява. Инциденти са възможни разбира се, но трябва компаниите да имат пълна готовност да отстранят щетите.

Говорейки за всичко това, нека си представим какъв добив би се случил в България, конкретно в Добруджа. Защото Америка е голяма страна и там шистов газ се добива при най-разнородни условия – както в абсолютно безлюдни места, така и в населени, и в различни геоложки ситуации. Годишно САЩ добива 70 млрд. кубически метра шистов газ. В България, ако решим да не се отказваме и разнообразим сегашния внос с добив, може да се  насочим към количество от, да речем, 1 млрд. кубически метра годишно.

Базирайки се на опита в Америка и досегашните резултати в Полша, ще видим, че за такова количество са ни нужни, направени последователно в годините, до 15 – 20 многостволови сондажа, които биха били разположени през няколко километра. От един едностволов сондаж в САЩ се добиват средно около 6-8 милиона кубически метра годишно. Под "многостволови" се има предвид, че там се правят по няколко радиални (например 10) хоризонтални разклонения от един сондаж, а ако шистовият слой го позволява, те могат да са и на няколко нива.

Тези сондажи на практика не биха повлияли върху общата картина, понеже както споменах, сондажната кула се демонтира до третата седмица и там остава само един кран, висок 1.5 метра над земята. Толкова и по въпроса за шума, срещу който има редица средства – предпазни панели, пясъчни насипи и др.

По никакъв начин не биха били нарушени условията за земеделие. Дори поради концесионните такси, които биха влизали в съответната община, тя ще може да инвестира в земеделие. Така че по-скоро такъв добив реално би подпомогнал други дейности. Абсурдно е това да доведе до понижаване на цената на земята в района. Освен това, за да използва тази земя, всяка добивна компания трябва да се договори със собствениците, така че това по-скоро би повишило цените на земята.
Снимка

Крайно време е за глобална забрана на фракинга и България ще бъде последвана в тази посока

Геерт де Кок

Позиция Не
Първо, бих искал да поздравя българските граждани за постигнатата цел – безсрочната забрана за инжектиране на ценни водни ресурси с химикали под земята под високо налягане. Гражданите на България, обезпокоени от екологичните ефекти на една рискована технология, организираха мирни демонстрации и предизвикаха дебат. По този начин те оказаха натиск върху народните представители, които се вслушаха в тях и взеха правилното решение, а именно да се забрани фракингът.

Това е демокрацията. Който твърди, че "хората не знаят за какво говорят" или че са "подведени", обижда интелигентността и здравия разум на българските граждани. "Шеврон" бяха уверени, че могат да влязат в България и да представят рисковата технология на хидравличния разрив (фракинг) без никакъв публичен дебат. Впечатляващата мобилизация на обикновените хора показа, че компанията е сгрешила. Действията им галванизираха енергията и на други хора по света, обезпокоени от контрола на корпорациите върху енергийната им политика и доказаха, че, да, ние можем!

В опита си да отблъсне глобалната гражданска мобилизация, петролната и газова индустрия издига следното послание: оставете тази работа на експертите! Всички доказателства за негативни екологични въздействия от развитието на шистовия добив се отминават с твърденията, че в технологията на фракинга няма нищо ново.

Истина е, че в основите си тази технология бе развита отдавна. Тя обаче се използва главно за извличане на изкопаеми горива от порьозни "конвенционални" скали като варовика и пясъчниците. Тази техника на "стимулиране на находищата" е качествено различна от новото поколение хоризонтален фракинг в твърди непроницаеми скални формации като шисти, въглищни пластове и плътни пясъци. Разривът за извличане на шистов газ използва много повече вода, прави се с много по-високи налягания и разчита на смес от дълъг списък химикали, някои от които карциногенни. Тези три елемента представят процеса на фракинга, планиран от "Шеврон", в съвсем различна светлина, много по-рискован.

Друга защитна позиция на индустрията е непоколебимата вяра в намирането на технологични подобрения. Обещаваме да използваме повече цимент! Кълнем се, че ще облицоваме в стомана кладенците! За жалост, от репутацията на нефтената и газова индустрия по отношение на безопасността има какво да се желае. В това отношение експлозията на петролната платформа Deepwater Horizon през април 2010 г. и последвалият най-катастрофален нефтен разлив в историята са много поучителни. Експлозията уби 11 работници и рани 17.

Петролът бликаше от находището три месеца. Докладът от разследването на американското правителство констатира, че точната причина за спукването е "повреда в циментовата преграда и стоманената обвивка на подсилената стоманена тръба, вкарана в сондажа, за да осигури целостта му".

Паметта може да е къса, но всички още помнят кадрите от този разлив. Този пресен пример демонстрира, че рисковете при търсенето на неконвенционални енергийни източници са високи, а последиците могат да бъдат катастрофални. Високо рисковите технологии в комбинация с неизбежните човешки грешки са опасен коктейл. Често се появяват нови идеи за технологични подобрения, които да намалят екологичните въздействия от добива на шистов газ. Например, нефтената и газова промишленост изследваха възможността за използване на втечнен пропан, сам по себе си изкопаемо гориво, вместо вода във фракинга, което би намалило употребата на вода. Но наистина, това ли е отговорът на 21 век към нашите енергийни предизвикателства? Сещам се за определението на Айнщайн за лудостта: да повтаряш същите грешки, очаквайки различни резултати. Само настойчиви инвестиции във възобновяеми енергоизточници и енергийна ефективност могат да ни осигурят устойчиво енергийно бъдеще.

Не на последно място, индустрията отказва да признае многобройните, детайлно документирани случаи на замърсявания на околната среда от разразботване на шистови находища в САЩ. Разследване на американската неправителствена организация ProPublica разкри, че около 1000 случая на замърсяване от сондиране, изпускане или течове са били документирани в съдилищата, щатските и местни власти в Колорадо, Ню Мексико, Алабама, Охайо и Пенсилвания. Съвсем наскоро агенцията по околна среда на САЩ (ЕРА) разкри, че фракингът е най-вероятното обяснение на широко разпространеното замърсяване на подпочвени води в Павилиън, Уайоминг.

Проучване на Мишел Бамбергер и професор Робът Осуалд от университета Корнел, публикувано през 2012 г. в специализирано издание, документира случаи в шест американски щата, които тясно свързват близостта до газови сондажи със сериозни отражения върху здравето на хора, домашни любимци, добитък, коне и диви животни. Тези учени заключават, че "без обстойни изследвания шистовият бум, помитащ света, ще си остане един неконтролиран здравен експеримент в огромни мащаби". По-добре не бих могъл да го кажа. Крайно време е за глобална забрана на фракинга. Не се съмнявайте, България ще бъде последвана в тази посока.

Резултати от гласуването на този етап

30%46 гласа
 Благодарим за вашия глас!
70%105 гласа
Този етап е приключил

523 коментара

Избор на тип:
Преглед на профил ivan ivanov Рейтинг: 229 Неутрална
6 фев 2012 14:32 1
- +Оценка
-6 +18

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-13053040 не че ме мързи да превеждам ама този експерт дето сте го извикали колко пъти през живота си е виждал шистов кладенец работещ по американски тертип-най -вероятно николко.

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
6 фев 2012 17:11 2
- +Оценка
-46 +22

Ако конете бяха гласували, никога нямаше да има автомобили.

В България гласуваха магаретата в НС дето българските граждани ги носят на гръб - от много акъл

Така и не разбрах защо не се намери един български специалист да се изкаже в подкрепа на забраната, а тук тезата се защитава от хора дето най-много да са виждали сонда на снимка и са чели от тук от там за технологията.

След разлива на нефт от Ексон Валдес транспорта на нефт с танкери не беше забранен - просто се въведоха по стриктни регулации и след това няма големи разливи.

След аварията с Deepwater Horizon в Мексиканския залив, САЩ променят правилата и се приближават към стандартите в Северно Море, където Великобритания и Норвегия не са допуснали сериозен разлив досега. Сондирането в дълбоките води за нефт и газ продължава по цял свят и няма причина да бъде спирано.

Технологията за добив на шистов газ е много по-безопасна от сондиране в шелфа и дълбоките води на моретата и океаните.

Паметта е къса наистина, но на "зелените глави"

Те не помнят, че току що са слезли от колата, написали са нещо на компютъра против фосилните горива, ползвали са електроенергия, отопляват се през зимата и климатика им не спира през лятото.

Това всичко не е възможно без фосилните горива и няма алтернатива за сега.

Биогоривата, електроенергия от слънчеви панели или "ветрени мелници"...

Прочитане на целия коментар
и т.н. са неконкурентноспособни на въглищата, нефта, природната газ и атомната енергитика.

По цял свят те съществуват единствено благодарение на субсидиите на правителствата и са добри единствено за бъркане в джоба на данъкоплатците и потребителите.

България не е изключение и личният финансов интерес на лобитата на ГАЗПРОМ и министър-председателя Бойко Борисов прокараха решението в НС без да има изобщо дебат в обществото и без да се иска мнение на специалисти.

Не е вярно, че българските граждани подкрепят тази забрана. Около 65% от анкетираните в проучане направено от ESTAT подкрепят тезата, че такива проучвания трябва да се направят ако има сигурност за екологията в районите на проучване а 9.6 % подкрепят безусловно. Само 18 % от анкетираните са категорично против.

Такива гаранции има при геоложките условия в Добруджа и при спазване на законодателството на ЕС. Проучване на ЕС наскоро потвърди, че това законодателство е адекватно за момента и актуализация не се налага преди започване на евентуален добив, каъвто на практика все още няма в ЕС.

Плачът за Нероден Петко (добива на шистов газ в България) е смешен плач. Лошото е, че между смешното и трагичното има само една крачка и България е на прага да я стори.

Интересно какво ще говорят чуждестранните експерти, ако България остане отново без газ, както през 2006-а и 2009-а? Интересно е и откъде ще говорят и пишат тогава - предполагам не от заледена България, в която парното и заводите не работят?

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
6 фев 2012 18:24 3
- +Оценка
-34 +17

Цитирам манипулацията на Герт Де Кок:

"Друга защитна позиция на индустрията е непоколебимата вяра в намирането на технологични подобрения. Обещаваме да използваме повече цимент! Кълнем се, че ще облицоваме в стомана кладенците! "

Това не отговаря на истината е или лъжа или изказване на лаик

Никой не обещава да използва повече цимент. Няма нужда и не е възможно. Няма нужда, защото като конструкция сондажите за шистов газ не се отличават съществено от тези за конвенцинален газ. Единствената разлика е в разпукването на шистите с изкуствено създаадено налягане от повърхността. Това налягане не е по-високо от пластовите налягания в много находища на нефт и газ. Затова и конструкцията на сондажите не се различава от тези на на сондажите в тези конвенционални находища.

Така обусловената конструкция не позволява използване на повече цимент, защото обема е ограничен и винаги се запълва с цимент.
Не е необходимо повече цимент и затова никой не го обещава.

Няма нужда да се кълнем, че ще облицоваме стените със стомана. Това се прави на всеки един сондаж. Повтарям на всеки един сондаж, дори на сондажи за вода.

 
Преглед на профил Не на шистовия газ Рейтинг: 450 "Не"
6 фев 2012 21:36 4
- +Оценка
-13 +24

До коментар [#2] от "vladinski":

Едно умопомрачително и зашеметяващо заключение,
от един истински Другар.

Да го изпратим подобаващо с аплодисменти и да стискаме палци на клавиатурата му, да издържи в следващия подобен форум.

 
Преглед на профил Тsonkooo Рейтинг: 1391 "Не"
6 фев 2012 22:22 5
- +Оценка
-12 +37

Без газ може, но без вода и храна не!

 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 830 "Не"
6 фев 2012 22:28 6
- +Оценка
-12 +28

Според Валентин Кънев природният газ можел да бъде преходът между нефта и ВЕИ (преход към ВЕИ, който заради глобалното затопляне е решен на най-високите политически равнища в най-влиятелните държави в днешния свят). За САЩ шистовият газ може и да е преход (с цената на нарушения на елементарни правни и демократични норми и с цената на провалени здраве и стойност на имоти на цели фермерски семейства), но се твърди, че САЩ лежал върху "океани от шистов газ". При България въобще не е така.

Нашата държава е по-малка от повечето американски щати (в САЩ има земеделски щати, които са забранили добива на шистов газ, за да си опазят земеделието и водите). Ние не лежим върху "океани от шистов газ". При нас унищожаването заради кратковременен добив на шистов газ на и сега драматично похабяван дългосрочен актив като земеделската земя и чистите води е равносилно на окончателен, фатален удар срещу и така западащата ни икономика. След некадърните и продажни управления през последните над двадесет години не ни остана нищо друго, освен земеделието и туризма. Ако и тях ги унищожим - умираме!

На всичкото отгоре - унищожаването на Добруджа чрез превръщането ѝ в сондажна площадка, с множество отровни езера и още по-отровен въздух около тях ("специалистите" по нефто- и газодобив наричат изпаряването на замърсяванията във въздуха "рециклиране"!!!), няма да облагодетелства по никакъв начин България и българското население. Ще бъд...

Прочитане на целия коментар
ат облагодетелствани единствено добиващите компании в лицето на американската "Шеврон", на руската "Русгеоком" и останалите, на които ще бъдат дадени права за добиване на шистов газ срещу жълти стотинки. За България и за населението ѝ ще останат единствено дългосрочните негативи, а именно - отравянето на почвите и на водите в Добруджа и дозакопаването на последните и най-важни родни икономически активи.

В ЕС ще има множество държави, в които няма да се добива шистов газ (най-мощната от тези държави е Франция). Нито една от тези държави няма да закъса икономически заради отказа си от добив на шистов газ на своя територия. Всички тези държави ще продължат да бъдат по-големи и по-напреднали икономики от българската, особено пък, ако България допусне на българска територия добив на шистов газ и с това унищожи последните инструменти (земеделие и туризъм), които все още задържат потъващата ѝ икономика на повърхността...

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Тихомир Гочев Рейтинг: 510 "Да"
6 фев 2012 23:11 7
- +Оценка
-30 +15

Проучването - да. За добив - след края на проучването ще се анализира, ще се разгледа целесъобеазността и съществуващите тогава технологии и ще се вземе решение.

_____

TiGGo
 
Преглед на профил kirka80286 Рейтинг: 506 "Не"
6 фев 2012 23:48 8
- +Оценка
-14 +32

Да си проучват у дома новите технологии, щом е толкоз безопасно.

_____

"Тhe lack of major wars may be hurting economic growth." New York Times
 
Преглед на профил ilieva123 Рейтинг: 395 Неутрална
7 фев 2012 00:19 9
- +Оценка
-8 +24

Проучванията пораждат сериозни обвързващи правни последици по отношение на бъдещия добив.

Много е манипулативно да казват, че сега ще проучваме колкото да разберем имаме ли ресурси или не, поне нашите деца да знаят с какви запаси разполагат.

Този коментар на Фред е направо лъжа:
"Всяко разрешение за ДОБИВ минава задължително през ОВОС, заседава експертна комисия, провеждат се обсъждания по места с хората, една много дълга и тежка процедура. Няма ЗАДЪЛЖЕНИЕ след "откритие" да се дава право за добив."

1. Има ли търговско откритие никой друг няма право да добива там, освен фирмата която е извършила проучването. Лиценза си остава на фирмата, която е регистрирала откритието.

2. Наистина има процедура за сключване на договор за експлоатация, по време на която държавата може да поставя изисквания към работната програма, но няма задължителен ОВОС. Необходимостта от ОВОС зависи от обема на намеренията за добив.

3. Евентуалния мотивиран отказ на държавата се отнася до толкова извънредни причини, че много трудно ще може да се осъществи.

4. Дори и при отказ, НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ СОБСТВЕНИТЕ СИ РЕСУРСИ СЛЕД КАТО НЯКОЙ ДРУГ ГИ Е ПРОУЧИЛ.

Не можем да ги дадем на друг, не можем да си променяме намеренията, не можем да решаваме свободно, както ни заблуждават.

 
Преглед на профил ilieva123 Рейтинг: 395 "Не"
7 фев 2012 00:49 10
- +Оценка
-6 +16

Ето как се извършва ОВОС:
http://ecomedia.bg/news/bulgaria-news/article/3659
2010 година:
Промени в ЗООС
Прекратява се издаването на удостоверения от министъра на околната среда и водите за вписване в регистъра на експертите, извършващи екологична оценка (ЕО) и ОВОС


С отмяната на регистрационния режим отпада задължението докладите за ЕО и ОВОС да бъдат изготвяни от регистрирани от МОСВ експерти. Съгласно разпоредбите на чл. 83 от ЗООС, оценките (ЕО и ОВОС) се възлагат от възложителя на плана или програмата или от възложителя на инвестиционното предложение на колектив от експерти с ръководител. Ръководител и членове на колектива могат да са български и чуждестранни физически лица, които притежават образователно-квалификацинна степен "магистър".

 
Преглед на профил ilieva123 Рейтинг: 395 "Не"
7 фев 2012 01:07 11
- +Оценка
-6 +18

"
Чл. 92. Оценка на въздействието върху околната среда задължително се извършва на:

1. инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии съгласно приложение № 1;

Приложение 1. т.31.
Добив на нефт или природен
газ за търговски цели при количества над 500 т на ден за нефт или над 500 000 куб.м на ден за природен газ
"
--------------------------
В другите случаи е по преценка. За проучване изобщо не се споменава.

 
Преглед на профил ilieva123 Рейтинг: 395 "Не"
7 фев 2012 01:44 12
- +Оценка
-6 +21

от Закона за Подземните Богатства:
-----------------------------------------------------------------------------------
Ето къде се описва, как този, който проучва има право да добива, просто ако подаде съответното заявление в срок:
-----------------------------------------------------------------------------------
Чл. 29. Титулярят на разрешение за търсене и проучване или за проучване се определя пряко за концесионер за добив на открито находище при следните условия:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.) да е заявил по реда на чл. 21, ал. 3 и 5 откритие на находище на подземни богатства в срока и границите на площта по предоставеното му разрешение;
2. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.) да е получил удостоверение за направено търговско откритие на находище по реда на чл. 21, ал. 7;
3. (доп. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., изм., бр. 100 от 2010 г.) да е подал писмено заявление за концесия до министъра на икономиката, енергетиката и туризма в срок до 6 месеца след получаване на удостоверение за регистрираното търговско откритие.
---------------------------------------------------------------------------Ето какво плащаме, ако не му дадем право да добива - ВСИЧКИ РАЗХОДИ!
---------------------------------------------------------------------------
Чл. 64. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г.) В случай, че на титуляря на разрешение за търсене и...

Прочитане на целия коментар
проучване или за проучване бъде предоставена концесия за добив при условията на чл. 29 , разходите за търсене и проучване или за проучване, с изключение на тези по чл. 59 и чл. 60, ал. 1 , се признават за фактически разходи.


Тук кога прекратяваме
----------------------------------------------------------------
Чл. 69. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г.) Разрешението или концесията могат да бъдат прекратени само с решение на органа, който ги е предоставил, когато:
1. действието на разрешението или концесията е било спряно и титулярят на разрешението или концесионерът не е отстранил причините в срока по чл. 68, ал. 2;
2. възникне опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за безопасността и здравето на населението, както и от разрушаване или увреждане на културни ценности;
3. титулярят на разрешението или концесионерът не спазва изискванията за опазване на земните недра и рационалното използване на подземните богатства, за опазване на околната среда и рекултивация на нарушените терени или за управление на минните отпадъци.

Тук е уредено кой плаща: виж ал.(2) - нашия случай
------------------------------------------------------------------------------
Чл. 70. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г.) В случаите по чл. 69, ал. 1, т. 1 и 3 титулярят на разрешението или концесионерът носи отговорност за претърпените вреди и пропуснатите ползи, причинени от предсрочното прекратяване, включително и за срока на спиране.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2010 г.) В случаите по чл. 69, ал. 1, т. 2 на титуляря на разрешението или на концесионера се дължи обезщетение, освен ако опасността не е настъпила в резултат на негови действия.

---------------------------------------------
В предната дискусия Фред беше цитирал чл.69, НО точно както дяволът чете Евангелието.

 
Преглед на профил nightfury Рейтинг: 8 "Не"
7 фев 2012 02:21 13
- +Оценка
-12 +27

Здравейте!
Първо искам да подчертая, че големи компании и интереси, подобни на тези имат платени / на работа коментатори в Интернет по страници, подобни на тази !

ДОБИВЪТ НА Шистов газ = ТЕРОРИЗЪМ !!!
Защо ли? При технологията за добиване на шистов газ ЗА 1 фракинг под земята и подземните води се вкарват 80 тона от близо 600 токсични и канцерогенни вещества, от които е достатъчно споменаването само на едно, за да ти настръхне косата -
Етил гликол:
Причинява рак на тестисите, мутации в ембрионите, аномалии в костния мозък и разрушаване на червените кръвни телца.
Половината от водата и тези отровни вещества остават под земята.
Другата половина се пулвилизира във въздуха, причинявайки замърсяване и разкъсвания на озона и отравяне на въздуха.
В геосферата температурите са високи, което довежда до това остатъка от вода и отровни вещества да се издигне нагоре - в подпочвените води - рано или късно !
Първо искам да подчертая, че големи компании и интереси, подобни на тези имат платени / на работа коментатори в Интернет по страници, подобни на тази ! ( могат да си го позволят - плащат ) Но питам - къде ви е съвестта бе, продажници, деца, близки нямате ли, или си правите сметката да не живеете в страна, отровена от това безумие?!
Гледайте филма "GASLAND" - ...

Прочитане на целия коментар
rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc&list=PL1099725F48385304&index=1&feature=plpp_video
чиито автор ( филма е признат с награда Еми - http://www.emmys.com/shows/gasland ), наскоро бе платено да се арестува, погазвайки собствената си конституция за сметка на компании, вижте методите ( на скриване на истината и сами си обяснете защо ) - http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8sJZvjujaDo
вижте най-новите факти от Германия - вече и там съжаляват, че са допуснали това, но е късно !!!

 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 830 "Не"
7 фев 2012 06:28 14
- +Оценка
-9 +25

До коментар [#4] от "Не на шистовия газ":

В предходния етап Николай Михайлов буквално обезглави с помощта на безукорно-точен, научен подход манипулациите в посока про-добив на шистов газ, излъчвани от vladinski и от другия много голям "специалист"-газодобиник тук - Fred. Както веднага би се забелязало - vladinski се държи като невменяем и сякаш въобще не е бил уличен в манипулация в предходния етап. По абсолютно същия начин вероятно ще се държи и Fred... Последния до такава степен се е вманиачил да манипулира елементарно, че стига до там - да представя фактите във филмите от края на коментарите ми като "несъществени" и дори като фалшификации!!! Понеже всеки със собствените си очи, непосредствено, вижда последствията от добива на шистов газ и няма как тази нагледност да бъде опровергана с евтина схоластика и голи уверения - "експертите" залагат на високомерието и на отказа да дебатират по филмите (ако последните бяха толкова лесни за опровергаване - нима "експертите" тука нямаше да ги опровергаят най-голямо удоволствие, вместо да бягат през глава от страх?! :))) .

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXI...

Прочитане на целия коментар
Px9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил kirka80286 Рейтинг: 506 "Не"
7 фев 2012 08:40 15
- +Оценка
-11 +28

Към мнението на г-н. Янков няма как да не се присъедини всеки трезвомислещ човек.
Първо на първо, въобще не ми се връзва това с проучването. Никой не проучва току-така. Ще проучим, разбираш ли, а после си отиваме. Няма такъв филм. Тези инвестиции изискват възвръщаемост! Никой не си дава парите даром, така че за мен лично "проучване" = "добив до година - две".
Другото нещо - супер нова, разбираш ли, безопасна технология! За пръв път (хайде, втори) ще я пробваме НО не в Уошингтън ДЦ, а в Добруджа?!?
Ако нещо се одрискаме - през сената ни е за Добруджа...
Хайде няма нужда!
Ще протестирам, ще лежа пред багери, ще направя ВСИЧКО възможно и позволено от закона за да спра тази отрова!

_____

"Тhe lack of major wars may be hurting economic growth." New York Times
 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 Неутрална
7 фев 2012 09:55 16
- +Оценка
-14 +5

До коментар [#12] от "ilieva123":

Та кой как тълкува Евангелието?

Да попитам с думи прости:

Какво става ако:

- възникне опасност за околната среда, за безопасността и здравето на населението по причина на концесионера

- титулярят на разрешението или концесионерът не спазва изискванията за опазване на земните недра и рационалното използване на подземните богатства, за опазване на околната среда и рекултивация на нарушените терени или за управление на минните отпадъци.

 
Преглед на профил angel.slavchev Рейтинг: 8 Неутрална
7 фев 2012 10:29 17
- +Оценка
-8 +22

Ако дадем на някой да проучва и той намери този газ и направи търговско откритие, той автоматично получава концесия до 35 години за ДОБИВ ... нито една компания няма да ни прави благотворителни жестове и да инвестира десетки милиони, само за да ни кажат... имате шистов газ....по живо по здраво ! За хората твърдящи, че искали да знаят дали сме имали шистов газ или не са следващите редове. Имайте в предвид, че тази теза само за ПРОУЧВАНЕ е ужасно манипулативна и невярна.... за да бъдат приказките ми голословни прочете извадките от законите ...
Във връзка със зачестилите манипулации че трябва да допуснем ПРОУЧВАНЕ за шистов газ, за да знаят децата ни с какви ресурси разполагаме, и че Проучването и добива нямали нищо общо, помествам извадки от Закона за Подземните Богатства:
-----------------------------------------------------------------------------------
Ето къде се описва, как този, който проучва има право да добива, просто ако подаде съответното заявление в срок:
-----------------------------------------------------------------------------------
Чл. 29. Титулярят на разрешение за търсене и проучване или за проучване се определя пряко за концесионер за добив на открито находище при следните условия:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.) да е заявил по реда на чл. 21, ал. 3 и 5 откритие на находище на подземни богатства в срока и границите на площта по предоставеното му разрешение;
2. (изм. - ДВ, бр. 70...

Прочитане на целия коментар
от 2008 г.) да е получил удостоверение за направено търговско откритие на находище по реда на чл. 21, ал. 7;
3. (доп. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., изм., бр. 100 от 2010 г.) да е подал писмено заявление за концесия до министъра на икономиката, енергетиката и туризма в срок до 6 месеца след получаване на удостоверение за регистрираното търговско откритие.
---------------------------------------------------------------------------

Ето какво плащаме, ако не му дадем право да добива - ВСИЧКИ РАЗХОДИ!
---------------------------------------------------------------------------
Чл. 64. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г.) В случай, че на титуляря на разрешение за търсене и проучване или за проучване бъде предоставена концесия за добив при условията на чл. 29 , разходите за търсене и проучване или за проучване, с изключение на тези по чл. 59 и чл. 60, ал. 1 , се признават за фактически разходи.

Тук кога прекратяваме
----------------------------------------------------------------
Чл. 69. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г.) Разрешението или концесията могат да бъдат прекратени само с решение на органа, който ги е предоставил, когато:
1. действието на разрешението или концесията е било спряно и титулярят на разрешението или концесионерът не е отстранил причините в срока по чл. 68, ал. 2;
2. възникне опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за безопасността и здравето на населението, както и от разрушаване или увреждане на културни ценности;
3. титулярят на разрешението или концесионерът не спазва изискванията за опазване на земните недра и рационалното използване на подземните богатства, за опазване на околната среда и рекултивация на нарушените терени или за управление на минните отпадъци.

Тук е уредено кой плаща: виж ал.(2) - нашия случай
------------------------------------------------------------------------------
Чл. 70. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г.) В случаите по чл. 69, ал. 1, т. 1 и 3 титулярят на разрешението или концесионерът носи отговорност за претърпените вреди и пропуснатите ползи, причинени от предсрочното прекратяване, включително и за срока на спиране.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2010 г.) В случаите по чл. 69, ал. 1, т. 2 на титуляря на разрешението или на концесионера се дължи обезщетение, освен ако опасността не е настъпила в резултат на негови действия.

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
7 фев 2012 10:31 18
- +Оценка
-16 +4

До коментар [#17] от "angel.slavchev":

Въпросът, който съм поставил в постинг 16 може да го считате зададен и към Вас

 
Преглед на профил angel.slavchev Рейтинг: 8 "Не"
7 фев 2012 10:33 19
- +Оценка
-5 +17

извинявам се за повторният коментар, но клавиятурата ми явно отказва от време на време. Ето поправката на моят текст :
Ако дадем на някой да проучва и той намери този газ и направи търговско откритие, той автоматично получава концесия до 35 години за ДОБИВ ... а нито една компания няма да ни прави благотворителни жестове и да инвестира десетки милиони, само за да ни кажат... имате шистов газ....по живо по здраво ! За хората твърдящи, че искали да знаят дали сме имали шистов газ или не, са следващите редове. Имайте в предвид, че тази теза само за ПРОУЧВАНЕ е ужасно манипулативна и невярна.... за да НЕ бъдат приказките ми голословни прочете извадките от законите ..

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
7 фев 2012 10:35 20
- +Оценка
-13 +3

До коментар [#19] от "angel.slavchev":

Въпросът, който съм поставил в постинг 16 може да го считате зададен и към Вас

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
7 фев 2012 10:35 21
- +Оценка
-12 +2

До коментар [#19] от "angel.slavchev":

Въпросът, който съм поставил в постинг 16 може да го считате зададен и към Вас

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
7 фев 2012 10:40 22
- +Оценка
-20 +5

До коментар [#13] от "nightfury":

Цитирам Ви:

Но питам - къде ви е съвестта бе, продажници, деца, близки нямате ли, или си правите сметката да не живеете в страна, отровена от това безумие?!

++++++++++++

Това ми звучи познато. Откъде ли? Мисля, че от тук:

Я чувай, Гуньо, знаеш ли... (холан, остави се с твоите пусти клиенти!)... знаеш ли какво? Ти седни тази вечер, па напиши една уводна статия. Тегли му едно верноподаничество, че сам княза да се слиса. Тури му там: Ваши смирени чада, Наш баща и татко, в праха на Августейшите Ви нозе, нареди ги там като броеница, ти знаеш как. Па помени и за народа една-две думи, както му е реда. Разбра ли ме? Така. Па сетне тегли един калай на опозицията. Кажи там: Онези предатели, онези...

- Предатели остаря вече, да турим мерзавци - поправя Гуньо.

- Е добре, тури мерзавци. Па да не забравиш да туриш и фаталния за българския народ. Дявол да я вземе, много ми се харесва тази дума "фаталния"! Като кажа така ф... ф... фаталния, сякаш че ффащам някого за гушата... Страшно ми се харесва!

- А пък мен най ми харесва, като напопържам някого - изтърси чистосърдечно Данко Харсъзина, - отлеква ми н'ам как на душата!

- Ашколсун бе, Харсъз, да живейш! - провиква се възхитен бай Ганьо и потупва Данка по рамото. - Работата е опечена. Ти, Гуньо, ще напишеш,...

Прочитане на целия коментар
както рекох, уводната статия, тъй ли? А вий, Гочоолу, и ти, Дочоолу, някои дописки, някои телеграми да изкалъпите.

- Че какви телеграми, какви дописки? - запитват в недоумение двоицата.

- Какви ли? Всякакви. Не виждате ли другите вестници? Пишете там: Ваше Царско Височество, народа ликува коленопреклонно и едногласно моли Всевишния... и прочее; наблъскайте там, каквото ви дойде на ума. Кажете там: Българският народ е дал хиляди доказателства, че когато се коснат до правата му, всички до един стават на крак... и... таквозинака... със сълзи на очите... и тъй нататък. Най-сетне какво ще ми дращете много-много; напсувайте опозицията, па вер селям. Ами! Какво ще седнем сега да се лигавим с разни философии. И кой ще те разбере! Нали е работата да замажем очи - карай колата. Не е ли тъй ?


...

Донесоха мастика и мезе. Ама ще попита бай Манолчо, какво мезе? То не е важно, важното е, че бай Ганьо и Данко Харсъзина се запретнаха да ръководят общественото мнение.

- Данко бе, нашия комшия страшно ми се пери, учен бил, честен бил и н'ам какви дивотии. Да му теглим ли един калай?

- Калай не, ами със земята барабар го направваме - заявява специалистът на псувните.

И почва се писането... "Научаваме се, че..." - пише бай Ганьо и излага върху един лист бяла хартия такива черни хули срещу своя съсед, за каквито не само че не се е "научавал" някой път, но нито насън му са минавали. Пише бай Ганьо, пише и зачерква, той е все недоволен от ядовитостта на своите стрели: крадец е за него нежна думица, той я зачерква и пише хайдук, но тая дума е станала обикновена, бай Ганьо добавя пладнешки и я съединява с едно фатален. Съседът, жена му, децата му, родът му - излизат под перото на бай Ганя феноменални изверги... Той чете своето произведение на Данка Харсъзина. Данко, със светнали от мастиката очи, поощрява с въодушевление майстора на антрефилетата.

- Карай, карай, карай! Блъскай, майка му стара, пред нищо недей се спира, пред нищо! Блъскаай! - гърми Данко Харсъзина, като че командува някое артилерийско сражение...


Твоите братя, вярвам, не са такива, какъвто си изобразен ти, бай Ганьо, но те са засега на втори и трети план; те едва сега почват да заявяват за своето съществуване, а пък ти, ти си налице, твоят дух лети и обгръща целия обществен строй и дава свой отпечатък и на политика, и на партии, и на печат. Аз питая в себе си вяра, че ще дойде един ден, когато ти, след като прочетеш тази книжка, ще се позамислиш, ще въздъхнеш и ще речеш:

Европейци сме ний, ама все не сме дотам!... Прощавай, не е за чудо пак да се срещнем.


 
Преглед на профил angel.slavchev Рейтинг: 8 "Не"
7 фев 2012 10:43 23
- +Оценка
-6 +24

До коментар [#18] от "vladinski":

За наше огромно съжаление, България не разполога с достатъчно къдрови потенциал за да осъществява контрол над всички тези сондажни дейности. Това не е мое твърдения, а изказване на Трайчо Трайков... липсват ни специалисти в областа с фракинг технологията. В България не са се правили хидравлични разбивания на такава дълбочина, с такова налягане и с такава смесица от химикали или както ги наричат флуиди. Има правен хидравличен удар с чиста вода и нищо повече. проф. Казанджиев - "специалиста" - го признава - когато говори за хидравличен удар, той никога не споменава точно тези факти.. Както и забравят проблема с отработената вода и нейното съхранение,а да не говорим от къде ще се взима тази вода ....кой както иска да чете Евангелието, това е негово демократично право, в случая с проучванията са важни законите и какви права дават те ! А както се вижда, ако една компания която е направила проучване стигне до откритие, тя автоматично получава концесия до 35 г. + 15 по решение на органа.

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
7 фев 2012 11:00 24
- +Оценка
-15 +6

До коментар [#23] от "angel.slavchev":

Това се отнася не само за България, а и за много други страни.

В случая дори не е и вярно за България, защото има доста български специалисти, които са работили и продължават да работят извън България и са работили по тази технология.

Ако една страна не разполага с такива специалисти, за да осъществи контрол върху добива се постъпва по добре познатия ни начин - наема чужди специалисти, които да осъществяват такъв контрол и обучат български специалисти.

Пак да попитам във връзка с твърдението Ви, че се получава автоматично концесия:

Какво става ако:

- възникне опасност за околната среда, за безопасността и здравето на населението по причина на концесионера

- титулярят на разрешението или концесионерът не спазва изискванията за опазване на земните недра и рационалното използване на подземните богатства, за опазване на околната среда и рекултивация на нарушените терени или за управление на минните отпадъци.


 
Преглед на профил Old Witch Рейтинг: 395 "Не"
7 фев 2012 11:29 25
- +Оценка
-6 +17

Искам да попитам, какъв беше този "дебат" с един, единствен "експерт" по фусили, който през живота си не е стъпвал на сондаж за шистов газ?! Къде е експерта, който защитава другата теза?! Или няколко милиона спонсорство, осигуряват медиен комфорт дори на самия дявол ...

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
7 фев 2012 11:36 26
- +Оценка
-14 +4

До коментар [#25] от "Old Witch":

Цитирам Ви:

"Къде е експерта, който защитава другата теза?!"

Отговор:

Няма такива в България и не само в България. Тук беше поканена "холандска зелена глава"

Най-доброто, с което разполагат "зелените глави" в България е една домакиня с образование по телекомуникации, която се оказа, че разбира еднакво добре и от ГМО и от проучване и добив на нефт и газ.

Чакаме я да измие чиниите и да намие с гъбата и Верото да ни обясни как се прави контрол на техническото състояние на сондажите

 
Преглед на профил kirka80286 Рейтинг: 506 "Не"
7 фев 2012 11:50 27
- +Оценка
-6 +16

До коментар [#26] от "vladinski":
Байно, ти си от София, нали? Затова и ти е през оная работа за Добруджа.

_____

"Тhe lack of major wars may be hurting economic growth." New York Times
 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
7 фев 2012 12:11 28
- +Оценка
-13 +5

До коментар [#27] от "80286":

Тц. От Плевен съм. 11 години съм работил проучване и добив на нефт и газ в цяла Северна България и съм ял дини, пъпеши, домати и чушки от Горни и Долни Дъбник, от Ъглен, Деветаке и Севлиево. Софиянци и досега ги ядат и са много вкусни и чисти да знайш.


Там сондажи имаше доста повече отколкото сега още от времето, когато съм се родил.

 
Преглед на профил tatar Рейтинг: 395 Неутрална
7 фев 2012 12:17 29
- +Оценка
-7 +18

аз пък искам някой да коментира това:

-един хидроразрив-20 000 куб мтр. вода с химкали
-20 000 куб мтр вода=месечен разход на малък град(12000-15000 хил.)
-един сондаж 20 хидро разрива=400 хил куб. мтр= 20 месеца разход
-план за разработка -'вранино 1' от парк плейс енерджи-400 сондажа
-400 по 400 хил куб. мтр=160 млн . куб мтр вода =8000 месеца=666 години
отровена питейна вода ЗА 666 ГОДИНИ.
просто сметки.
 
Преглед на профил rogof Рейтинг: 229 Неутрална
7 фев 2012 12:26 30
- +Оценка
-8 +13

До коментар [#22] от "vladinski":
Драги Гуньо не само ти си се смял на Ганьовата простотия....хубаво цитираш...но само от контекста който ти изнася...редно е ималко повечко да почетеш,а не както често казват "както дяволът чете евангелието"...ето ти една реплика която те характеризира като мислене и като интерес...защото когато става реч за БЪЛГАРИЯ всички трябва да са единни както Хилари за американските интереси..."Аферим бе, бай Величков! Виж, тъй те харесвам. Защо да мамим младото поколение, нека си открием картите. Идеали! Бошлаф! Личното наше земно доволство - ето идеала, който трябва да преследваме. Аз се радвам, че ти постигна вече тази истина. И заслужава ли този подъл народ да се трепим за него!"

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3182 "Да"
7 фев 2012 12:28 31
- +Оценка
-12 +7

До коментар [#10] от "ilieva123":

Нали вие сте тези които искат ОВОС за всеки проучвателен сондаж? За мен това е пълна глупост защото както правилно цитирахте закона в колектива може да се окаже че няма и един човек който да е виждал сонда но със сигурност ще има биолог който ще се занимава с въздействието което сондирането ще окаже на популацията на лалугерите, полските мишки, къртиците и др. обитатели на пространството около сондажа.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил rogof Рейтинг: 229 "Не"
7 фев 2012 12:31 32
- +Оценка
-8 +16
До коментар [#28] от "vladinski":

Ей хубавец ,като си работил в ПДНГ и хвърляш пепел в очите на хората,защо не ни кажеш какво става с водоносните хоризонти при с.Ясен след вашите "безвредни сондажи"...защо не кажеш и за почвените изследвания около вашите помпи от времето на динозаврите и птеродактилите ...или искаш още цитати от великия Алеко...??

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3182 "Да"
7 фев 2012 12:45 33
- +Оценка
-13 +4

До коментар [#17] от "angel.slavchev":

Защо не цитираш чл.56 и чл.57 от същия закон които мотивират правото на отказ на концесия за добив при заплаха за околната среда?

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
7 фев 2012 12:51 34
- +Оценка
-12 +4

До коментар [#32] от "rogof":


Очаквам да обясниш какво става в с. Ясен.

:)

След това може да се опиташ да обясниш какво общо имат почвените изследвания от времето на птеродактилите с проучване за шистов газ през 2012-а?

?

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
7 фев 2012 13:02 35
- +Оценка
-15 +6

До коментар [#29] от "tatar":


Не е такава сметката. :)

Първо не са 20 000 кубика на фрак. Толкоз посмъртно не мож вкара.

Оставам ти да си подготвиш домашното да ми докажеш, че са толкоз. Дотук Лош (1) за преписване без да разбираш.

Второ колкото са - не са отровени, щото ще са пречистени.

Тук некъде из Капитал писха какво става в Полша. Там ги зимат от барата и след като я пречистят, я връщат обратно у барата по-чиста отколкото са а взели.

У Добруджа бари нема много, та ще е от сондаж и след като се пречисти ще се ползва отново за следващата степен.

Та мани не лъжи ората - водата за един проучвателен сондаж у Полша дето се ползва е колкото за половин басейн с олимпийски размери и това го пише тука некъде в статия на Капитал.

 
Преглед на профил Тони Гетова Рейтинг: 450 "Не"
7 фев 2012 13:04 36
- +Оценка
-6 +15

Така като гледам промяна в коментарите на активно про-шистовите няма. Фред пак продължава да повтаря че не било задължително да се даде разрешително за добив и отказва да чуе правните аргументи в посока на това че няма как да стане друго при наличие на залежи.
Владински пак ни обяснява колко безвредно било да се добива газ.
Пак ще попитам радетелите на научния прогрес-защо подобно проучване не се възложи на научна инстутиция? Това е единственият начин да запазим контрол върху залежите, тъй като тогава НЯМА да се даде разрешително за добив. Ами Вие ще кажете, да но технологията на Шеврон е ноухау и всъщност ние не знаем какво точно и как пускат те там. Ами като е ноухау откъде знаете че е безвредна? Ей това не разбрах. Уж технологията била използвана в БГ-то от 40 години едва ли не а пък в същото време няма кой друг да осъществи проучването освен търговска организация. Е, икономическите интереси тук нямат нищо общо, то се знае. ;)

 
Преглед на профил mile6a Рейтинг: 5 Неутрална
7 фев 2012 13:29 37
- +Оценка
-7 +9

Последните събития от Харманли, за пореден път показаха, че в държавата ни няма контролни органи. Та, кой или какъв такъв орган ще наблюдават и контролират един сондаж? От горе и аз мога да видя, че всичко е наред...а долу - на такава дълбочина? Кой ще гарантира безопасноста на сондажите у нас? Няма такъв орган.
Преди по-вече от две години, кражба на винтил от тръба / в нивите на Кнежа /, предизвика нефтен фонтан. Някой срязъл предпазната мрежа, влязъл, взел каквото му е трябвало и си излязъл. шуртя си на воля няколко дни, казаха, че нямало начин да бъде спряно и така... щетите са за кооперацията в Кнежа. Аз не вярвам на никого. Искам си чистата вода и земя.

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
7 фев 2012 13:38 38
- +Оценка
-16 +7

До коментар [#36] от "izumena":


Предполагам, ще си останете "изумена" цял живот, отказвайки да разберете очевидни неща.

Няма научна институция, която да прави проучване за добив на полезни изкопаеми - никъде по света. Щото целта на проучването е да се установи наличието на залежи, които са икономически изгодни за добив.Има или нема.

Такова проучване може да направи само този, който евентуално ще добива или ще намери някой на който да продаде правото на добив.

Научните институции по цел свет се борят да се докопат до финансиране за такива изследвания от тези дето проучват.

Та контрол върху залежи, ако бъдат открити България ще има. И не само контрол, но те ще си останат собственост на държавата.

Евентуално при добив държавата ще получава приходи от правото на ползване на тази собственост.

Естествено, при такъв добив концесионера ще си приспадне разходите направени за проучване.

Технологията за фракинг не е никакво ноухау на Шеврон, нито на Халибъртън, нито на когото и да било каквито писаници се изписаха.

Фирмата оператор на блока си наема сервизна компания и съвместно с нея изготвят програма за проучване и евентуално добив след това. Те дори не са една обикновенно, ами неколко. Те от своя страна могат да наемат подизпълнители. Ама фракинг правят поне айсе компании в...

Прочитане на целия коментар
Северна Америка. Та нема ноухау.

Тези програми се предоставят за одобрение на органа дал разарешение за проучване или добив. Един пирон не можеш да забиеш без такова разрешение. И от това дето ти е разрешено мърдане нема - без ново разрешение.

Та така са стоели нещата винаги в България, колкото и "изумително" да изглежда и не виждам що некой си мисли, че занапред ще е различно.

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
7 фев 2012 13:40 39
- +Оценка
-13 +6

До коментар [#37] от "mile6a":


Ми направете ги ве. Или изпразнете всичките язовири до един. Закрийте АЕЦ Козлудуй, ТЕЦ Марица Изток, ВЕЦ, Нефтохима в Бургас, де що има промишленост я закрийте, щото нема контролиращи органи.

Кво чакате - да гръмне АЕЦ?

Закрийте всичко и чакайте да падне маана небесна да се нахраните.

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3182 "Да"
7 фев 2012 13:42 40
- +Оценка
-12 +5

До коментар [#36] от "izumena":

Госпожо много сте далеч от тази област за да поставяте такъв въпрос. Как си представяте че може да стане такова проучване при положение че нямаме нито държавна фирма нито пари за провеждането му. Наистина ли мислите че БАН може да се заема с тази задача след като един проучвателен сондаж струва 20 млн.$?

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Тони Гетова Рейтинг: 450 "Не"
7 фев 2012 13:43 41
- +Оценка
-5 +16

До коментар [#38] от "vladinski":

Откога чакам този отговор, цитирам: "Такова проучване може да направи само този, който евентуално ще добива или ще намери някой на който да продаде правото на добив." Благодаря за пояснението, и аз се убедих как ще има проучване и няма да има добив, при наличие на залежи разбира се. Току що ми го доказахте, при това по изумително ясен начин, образно казано. :))))

 
Преглед на профил Тони Гетова Рейтинг: 450 "Не"
7 фев 2012 13:46 42
- +Оценка
-5 +15

И точно защото не си го представям г-да, затова Ви предизвиках да махнете най-сетне абсурдния аргумент че щяло да има проучване без добив, независимо от залежите. Аргументът Ви е напълно несъстоятелен, ова се опитваме да Ви убедим през цялото време -проучването и добива са свързани.

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3182 "Да"
7 фев 2012 13:55 43
- +Оценка
-13 +5

До коментар [#37] от "mile6a":

Примерът който давате показва че няма никакъв проблем насред царевичната нива да има сондаж. А въпросната авария бе предизвикана от кражба на манометър, така че въпроса не е до контрол а до охрана и охраната на нивата може да охранява и съоръженията на сондажа.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
7 фев 2012 13:56 44
- +Оценка
-14 +6

До коментар [#41] от "izumena":

Добив естествено ще има, ако е икономически изгодно за този дето е направил проучванията, при спазване на изискванията за опазване на околната среда.

При нарушение лиценза му се отнема. Е те такова нещо те не могат да си позволята.

Ако замърсиш или създадеш риск от замърсяване вместо да си приспаднеш като раззход от данъците 30 000 000 долара за право на проучване и 100 000 000 (да речем ) за проучване си оставаш 130 000 000 вътре - чиста загуба.

Е това са много пари повервайте ми да си позволиш да ги загубиш.

Не говорим, че губиш и евентуални печалви за 2-3-20-30 години.

Ясно ли се изразявам?

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
7 фев 2012 13:59 45
- +Оценка
-14 +4

До коментар [#42] от "izumena":

Аргументът наистина е абсурден, но добив след проучване няма да има, ако има опасност за замърсяване на околната среда - това го пише у закона дето го цитират тук без да разбират какво цитират всъщност.

Сега става ли по-ясно или сте все още "изумена"?

 
Преглед на профил Тони Гетова Рейтинг: 450 "Не"
7 фев 2012 14:09 46
- +Оценка
-3 +12

До коментар [#45] от "vladinski":
Така значи, да разбирам ли че Вие всъщност искате да изместите темата към добива на шистов газ? ако е така, това е друг дебат и към него имам други аргументи, но все си мисля че основата на дебата тук са проучванията.
"Ако има опасност от замърсяване подлежи на доказване". Или твърдите друго? Обикновено се изготвя т.нар. ОВОС, в изготвянето на който има много питанки, въпросителни и лоши практики, но ако желаете ще задълбаем въпроса натам, тъй като това е другата слаба точка на закона за подземните богаства, който Вие цитирате като че е нещо с директно действие, а сам знаете че е не е така -има подзаконови актове, свързани с него.
П.С. Аргументите, основани на лични нападки, са досадни. Издават безсилие, съветвам ги да ги оставите като последно средство.

 
Преглед на профил Тони Гетова Рейтинг: 450 "Не"
7 фев 2012 14:12 47
- +Оценка
-4 +13

И за да не сме голословни, ето пример за загубите които Шеврон направи отчаяни опити да не допусне, но това бяха съдебни а не тхонологични опити: окончателното решение по казуса Еквадор. http://bnt.bg/bg/news/view/47067/v_ekvador_osydiha_shevron
И моля не ми обяснявайте колко ще ни платят, ако това се случи и у нас. Парите не могат да върнат изгубените природни богаства, свързани с оцеляването-вода и храна.

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
7 фев 2012 14:17 48
- +Оценка
-13 +3

До коментар [#46] от "izumena":

Аз не имествам темата към добива вие се инересувахте дали този който ще прави проучвания има интерес от добив и не може ли да се направи научен институт, което аз останах изумен (без кавички)

Естествено, че има интерес и естествено, че не може да го направи научен институт, защото няма финансов интерес.

Та да се върнем на проучванията.

Какъв е проблема от проучвания направени от някой, който има финансов интерес от евентуален добив ако спазва изискванията за опазване на земните недра и рационалното използване на подземните богатства, за опазване на околната среда и рекултивация на нарушените терени или за управление на минните отпадъци.

Какъв е проблема от проучвания, ако не възникне опасност за околната среда, за безопасността и здравето на населението

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
7 фев 2012 14:29 49
- +Оценка
-15 +4

До коментар [#47] от "izumena":

Не ща да слушам и чета за Еквадор.

Аз питам за България. Ако смятате, че Еквадор е правова държава с независим съд и е по-добре с нормативната уредба от ЕС - заминавате на там.

Та питам за България:


Какъв е проблема от проучвания направени от някой, който има финансов интерес от евентуален добив ако спазва изискванията за опазване на земните недра и рационалното използване на подземните богатства, за опазване на околната среда и рекултивация на нарушените терени или за управление на минните отпадъци?

Какъв е проблема от проучвания, ако не възникне опасност за околната среда, за безопасността и здравето на населението? 
Преглед на профил Тони Гетова Рейтинг: 450 "Не"
7 фев 2012 15:04 50
- +Оценка
-7 +11

До коментар [#49] от "vladinski":

Проблемът се крие в два аргумента според мен. Първият е че технологията е безопасна, което не е вярно и което вие смятате за вярно. (не 100% безопасна, а безопасна в рамките на възможното). Пояснявам-Шеврон е не дупчил в България. Не мога да Ви дам примери от България, а само от места, в които е бил. В Еквадор го осъдиха. За САЩ сведенията са най-малкото-противоречиви, но забраната за добив в няколко щата е факт. Обяснявам пак-Шеврон не са давали никакви гаранции на никого-нито те, нито пък другите които искаха да дупчат, Шеврон разбира се е само пример.
Вторият аргумент е свързан именно с икономическия интерес: проучванията се правят на място където има хипотетична вероятност за залежи, иначе една фирма не може да си позволи да инвестира в "случайно" дупчене нали? какво би направила една организация в тази позиция, освен да получи разрешителното . И в този случай се връщаме на първия етап от омагьосания кръг-какви гаранции ще даде срещу замърсяването?

 
Преглед на профил Тони Гетова Рейтинг: 450 "Не"
7 фев 2012 15:05 51
- +Оценка
-5 +11

Още нещо: газът е изчерпаем ресурс, но той ще си остане там, където е и след време може да се доби ако техонолигята напредне и стане по-щадяща. Такава именон е целта на мораториума-той не означава пълна, а временна забрана.

 
Преглед на профил rogof Рейтинг: 229 "Не"
7 фев 2012 15:10 52
- +Оценка
-6 +8

До коментар [#34] от "vladinsk
Освен ,че не искаш да мислиш явно и четенето трудно ти се удава...Въпросът беше към тебе...но явно не желаеш да коментираш това което не ти изнася...."профи" от ПДНГ...:-)))

 
Преглед на профил rogof Рейтинг: 229 "Не"
7 фев 2012 15:10 53
- +Оценка
-5 +8

До коментар [#34] от "vladinsk
Освен ,че не искаш да мислиш явно и четенето трудно ти се удава...Въпросът беше към тебе...но явно не желаеш да коментираш това което не ти изнася...."профи" от ПДНГ...:-)))

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
7 фев 2012 15:57 54
- +Оценка
-14 +5

До коментар [#50] от "izumena":

Да, аз я смятам за безопасна и то не "в рамките на възможното", а за напълно безопасна при геоложките условия в Добруджа и при спазване на изискванията на българското заканодателство и на ЕС на етап проучване.

ЕС реши, че нормативната уредба е достатъчно добра на този етап.

Повтарям, аз не говоря за небрежност или авария, защото аз познавам технологията и знам, че те могат да бъдат избегнати.

Кучето скача според тоягата, нефтените и газови компании според законите и контрола.

Да търсим оправдание в опасноста на техологията, ако не можем да осъществим контрол е опасно за нас. Щото, ако не можем да осъществим контрол - всичко е опасно. Стените на язовирите са опасни - вижте какво става в момента.

Аз за това посочвам закона, а вие ми казвате - ма той не може да бъде спазен. Ми не може, ако не искаме - говоря като общество и ако търсим причината за собствената си некадърност в технологиите

Като ги настъпите нефтените и газовите компании са най-примерните и дадох примера с Великобритания и Норвегия.

И не ща да слушам и чета - ма те САЩ не могат та ние ли.

Що? Ми аз съм работил в САЩ и Канада и знам, точно това - като ги настъпиш в Канада, където има строг контрол са едни. Същите в САЩ, където си сключват отделен договор с всеки фермер са други. Е, ако...

Прочитане на целия коментар
селянина си не е платил на адвокат, да му погледне договора ми гледа само да вземе пари - тежко му. Като имаш договор -не смеят да мръднат щото ги съдят до дупка.

Търсенето и добива на нефт и газ не е "ори, мели, яж".
Печели се, но и се губи.
И множеството от големите компании много внимават за опазване на околната среда, защото иначе губят и плащат.

Когато преди година и половина БП оцвака Мексиканския залив, защото е спестила няколко десетки милиона долара за този сондаж и вероятно няколкостотин милиона от подобни практики след това плати десетки милиарди и още не е приключила с плащането.

Наскоро четох доклада на американската следствена комисия (публичен е на Интернет) за това как просто са разписвали всякакви сметки, които им се представят за всичко свързано със затапване на бълващия нефт сондаж.

Инженер работил за БП казва буквално - ако ти трябва някаква част да бъде направена в стругарска работилница веднага и не можеш да прередиш другите поръчки - купуваш стругарската работилница.

Поне на мен винаги, където съм работил ми е повтаряно - да се работи безопасно, е добър бизнес, защото излиза по-евтино

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
7 фев 2012 16:05 55
- +Оценка
-14 +5

До коментар [#53] от "rogof":

Аз съм се регистрирал с истинското си име и преди да се включа в дебата съм разказал накратко за себе си - къде и какво съм учил, къде и какво съм работил.

Ще се представите ли и разкажете в няколко изречения Вие какво сте учили и работили? :)

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
7 фев 2012 16:07 56
- +Оценка
-13 +4

До коментар [#52] от "rogof":

За да ви спестя усилията да четете всичко - представил съм се в постинг 91 на първата от трите части на дискусията. 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
7 фев 2012 16:13 57
- +Оценка
-15 +5

До коментар [#51] от "izumena":

Вие задавате ли си въпросът защо се забрани с изрично решение на парламента проучването на шистов газ, фракинга, както и изрично се отне разрешението за проучване на шистов газ на Шеврон, след като в досегашното законодателство има всички възможности за контрол?

Мораториумът не е временен, защото е безсрочен.

 
Преглед на профил no_fracking Рейтинг: 8 "Не"
7 фев 2012 16:35 58
- +Оценка
-7 +15

Уважаеми експерти!
За последен път ви занимавам с моите глупости. Но си мисля, че вместо да влагате тази енергия да ни убеждавате нас зелените тикви в тази технология колко е безопасна. Нещо което ще ви е трудно да убедите дори обществото. Вземете я впрегнете тази енергия и измислете безопасна технология с която да си проучите, и без това само гении сте се събрали в областта. Убедете правителството и народа си най-вече и си проучвайте и добивайте стига да ни убедите в безопасността на вашата технология, може и да си я регистрирате. Може да ви отнеме 15-20-50 години, но той ще си стои там газът и после ще си остане за нас, ако държавата си участва в него, а не чужди компании да го изнасят и да ни го продават. Тогава може да убедите наистина обществото в икономическата изгода.
Няма нужда да ми отговаряте на мен невежият екоталибан. За мен това е една умираща индустрия, която прави последните си напъни да оцелее. Прогреса и бъдещето е другаде, иде нова епоха, нови ресурси ще са на първо място, но .............какво ли разбирам аз.
Това си е моето заключение. На всички от форума желая всичко най-хубаво. Мисля повече да не коментирам тук.

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
7 фев 2012 16:50 59
- +Оценка
-13 +8

До коментар [#58] от "no_fracking":


Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool

Нищо не е глупакоустойчиво срещу достатъчно талантлив глупак.

 
Преглед на профил rogof Рейтинг: 229 "Не"
7 фев 2012 16:50 60
- +Оценка
-5 +11

Към всички ония ,които в диспута могат да се припознаят в Христофор Белокровский и се опитват "пази боже да прогледнат" отправям този линк с въпроса ТОВА ИЗЛИШНО ЛИ ВИ Е ГОСПОДА ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА ФРАКИНГА...ПРОЧЕТЕТЕ ПОГЛЕДНЕТЕ И СИ НАВЕДЕТЕ ГЛАВИТЕ ПРЕД ВЕЛИЧИЕТО МУ...ТОВА Е ВЗЕТО НАЗАЕМ ОТ БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ...
http://trydiani.blogspot.com/2010/08/blog-post.html

 
Преглед на профил rogof Рейтинг: 229 "Не"
7 фев 2012 16:56 61
- +Оценка
-5 +11

До коментар [#59] от "vladinski":

Истината рядко е чиста и никога проста.

Acrius appetimus nova, quam iam perta tenemus

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
7 фев 2012 16:58 62
- +Оценка
-14 +7

До коментар [#60] от "rogof":

Това е писано преди 137 години, ама си важи:

НЕ СМЕ НАРОД
Не сме народ, не сме народ, а мърша,
хора, дето нищо не щат да вършат.
Всичко тежко, всичко мъчно е за нас!
"Аз не зная! Аз не мога!" - общ е глас.
И не знаем, не можеме, не щеме
да работим за себе си със време.
Само знаем и можеме, и щеме
един други злобно да се ядеме...
Помежду си лихи, буйни, топорни,
пред други сме тихи, мирни, покорни...
Все нас тъпчат кой отдето завърне,
щот сме туткун, щото не сме кадърни...
Всякой вика "Яман ни е нам хала!" -
а всякому мерамът е развала...

Не сме народ! Не сме народ, а мърша,
пак ще кажа и с това ще да свърша.

ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ 
Преглед на профил amanve4e Рейтинг: 450 Неутрална
7 фев 2012 17:15 63
- +Оценка
-7 +17

До коментар [#38] от "vladinski":

Ех, Владински, продължаваш яростно да защитаваш фракинга...Явно, добре ти плащат! Само че от вашите експерти не чухме как точно ще пречистят от въпросните известни и неизвестни химикали земята и водата и ще рекултивират?! Защото чух мнение от германец, работещ в пречиствателна станция, който отчаяно обясняваше, че такива замърсявания те няма как да пречистят и цистерните, които карат отработена след фракинга вода замърсяват безвъзвратно и другата. Това в Германия, където има правила и, общо взето, се спазват. Какво да кажем за България, където една напукана язовирна стена чака 6 години да бъде ремонтирана и .. не дочаква?!

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
7 фев 2012 17:34 64
- +Оценка
-6 +15

До коментар [#56] от "vladinski":
Другарю владински,

със целия си "специалитет", огромни познания и въздесующа опитност, за които претендираш (които стана ясно,че не са достатъчни за да даваш компетентни мнения по въпроси,по които си бил прост оператор - изпълнител и наемник на добивните компании), та въпреки това как се обяснява този случай:
UK Fracking Firm Admits They Are Causing Earthquakes
http://www.businessinsider.com/fracking-earthquakes-uk-2011-11?utm_source=alerts&nr_email_referer=1

Ужким всичко е безопасно и контролируемо,пък какво се получава на практика.....?!!

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
7 фев 2012 17:50 65
- +Оценка
-14 +5

До коментар [#64] от "politologaster":

Аз съм се регистрирал с истинското си име и преди да се включа в дебата съм разказал накратко за себе си - къде и какво съм учил, къде и какво съм работил.

За да ви спестя усилията да четете всичко - представил съм се в постинг 91 на първата от трите части на дискусията.

Ще се представите ли и разкажете в няколко изречения Вие какво сте учили и работили? :)


Всеки, който не може да каже нещо по същество и вместо това използва анонимността си, за лични нападки ще получава горния отговор. :

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
7 фев 2012 17:51 66
- +Оценка
-15 +4

До коментар [#63] от "amanve4e":


Аз съм се регистрирал с истинското си име и преди да се включа в дебата съм разказал накратко за себе си - къде и какво съм учил, къде и какво съм работил.

За да ви спестя усилията да четете всичко - представил съм се в постинг 91 на първата от трите части на дискусията.

Ще се представите ли и разкажете в няколко изречения Вие какво сте учили и работили? :)


Всеки, който не може да каже нещо по същество и вместо това използва анонимността си, за лични нападки ще получава горния отговор. :) 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
7 фев 2012 17:59 67
- +Оценка
-5 +13

До коментар [#65] от "vladinski":

Е стига повтаря едно и също де, само спам. Прочели сме ти завидната биография - пак повтарям и ти си го написал "оператор", демек работник,не учен ,не специалист,който да дава оценки и мнения за безопасността.
И стига с тази ария за анонимността - казвам се Иванов, и какво от това,...?Измисли нещо по-оригинално,като например дискусия по същество. В този смисъл ПАК ПИТАМ:
та въпреки това как се обяснява този случай:
UK Fracking Firm Admits They Are Causing Earthquakes
http://www.businessinsider.com/fracking-earthquakes-uk-2011-11?utm_source=alerts&nr_email_referer=1

Ужким всичко е безопасно и контролируемо,пък какво се получава на практика.....?!!

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
7 фев 2012 18:04 68
- +Оценка
-11 +3

До коментар [#67] от "politologaster":

Господин Иванов,

Бихте ли ни разказали какво сте учили, къде и какво сте работили?

 
Преглед на профил nikola66 Рейтинг: 8 "Да"
7 фев 2012 18:08 69
- +Оценка
-14 +5

До коментар [#67] от "politologaster":
Някъде четох, че и вулкан може да изригне ...
А в Добруджа със сигурност ще изригне поне един, нали ?

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
7 фев 2012 18:16 70
- +Оценка
-5 +16

До коментар [#68] от "vladinski":

Аз бих,но едва ли на някого ще му бъде интересно,пък и тук не сме на форум кариери,или някъде където ще си мерим сивитата или търсим аудитория за изява. Темата на дебата е ясна, липсата на аргументи води до изкривяването му и до разисквания кой кой е,на колко сонди се е катерил, къде е живял, как се бил регистрирал и какво ли още не.
Ако нямате аргументи по темата, просто не се намесвайте.

Все пак питам,ако иска и може, някой от защитниците да отговори:
UK Fracking Firm Admits They Are Causing Earthquakes
http://www.businessinsider.com/fracking-earthquakes-uk-2011-11?utm_source=alerts&nr_email_referer=1

 
Преглед на профил elemag1967 Рейтинг: 229 "Не"
7 фев 2012 18:30 71
- +Оценка
-5 +15

Дааа голям дебат ама безсмислен защото решение вече беше взето и то в правилната посока Остана сега забраната да се урегулира със закон .Относно метода на хидравлично разбиване нека защитниците му не си мислят че с течение на времето и обработването на общественото мнение ще може да се извърши едно екологично престъпление в името на някакви геополитически и търговски цели -тая няма да я бъде Добруджа е люлката на българската държава и никой няма право да поставя под въпрос бъдещето -земята и водата защото шистовия газ и нещо което я го има я го няма и да го има след две -три години се изчерпва но оставя отрови които не могат да се премахнат с хилядолетия Защо никой не даде отговор на въпроса колко вода ще отиде,откъде ще се вземе и къде ще се съхранява след това защото ще бъде безвъзвратно замърсена и не подлежи на прочистване .Защо никой не даде отговор на въпроса ако недай си боже стане авария /а такава непременно ще има/кой ще отнесе последствията -дали причинителите допуснали това,защо не пък и лобистите които се кълнат че такава опасност няма или всички солидарно в кюпа пък нека там Бог разпознае своите за останалите след нас и потоп .Много е лесно да се надуват форумни мускули особено ако си седнал на удобното кресло някъде в София но ако сондите бяха в задния ви двор на единственото ви жилище къде са живели и вашите деди съвсем друга песен щяхте да пеете поколение на усойници .Ами някой има ли предвид че това е една от най земетръсните зони в континентална Европа и...

Прочитане на целия коментар
една поредица от минисеизмични явления предизвикани от тази инак така "невинна"технология дали няма да предизвика някакво подобно събитие с тежки последици .Който държи да нацвъка Добруджа с хвостохранилища пълни с отровни води нека бъде си изкопае такова в задния двор и ако иска да се удави в него загубата няма да е голяма гаранция,останалите ентусиасти,лобисти,фоби и прочие -няма да стане това което сте намислили нито сега ,нито после нито докато България съществува поне до момента докато не се създаде технология която не на 100 а на 150% не гарантира че най важните ресурси на тази държава-водата ,земята и хората няма да пострадат .

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
7 фев 2012 18:32 72
- +Оценка
-15 +4

До коментар [#70] от "politologaster":

Темата на дебата е ясна и няма начин да се разберем, защото вие пишете неща от които и хал хабер си нямате и лъжете дори с цел да дискредитирате личността на опонента, след като не можете да оборите аргументите.

Излъгахте за "оператор". Не съм бил оператор :)

Няма начин с Вас да говорим за земетресения и сеизмика, драги ми Гуньо.

За останалите:

Земните колебания предизвикани от фракинг са с толкова малка магнитуда, че дори не влизат в никаква сеизмична класификация и затова са предмет на микросеизмиката - името говори само по себе си.
Тези изключително редки сличаи, които се споменават са следствие на преждевременно освобождаване на тектонски стрес най-вероятно в разломна зона.

За опасността за сондажната конструкция от силни земетресения тя е почти никаква за района на Добруджа и не само за там.
Става въпрос не за свободно стояща конструкция, както сградите, подложени на огромни натоварвания в оссновата си, а за циментирани в земята стоманени тръби. На практика те не носет дори собственото си тегло, защото са закрепени за околните стени на сондажа с цимент.
Ако има земетресение с промяна на земния релеф предполагам може да има повреди, но сеизмичното райониране на България не предвижда такива. Ако не дай си боже се случи това ще е най малкия проблем на тези...

Прочитане на целия коментар
които оживеят

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3182 "Да"
7 фев 2012 18:35 73
- +Оценка
-15 +4

До коментар [#64] от "politologaster":

Земетресения като описаното се регистрират само от сеизмологична апаратура. При прокарване на галерии и тунели се използуват взривове с несравнимо по-голяма мощност и няма данни за предизвикани земетресения. Да не говорим за подземните ядрени опити които се провеждат в дълбоки сондажи трусът от тях се регистрира във всяка точка на земното кълбо но няма последващи земетресения.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3182 "Да"
7 фев 2012 18:35 74
- +Оценка
-15 +4

До коментар [#64] от "politologaster":

Земетресения като описаното се регистрират само от сеизмологична апаратура. При прокарване на галерии и тунели се използуват взривове с несравнимо по-голяма мощност и няма данни за предизвикани земетресения. Да не говорим за подземните ядрени опити които се провеждат в дълбоки сондажи трусът от тях се регистрира във всяка точка на земното кълбо но няма последващи земетресения.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 830 "Не"
7 фев 2012 18:36 75
- +Оценка
-5 +15

Я - едно малко синтезче, как се гънат змийчета, когато бъдат присвити натясно:

nikolay_mihaylov: Здравейте отново. Нямах време да участвам в дискусията през последните дни, но открих нещо важно. Някой по-горе беше постнал връзка към това изследване:

http://blogs.scientificamerican.com/plugged-in/2012/01/25/guest-post-water-contamination-fracking-is-not-the-problem/

То съдържа следното изречение: "Of the 20,000 fracked wells covered by the Future of Natural Gas Study, only 43 environmental incidents were reported, and not a single one was caused by fracking." 43 от 20000 - нищо не е нали? Внушителен аргумент, че почти няма замърсяване.
Днес си четях едно изследване и нещо ме удари по главата. Двадесет хиляди кладенеца включени в изследване?!?! Абсолютно невъзможно! Първо, би отнело страшно много време и ресурси да се вземат проби от 20000 кладенеца и да се тестват в лаборатории. Второ, защо са нужни 20000, когато извадка от 1000 е напълно достатъчна? Дори с клъстърна извадка (не изцяло случайна, а с гарантирано присъствие на всички региони), 2000 проби са предостатъчни! (С 1500 елемента в извадката може да се направят изводи за популация от милиони, както е в социологическите проучвания).

Та реших да отворя този прословут...

Прочитане на целия коментар
доклад на МИТ. И ето какво видях:
Част 2, стр. 39 (http://web.mit.edu/mitei/research/studies/documents/natural-gas-2011/NaturalGas_Chapter2_Supply.pdf)
"With over 20,000 shale wells drilled in the last 10 years, the environmental record of shale gas development has for the most part been a good one."
Превод: "При повече от 20000 шистови кладенци сондирани през последните 10 години, добивът на шистов газ като цяло има добра екологична история".
Малко по-нататък:
"It is beyond the scope of this study to examine multiple state archives to
review individual well incident reports. Instead, to provide a high-level view we have extracted and combined the results from a number of reports that have reviewed drilling-related incidents in the U.S. over the past few years.
Table 2.3 indicates the results of this analysis, while Appendix 2E provides a fuller description of the data set. The data set does not purport to be comprehensive, but is intended to give a sense of the relative frequency of various types of incidents."
Превод: "Извън обхвата на това изследване е да разгледа множество щатски архиви и да прегледа индивидуални доклади за инциденти. Вместо това, за да дадем изглед от птичи поглед, ние подбрахме и комбинирахме резултатите от определен брой доклади, които разглеждат инциденти, свързани със сондиране в САЩ през последните няколко години.
Таблица 2.3. показва резултатите от този анализ, а Приложение 2Е дава пълно описание на базата данни (с инциденти). Базата данни не претендира да е изчерпателна, а целта й е да даде представа за относителната честота на различните типове инциденти".

Какво означава всичко това?
Първо, "учените" от МИТ изобщо не са правили никакви замервания. Числото 20000 не е извадка, това е популацията на всички шистови кладенци в САЩ!
Второ, числото 43 пък идва от ТРИ (всичко ТРИ) доклада за инциденти, не от каквато и да било изчерпателна работа по събиране на данни (щатски архиви, както се изразяват).
Трето, самите автори признават, че докладът им не е изчерпателен, и целта му е да покаже ОТНОСИТЕЛНАТА честота на различни видове инциденти (напр. разливи на повърхността, замърсяване на подпочвени води и т.н.) Той не показва АБСОЛЮТНАТА честота на инцидентите (процент кладенци с инциденти).
Приложение 2Е дава същата информация (http://web.mit.edu/mitei/research/studies/documents/natural-gas-2011/NaturalGas_Appendix2E.pdf):
"In order to provide some perspective on the relative frequency and type of incidents over the past several years that appear to have some
connection with gas well drilling, we have summarized the results of three reports from differing sources that examine this issue, and categorized the reported incidents according to type.
It is beyond the scope of this report to undertake a detailed analysis of all state-reported incidents — and we do not claim this to be a definitive analysis of all known incidents. Rather, it is intended to give a general picture of the types of incidents that occur and their relative frequency."
Има ли нужда да превеждам? В текста следват кратки описания на трите доклада. Забележете, че езикът на описание не дава да се разбере колко общо са инцидентите в трите доклада (стр. 2):
"Of the 43 incidents reviewed, almost 50% were related to the contamination of groundwater with natural gas, as the result of drilling operations."
Превод: "От 43-те разгледани инцидента, почти 50% бяха..." Не съм запознат с трите доклада, но знам за втория, Fractured Communities, и той съдържа повече от 43 случая.

Извод: Цитираното изследване е по-скоро литературно. Не съдържа измервания, не е по извадка и т.н. Вкратце, колегите от МИТ са подбрали три доклада (без да обяснят на какъв принцип), избрали са 43 случая от тях, и са изчислили честотата на различните типове инциденти, измежду тези 43. Разбира се, дори и тази информация е напълно безсмислена поради ограничените източници на информация (трите доклада). Но да се казва, че 43 от 20000 кладенеца в САЩ са имали инциденти е абсолютна лъжа. Нито едното число няма информативен смисъл. Голям позор за МИТ, но и на най-добрите се случва. Особено като взимат пари от БП, Шел и ЕНИ. Аз лично съм много разочарован.

Хм, докладът на МИТ е от 9 юни 2011. Блогърът в Сайънтифик Американ е постнал текста си на 25 януари 2012. Изложените от мен критики обясняват, защо индустрията не е размахвала този доклад през седемте месеца след представянето му. Пичът-блогър в С. Американ е бакалавър по Инженерна химия и просто си е блогнал. Защо С. Американ позволяват подобни гаври, не е ясно. Но ще помоля колегите във форума, които търсят "топли" статии да внимават какво изравят. Понякога не е съкровище... Само заглавието не стига за аргумент.

Fred: Ако трябва да избирам между МИТ /Massachusetts Institute of Technology/ където има 77 нобелови лауреати и Gasland или вас избирам МИТ. За които не знаят каква означава МИТ /водещият американски университет в технологичната област/ ето линк.

http://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology

"...Founded in 1861 in response to the increasing industrialization of the United States, the institute adopted the European polytechnic university model and emphasized laboratory instruction from an early date.[8] MIT's early emphasis on applied technology at the undergraduate and graduate levels led to close cooperation with industry. Curricular reforms under Karl Compton and Vannevar Bush in the 1930s re-emphasized basic scientific research.[9] MIT was elected to the Association of American Universities in 1934. Researchers were involved in efforts to develop computers, radar, and inertial guidance in connection with defense research during World War II and the Cold War. Post-war defense research contributed to the rapid expansion of the faculty and campus under James Killian.
...
MIT enrolled 4,384 undergraduates and 6,510 graduate students for the 2011–2012 school year.[4]There were 17,909 applicants for the class of 2015 in which only 1,742 were admitted, making MIT have an acceptance rate of 9.7 percent. It employs around 1,000 faculty members.[3] 77 Nobel laureates, 52 National Medal of Science recipients, and 38 MacArthur Fellows are currently or have previously been affiliated with the university.[3][6]"

Като начало дайте поне образованието си и професионалният опит за да видим с кого си имаме работа. (Мое уточнение: Fred упорито не желае да представи дори името си, но има изисквания да се представят детаълно другите, които открито са се изправили в "дискусията" със собствените си имена!!!) Защото имам силното усещане, че сте наскоро завършил студент и то не от технически ВУЗ. Така че използването на "учени" за изследователите в МИТ е най-малкото нахално. Имате научен доклад, не сте съгласни с него ОК. Напишете си ваша статия с критиките на този доклад и я публикувайте. Ако въобще ви я приемат защото нещо съвсем по повърхността се плъзгате.

Но първо дайте инфо за себе си за да видим с кого си имаме работа. Аз и vladinski го направихме, чакам ви. Не искам нищо лично, само образованието и опита.

И това непрекъснато повтаряне как правителството финансира някои изследователи а други не иска май че се дължи на това, че вас никой не иска да ви финансира. Силно ми приличате на току що постъпил PhD студент.

nikolay_mihaylov: Какво като е МИТ?! Какво общо има "Газланд" в случая?! Защо ми разказвате историята на МИТ, какво общо има това? Дадох Ви аргументация, коментирайте я. Дадох Ви цитати от доклада на МИТ - нали им вярвате, те сами си го казват - докладът изобщо не е изследване! Дадох Ви линкове и страници! С историята на МИТ ли ще ме занимавате?

------------------------------------------------
http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
7 фев 2012 18:52 76
- +Оценка
-6 +13

До коментар [#72] от "vladinski":

Цитирам:"Завършил съм МГИ преди 23 години и оттогова работя сондажна-геофизика. 11 години в България от оператор на каротажна станция до ръководител сектор Сондажно-Геофизични Изселдвания в ПДНГ -Плевен. От 11 години живея и работя в Калгари, Канада. 7 години работих за Бейкър Атлас, после година и половина за водещата в света тогава фирма за микросеизмика при фракинг Пинакъл Технолъджис, която беше закупена от Халибъртън. Работил съм като ръководител на проект по микросеизмика на находището на шистов газ "Хорн Ривър" в Британска Колумбия.
Направо съм изумен от това, което се пише в българската преса и то от хора, които едва ли са виждали сонда с очите си, камо ли да са били на фракинг. "

Думата "оператор" е още в първото изречение,така че не лъжа!. Явно от толкова много "специализъм" и професионализъм и ти забравяш какъв си бил.
Нищо обаче пак не отговори по същество, защо фракинга причинява земетресения и защо спират добива и проучванията заради него?Нали е напълно безопасен и безвреден.
Всъщност след това изказване: "Ако има земетресение с промяна на земния релеф предполагам може да има повреди, но сеизмичното райониране на България не предвижда такива. Ако не дай си боже се случи това ще е най малкия проблем на тези които оживеят" разбирам,че ти си бездушна машина за пробиване на земята...

Прочитане на целия коментар
и за правене на пари. Съжалявам те!

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3182 "Да"
7 фев 2012 18:59 77
- +Оценка
-14 +5

До коментар [#75] от "Станислав Янков":

Вместо да пълниш със спам форума отговори на въпроса ми от предишната част: в коя точка на земното кълбо е регистрирана екокатастрофа причинена от добива на шистов газ?

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 830 "Не"
7 фев 2012 19:01 79
- +Оценка
-4 +14

Продължение от предходния ми коментар #75:

vladinski: До коментар [#185] от "hristovatev": От България има ли? Нали според госпожа Христова всеки сондаж е различен? Да Ви намеря списък на катастрофите със самолети или кораби да речем или ще се справите сам? Танкера Валдес? Кораба на италианския бряг в момента. Това, което вие сте виждали на снимка само - сонда - аз съм на него, ако не всеки ден, то през ден. Работя с взривни материали - аз съм един от гадовете дето взривяват в сондажите и са виновни за земетресенията. :) Работя при опасност от сероводород и високи налягания. Да ви кажа ли кое е най-опасната част от рааботата ми? Шофирането. И не е само за мен - това е най опасната част от работата за цялата ни индустрия. На личната кола докато отиваме на работа и се връщаме и пикапа на работа. 50 000 човека загиват в САЩ годишно при автомобилни катастрофи. Да се забранят колите. Всички на магарета и велосипеди.

Fred: До коментар [#375] от "nikolay_mihaylov": Нещо от цитиране на научни статии /което приветствам/ отново минахте към демагогията. Вероятно защото в научните статии въобще не се говори за този екологичен Чернобил с който плашите. Как така при "хиляди РЕАЛНИ случаи на замърсяване, унищожаване на природата и разболяване на хора" официалната агенция ЕРА която се занимава именно с екологията и е най-професионалната в тази област...

Прочитане на целия коментар
говори с толкова предпазливи думи? Защо сред тези "хиляди случаи" нещо не виждам да се говори за сондьорите които са най-изложените на опасностите ами все са фермери които дават земята си под наем на същите тези компании. Като са толкова недоволни защо са я дали? Или може би защото вече са излапали това което са им дали искат още? Защо няма случаи на съдебни дела в САЩ за обещетение за щети от фракинга? Ако има колко са и какви са присъдите, какъв процент е това от общият брой сондажи? Именно в Америка и именно за фракинг а не в мафиотски държави като Еквадор и за нефт. Нали държахте на науката, ето ви въпроси на които ми отговорете научно, с цитати, числа, статистика и т.н.

vladinski: До коментар [#414] от "nikolay_mihaylov": Гелове, ако се ползват и се изисква от българското законодателство, ще се каже какво съдържат на когото трябва. Дотогава се съсредоточете върху състава на Кока Кола.

nikolay_mihaylov: Още една легенда от Владински е разбита: колко е безопасна работата на сондите и как най-големият риск е при шофирането до сондата. Личните му впечатления са ценни, но ето какво показва статистиката:
План за изследване на потенциалните ефекти от фракинга, ЕПА, стр. 56 (http://yosemite.epa.gov/sab/sabproduct.nsf/0/D3483AB445AE61418525775900603E79/$File/Draft+Plan+to+Study+the+Potential+Impacts+of+Hydraulic+Fracturing+on+Drinking+Water+Resources-February+2011.pdf):
"The oil and gas extraction industry has an annual occupational fatality rate eight times higher than the rate for all U.S. workers (NIOSH, 2009)."
"Индустрията за добив на газ и нефт има годишно ниво на смъртност на работното място осем пъти по-високо от средното ниво за американските работници".
В продължението след цитата, ЕПА посочва потенциалните рискове за работниците, и констатира, че те НЕ СА били добре описани до момента. В края на секцията посочват, че има документирани случаи на пострадали работници от химикалите при фракинга.
Много поздрави.

Julian Mall: До коментар [#512] от "nikolay_mihaylov": Това което си написал изобщо не е работа на ЕРА да се занимава със смъртността на работното място. А и интересно след като нямат пари за редовно контролиране на сондажите и реагират по принцип на сигнали имат средства да се занимават със професионалните заболявания на работниците около сондатата което изобщо не им е работа. Линка ти е грешен.

Fred: Ако сложа 100,000 счетоводителки на едно място и 100 сондьора съвсем естествено е при сондьорите да има по-голям риск. Когато се сравняват 2 статистически съвкупности те трябва да са еднотипни.

nikolay_mihaylov: До коментар [#513] от "Julian Mall": Джулиан, ако си бяхте направили труда да прочетете внимателно изречението, щяхте да видите откъде ЕПА е взела тези данни:
"The oil and gas extraction industry has an annual occupational fatality rate eight times higher than the rate for all U.S. workers (NIOSH, 2009)."
Нещото в скоби с година в края на изречението значи позоваване и източник. NIOSH значи The National Institute for Occupational Safety and Health на САЩ. Точно тяхна работа е да се занимават със смъртността на работното място.
Коментарът на Фред за 100-те хиляди счетоводителки е уникален.
Внимавайте с шофирането! Както разбираме от експертите тук, това е по-опасна дейност от счетоводството и сондирането!

Julian Mall: До коментар [#517] от "nikolay_mihaylov": Благодаря за уточнението което само потвърждава смисъла на предишния ми коментар. Въпросът е че това какъв е риска от трудова злополука при сондажната дейност няма нищо общо с темата на дебата. За да убедите някого в правотата си трябваше да посочите поне един пример за проучване или добив на шистов газ от Шеврон в която и да е точка на земното кълбо където е допусната авария свързана със замърсяване на компонент на околната среда с последващи неблагоприятни последици за биоразнообразието и човешкото здраве.

nikolay_mihaylov: До коментар [#518] от "Julian Mall": Джулиан, коментарът ми за риска за работещите е във връзка с коментар №190 на Владински. Той е донякъде встрани от темата за рисковете за околната среда и живущите около сондите. Това, което исках да демонстрирам, е разликата между аргументите на Владински, които се базират на личния му опит, и реалността.
Подобен беше аргументът му с геловете. Вярвайте ми, аз работя с такива гелове. Когато му поисках конкретна информация за геловете, Владински каза:
"Гелове, ако се ползват и се изисква от българското законодателство, ще се каже какво съдържат на когото трябва. Дотогава се съсредоточете върху състава на Кока Кола." - коментар 427. Има ли нужда от коментар? Статистиката за рисковете за сондьорите я намерих, за да покажа, че личният му опит не е аргумент, за пореден
път.
И още нещо - коментарът за рисковете за работниците не е съвсем офтопик - потърсете по-нагоре в дискусията и ще видите, че се правеше аргумент, че щом за работниците не е опасно (пък те са при самата сонда), как ще е опасно за околността.
Надявам се, това внесе яснота.

Julian Mall: До коментар [#519] от "nikolay_mihaylov": Пак се отклоняваш от темата, а ако трудовите злополуки при сондирането толкова ви притесняват можете да предложите и мораториум върху сондажната дейност с едно изключение при сондажите на геотермалните водоизточници.

nikolay_mihaylov: До коментар [#520] от "Julian Mall": Как точно се отклонявам? Обясних двете причини да включа информацията в дискусията. Едната е да покажа същността на аргументацията на Владински. Другата е аргументът за здравето на сондьорите. Вижте сега постинг №378 на Фред:
"Защо сред тези "хиляди случаи" нещо не виждам да се говори за сондьорите които са най-изложените на опасностите ами все са фермери които дават земята си под наем на същите тези компании. Като са толкова недоволни защо са я дали? Или може би защото вече са излапали това което са им дали искат още?"
Тъй. Сега ясно ли е защо темата за смъртността при сондьорите не е офтопик? И Джулиан, ако искате дискусия по темата, коменирайте постинги №489 и 490. Те са баш по темата и баш по един от основните Ви аргументи, за 43-тях теча от 20000 кладенеца. Като не искате офтопик мнения, не ги коментирайте, а коментирайте он-топика. Ето, вече пет мнения разменяме за нещо, което смятате за офтопик. Ами пишете за №489 и 490. Дадох Ви линкове, страници, четете. Вижте блога, и там писах на Скот Макнили и той изведнъж млъкна.

------------------------------------------------
http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 830 "Не"
7 фев 2012 19:19 80
- +Оценка
-4 +13

Продължение на предходния ми коментар #79:

Julian Mall: До коментар [#522] от "nikolay_mihaylov": Точно това изследване на МИТ сочи че нито едно от тези замърсявания не е свързано с фракинга. Така че остават само двата случая при Павилион, щата Уайоминг където водата от изследваните подземни водоизточници съдържа завишени съдържания на химикали използувани при фракинга заради некачествено циментиране на обсадната тръба. Това при повече от сто хиляди сондажа можеш сам да изчислиш какъв е риска. Хубаво е да се видят и снимките от доклада на ЕРА за да е види че района изобщо не е пустинен нито има изгледи да стане такъв от добива на шистов газ.

nikolay_mihaylov: До коментар [#523] от "Julian Mall": Вие изобщо прочетохте ли изследването на МИТ? Сериозно ли твърдите това? Прочетохте ли цитатите, които копирах? Разбирате ли откъде идва числото 43 и откъде идва числото 20000?
Ще повторя, пък може да спрете да лъжете.
43 инцидента са подбрани измежду стотици инциденти в три доклада. МИТ са подбрали три доклада с инциденти (не казват на какъв принцип). От тези три доклада взимат 43 случая (не казват на какъв принцип). На тези 43 случая им правят разбивка по видове инциденти. Има шест вида инциденти, свързани с основните етапи на добива на шистов газ. Идиотското твърдение на блогърът Скот Макнили,което подхващате е, че фракингът (разривът под...

Прочитане на целия коментар
земята) не е причина за замърсяване. Тъй. Само че останалите процеси са си част от добива. Неизменна част от добива. Хайде правете си добив без сондиране, без басейни, без мръсни води, без ползване на вода, и без замърсяване на въздуха. Що за абсурдна логика? Освен това, колко предствителни са 43 случая, че да си правим изводи по принцип?
Те и случаите в Уайоминг не са заради хидроразрива. Замърсяването е заради изтичане на химикали, пробиване на тръби, на облицовки, изтичане на басейни и пр.пр. По Вашите думи, заради "некачествено циментиране на обсадната тръба". Значи е виновно циментирането, не разривът. Нали? Фракингът сам по себе си е супер. На неразбиращ ли се правите?
Числото 20000 идва от доклада на МИТ за общия брой кладенци в САЩ. Прочетохте ли го? Страница 39. Това не са изследвани кладенци или измервани кладенци.
43 от 20000 е грешка на блогъра в Сайънтифик Американ, много груба грешка, за която му поисках обяснение преди три дни. Още не ми е отговорил. Само че Вие четете само заглавията. Четете и по-надолу. В доклада на МИТ всичко си го пише, аз нищо не интерпретирам. Всичко си е казано, само да има кой да чете след заглавията.

"In order to provide some perspective on the RELATIVE frequency and type of incidents over the past several years that appear to have some connection with gas well drilling, we have summarized (или extracted and combined - стр. 39 от доклада) the results of THREE reports from differing sources that examine this issue, and categorized the reported incidents according to type.
It is BEYOND THE SCOPE of this report to undertake a detailed analysis of all state-reported incidents — and WE DO NOT CLAIM THIS TO BE A DEFINITIVE ANALYSIS OF ALL KNOWN INCIDENTS. Rather, it is intended to give a general picture of the TYPES of incidents that occur and their RELATIVE frequency."

За Ваше удобство изписах с главни букви изразите, които противоречат на твърдението Ви.
Още нещо - блогърът няма нищо общо със списанието Сайънтифик Американ. Той е гост-блогър. Списанието не се ангажира с твърденията му (пише го в края на статията му). Самият блогър няма нищо общо с МИТ. Той е бакалавър по Химическо инженерство, работил е за Шел и още една енергийна компания, и е бил стажант към Белия дом. Човекът е сбъркал, явно воден от това, което иска да види, а не това, което се вижда. Подобно на Вас.

Julian Mal: До коментар [#525] от "nikolay_mihaylov": Примерът с изследването на МИТ е твой, като не е представително защо го даваш? Много просто защото нямаш нищо по-добро. Тази година ще излезе междинният доклад на ЕРА и тогава всичките ви спекулации ще изгърмят като пробит балон.

nikolay_mihaylov: До коментар [#527] от "Julian Mall": Моля? Мой ли бил? Я вижте постинг 218 - batmilen - "още са топли" (той нарича двете блогвания на Скот Макнили "статии от Сайънтифик Американ")
После вижте постинг 224 - Владински:
"Погледнете първият линк в постинг 218. Написан е в ПР стил, но таблицата с цифри е вярна. Изводите също.
От 20 000 сондажа няма нито един случай на замърсяване от фракинг."
С удоволствие хващам отчаяните опити за манипулиране на аргументацията в този форум. Двете "топли" "статии" на батмилен бяха две от петте "изследвания", които Фред, Владински и сие предложиха в подкрепа на безопасността на фракинга. Останалите три "изследвания" са писмата до редакцията, които Владински изнамери. Не става само с Гугъл сърч и четене на заглавия на "статии". Трябва да се чете и по-надолу...

Julian Mall: До коментар [#529] от "nikolay_mihaylov": Добре приемам че примерът не е твой, а кой е твоят пример? Можеш ли да ми посочиш един едничък случай на замърсяване предизвикано от добив на шистов газ от Шеврон в която и да е точка на земното кълбо? Не можеш нали?! След като не можеш по-добре е да замълчиш.

nikolay_mihaylov: До коментар [#530] от "Julian Mall": Тъй. След 531 мнения, стигнахме до тук? Да ти дам един пример? Ако ти намеря един-единствен такъв случай, ще се съгласиш ли, че фракингът е опасен? Да знам дали да хабя време, защото похабих достатъчно в цитиране на факти и анализ на данни, на които ми отговаряш по неадекватен начин.
Тук сякаш си говорим за инциденти при фракинга по изключение. Но ето какво показват данните на Департамента за околната среда на Пенсилвания, относно добива на шистов газ в Шистите Марселъс
(http://www.cleanwateraction.org/files/publications/pa/violation_summary_2010.pdf ):
Кладенци, пробити през 2010: 1454
Нарушения на разпоредбите за опазване на околната среда: 1227
Процент на кладенците с нарушения за 2010: 18%
Типове нарушения (2010):
Административни - 176
Общи (Нарушаване на Закона за чистите потоци, Закона за нефта и газа, концесионните условия): 262
Нарушения при съхраняването и ямите за отпадни води: 303
Разливи и незаконно освобождаване на индустриални отпадъци (фракинг течности, отпадна вода и пр.): 209
Нарушения на разпоредбите за дъждовните води (вкл. ерозия и утаяване): 119
Неправилно циментиране/облицоване на кладенците: 84
Опасно вентилиране на кладенци: 4
Други: 70
Нарушенията и инцидентите не са изключение, те са business as usual. Плащат глоби и продължават. Плащат и друго - виж страница втора със списък на фирмите, броя нарушения и колко пари са дали за кампанията на сегашния губернатор на Пенсилвания.
Отидох на сайта на Департамента. Имат много добра база данни с нарушенията: дати, тип, компания, предприети мерки и т.н. Който иска, може да разглежда. Много безвреден и безопасен бизнес.
Като комбинираме тези данни за нарушения при процеса с данните за пострадали общности и индивиди, както и природни хабитати, имаме картината за реализираните рискове от добива на шистов газ.

Fred: Ако пожарен инспектор влезе в което и да е заведение, магазин и т.н. гарантирано ще намери причини за поне 5 акта. Същото и за какъвто и да е инспектор. Те с това си оправдават заплатите, да намират нарушения. За да е точен анализа трябва да се види какви са тези нарушения и какви ЩЕТИ са нанесли. Защото едно е да се излеят 15 литра замърсена вода и друго е да се скъса бента на едно хвостохранилище например. Отново се слага всичко накуп а така не може да се разбере явлението. Но така е когато човек работи с обобщени данни а не с първичните документи.
Отново повтарям позицията си. Аз съм за много строги мерки за охрана на околната среда и за солени глоби за нарушителите. Против съм раздухването на истерия и съзнателото манипулиране което се наблюдава в тази кампания. Целта е ясна, да се изгони Шеврон а екологията е само параван.

nikolay_mihaylov: Хайде сега друга аналогия ни подарихте - пожарни инспектори (предполагам, имате предвид в България, защото в САЩ процедурите са доста по-различни). И после "същото и за какъвто и да е инспектор". От пожарен инспектор в България до инспектор на газови сонди в Пенсилвания - ей го де е. Компютри и компоти. Я кажете, знаете ли каква е процедурата по инспекция в Пенсилвания? Или си говорите ангро, както обикновено? Факти и данни текат като от скъсан бент на хвостохранилище. Много ми е интересно какъв аргумент няма да изкривите.
По същата логика можем да кажем: "Ами! Изследвания! Ако един учен тръгне да търси вреди от фракинга, гарантирано ще намери причини за поне 5 ефекта. Те с това си оправдават заплатите, да намират открития".
Но пък - радвам се, че възразявате само срещу последния ми постинг.

Julian Mall: До коментар [#533] от "nikolay_mihaylov": От примера който даваш изобщо не става ясно за какво точно е глобен Шеврон. Въпросът ми остава за един единствен пример от който да стане ясно че вследствие на добива на шистов газ е станало голямо замърсяване застрашаващо биоразнообразието и човешкото здраве.

nikolay_mihaylov: До коментар [#536] от "Julian Mall": Нямаш проблем - аз чаках да ми отговориш дали примерът е последното, което искаш от мен.
Атлас Енерджи, собственост на Шеврон:
http://www.water-contamination-from-shale.com/pennsylvania/pa-natural-gas-drilling-co-fined-over-fracking-fluid-spill/
Глобена $97,350 за замърсяване на важен водоизточник в Пенсилвания, не го е докладвала, не се знае колко химикали са изсипали.
http://marcellusdrilling.com/2011/05/chesapeake-energy-fined-1-1-million-for-methane-migration-and-tank-fire-in-pa/
Чесапийк глобени $1.1 милиона долара (!) за МИГРАЦИЯ НА МЕТАН В ПИТЕЙНАТА ВОДА на 16 домакинства.
Как е? Това достатъчно застрашаващо ли е биоразнообразието и човешкото здраве?

Julian Mall: До коментар [#537] от "nikolay_mihaylov": "Глобена $97,350 за замърсяване на важен водоизточник в Пенсилвания, не го е докладвала, не се знае колко химикали са изсипали." "According to a report recently released by the Pennsylvania Land Trust Association, the state has identified 1,435 violations by 43 drilling companies since January 2008. 952 of those violations were said to have likely impacted the environment."
Наистина нищо не се знае още по-малко за някакво изсипване както в строго научен стил се изказваш.
А вторият ти случай за отравянето с метан доколкото знам опасността е само от запалване ако се събере по-голямо количество. Много по-голяма е опасността от всеки газов уред използуван в домакинството но никой не ги е забранил досега.
Продължавам да чакам за пример на екокатакстрафа причинена от добив на шистов газ.

------------------------------------------

Мое уточнение: Тук дискутирането в предишния етап е било затворено. Е! Ето един бърз синтез, след който не се налага отново да предъвкваме вече преминати неща и може да се продължи нататък...

-----------------------------------------

------------------------------------------------
http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3182 "Да"
7 фев 2012 19:23 81
- +Оценка
-12 +5

До коментар [#78] от "elemag1967":

Пропуснал си още един научно-изследователски източник на информация "списание 8"

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 Неутрална
7 фев 2012 19:40 82
- +Оценка
-14 +6

До коментар [#76] от "politologaster":

Лъжа е, защото оператор съм бил няколко месеца в самото начало като млад инженер, което е естествения път на професионално развитие.

Нали говорим за шистов газ - там е написано като какъв съм работил при проучване на шистов газ, защо си избрахте първата ми длъжност от преди 23 години, когато никой не е проучвал за шистов газ.

Та какво сте учили и работили вие и къде?

По това което пишете не мисля, че сте завършили и СПТУ. ПУЦ?

Тези от техникума по нефтодобив в Долни Дъбник имаха определено повече познания за това, което копирате и пействате тук без да разбирате. :)

 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 830 "Не"
7 фев 2012 19:42 83
- +Оценка
-5 +16

До коментар [#77] от "Julian Mall":

Не драматизирай! Коментарите ми със синтеза са само три и са отрязани (ще ги изчита изцяло само онзи, който желае).

Питаш за случаи на замърсявания, предизвикани от "Шеврон" (по-конкретно - от негови подразделения, което е едно и също, защото "Шеврон", бидейки собственик на тези подразделения, има нужните инструменти да ги контролира ефективно и дори е ДЛЪЖЕН да го прави)? Николай Михайлов вече ти е представил такива случаи в предходния етап (виж синтеза на разговора ви в горния ми коментар #80). Аз пък в предходния етап ти припомних за злоупотребите в Еквадор на "Тексако" - още едно подразделение на "Шеврон" (този случай ти беше припомнян и от други преди мен, но паметта ти вероятно се е оказала къса и си го забравил...).

След като "Шеврон" (чрез неговите подразделения) злоупотребява толкова драстично с по-конвенционалния добив на нефт - въз основа на какво да очакваме, че няма да става същото и при още по-рискования добив на шистов газ у нас?!!! Може би ще ги спира много "отговорния и ефективен" екологичен контрол в България (да припомня, че ние още не сме си направили и оперирането с боклука отговарящо на евро-изискванията и може да бъдем глобени заради това, какво остава за всичко останало...)?! Или пък централата с ръководството на "Шеврон" (не простите бачкатори по добиван...

Прочитане на целия коментар
ето, а баш-шефовете) ще се разположи точно в центъра на сондажите?!!! Гарантирам ти, че последното няма да стане никога (минимум, заради "рециклирането", по терминологията на Fred, на мръсотиите около добива на шистов газ чрез изпаряването им в околната атмосфера)!

------------------------------------------------
http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
7 фев 2012 19:52 84
- +Оценка
-8 +10

До коментар [#82] от "vladinski":

Щом е лъжа,значи лъжеш ти,защото те цитирам. По образоване съм магистър,но както казах това не е важно,а темата,която се дискутира. По нея е видно,че няма какво да кажеш. Слаба аргументация,никакви доводи и биене в гърдите,че си работил на сонда и още си жив.Евалла!
Това, което копираме и пействаме е от научни списания, или факти - като земетресенията във Великобритания,които ти няма как да обориш ,освен да крещиш,че си бил на сондите и си оцелял. Браво!

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 Неутрална
7 фев 2012 20:07 85
- +Оценка
-14 +5

До коментар [#84] от "politologaster":

Аз също съм магистър, ама не пиша за самолетостроене или защо се е скъсала стената на язовира дето удави селото край Хасково.

Я обясни по-добре за нея и дали ще забраняваме електроенергията от ВЕЦ сега и ще изпразним всички язовири и нема да поливаме повече от тях?

 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 830 "Не"
7 фев 2012 20:42 86
- +Оценка
-6 +15

До коментар [#85] от "vladinski":

Хубаво повдигна на въпрос за скъсаната стена... Та, в държава, къде "контрола" и "отговорността" водят до бедствия в следствие на не знам си от кога неотремонтирани язовирни стени - точно за тази страна ли твърдиш, че много отговорно и ефективно щяла да "контролира и регулира" добива на шистов газ?!!! И то при условие, че не се справя с контролирането на добиващите корпорации даже и Германия (държава, много по-безкомпромисна относно екологията даже и от САЩ)?!!! Ти май съвсем си ни взел за мезе тук, а?! :)))

------------------------------------------------
http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
7 фев 2012 20:48 87
- +Оценка
-5 +13

До коментар [#85] от "vladinski":

Това какво общо има с шистовия газ? По темата,ако може - разбирам ,че ти е трудно и няма какво да кажеш?

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
7 фев 2012 21:01 88
- +Оценка
-14 +5

До коментар [#87] от "politologaster":

Що? Нали Станислав Янков ни обяснява в 100 постинга, че електроенергията е най-добро и то от ВЕЦ.

Боко каза, на Хилари, че ще строим нови ВЕЦ.

Хилари си замина и проклетите империалисти веднага с HAARP, бам един български язовир и удавиха едно българско село - на ви сега ВЕЦ като нещете Шеврон.

Виж кво пише тука:

http://www.razkritia.com/139009/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-haarp/

Ми то всичко дето пишете за шистовия газ е от тоа сорт.

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
7 фев 2012 21:06 89
- +Оценка
-5 +14

До коментар [#88] от "vladinski":

Дтугарю, сериозно започвам да се притеснявам за менталното ти здраве... Но това си е твой проблем. Положителното е все пак , че ти като много человек с много експириънс, призна, че фракинга може да причини земетресения. Всъщност реалността е такава, стига да не бягаш от нея. Но от някъде трябва да се започне лечението .

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
7 фев 2012 21:14 90
- +Оценка
-14 +5

До коментар [#89] от "politologaster":

Аз наистина се опасявам, че ако не забраните язовирите в България всички ще се издавите като власите в края на Дунава.

И сериозно питам - кога ще организирате протести за забраната им?

Ако всъщност се чудите против кого да протестирате и за какво, след като оакахте проучванията за нефт и газ - виж тук

http://img17.imageshack.us/img17/1277/42202725438830473751562.jpg

http://imageshack.us/photo/my-images/846/27837118241447743681562.jpg/

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
7 фев 2012 21:46 91
- +Оценка
-7 +12

До коментар [#90] от "vladinski":

Да,да и за световен мир на човечеството, в това число и българското.
по темата - нищо,май се изчерпа вече.

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
7 фев 2012 21:57 92
- +Оценка
-14 +6

До коментар [#91] от "politologaster":

Ми тя темата е изчерпана в момента, в който я надушите "зелените глави".

Всякаква възможност за нормална дискусия се изпарява в момента на включването ви.

Сега кажи кога ще забраните ВЕЦ и язовирите в България?

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
7 фев 2012 22:55 93
- +Оценка
-7 +12

Слабост другарю,слабост показваш! Срамота! Първо забрани на себе си да се излагаш, да се опитваш да манипулираш евтино, и да защитаваш компаниите, които са ти плащали.
И да,дискусията с хора като теб е кауза пердута!

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 Неутрална
7 фев 2012 23:03 94
- +Оценка
-12 +1

До коментар [#93] от "politologaster":

Виж това:

http://www.youtube.com/watch?v=wI_OpZiMdeU

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 Неутрална
7 фев 2012 23:07 95
- +Оценка
-12 +5

До коментар [#93] от "politologaster":

Не съм му фен, ама е прав за съжаление:

Поздравлявам всички вестници и главните редактори
и техните заместници.
Всеки пише за всичко, а от нищо не разбира.
Толкова е гнусно, че не ми се коментира.

Нема такава държава.
Няма смисъл от това и последната илюзия умря
в тая страна на власт е глупоста. 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
7 фев 2012 23:08 96
- +Оценка
-4 +8

До коментар [#94] от "vladinski":
И?Какво?

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 Неутрална
7 фев 2012 23:19 97
- +Оценка
-11 +4

До коментар [#96] от "politologaster":
Ми на власт си. :)

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
7 фев 2012 23:23 98
- +Оценка
-4 +7

Аааа,ясно...Само че не живея в България,сори.....

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
7 фев 2012 23:30 99
- +Оценка
-15 +5

До коментар [#98] от "politologaster":

"Две неща са безгранични - Вселената, и човешката глупост! Като за първото не е сигурно!"

Разпправят. че това Айнщайн го бил казал

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
8 фев 2012 00:36 100
- +Оценка
-7 +13

Ами аз пък напротив, започвам да се въодушевявам. Щом хората изразяват гражданска позиция и я защитават с плам и имат енергия да протестират, аз се радвам. На протестите бяха главно млади,умни и интелигентни хора. Това е ободряващо. Има хора,които са информирани за дадена опасност или управленска идиотия, и се организират срещу нея. Няма нищо по-хубаво от това. Беше постигнат и положителен резултат - мораториум, макар и неясно докога.
Другото е злоба,късогледство,завист и съскане,защото сте изтървали кокала (със целия стаж и компетенции,може и да ти предложат нещо друго,има надежда.За лобист обаче не ставаш). Жалко за вас, хубаво за хората и за природата на България. Поне част от нея все още не е бетонирана и направена на магистрали,хотели и находища за добив от алчни човечета. Предпочитам да има къде да се разходя на спокойствие, когато се върна,без да е надупчена земята от "безопасни" и "безрискови" сондьори...
Ако хората,които защитават природата и родината си са на власт,това е най-хубавото,което може да се случи на България. Реалността,за съжаление, е друга.
Така или иначе мораториумът е факт и засега проучване няма да има. Остава само да съскате,няма какво друго...

 
Преглед на профил elemag1967 Рейтинг: 229 "Не"
8 фев 2012 08:20 101
- +Оценка
-5 +9

До коментар [#81] от "Julian Mall":

Тая чест съм оставил на теб като редовен читател :)

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3182 "Да"
8 фев 2012 09:54 102
- +Оценка
-12 +6

До коментар [#100] от "politologaster":


До коментар [#101] от "elemag1967":

Няма да се учудя ако въпросното списанийце обвини фракинга като причинител на цунами, климатични катастрофи и каквото друго катастрофично ви дойде на ум. Така че четете си го и си вярвайте че сте спасили България а не че сте обслужили интересите на инвеститорите във ВЕИ.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Не на шистовия газ Рейтинг: 450 "Не"
8 фев 2012 11:34 103
- +Оценка
-9 +11

До коментар [#85] от "vladinski":

Ти не си човек!

Нямаш право да се гавриш!

Изчезни!

 
Преглед на профил amanve4e Рейтинг: 450 "Не"
8 фев 2012 12:54 104
- +Оценка
-7 +12

До коментар [#66] от "vladinski"
Един път с истинското име , друг път с фалшивото... Тук не се разследваме, за да докажем кой колко е истински. По-важното е, че ви се представят мнения от експерти, на които вие - специалистът не можете да отговорите адекватно. А да си разправяме кой какъв е , после да се проверяваме - ченгеджийска работа...На вас ако ви харесва, на мен - не!

 
Преглед на профил amanve4e Рейтинг: 450 "Не"
8 фев 2012 12:54 105
- +Оценка
-6 +12

До коментар [#66] от "vladinski"
Един път с истинското име , друг път с фалшивото... Тук не се разследваме, за да докажем кой колко е истински. По-важното е, че ви се представят мнения от експерти, на които вие - специалистът не можете да отговорите адекватно. А да си разправяме кой какъв е , после да се проверяваме - ченгеджийска работа...На вас ако ви харесва, на мен - не!

 
Преглед на профил Тони Гетова Рейтинг: 450 "Не"
8 фев 2012 13:18 106
- +Оценка
-7 +10

До коментар [#54] от "vladinski":

Г-н Владински, тук са дадени доста аргументи, така че няма да се повтарям, но само ще Ви обърна внимание върху един-няма 100% безопасна технология. Вие като инженер би трябвало да знаете че подобни твърдения са абсурдни и пропагандни. Ако беше така то това означава че в съответния сектор нямаше да има трудови злополуки, причинени от различни фактори, не само човешки грешки, а такива сектори няма. Дори в хранително-вкусовата промишленост има опасни технологии и опасни ситуации. Да почна ли да изброявам тези в енергодобива? Че примери-бол.
Прочее, оставете пропагандата на политолозите. И тук отново стигаме до точката за последствията от подобно дупчене-доколко ще можем да платим цената от тях във всеки един план? Има прекалено много експертни становища, които сочат че да, от фракинга има тежки последствия. И те са направени от икономически незаинтересувани страни, което е най-важното. Тук дори не включвам факта, чепроучването се прави по технологията на добива.

 
Преглед на профил focusnik Рейтинг: 672 Неутрална
8 фев 2012 13:22 107
- +Оценка
-7 +12

Явно аргументите на "шистоваците" са се поизчерпали. Набъркването на тезата за преходния характер на природния газ по пътя към "въобновяемото" енергийно бъдеще въобще не е е по темата. Конвенционален природен газ колкото искаш (проучени запаси за 300 години).
А тезата за "безвредност" издиша по простата причина, че какви химически реакции и какво ще се разтвори или излужи под земята никой не може да каже, още повече да контролира. Така, че какво ще попадне във водата - един господ знае. И принципно, отрицетелен факт не може да се докаже.
За сравнение, дори при ПЪЛЕН контрол, след хиляди тестове за идентифициране на рискове за човешккото здраве, ЛЕКАРСТВА за хуманна медицина след години се оказват със скрити странични ефекти, водещи до смърт или увреждане на здравето. Така, че "гарантирането" на безвредността от страна на "шистаците" са просто приказки.

 
Преглед на профил Еколог Рейтинг: 672 Неутрална
8 фев 2012 13:51 108
- +Оценка
-4 +7

До коментар [#13] от "nightfury":

Доста добре ти работи фантазията :) Аман от такива като тебе, дето не знаят какво е университет и какво е точна наука.

Етил гликол не знам да има, има етилен гликол. И като не ти е симпатичен, си го източи от колата и си сипи чешмяна вода - не знам горката как върви още с таз отрова в себе си. Водицата ще й дойде добре при тези температури :)))

_____

Път без препятствия не води до никъде.
 
Преглед на профил joy_division Рейтинг: 8 "Не"
8 фев 2012 15:09 109
- +Оценка
-4 +10

Има други варианти, които даже са по-изгодни! Точка!

 
Преглед на профил elemag1967 Рейтинг: 229 "Не"
8 фев 2012 15:20 110
- +Оценка
-5 +8

До коментар [#102] от "Julian Mall":
Дай да си разбереме функциите въпросното "списанийце "беше препоръчано от твоя милост :

Julian Mall
Рейтинг: 1106
7 фев 2012 19:23
До коментар [#78] от "elemag1967":
Пропуснал си още един научно-изследователски източник на информация "списание 8"

Така че какво пишат там или ще напишат си е тяхна работа и касае повече твоя милост ,явно като редовен читател ако ще да е и за експлозии на пръстените на Сатурн все е тая .

 
Преглед на профил elemag1967 Рейтинг: 229 "Не"
8 фев 2012 15:58 111
- +Оценка
-6 +9

"Добивът на шистов газ не е съвсем безопасен за околната среда и това се потвърждава от ново решение на правителството на САЩ, което ще изисква фирмите, ......"

http://news.ibox.bg/news/id_816308430
http://www.greentech.bg/?p=25351

А пък някои надълго и нашироко се пениха че няма риск дори прочетох сакралните слова:зелена енергия и то от т.нар.специалст а то излезе че или т.нар.специалист е от типа" специалист по всичко" или е излъгал напълно съзнателно а клакьорите са пригласяли но факта е налице компетенцията се простира според размера на пачките иотвъд човешката съвест.

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3182 "Да"
8 фев 2012 17:43 112
- +Оценка
-11 +5

До коментар [#111] от "elemag1967":

С ерудит като тебе наистина трудно маже да се води нормален дебат след като не схващаш и елементарната ирония в цитирания коментар. А кой е фен на списанието се вижда от линковете които дава към него при всеки свой коментар: най-активният антишистовак Станислав Янков.
Да настоява за 100% безопасна технология може само човек лишен от здрав разум това го признава и статистика Николай Михайлов.
За не знам вече кой път ви приканвам да дадете пример за екокатастрофа причинена от добива на шистов газ. Ако не знаете какво е екокатастрофа пояснявам - това е някой райски кът с богата флора и фауна в който след като е надупчен от сондажи а скалите разрушени от фракинга водата е изчезнала в зейналите пукнатини, земята се е превърнала в пустиня и целият живот е замрял,а са останали само басейните с отровна вода в която няма дори и жаби.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
8 фев 2012 18:35 113
- +Оценка
-4 +9

До коментар [#112] от "Julian Mall":

Това достатъчно ли е за пример? Или трябва да има умрели,за да се брои:
http://www.businessinsider.com/fracking-earthquakes-uk-2011-11?utm_source=alerts&nr_email_referer=1

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3182 "Да"
8 фев 2012 18:48 114
- +Оценка
-8 +5

До коментар [#113] от "politologaster":

Обясних ви като на бавноразвиващи се какво представлява екокатастрофа, ако за теб възможно земетресение от трета степен по Рихтер в сеизмично неустойчива зона е екокатастрофа мога да го отдам само на слабите ти познания в тази област.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
8 фев 2012 19:06 115
- +Оценка
-7 +10

До коментар [#114] от "Julian Mall":

Дори и това е достатъчно! Твоите определения за катастрофи са си за теб!
Нито проучване ще има,нито добив Точка,колкото и да ви е тежко.
Айде и още един пример,сигурен съм , че и той няма да е достатъчен:
http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 830 "Не"
8 фев 2012 19:37 116
- +Оценка
-6 +10

До коментар [#102] от "Julian Mall":

Чакай пак малко да те попоправя... Този кабинет не е оставил ВЕИ да натоварят сметките за електроенергия над минимума, който се изисква от ЕС. Ако се вярва на крайните привърженици на ВЕИ - тази инвестиционна област също е потискана от кабинета (стонът им не се различава особено от вашия - на крайните, фанатични привърженици на добива на шистов газ...). Дори можеш да видиш една статийка на "Капитал" в тази връзка:

http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2012/02/05/1759742_nov_durjaven_udar_za_zelenata_energiia/

Както предполагам забелязваш, същите, които подкрепяте шистовия газ -

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/redakcionni_komentari/2012/02/05/1759854_ekologiiata_-_nachin_na_upotreba/

- подкрепяте и ВЕИ! Даже вашият човек в тази дискусия, Валентин Кънев, ясно признава, че накрая ще се стигне до ВЕИ и предлага шистовия ви газ като ВРЕМЕНЕН, преходен инструмент до установяването на ВЕИ ("Природният газ може да бъде преходът към по-природощадящи енергийни източници")!...

Прочитане на целия коментар


Е? За какво "обслужване интересите на инвеститорите във ВЕИ" става въпрос, след като същото правителство, което възпря отравянето на Добруджа чрез добива на шистов газ - същото това правителство потиска и претоварването на цените на електроенергията ни с прераздута над минимално изискуемото от ЕС ВЕИ-компонента?!!!

------------------------------------------------
http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3182 "Да"
8 фев 2012 20:07 117
- +Оценка
-10 +5

До коментар [#116] от "Станислав Янков":

Запознах се със статията общо взето хвърляне на прах в очите. Бойко е категорично против чуждестранните инвеститори във ВЕИ за да не конкурират нашите. Ако наистина е против тях да постави въпроса пред ЕС след като по тяхна вина се лишихме от евтина атомна енергия да не ни налагат субсидии за ВЕИ или да ги плаща ЕС като на земеделците. И без това сме малък пазар и едва ли от нас зависи падането на цените на ВЕИ.
Колкото до това кой подкрепя ВЕИ в този сладък бизнес са от всички политически сили и лобито им е много силно.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3182 "Да"
8 фев 2012 20:07 118
- +Оценка
-7 +5

До коментар [#116] от "Станислав Янков":

Запознах се със статията общо взето хвърляне на прах в очите. Бойко е категорично против чуждестранните инвеститори във ВЕИ за да не конкурират нашите. Ако наистина е против тях да постави въпроса пред ЕС след като по тяхна вина се лишихме от евтина атомна енергия да не ни налагат субсидии за ВЕИ или да ги плаща ЕС като на земеделците. И без това сме малък пазар и едва ли от нас зависи падането на цените на ВЕИ.
Колкото до това кой подкрепя ВЕИ в този сладък бизнес са от всички политически сили и лобито им е много силно.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 830 "Не"
8 фев 2012 20:19 119
- +Оценка
-6 +10

До коментар [#112] от "Julian Mall":

Ух-ух! Пак не си в час! Виж ми линковете под коментарите в тази част от дискусията. Всичките са към филми и чужди новинарски емисии (изискват се истински факирски умения в областта на манипулирането, за да се извърти онова, което всеки, със собствените си очи може да види. Единственият шанс е да се твърди, че не виждаме онова, което виждаме... ;))) .

Макар да не съм впечатлен от представянето на привържениците на фракинга, то съм удовлетворен от дискусията като цяло, защото детайлността на вижданията ми срещу фракинга се обогати с пъти. Като и "еволюирах" от началото на споровете (едва ли това тук може да се нарече пълноценен дебат) - отказах се от част от аргументите си, които оцених като неверни и достигнах до други, много по-задълбочени и цялостни подходи. И за последното ми помогнаха както хора с идентична на моята позиция, така и опонентите ми, включително и с демонстрациите на манипулативност от страна на последните...

------------------------------------------------
http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

...

Прочитане на целия коментар
http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3182 "Да"
8 фев 2012 20:20 120
- +Оценка
-11 +4

До коментар [#115] от "politologaster":

След като плашите, че Добруджа ще стане пустиня логично е да посочите и пример за място където добива на шистов газ е превърнал обработваемата земя в пустиня.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
8 фев 2012 20:23 121
- +Оценка
-7 +10

САЩ затягат контрола върху добива на шистов газ
http://news.ibox.bg/news/id_816308430

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
8 фев 2012 20:25 122
- +Оценка
-6 +10

До коментар [#120] от "Julian Mall":

Плюс това, че унищожава природата, предизвиква и онкологични заболявания. И това сигурно е малко.

 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 830 "Не"
8 фев 2012 21:16 123
- +Оценка
-5 +10

До коментар [#117] от "Julian Mall":

Статията наистина е не просто фанатично про-ВЕИ, ами и безусловно про-чуждия срещу родния капитал. Естествено - всичко това ще бъде наречено "призив към свободна икономика" (сякаш има мощна държава по света, независимо за колко "свободна" икономика се представя, която да не толерира родните пред чуждите инвестиции, макар техниките на мощните икономики да са малко по-рафинирани и прикрити в сравнение с тези на по-малките такива - малките не могат да си позволят същото, което могат големите)...

Борисов не може да поставя никакви въпроси пред ЕС, преди икономиката ни да стане равностойна на немската или поне донякъде доближаваща се, а думата на управляващите ни да има някаква реална тежест. До тогава - ще си плащаме членския внос и другите изисквания, ще просим за подаяния (еврофондовете) и ще изпълняваме стриктно каквото се иска от нас, защото иначе ще плащаме санкции. Другата алтернатива е да напуснем ЕС с всичките тежки последствия за икономиката, които ще последват... Разбира се - тука има някои политически и дипломатически техники, които биха ни помогнали в ограничена степен да надхвърлим възможностите ни, но досега не е имало български управляващи, които да са способни да приложат тези техники и сигурно и никога няма да имаме такива управляващи...

Иначе - проблемът на ЕС с ВЕИ не е, че не прави изключения за "малки...

Прочитане на целия коментар
пазари" и "слаби икономики" като българската. Ако целта е да се свърши някаква работа - изключения не трябва да има. Проблемът на ЕС е, че се мотае (заедно с останалите най-мощни икономики) с мерките срещу глобалното затопляне. Все по-ясно се вижда, че климата по цял свят ускорено се променя и ежегодната роля на човечеството се равнява на веществата, които отделя изригването на два средно-големи вулкана (еднократно изригване дори на един такъв вулкан може да промени климата осезаемо).

Както се вижда - източниците на енергия, чиято употреба отделя парникови газове (шистовият газ е сред тях), са обречени и то не само заради някаква си прищевка на ЕС или на произволен друг, ами заради неизбежната необходимост. Колкото повече се забавим цялото човечество - толкова по-жестоко ще ни накаже природата накрая.

------------------------------------------------
http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 830 "Не"
8 фев 2012 21:24 124
- +Оценка
-5 +11

До коментар [#112] от "Julian Mall":

Опа! За малко да забравя! Ако утре някой престъпник нахлуе в дома ти и навреди физически (не дай си Боже!) на тебе и семейството ти - това въобще не означава, че трябва да се поддържат полиция и други наказателни органи, нито пък означава, че навредилия ви престъпник трябва да бъде преследван, защото вашия проблем не е някакво голямо и страшно бедствие, нали? Перфектна "логика" вадиш за пореден път!

------------------------------------------------
http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 830 "Не"
8 фев 2012 21:40 125
- +Оценка
-6 +9

До коментар [#120] от "Julian Mall":

Чак пустиня не, но гигантско газодобивно поле, бъкащо от множество отровни езера - в това ще се превърне. Ето и снимчица на бъде
ето на Добруджа, ако там се добива шистов газ:

http://www.google.bg/imgres?q=%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B3%D0%B0%D0%B7&hl=bg&client=firefox-a&hs=Akt&sa=X&rls=org.mozilla:bg:official&biw=1366&bih=578&tbm=isch&prmd=imvnsul&tbnid=km8tW-sDHbdIgM:&imgrefurl=http://arsofia.com/bg/23140/ne-na-shistoviya-gaz-i-frakinga-v-balgariya&docid=oh2-...

Прочитане на целия коментар
/>5UqcVzAAVM&imgurl=http://arsofia.com/uploads/2011/12/388827-2377773281285-1159207785-32089078-1910584212-n.jpg&w=800&h=533&ei=qc4yT8nbKomp4gSlpr32BA&zoom=1&iact=hc&vpx=962&vpy=230&dur=539&hovh=166&hovw=241&tx=130&ty=75&sig=100784149253065085189&page=4&tbnh=131&tbnw=175&start=72&ndsp=26&ved=1t:429,r:24,s:72

Ето и едно хубаво, "здравословно" езерце:

http://www.google.bg/imgres?q=%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B3%D0%B0%D0%B7&hl=bg&client=firefox-a&hs=Akt&sa=X&rls=org.mozilla:bg:official&biw=1366&bih=578&tbm=isch&prmd=imvnsul&tbnid=vpty7JcnUXgLKM:&imgrefurl=http://shalegas-bg.eu/2011/07/30/%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2-%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25B7/&docid=qz5-b3xyO4qTqM&imgurl=http://shalegas-bg.eu/wp-content/uploads/2011/07/Fracking-Fluid.jpg&w=640&h=425&ei=qc4yT8nbKomp4gSlpr32BA&zoom=1&iact=hc&vpx=1049&vpy=44&dur=39&hovh=183&hovw=276&tx=205&ty=111&sig=100784149253065085189&page=1&tbnh=113&tbnw=146&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:13,s:0

------------------------------------------------
http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил elemag1967 Рейтинг: 229 "Не"
8 фев 2012 21:50 126
- +Оценка
-5 +10

До коментар [#120] от "Julian Mall":

Ако това е идеалът ти за Добруджа:
http://www.spisanie8.bg/images/articles/861/9871chevron.jpg
да бъде превърната в пустиня подобно този инак пустинен район в Тексас нищо чудно че драпаш толкова И все пак една мрежа от басейни пълни с отровена вода която не може да бъде пречистена като този
http://shalegas-bg.eu/wp-content/uploads/2011/07/Fracking-Fluid.jpg плюс тръбите,площадките и транспорната инфраструктура върху най плодородната част от България си е чиста проба екологична катастрофа чиито метастази ще оказват своето негативно влияние върху поколения наред без да повдигаме въпроса за парников ефект ,радиоактивно и химическо заразяване на почви ,води ,въздух и население .Останалото са суета и гонене на вятър .

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
8 фев 2012 23:17 127
- +Оценка
-5 +10

Тончо Чобанов: "Не ми се иска даже да си представя, какво би станало, ако на територията на едно такова наводнение има няколко десетки сонди за шистов газ, всяка с басейн с отпадна токсична, радиоактивна вода. Къде щеше да се оттече тази вода и какво после ще се случи. И как би се избегнало чрез "най-съвременни технологии" и "мерки за безопасност" и "стриктен контрол". На всичките тези технологии, мерки и контроли сме се нагледали."

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 Неутрална
9 фев 2012 00:34 128
- +Оценка
-10 +4

До коментар [#127] от "politologaster":

Та каква магистърска степен имаш? Да не си състудент на Боко или на Цветанов

Мисля че имаш всички качества да станеш полицай.
Легнал полицай-да сме по-прецизни.

Кога е насрочен протеста за забрана на язовирите?

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
9 фев 2012 02:15 129
- +Оценка
-6 +11

До коментар [#128] от "vladinski":

Дори няма да коментирам злобата,не е нужно. Безпомощността ражда безумия. Както и по-горе написах: остава само да съскате,няма какво друго...

 
Преглед на профил kirka80286 Рейтинг: 506 "Не"
9 фев 2012 07:47 130
- +Оценка
-3 +10

"В края на първия "рунд" процентното съотношение на гласовете (480 на брой) беше 70 на 30 в полза на забраната. А тя междувременно беше приета от парламента с далеч по-голямо процентно мнозинство..."

Ето ви квинтесенцията на българската демокрация. Глас народен... То просто няма какво да се добави!

_____

"Тhe lack of major wars may be hurting economic growth." New York Times
 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3182 "Да"
9 фев 2012 09:01 131
- +Оценка
-9 +5

До коментар [#127] от "politologaster":

Този Тончо Чобанов е уникум щом предвижда наводнения в Добруджа. Това за радиоактивноста е поредната ви измишльотина за всяване на ужас. А ако теоретично предположим че може да стане наводняване на басеин с отпадна вода просто концентрацията от 1% на химикалите ще стане още по-малка а като поподне в речен басейн направо нищожна. Този умник по-добре да помисли за последиците от преливането на хвостохранилището на Ерма река но както виждам мисловната дейност трудно му се отдава така че по-добре да не си напряга излишно мозъка.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил elemag1967 Рейтинг: 229 "Не"
9 фев 2012 10:04 132
- +Оценка
-6 +8

До коментар [#131] от "Julian Mall":

Това за радиоактивността не е никаква измишльотина и малките деца разбраха че в шистовите скали се съдържа радий 266 който се отделя в процес на добива и в Пенсилвания има потвърдено радиоактивно замърсяване ама твърда кратуна лесно не увира

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
9 фев 2012 10:11 133
- +Оценка
-9 +3

До коментар [#132] от "elemag1967":

Сигурен ли си, че има изотоп на радия с атомна маса 266?

Ако успееш да го докажеш ти гарантирам Нобелова награда по физика.

Засега получаваш тиквен медал и Лош (1) за грешно преписване.

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3182 "Да"
9 фев 2012 10:17 134
- +Оценка
-8 +5

До коментар [#132] от "elemag1967":

Виждам че имаш познания от геологията на Пенсилвания, ако обаче ми посочиш в кои скали от седиментния комплекс в Северна България е регистрирана радиоактивност можеш да кандидатствуваш за Нобелова награда.
Да не те мъча да търсиш - такива НЯМА!!!

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
9 фев 2012 10:22 135
- +Оценка
-8 +5

До коментар [#130] от "80286":


Ако конете бяха гласували, никога нямаше да има автомобили.

В България гласуваха магаретата в НС дето българските граждани ги носят на гръб - от много акъл

Така и не разбрах защо не се намери един български специалист да се изкаже в подкрепа на забраната, а тук тезата се защитава от хора дето най-много да са виждали сонда на снимка и са чели от тук от там за технологията.

Ясно е какво струват твърдения като долното за Радий 266 :) и доколко тези, които четете оттук-оттам на Интернет сте способни да разберете съдържанието на прочетеното.

Препоръчвам на всички следната литература:

1. Математика - учебниците 4 до 11 клас
2. Физика учебниците от 8 до 11 клас
3. Химия учебниците от 8 до 11 клас.

Препоръчително е и да се явите на изпит за 8 клас преди да минете на тези за 9-ти клас

 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1280 "Да"
9 фев 2012 10:41 136
- +Оценка
-9 +5

До коментар [#100] от "politologaster":

"...Ами аз пък напротив, започвам да се въодушевявам. Щом хората изразяват гражданска позиция и я защитават с плам и имат енергия да протестират, аз се радвам. На протестите бяха главно млади,умни и интелигентни хора. Това е ободряващо."

Нищо не сте научили от това което стана последните 20г. в България. Преди ви водеха за носа с приказки за демокрацията сега за екологията.

Ето една снимка да си я гледате колко лесно се лъжат хората. Тези стотици хиляди от митинга тогава поне не знаеха какви са тези начело им а сега ви се казва. Само че не искате да чуете.

http://www.europe.bg/upload/docs/1_7_IUNI_8___web.jpg

След 20г ще видите кой ви водеше за носа и накъде. През това време си скандирайте лозунга на БСП "Много сме, силни сме!" Имате си и кой да ви дава тон - другарят Ангел Славчев. Избрали сте го да е говорител на протестите ви, да не би случайно да кривнете от правилната линия.

http://www.levitsata.bg/bg/about/view/youth_organization/

"...На 15.10.2009 год. бе проведено заседание на Националния комитет на ПП Българската Левица. Едно от...

Прочитане на целия коментар
решенията които се взеха, бе другаря Ангел Славчев да оглави, новосъздаденият отдел за младежко развитие към партията.

Ангел Славчев - ръководител отдел младежко развитие"

Скандирайте си и си мечтайте как ще изнасяте революцията си по цял свят. Нали така учеше Ленин и верният му ученик Фидел Кастро. Другарят Кастро също е против газът от шисти, болен човекът но стана от леглото отново да се бори срещу гадните империалистически компании.

Дерзайте, комсомолци.

_____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
9 фев 2012 10:42 137
- +Оценка
-6 +6

До коментар [#134] от "Julian Mall":


Извинявам се но това не е вярно. Всички скали имат естествена радиоактивност и тази естествена радиоактвност от поне 60 години се измерва в сондажите и служи за различаването им. Това става с метода наречен гама-каротаж, който от поне 20 години има и разновидност наречена спектрален гама каротаж, където се регистрира не само сумарната гама радиоактивност, но и процентното съдържание на трите основни радиоактвни елементи Калий, Уран и Торий. Говорим обаче за извънредно ниски концентрации на тези елементи и за естествена радиоактивност, която е от порядъка на естествения радиоактифен фон на повърхността. Този радиоактивен фон при който живеем всички и при който всички живи организми са живели е следствие от естествената радиоактивност на почвата и скалите и от слънчевата радиация.
При експлоатация на нефтени находища, много често се полъчава локално отлагане на уранови соли в пространството около ствола на сондажа в пласта колектор, които обаче не преминават в нефта или газа.
Повтарям на всеки сондаж се прави изследване по целия ствол на сондажа при сондирането му, както и при всяко последващо сондажно-геофизично изследване при експлоатация.
Аномално високи стойности на радиоактивност (много по-ниски все па от естесвения фон на много места на земната повърхност) се получават само в пласта колектор, но не във нефта или каквато и да е течност,...

Прочитане на целия коментар
която е в сондаажа.

Тези изследвания са друг метод за контрол на миграция на въглеводороди между пластове и са рутинна практика при добив.

 
Преглед на профил elemag1967 Рейтинг: 229 "Не"
9 фев 2012 10:49 138
- +Оценка
-5 +5

До коментар [#134] от "Julian Mall":

Никаква ли ?Ти случайно сигурно си правил аерогама-спектрометрични изследвания на Северна България та излизаш с толкова категорична позиция относно радиогеомичната характеристика на скалите в този район но си прав в едно НИКАКВА защото нито добив инито проучване ще има Колкото до коментарите на оня другия една погрешно написана 6 отвори два тома коментари ако бях преписал сигурно нямаше и да събркам но това е то кога няма какво да се каже всеки се улавя където му скимне .А сондата да си я монтира в задния двор и да си дупчи шистите като шевна машина стига да не прецака комшията нямам нищо против :)щото има веоятност да се одриска поколението

 
Преглед на профил elemag1967 Рейтинг: 229 "Не"
9 фев 2012 10:49 139
- +Оценка
-5 +6

До коментар [#134] от "Julian Mall":

Никаква ли ?Ти случайно сигурно си правил аерогама-спектрометрични изследвания на Северна България та излизаш с толкова категорична позиция относно радиогеомичната характеристика на скалите в този район но си прав в едно НИКАКВА защото нито добив инито проучване ще има Колкото до коментарите на оня другия една погрешно написана 6 отвори два тома коментари ако бях преписал сигурно нямаше и да събркам но това е то кога няма какво да се каже всеки се улавя където му скимне .А сондата да си я монтира в задния двор и да си дупчи шистите като шевна машина стига да не прецака комшията нямам нищо против :)щото има веоятност да се одриска поколението

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
9 фев 2012 11:05 140
- +Оценка
-8 +5

Както споменах всички скали имат естествена радиоактивност, не само шистите.

Един от радиоактивните елементи,който се съдържа във всички скали е Уран, който се разпада по сложна скема и един от дъщерните продукти на този естествен разпад е Радий 226, който от своя страна също се разпада и един от дъщерните продукти на разпада е Радон, на който проф. Щерев измисли ново име в едно от изявленията си Радомий. :)

Радонът е естествена съставка на почти всички минерални води по света.

Това е за минералните води от Хисаря:

Радиоактивността на минералната вода, особено на каптаж "Момина баня" и сондажи № 1 и № 5 дава възможност за провеждане на радонови инхалации. Радонът предизвиква изразено преустройство на клетъчната дейност и на организма в цялост. Упражнява стимулиращо въздействие върху жлъчната секреция и цялостната дейност на черния дроб. С минерална вода се провеждат и иригации за лечение на стoмашно-чревни и гинекологични заболявания.

http://hisarbg.com/info/water.aspx

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
9 фев 2012 11:13 141
- +Оценка
-6 +4

До коментар [#139] от "elemag1967":

Кога ще са протестите за забрана на минералната вода и за затваряне на балнеоложките курорти в Хисаря, Вършец, Велинград и още много други в България?

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3182 "Да"
9 фев 2012 11:38 142
- +Оценка
-6 +4

До коментар [#137] от "vladinski":

Благодаря за уточнението. Разбира се като говоря за радиоактивност нямам предвид естествения радиоактивен фон, а факта че в седиментните скали на Северна България няма завишена радиоактивност и не знам "Редки метали" да са имали уранодобив в тази част на България.
А що се отнася до Пенсилвания доколкото знам там шистите се намират в непосредствен контакт с подземните води и би трябвало да са негодни за пиене ако шистите са толкова радиоактивни.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил agata1 Рейтинг: 395 "Да"
9 фев 2012 11:42 143
- +Оценка
-8 +6

Гледам и невярвам на ушите си. "Псевдоеколозите" подвиаващи се в този дебат, пордължават да лъжат на поразия.


ОФИЦИАЛНИ ПОЗИЦИИ ПО ТЕМАТА ЗА ШИСТОВИЯ ГАЗ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ФРАНЦИЯБългарски енергиен форум се обърна с молба до посолствата на Обединеното Кралство и Франция в България да му бъдат предоставени официални информации и позициите на компетентните органи на двете държави-членки на Европейския съюз, развиващи този бизнес.

Мотивите за това действие на сдружението бяха редицата непотвърдени и спекулативни информации предоставени в общественото пространство относно плановете и действията на фирмите и компетентните органи в тези страни.

Очакванията на експертите на Български енергиен форум за насаждане на невярна и спекулативна информация в медиите и специализираните органи в държавата, включително и в Парламента от някои защитници на чужди бизнес-интереси, зле маскирани като „еколози”, се оказаха основателни.

Какво се оказва: както във Франция, така и в Обединеното кралство проучванията на залежите от шистов газ продължават, като последващите фази на добив на този газ по метода на хидроразрива са все още под забрана във Франция до доказване на реалното ниво на риска за околната среда, а в Обединеното кралство – този метод продължава да се прилага под строг регулаторен контрол за евентуални негативни въздействия върху околната среда.

...

Прочитане на целия коментар
Българския енергиен форум ще продъ лжава да предоставя на обществото и бизнеса обективни аргументи и факти с цел преразглеждане и отмяна на погрешното решение на Парламента в резултат на инсинуации и заблуждаваща информация от някои заинтересовани среди България да не получи възможности за повишаване на нейната енергийна сигурност.

8.02.2012 г.

Български енергиен форум

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
9 фев 2012 12:20 144
- +Оценка
-6 +5

До коментар [#143] от "agata1":

Интересното е, че това не е писано от анонимни драскачи.:)

Членове на БЕФ

http://bulenergyforum.org/about-us/%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d1%84/ 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
9 фев 2012 12:20 145
- +Оценка
-7 +6

До коментар [#141] от "vladinski":
До коментар [#143] от "agata1":
До коментар [#142] от "Julian Mall":
До коментар [#136] от "Fred":

Другари и другарки,

Хайде със всичките си компетенции да обясните това:
САЩ затягат контрола върху добива на шистов газ
http://news.ibox.bg/news/id_816308430

Твърдите убедено, че всичко е ясно. Малка била концентрацията на химикалите,които се използвали. Те били ясни и публични и всичко било известно. Добива бил напълно безрисков и безопасен. Та при все тези ваши мантри,защо изведнъж в САЩ са се сетили,че трябва да задължат компаниите да предоставят данни за използваните химикали. И защо тези компании са твърдо против,като уж били социално отговорни и държали на безопасността.
Значи не е съвсем ясно какво инжектират в земята и какъв е резултата от това,вие обаче сте убедени,че всичко е безопасно. А,да забравих - някои са прекарали живота си по сондите и все още са живи :), това е добър довод.
И като сте убедени,че 1 % била концентрацията на канцерогени и други отрови,вземете си малко от сместта и си добавяйте към водата за пиене - като не е вредно,може пък да е...

Прочитане на целия коментар
полезно и може да се използва за доказателство!

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
9 фев 2012 12:31 146
- +Оценка
-6 +4

До коментар [#145] от "politologaster":

Ми нали и четиримата дето си ни изброил това искаме - строг контрол при евентуален добив на шистов газ в България при спазване на аконодателството на България и ЕС и отмяна на Решението
за забрана върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучванеи/или добив на газ и нефт на територията на Република България

 
Преглед на профил kirka80286 Рейтинг: 506 "Не"
9 фев 2012 12:49 147
- +Оценка
-6 +8

До коментар [#135] от "vladinski":
Включи директно след Химия и Геология. Каква теза се опитвате да защитите? Че ще вкарат в почвата Светена Вода ли? Така както ми говорите за безопасностите, мога само едно да ви кажа: Пийте по една чаша чешмяна вода в от различните водосборни басейни! Сравнете между Шумен и... Сандански! Сравнете между Плевен и... Котел! И след като откриете 10-те разлики, ако имате свян, пак продължавайте да си поддържате тезата!

_____

"Тhe lack of major wars may be hurting economic growth." New York Times
 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
9 фев 2012 12:49 148
- +Оценка
-7 +8

До коментар [#146] от "vladinski":

Такова нещо досега не съм виждал написано от вас. Но какво искате вие няма значение. По-важно е какво искат мнозинството хора, и тези,които излизат по улиците.
Все пак, как така всичко е безвредно и безопасно,като не е ясно какво се инжектира,в каква концентрация и съответно не би могло да се предвиди какъв ще е ефекта о тези химикали,просто защото компаниите ги пазят в тайна?

 
Преглед на профил kirka80286 Рейтинг: 506 "Не"
9 фев 2012 12:54 149
- +Оценка
-7 +8

<Дано модераторите ми оставят поне линк "кликнете тук, за да видите" след този коментар, който те ще скрият със сигурност.>

Заради ей такива добиви и проучвания водата в северна България докарва на лайна!

_____

"Тhe lack of major wars may be hurting economic growth." New York Times
 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
9 фев 2012 13:01 150
- +Оценка
-8 +3

До коментар [#148] от "politologaster":

Хората излизали по улиците са по-малко от тези дето отиват на футболен мач в Дупница и са по-малко от 0.1 % от българските граждани

В постинг 2 тук съм посочил данни отпредставително проучване на общественото мнение което установи, че около 65% от българските граждани подкрепят проучванията при сигурност за околната среда, около 10 % подкрепят безусловно и само 18 % са против.

 
Преглед на профил elemag1967 Рейтинг: 229 "Не"
9 фев 2012 13:03 151
- +Оценка
-7 +6

До коментар [#146] от "vladinski":

Строг контрол хехе това упражнение за наивници ли е то никъде го няма чак сега американците се усетиха ,че нещо не е както трябва а германците тепърва ще му берат гайлето http://www.dokumentalni.com/?p=1691#.TzLTBNccHHQ.facebook пък вие в България строг контрол на кого хвърляте прах в очите оня ден се скъса язовирна стена за която от години се знаело че не отговаря на изискванията за безопасност и резултата е тридневен траур а вие строг контрол на стотици сондажи и километри тръбопроводи алооооооу в България сме !!!

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
9 фев 2012 13:05 152
- +Оценка
-7 +7

До коментар [#147] от "80286":

Геология се изучава в Софийския Университет и в Минно-Геоложкия Университет в София. Там не се приема след 7-и клас. Необходимо е поне средно образование.

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
9 фев 2012 13:07 153
- +Оценка
-7 +5

До коментар [#151] от "elemag1967":

Написаното в постинг 151 е твърдение за наивници.

ЕС установи, че регулативната уредба в ЕС засега е достатъчна и не е е необходима промяна. 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
9 фев 2012 13:08 154
- +Оценка
-4 +6

До коментар [#150] от "vladinski":

Другарю, пак си в грешка и се опитваш да манипулираш евтино.Прочети първи цялото изследване,не цитирай пресцентъра на Трайчо, щото и той си призна,че е излъгал за данните:

Но точно този въпрос се превръща в основен в разпространеното от МИЕТ съобщение до медиите.

В същото време фактът, че 54.6% от хората имат притеснения по отношение на проучването, а 59 на сто - във връзка добива на шистов газ, остава на заден план и въобще не е отразен в прессъобщението от министерството.

Близо 30% от привържениците на добива изпитват опасения по отношение на извличането на шистов газ в България.

52.9 на сто от анкетираните се определят като противници на добива, срещу само 28.2 %, заявили, че са привърженици.

Делът на населението, което се обявява „против” добива на газ е по-висок в районите на интерес – Североизточен и Северен централен райони за планиране – съответно 64% и 56%.

42.9 на сто от запитаните са против споразумение с Шеврон, докато 37.6 на сто го подкрепят.

Според 56.2% от хората участвали в анкетата, никакво поевтиняване на горивата не би оправдало добива на шистов газ в България.

Всички тези резултати са спестени в официалното съобщение на министерството до медиите.

...

Прочитане на целия коментар
rel="nofollow">http://www.darikfinance.bg/novini/70023

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
9 фев 2012 13:09 155
- +Оценка
-8 +4

До коментар [#148] от "politologaster":

Всеки вижда това за което е подготвен да види и това което иска да види.

На Вас ви липсва и желание и подготовка да видите нещо разумно.

 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1280 "Да"
9 фев 2012 13:15 156
- +Оценка
-9 +6

Благодаря на agata1 и на колегата vladinski че ми дадохте възможност да се запозная с този форум. Хората там пишат с името и професията си а не като анонимни драскачи.

За СЛЕПЦИТЕ още веднъж да го видят.

http://bulenergyforum.org/news-and-analysis/официални-позиции-по-темата-за-шистов/

ОФИЦИАЛНИ ПОЗИЦИИ ПО ТЕМАТА ЗА ШИСТОВИЯ ГАЗ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ФРАНЦИЯ

Български енергиен форум се обърна с молба до посолствата на Обединеното Кралство и Франция в България да му бъдат предоставени официални информации и позициите на компетентните органи на двете държави-членки на Европейския съюз, развиващи този бизнес.
...
Както във Франция, така и в Обединеното кралство проучванията на залежите от шистов газ продължават, като последващите фази на добив на този газ по метода на хидроразрива са все още под забрана във Франция до доказване на реалното ниво на риска за околната среда, а в Обединеното кралство – този метод продължава да се прилага под строг регулаторен контрол за евентуални негативни въздействия върху околната среда.

_____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
9 фев 2012 13:20 157
- +Оценка
-5 +7

До коментар [#155] от "vladinski":

Говорим в цифри и проценти:
52.9 на сто от анкетираните се определят като противници на добива, срещу само 28.2 %, заявили, че са привърженици.

Нищо не казваш за химикалите,които се използват.Замлъкна и пак изкривяваш дискусията. как така всичко е безвредно и безопасно,като не е ясно какво се инжектира,в каква концентрация и съответно не би могло да се предвиди какъв ще е ефекта о тези химикали,просто защото компаниите ги пазят в тайна?

 
Преглед на профил elemag1967 Рейтинг: 229 "Не"
9 фев 2012 13:22 158
- +Оценка
-4 +5

До коментар [#153] от "vladinski":

Кое по точно уважаеми не отговаря на истината това :http://www.greentech.bg/?p=25351 или филмчето на германската телевизия а може би стандартното обяснение на газовите компании при гафове от подобен род "Няма достатъчно данни"

 
Преглед на профил kirka80286 Рейтинг: 506 "Не"
9 фев 2012 13:22 159
- +Оценка
-6 +6

До коментар [#152] от "vladinski":
Не ми обяснявай, байно, за уредбите в образованието ни. Кажи по добре за Плевенската вода?

_____

"Тhe lack of major wars may be hurting economic growth." New York Times
 
Преглед на профил kirka80286 Рейтинг: 506 "Не"
9 фев 2012 13:24 160
- +Оценка
-4 +6

Най-убавата на света е, нека позная.

_____

"Тhe lack of major wars may be hurting economic growth." New York Times
 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
9 фев 2012 13:51 161
- +Оценка
-5 +6

До коментар [#157] от "politologaster":


Това е лъжа и не ме учудвате. :)

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
9 фев 2012 13:55 162
- +Оценка
-6 +4

До коментар [#159] от "80286":

Па 37 години съм я пил всеки ден, след това всеки път като се прибера в България, за последно два месеца по-лани. :)

Десетина роднини и 100-на приятели си я пият и досега

Та Вие кой сте? :)

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
9 фев 2012 13:56 163
- +Оценка
-2 +5

До коментар [#161] от "vladinski":

кое?

 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1280 "Да"
9 фев 2012 14:05 164
- +Оценка
-3 +3

ОФИЦИАЛНАТА позиция на Англия за проучването и добива на газ от шисти. Получена от посолството в отговор на запитване от БЕФ а не свободни интерпретации на тема "И Англия го забрани".

http://bulenergyforum.org/wp-content/uploads/2012/02/UK-Government-position-on-shale-gas.pdf
UK GOVERNMENT POSITION ON SHALE GAS

_____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
9 фев 2012 14:11 165
- +Оценка
-7 +4

До коментар [#163] от "politologaster":


Това, което сте написали.

Истината е това:

Що се отнася до добива на шистов газ, 57.9 на сто от запитаните смятат, че при наличие на залежи, правителството трябва да разреши добива, ако има сигурност за екологията в района. Други 10.8 на сто изтъкват като водещи при решението на правителството - икономическите ползи от добива. 22.2 на сто се обявяват срещу добива, дори и да има сигурност за екологията

 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1280 "Да"
9 фев 2012 14:24 166
- +Оценка
-8 +6

Уважаеми колеги от в-к Капитал, имам молба към Вас да ни предоставете повече информация за г-н Геерт де Кок, който е защитник на тезата за забраняване на проучването за газ от шисти.

Общият начин по който се изказва, пълна липса на ясна аргументация как ще се причиняват бедствията с които ни плашат оставя в мен впечатлението, че г-н Кок няма никакво образование и опит в тази област. Така че моля за повече информация какво образование има г-н Кок, колко и къде е работил за да имаме възможност да преценим компетентността му в тази област. Ние които сме защитници на тезата за проучването на газ от шисти дадохме достатъчно професионална информация за себе си редно е да знаем и за г-н Кок.

_____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
9 фев 2012 14:28 167
- +Оценка
-7 +5

До коментар [#158] от "elemag1967":

Много ми харесва това филмче на ARD

Това е пример за високо професионална манипулативна журналистика. Josh Fox ряпа да яде. :)

––––––––––––––––––––––––––––––––
Страх ме е, че могат да си присвоят правото да сондират, където си искат, да ни тровят и да замърсяват почвата с химикали.”, казва местен жител. Причината за страха: оспорваният метод за добив, наречен фракинг. При него вода и токсични химикали се вкарват под налягане в земята. По този начин се извлича газа, който се намира в междинните пространства на скалната маса. Част от химикалите излизат обратно на повърхността заедно с отровни вещества от дълбоките подпочвени масиви като живак и бензол
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Много хубаво определение за фракинг.
Само дето на същото определение "вода и токсични химикали се вкарват под налягане вземята" отговаря и конвенционалното сондиране.

Част от химикалите излизат обратно на повърхността - същото важи и за обикновенното сондиране.

... заедно с отровни вещества от дълбоките подпочвени масиви като живак и бензол -

Сериозно? Аз пък си мислех, че нефта и природния газ могат директно да се пият или дишат Само дето бензола е естествена съставка на нефта и газовия кондензат, който е съпътстващ продукт при добива на...

Прочитане на целия коментар
газ. Бензола е съставна част на бензина и преди въвеждането на тетраетил оловото е бил използван за повишаване на октановото число и добавян нарочно в бензина. След забрана на оловниия бензин - познай какво се добавя на много места в безоловния бензин - бензол. Ужас - на протест!

Нататък много се внимава да не се каже нещо за фракинг в репортажа. Най-вероятно защото не става въпрос за това

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Въпреки това телевизия ARD получава сигнал от граждани, че в Долна Саксония на едно от газовите находища на ExxonMobil е станала авария – че тръбопроводът, по който се е доставяла отровната течност, се е повредил. Изтекли са канцерогенен бензол и отровен живак. На няколко метра от мястото на аварията е намерен бензол в подпочвената вода – 6 микрограма на литър
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Кое газово находище? Ексон Мобил добива конвенционален газ от няколко находища в Германия и тепърва почва да търси шистов газ.

Кой тръбопровод и коя отровна течност? Нищо не се казва за фракинг.
Всеки случай става въпрос за повреда в повърхностен тръбопровод и повърхностно замърсяване, което е възможно при авария с вспкакъв тръбопровод и при разлив на бензин, разтворители и други нефтопродукти

––––––––––––––––––––––––––
средата на февруари 2011 г. се получават нови сигнали за аварии. Още едно находище в Долна Саксония – в Хенгстлаге. Отново е намесено името на ExxonMobil. И там трябва да се извърши саниране, тъй като са намерени отровни вещества в почвата.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Нищо не се казва за фракинг.

-В началото се говори за фракинг и природен газ.
-След това за природен газ и бензол.
-Накрая за бензол в кръвта.

ARD нищо не казва за фракинг като причина за бензол в кръвта директно, защото знаят, че не е причина - внушението е малко по-фино. Хващаш началото и края - връзка не е необходимо да има.

Целта - гъделичкане на техните "зелени", които са и в местната и във федералната власт. Е, и малко да се погъделичкат бюргерите - гадни американци искат да ни изтровят.

Фактът, че има немска компания, която прави фракинг в Германия от години не е необходимо да бъде споменаван.:)

 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1280 "Да"
9 фев 2012 14:29 168
- +Оценка
-7 +7

Освен това ще трябва да разочаровам г-н Кок, че мечтите му за България като някакъв "Остров на свободата" който ще бъде последван от останалият свят няма да се сбъднат. По този въпрос може да се поучи от опита на другаря Фидел Кастро с когото имат еднакви позиции за газа от шисти.

_____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
9 фев 2012 14:38 169
- +Оценка
-5 +9

Много си се объркал и пак лъжеш. От операор-сондьор няма какво да се очаква, сега чак започна да ми обясняваш и как се четат социологически изследвания:

6. Когато стане дума за ПРОУЧВАНЕ за наличие на шистов газ, вие:
Процент
силно се тревожите
18,5
по-скоро се тревожите
36,1
по-скоро НЕ се тревожите
18,5
изобщо не се тревожите
17,2
не мога да преценя
9,7 общо 100,0

ИЗВОД: 54,6 СЕ ТРЕВОЖАТ

7. Когато стане дума за ДОБИВ при наличие на шистов газ, вие:
Процент
силно се тревожите
26,2
по-скоро се тревожите
32,7
по-скоро НЕ се тревожите
14,9
изобщо не се тревожите
14,9
не мога да преценя
11,3 общо 100,0

ИЗВОД: 58,9 СЕ ТРЕВОЖАТ/29,8 НЕ СЕ ТРЕВОЖАТ

11. Като привърженик или противник на добива на шистов газ в България се определяте?
Процент
категоричен привърженик
6,5
по-скоро привърженик
21,7
по-скоро противник
28,3
категоричен противник
24,6
нямам позиция по темата/ не мога да се определя
19,0 общо 100,0

ИЗВОД: 52,9 ПРОТИВНИЦИ/28,2 ПРИВЪРЖЕНИЦИ


Оригиналното цяло изследване:http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/vop/report_shhistovgas_2012-01-14.pdf

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
9 фев 2012 14:45 170
- +Оценка
-5 +6

До коментар [#167] от "vladinski":

Другарю,дано не те сполети съдбата на някой от тези хора. А,забравих ти си безсмъртен - оцеляваш на сондите...

 
Преглед на профил kirka80286 Рейтинг: 506 "Не"
9 фев 2012 14:45 171
- +Оценка
-6 +8

До коментар [#162] от "vladinski":
Аха, значи аз с предположението си, че живеете в София съм бил въобще много далеч от истината. Вие въобще не живеете в България!

Кой съм аз..., ако искате име - приятно ми е, Иван. По-интересното е, че аз живея тук, а вие не. Нека инициираме проект в канализацията ви, там където живеете, за добив на органични метани, а боклуците ще изхвърляме във бойлера ви. Навит ли сте? Много е безопасно - направо е невероятно!

_____

"Тhe lack of major wars may be hurting economic growth." New York Times
 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
9 фев 2012 14:50 172
- +Оценка
-6 +4

До коментар [#169] от "politologaster":

Както казах всеки вижда това което иска и за което е подготвен, а на Вас ви липсва и желание и подготовка.

Това е в посочения от Вас източник

14. Каква, според вас, трябва да бъде позицията на българското правителство по ДОБИВА на шистов газ в
България АКО се докаже наличие?


Процент
да го разреши задължително 1,6
да го разреши, само ако има сигурност за екологията в районите на добива 57,9
да го разреши само ако има ясни икономически ползи от добива 10,8
да не разрешава добив, дори и да има сигурност за екологията в районите на добива 22,2
не мога да преценя 7,5

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
9 фев 2012 14:51 173
- +Оценка
-8 +5

И това са изводите и препоръките от въпросното изследване:

И з в о д и и п р е п о р ъ к и
 Налице е сериозен информационен дефицит по темата за проучването и добива на шистов
газ, който формира висока степен на тревожност сред населението. Безпокойството на
голяма част от хората се дължи по-скоро на липсата на достоверна и изчерпателна
информация, отколкото на рационална преценка за ползите и вредите.
 Общественото мнение се колебае между две противоположни крайности – за и против, които
за малко на брой хора са ясно и твърдо аргументирани.
 Мнозинството от населението остава неинформирано за различните аспекти по темата за
газа. Недостигът на информация нагнетява напрежението. Вероятно медийният шум води до
известна чувствителност, но не придава нужната дълбочина.
 Подкрепата за добива на шистов газ е пряко свързана с очакванията за извличане на
конкретни икономически ползи.
 Интервюираните подкрепят хипотезата за енергийна зависимост от Русия. Евентуалното
добиване на шистов газ би допринесло в някаква степен за преодоляването й.
 Екологичните заплахи доминират в страховете на населението срещу добиването на шистов
газ. Липсата на достатъчно информация по темата води до мултиплициране на страховете и
до засилване ролята на неформалния информационен обмен.
 „Шеврон” е много повече неизвестна, отколкото отхвърляна. За...

Прочитане на целия коментар
българските граждани
разделителната линия е отношението към шистовия газ, а не това коя фирма се занимава с
проучването и добиването му.

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
9 фев 2012 14:54 174
- +Оценка
-6 +3

До коментар [#171] от "80286":

Разбира се, че сте били далеч и аз съм се представил кой съм, къде съм учил и работил и къде живея сега.

Бихте ли се представили и вие, господин/госпожа "80286"?

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
9 фев 2012 14:55 175
- +Оценка
-7 +5

До коментар [#173] от "vladinski":

Изводите и препоръките са субективни,затова говорим в цифри,които ти не можеш да разбереш.

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
9 фев 2012 15:02 176
- +Оценка
-4 +6

До коментар [#172] от "vladinski":

така де, операторе на сонда,който интерпретира социологически изследвания.57,9 искат да се разреши,ако има сигурност за околната среда. Такава няма и никой не може да гарантира,защото компаниите крият химикалите,които използват. Следователно проучане и добив няма да има. А оператора,останал без работа ще се пукне от яд,че е изтървал кокала.

 
Преглед на профил kirka80286 Рейтинг: 506 "Не"
9 фев 2012 15:08 177
- +Оценка
-5 +7

Колко пъти е нужно да се предтавям? Едва ли съм г-жа Иван. В границите на само 2-3 реплики се опитахте да смените темата 2-3 пъти, минавайки през разпоредбите на висшето ни образование и самоличността ми.

Кажете, кратко и ясно, съгласен ли сте да добивам пръдня в задния ви двор и да изхвърлям отпадъците във ВиК-то ви?

Значи, в английския език на това му се вика yes/no (general) въпрос! Имайте доблестта да отговорите с да или не на въпроса ми, моля! Да или не? Без локуми? Свалям ви шапка ако отговорите с не повече от 2 букви!

_____

"Тhe lack of major wars may be hurting economic growth." New York Times
 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
9 фев 2012 15:09 178
- +Оценка
-6 +4

До коментар [#176] от "politologaster":

Сигурността не е от компетенцията на политолозите, а от тази на специалистите.:)

Та по какво имате мастърс, откъде и какво сте работили и къде?

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
9 фев 2012 15:10 179
- +Оценка
-5 +5

До коментар [#177] от "80286":

не им се връзвай.нямат аргументи и това е единственото,което им остава.

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
9 фев 2012 15:12 180
- +Оценка
-8 +4

До коментар [#177] от "80286":

Извинявам се, но съм пропуснал да видя къде сте се представили.

Аз съм го сторил в постинг 91 на първата част на дискусията от общо 3 досега.

Бихте ли ми помогнали и Вие да намеря тази информация за Вас?

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
9 фев 2012 15:12 181
- +Оценка
-6 +7

До коментар [#178] от "vladinski":

Кажи сега,надяваше ли се да има проучвания и добив в България,че да можеш и ти да кандидатстваш за работа,белким се намери някоя службица и за теб, с цялата ти достолепна биография на изтъкнат специалист?:))

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
9 фев 2012 15:14 182
- +Оценка
-6 +7

До коментар [#180] от "vladinski":

Бе сульо на кой му пука къде си се представил и на кого? комплексът ти за малоценност става комичен.той се бил представил хахахаахах.умря циганката дето те хвалеше,че сега я заместваш. Жалък си, алчна мутра.

 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1280 "Да"
9 фев 2012 15:21 183
- +Оценка
-8 +6

Също така имам забележка към г-н Кок, че използването на катастрофата в Мексиканският залив като аргумент против проучването за газ от шисти е много долна манипулация. Това са две абсолютно различни по характера и мащабите си явления и смесването им показва или абсолютна некомпетентност или непрекрита манипулация, вероятно и двете. По същият начин г-н Кок може да смеси и една АЕЦ с един ТЕЦ.

_____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил kirka80286 Рейтинг: 506 "Не"
9 фев 2012 15:26 184
- +Оценка
-5 +8

До коментар [#180] от "vladinski":
Разбира се.
Добрите обноски преди всичко. Коментар 171, параграф втори. Сега, след като - надявам се - сме уточнили кой съм аз, нека copy->paste-на въпроса си от коментар # 177, параграф втори:

Кажете, кратко и ясно, съгласен ли сте да добивам пръдня в задния ви двор и да изхвърлям отпадъците във ВиК-то ви?

Да или не? ДА ИЛИ НЕ?

И ако още веднъж ме запитате как е моминското име на майка ми, местонахождението ми, лщбимия ми цвят, и всякакви други неща, които нямат нищо общо с темата, съпроводени с 2 до 3 смайлита, определено ще затвърдите мнението ми, че сте просто трол. Знаете какво е трол, нали?

Сега, нека повторим за неразбралите, явно е нужно...


Кажете, кратко и ясно, съгласен ли сте да добивам пръдня в задния ви двор и да изхвърлям отпадъците във ВиК-то ви?

Да или не? ДА ИЛИ НЕ?

_____

"Тhe lack of major wars may be hurting economic growth." New York Times
 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
9 фев 2012 15:33 185
- +Оценка
-8 +4

До коментар [#184] от "80286":

Това го видях, и нарочно досега го игнорирах, но сега го докладвам на модераторите. :)

 
Преглед на профил kirka80286 Рейтинг: 506 "Не"
9 фев 2012 15:36 186
- +Оценка
-5 +7

До коментар [#185] от "vladinski":
Отговора Ви не ми прилича нито на "да", нито на "не". Докладвайте ме ако щете на арменския поп. Вие сте трол.

_____

"Тhe lack of major wars may be hurting economic growth." New York Times
 
Преглед на профил agata1 Рейтинг: 395 "Да"
9 фев 2012 16:05 187
- +Оценка
-7 +4

До коментар [#149] от "80286":

Водата Вие е такава , така щото не сте си пуснали сонда към най - голямото в Европа подземно, Добруджанско езеро с кристално чиста вода, толкова голямо , че е стигнало чак до Румъния / цитирам другарката Мариана Христова от 12 януари т. г/. Какво стана с това езеро, дайте някакъв линк?

 
Преглед на профил agata1 Рейтинг: 395 "Да"
9 фев 2012 16:14 188
- +Оценка
-6 +7

До коментар [#182] от "politologaster":

Я се дръж положително. Сульо и пульо може да си викате един на друг в екодружинката, докато си протестирате пред румънското посолство. Тук се води дебат и се коментират сериозни неща.

 
Преглед на профил kirka80286 Рейтинг: 506 "Не"
9 фев 2012 16:31 189
- +Оценка
-6 +6

До коментар [#187] от "agata1":
Аз в линкове не говоря. Родом съм от Сливен. Пил съм чешмяна вода във всеки град, по-голям от 50000 души в България. На север от Балкана водата не струва. Това е.

_____

"Тhe lack of major wars may be hurting economic growth." New York Times
 
Преглед на профил agata1 Рейтинг: 395 "Да"
9 фев 2012 16:32 190
- +Оценка
-8 +6

До коментар [#161] от "vladinski":

Г-н Владински, съветвам Ви да гледате немското филмче успоредно със заклет преводач, тъй като субтитрите с филма, качен по "зелените сайтове" са меко казано преведени тенденционно и манипулативно. Демек пак лъжа.

 
Преглед на профил kirka80286 Рейтинг: 506 "Не"
9 фев 2012 16:32 191
- +Оценка
-6 +6

Опровергайте ме, ако смеете и още утре сме в ХЕИ с бурканчетата!

_____

"Тhe lack of major wars may be hurting economic growth." New York Times
 
Преглед на профил agata1 Рейтинг: 395 "Да"
9 фев 2012 16:36 192
- +Оценка
-7 +6

До коментар [#189] от "80286":

Аз пък съм от Стара Загора. Пила съм вода от ТЕЦ 1 "Първа комсомолска", ТЕЦ 2, ТЕЦ 3 и всякакви други кафяви на вид течности с подобие на Н2О и мога да ти кажа, че те са си такива по принцип, без да има наоколо фирма "Шеврон" . Схващаш ли накъде те водя?

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
9 фев 2012 16:52 193
- +Оценка
-3 +7

Бързо,спешно! Уникална възможност за лобистите на Шеврон:

ЛЕКТОРИ ЗА СЕМИНАР НА ТЕМА: ИСТИНАТА ЗА ШИСТОВИЯ ГАЗ
Ref.No: LEK-SH-GAZ
Описание и
Изисквания: НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ТЪРСИ ЛЕКТОРИ ЗА ПЛАНИРАН СЕМИНАР НА ТЕМА:

ИСТИНАТА ЗА ШИСТОВИЯ ГАЗ.
ДОКОЛКО ВРЕДНА Е НАИСТИНА ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА ДОБИВ.
ШИСТОВИЯ ГАЗ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БАЛКАНИТЕ И В ЕВРОПА.
КОЙ ИМА ПОЛЗА ДА СЕ ДОБИВА ИЛИ НЕ ШИСТОВ ГАЗ.
ИНТЕРЕСИТЕ НА РУСИЯ И АМЕРИКА ОТНОСНО ДОБИВА НА ШИСТОВ ГАЗ

http://www.jobs.bg/f1337045

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
9 фев 2012 16:55 194
- +Оценка
-6 +2

До коментар [#190] от "agata1":

Аз немски не знам, та възможно е да сме метнали. :)

Дори и така както са го превели според мен е очевидно, че е манипулация.:)

 
Преглед на профил kirka80286 Рейтинг: 506 "Не"
9 фев 2012 17:08 195
- +Оценка
-4 +7

До коментар [#192] от "agata1":
Ясно. Пиейки кафява субстанция от ТЕЦ 1,2,3 хрумвало ли ви е, че преди ТЕЦ-овете водата не е била кафява субстанция? Или прекалено надалеч стрелям?

_____

"Тhe lack of major wars may be hurting economic growth." New York Times
 
Преглед на профил elemag1967 Рейтинг: 229 "Не"
9 фев 2012 17:36 196
- +Оценка
-3 +5

До коментар [#167] от "vladinski":

"Въпреки това телевизия ARD получава сигнал от граждани, че в Долна Саксония на едно от газовите находища на ExxonMobil е станала авария – че тръбопроводът, по който се е доставяла отровната течност, се е повредил. Изтекли са канцерогенен бензол и отровен живак. На няколко метра от мястото на аварията е намерен бензол в подпочвената вода – 6 микрограма на литър
Кое газово находище? Ексон Мобил добива конвенционален газ от няколко находища в Германия и тепърва почва да търси шистов газ.
Кой тръбопровод и коя отровна течност? Нищо не се казва за фракинг.
Всеки случай става въпрос за повреда в повърхностен тръбопровод и повърхностно замърсяване, което е възможно при авария с вспкакъв тръбопровод и при разлив на бензин, разтворители и други нефтопродукти"

Кой тръбопровод и коя течност ли ти гледа ли филма изобщо колкото до компанията ето сайта й :http://www.exxonmobil.com/Corporate/energy_outlook.aspx изобщо не са новобранци в бранша отговори в стил "нямаме достатъчно данни " не допринася изобщо благоприятно на каузата ви.Не може и няма как процента на онкологично болните да скочи в такива големи размери процентно спрямо броя на населението за толкова кратък период освен ако не е свързан със започналия добив на газ подчертавам добив на шистов газ а колкото до транспортирането на отпадните води дали ще се извършва...

Прочитане на целия коментар
по тръби / във филма имаше достатъчно мнения на специалисти/или ще се концентрира в минибасейни ефекта е налице - същите не подлежат на пречистване и ефектите им върху живата природа ще продължават да висят като Дамоклев меч върху идните поколения

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
9 фев 2012 17:45 197
- +Оценка
-8 +3

Ако някой преди 5 години ми беше казал, че ще има такъв жив интерес към добива на газ в САЩ в България, никога нямаше да повярвам.:)

Както и да е. Това е една от компаниите които работят шистов газ в Пенсилвания. Не ми се вярва да се престане със спекулациите, че съставките на фракинг флуида са тайна - фракинг флуид от източника :)

Range Resources announced on July 14, 2010 that the Company would voluntarily disclose the composition of each of the hydraulic fracturing components for all the wells operated by Range Resources with the Pennsylvania Department of Environmental Protection (DEP) completed in the Marcellus Shale.

Range’s disclosure initiative will provide regulators, landowners and citizens of the Commonwealth an accounting of the highly diluted additives used at each well site, along with their classifications, volumes, dilution factors, and specific and common purposes. The information will be submitted to the DEP as part of Range’s well completion reports and on the Company’s website.

This voluntary initiative will increase transparency and allow people to better understand that the Marcellus Shale is a valuable resource that can be pursued responsibly and for the benefit of all of the citizens of Pennsylvania. As shown below, all of the additives Range uses are highly diluted, carefully managed and in many cases commonly used in our everyday lives. We are hopeful that our voluntary disclosure will...

Прочитане на целия коментар
help dispel the misconceptions that have persisted and allow Range and others to deliver on the potential of this extraordinary resource base.

Range believes that the hydraulic fracturing process is environmentally safe. The location of the Marcellus is generally over a mile below the water table for our drinking water and is isolated by more than three million pounds of steel and concrete as shown in the diagrams below.[/QUOTE]

[url=http://www.rangeresources.com/getdoc/50e3bc03-3bf6-4517-a29b-e2b8ef0afe4f/Well-Completion-Reports.aspx]Range Resources - Well Completion Reports[/url]

На който му се чете - линкове към докладите за всеки един сондаж от август 2010 ги има на горния източник

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
9 фев 2012 17:48 198
- +Оценка
-6 +2

До коментар [#196] от "elemag1967":

Вие ще се представите ли, къде и какво сте учили, къде и какво сте работили и каква връзка имате с проучването и добива на нефт и газ?

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
9 фев 2012 18:05 199
- +Оценка
-6 +3

До коментар [#195] от "80286":

Кога ще ги забраните ТЕЦ овете?

 
Преглед на профил elemag1967 Рейтинг: 229 "Не"
9 фев 2012 18:30 200
- +Оценка
-1 +7

До коментар [#198] от "vladinski":

Нямам какво да крия казвам се Ивелин завършил съм ВТУ "Кирил и Методий" специалност история и география но не работя в момента по тази специалност родом съм от Силистра жена ми от Добрич и всичките ми роднини живеят в този периметър Русе,Силистра,Добрич,Варна Мисля че това е достатъчно :)

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
9 фев 2012 18:45 201
- +Оценка
-6 +3

До коментар [#200] от "elemag1967":

Напълно и наистина Ви благодаря за това. Предполагам, че това което работите не е свързано с проучване и добив на нефт и газ.

На мен историята ми е много интересна, естеството на работата ми е свързано с много пътуване и изучавам географията непосредствено, но и в двете области съм дилетант.

Оттук нататък, ако имате въпроси за проучване и добив на нефт и газ Ви обещавам, че ще се постарая да Ви отговоря, ако не мога лично, ще се опитам да потърся информация.

На въпросът Ви филмът съм го гледал, това което публикувах тук са мои коментари към него от друг форум и си позволх да ги постна за Вас.

Немски не разбирам, но мога да Ви кажа със сигурност, че от това,което се вижда и чете нищо не говори, че е правено фрак на този сондаж.

Ако се интересувате мога да потърся някъде из архивите си коя точно немска компания прави фрак в Германия - мисля, че е собственост на немската газоразпределителна компания и ако знаете немски да се поинтересувате дали няма подобна информация за фрак флуида подобно на тази която предоставих от САЩ. 
Преглед на профил agata1 Рейтинг: 395 "Да"
9 фев 2012 19:04 202
- +Оценка
-6 +3

До коментар [#195] от "80286":

Единственото нещо , което ми хрумва, е че "квазиеколозите" в България , са повече "квази", отколкото "еколози". Вместо да се борят за пречиствателни станции, те реват форумно срещу технология, която отдавна е тествана. Луда работа!

 
Преглед на профил elemag1967 Рейтинг: 229 "Не"
9 фев 2012 19:10 203
- +Оценка
-1 +9

До коментар [#201] от "vladinski":

И аз благодаря и се извинявам ако съм излязъл от рамките на конструктивния тон не ми е присъщо отдавна не съм в тази възраст когато излишната енергия се трансформира във вербална агресия .Работата ми в момента не е свързана с темата която обсъждаме но е в област която прави възможно общуването помежду ни :интернет и IT технологии.Компетентностт ми не се простира повече от курса по геология,хидрология,климатология, ландшафтознание и екология в университета на теория да но на практика не .Но като кореняк добруджанец съм пряко заинтересован от проблема и считам, че относно такива въпроси които засягат големи групи население се налага да се даде пълна гласност а не да се мълчи и постфактум да се правят дебати не само с добива на шистов газ но и подписването на АСТА и т.н. някъде споменах че не сме на информационно ниво 19 век за да се отнасят с нас по подобен меко казано обиден начин .

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 395 "Да"
9 фев 2012 20:47 204
- +Оценка
-7 +4

До коментар [#203] от "elemag1967":

Няма проблем. :) Аз също сигурно бих могъл да бъда по-търпелив, но мисля, че с нищо не съм заслужил агресията на отсрещната страна

Мисля, че сте прав за това, че липсва достатъчно информация от страна на правителството и мое лично мнение е, че това не е случайно.
Аз правителсството не мога да сменя, от 11 години не гласувам, защото най-близката ми избирателна секция на избори е на няколко хиляди километра.

Правя това, което мога и то е да давам информация доколкото съм запознат по въпроса в този и в още един форум.

Нямам никаква лична изгода от това, нямам планове да се връщам да живея и работя в България преди да се пенсионирам. :) 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3182 "Да"
9 фев 2012 21:05 205
- +Оценка
-7 +2

Изобщо има много въпросителни около бързото приемане на мораториума без дискусия мужду експерти. Още по-странно е и мълчанието на Шеврон което е необяснимо при непрекъснатите нападки срещу тях. Единственото което са съобщили досега е че имат намерение 4 години да правят сеизмика и чак след това да сондират ако няма мораториум (сякаш го чакат с нетърпение) при положение че в Румъния ще сондират още тази година.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1280 "Да"
9 фев 2012 21:45 206
- +Оценка
-9 +3

До коментар [#205] от "Julian Mall":

И аз имам усещането, че Шеврон по-скоро ги натиснаха поради геополитически причини да дойдат тук отколкото те да са искали. Имат си достатъчно работа на други места с по-голям пазар и по-добри геложки условия а и политическа обстановка за да се натискат при нас.

В цялата тази история големият губещ сме ние. Не толкова от газът от шисти /той си стои долу/ а от това че окончателно ще се затвърди образът ни на руски сателит. Ще ни търпят в ЕС от немай къде но всички големи фирми ще ни заобикалят. Но народ като нашият който толкова лесно тръгва подир всеки мошеник това му се полага.

"...Не народ а мърша, туй ще кажа и ще свърша". Знаете кой го е казал.

_____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил elemag1967 Рейтинг: 229 "Не"
9 фев 2012 22:14 207
- +Оценка
-2 +5

До коментар [#206] от "Fred":

То заради пасквили като този който постна дядо Славейков е написал и стиховете които цитира

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
9 фев 2012 22:39 208
- +Оценка
-2 +7

До коментар [#206] от "Fred":
До коментар [#202] от "agata1":
До коментар [#205] от "Julian Mall":
До коментар [#204] от "vladinski":

Така,нека видим още едно експертно мнение. Предполагам,че няма да има обяснения и оправдания,че човекът не е специалист и не е ясна биографията му (най-вече това е на вниманието на владински,който много държи на тези неща.)

Доц. Александър Султанов: Медийното отразяване на въпроса със шистовия газ е едностранчиво
http://www.on-parliament.com/media/2012/02/09/%D0%B4%D0%BE%D1%86-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80-%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2/

Позицията ми относно прилагането на този метод в България и конкретно в Добружанския район е определено негативна. Нима не е видно, особено от привържениците на този метод чрез хидравличен удар, че ландшафта придобива облика на пустиня. Задава ли се въпроса, какво става с почвения слой след интервенцията на тези огромни камиони-цистерни. Най-малкото са...

Прочитане на целия коментар
значителните му структурни изменения в един голям периметър около сондажите. Отчита ли се влиянието от разливите на подготвяните на повърхността разтвори, стабилността на утайниците, които са покрити с политиленово фолио и т.н.?. Други въпроси – какъв е рискът от инфилтриране на разтвори не само в почвения слиой, но и в дълбочина, за увеличеното съдържание на метана в околното пространство над сто пъти и вредното му въздействие върху атмосферата?

Ваши колеги твърдят, че добивът е безвреден, как ще коментирате това?
Доколко е безвреден тази метод за добив на „шистов газ“ от скалите, следва да се изрази по-скоро негативно становище. Аргументите за това, освен всички други, които са често коментирани, че се създава нова пукнатинна система чрез хидравлични удари и внедряване под огромно налягане (над 500 атмосфери) на флуид с неясен за широката общественост състав (с около 600 реагента). Може да се предположи, че той има агресивно въздействие спрямо скалите, което вероятно се прави с оглед увеличаване на широчината на пукнатините, с цел увеличаване притока на газ. В тази връзка основателно следва да се постави въпросът, какви вещества ще се получат при новосъздадената физикохимична обстановка и какво ще бъде въздействието върху скалния субстрат? Какъв е характера на миграция на флуида и ще се се осъществи ли връзка чрез първичната пукнатинна система с коментираният от много специалисти водоносен хоризонт? Мненията на някой специалисти, че не съществува такава опасност са определено неиздържани в научно отношение. В тази връзка бих препоръчал отново да се погледнат геоложките документи, карти и профили, от които е видно, че Добруджанския район има блоков строеж, обусловен от множеството разломи със съществуващи около тях сателитни пукнатинни системи.

Смятате ли, че мнението на родните специалисти, бе достатъчно популяризирано?
Относно отразяването на мнението на специалистите в медиите следва определено да се каже, че то е едностранчиво. Отново се тича, но този път след „потенциалните победители“. Колегите с алтернативно мнение почти не се чуват. На телевизионния екран и не само там, гастролират едни и същи хора – лобисти за прилагане на този метод за добив на „шистов газ“. Познавайки голяма част от тях, смея да твърдя, че те нямат опит във връзка с прилагането на метода, което също е предпоставка за големите резерви, с които следва да се отнасяме към техните, най-често силно емоционално изразявани становища.

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3182 "Да"
9 фев 2012 23:02 209
- +Оценка
-7 +2

До коментар [#208] от "politologaster":

Единственото вярно нещо е обяснението че не става въпрос за шисти а за смес на алевролити и глини и тук наистина се е проявил като професионалист всичко останало са манипулации които са опровергавани многократно в рамките на дебата.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1280 "Да"
9 фев 2012 23:15 210
- +Оценка
-8 +3

До коментар [#208] от "politologaster":

Веднага мога да отговоря за доц.Султанов. Да, той е специалист в кат."Геология" на МГУ и нямам забележки и съмнения относно неговата компетентност в специалноста му т.е. седиментология. Седиментология означава специалист по това как са се формирали утаечните скали и нищо повече. Т.е. нне е в неговата компетентност например нефтената геология която е за това как се формирата залежите на нефт и газ.

Затова КАТЕГОРИЧНО заявявам, че доц. Султанов не е специалист нито по "Сондиране на нефтени и газови сондажи" нито по "Добив и експлоатация на нефтени газови месторождения". Един геолог да дава мнение по сондирането е толкова смешно колкото един сондьор да дава мнение по геологията. А ЦЯЛОТО интервю на доц.Султанов е посветено именно на сондирането и добива. Освен това навлиза и в областта на хидрогеологията и мигрирането на подземните води което пък е в катедра "Хидрогеология" Т.е. той непрекъснато дава експертно мнение по въпрооси в които не е компетентен.

След като доц.Султанов е придобил такива непознати досега знания в областа на сондирането, добива и хидрогеологията които не са му специалност нека бъде добър да ги оформи като една научна статия в Годишника на МГУ. Тя ще мине през рецензия в катедра "Сондиране и добив на нефт и газ" както и през катедра "Хидрогеология и инженерна...

Прочитане на целия коментар
геология" където са специалистите в тази област и тогава ще видим резултатите.

_____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
9 фев 2012 23:25 211
- +Оценка
-1 +8

До коментар [#210] от "Fred":
До коментар [#209] от "Julian Mall":

Разбира се,разбира се, че е така. Всичко е манипулация, няма съмнение. Само вие двамата ,владински и Кристалина Стойкова сте достатъчно квалифицирани и имате релевантната квалификация,кометенции и виталитет да коментирате темата за шистовия газ и никой друг. Това го разбрахме и се възхищаваме на професионализма ви,но си запазете експертизата за вас,или я предлагайте някъде,където може да мине.Апропо, вашето гуру Кристалина Стойкова има специалност "палеонтология и стратиграфия"...

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3182 "Да"
9 фев 2012 23:31 212
- +Оценка
-9 +2

До коментар [#210] от "Fred":

Че не е тесен специалист по сондиране и нефт и газ е ясно, обаче едва ли сам вярва във всичко което е казал в това интервю по поръчка. Мисля, че евентуалната отмяна на мораториума стряска заинтересованите противници на шистовия газ и ги е накарало да отворят по-широко портфейлите за привличане на съмишленици за каузата от научните среди.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3182 "Да"
9 фев 2012 23:48 213
- +Оценка
-9 +2

До коментар [#211] от "politologaster":

" Позицията ми относно прилагането на този метод в България и конкретно в Добружанския район е определено негативна. Нима не е видно, особено от привържениците на този метод чрез хидравличен удар, че ландшафта придобива облика на пустиня. Задава ли се въпроса, какво става с почвения слой след интервенцията на тези огромни камиони-цистерни. Най-малкото са значителните му структурни изменения в един голям периметър около сондажите."

Това е нивото на научното мислене на доцента. Дори и Станислав Янков се съгласи че израза пустиня е пресилен но доцента държи на него без да обяснява как точно ще стане това. Всъщност дава някакво смешно обяснение как тежките камиони щели да променят структурата на почвата и може би ще я превърнат в прах и пепел и никога повече няма да може да се обработва.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1280 "Да"
9 фев 2012 23:58 214
- +Оценка
-8 +2

До коментар [#213] от "Julian Mall":

Явно сондирането, добива и хидрогеологията са му недостатъчно поле за изява на доц.Султанов та се захвана и с почвознанието.

_____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
10 фев 2012 00:00 215
- +Оценка
-2 +8

До коментар [#213] от "Julian Mall":
До коментар [#210] от "Fred":

хайде да използвам и аз методите на вашия съмишленик.
Да попитам,какви са вашите научни звания и научни степени?

 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1280 "Да"
10 фев 2012 00:07 216
- +Оценка
-8 +2

До коментар [#211] от "politologaster":

"...Апропо, вашето гуру Кристалина Стойкова има специалност "палеонтология и стратиграфия"

Ако сте забелязали самата казва, че за сондирането разчита на нейни колеги петролни инженери и геолози с богат практически опит – инж. Георги Димов, инж. Христо Казанджиев. Това, че вестниците така и не разбраха разликата между геология, сондиране и добив си е тяхна вина.

_____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
10 фев 2012 00:10 217
- +Оценка
-1 +8

Александър Суланов е специалист по „Петролна седиментология“, „Фациален и формационен анализ“, но явно и това не е достатъчно .Друго си е "палеонтология и стратиграфия",като вашата приятелка Кристалина Стойкова.

 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1280 "Да"
10 фев 2012 00:10 218
- +Оценка
-9 +2

До коментар [#215] от "politologaster":

Вече казах, преподавател съм в катедра "Сондиране и добив на нефт и газ". Общо 40г опит от тях 15г развойна дейност и 25 г преподавател. Името си и останалото ще си кажа в публична изява а не във форум.

_____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
10 фев 2012 00:13 219
- +Оценка
-1 +6

До коментар [#216] от "Fred":

Тоест тя,която се лансира като най-изтъкнатия капацитет, всъщност е говорител на свои колеги....Странно,в какво качество се изявява в медиите. Явно като пресаташе и това е едно от скритите й достойнства,освен, че е работила за Тексако,дъщерна компания на Шеврон...

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3182 "Да"
10 фев 2012 00:17 220
- +Оценка
-8 +1

Нямам научни степени и звания но имам стаж в областа на геологопроучването и като експерт по "Опазване на земните недра" в системата на МОСВ така че претендирам да съм наясно с понятията за разлика от вас. А това колко далеч от истината е доцента е видно за всеки който е следил дебата и без да е с научни титли.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил elemag1967 Рейтинг: 229 "Не"
10 фев 2012 00:20 221
- +Оценка
-2 +5

До коментар [#214] от "Fred":

Човек като ви слуша има чувството че оня спец Морнингстар всуе е бил път насам от Щатите та тук сме имали специалисти по всичко почви,шисти,води и химикали такива избуяли таланти ,че чак дяда ви Славейкова като виден русофил в пристъп на отчаяние като една баба Ванга ще да е възкликнал ония сакрални словца:"Не народ а........"

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3182 "Да"
10 фев 2012 00:37 222
- +Оценка
-8 +2

До коментар [#221] от "elemag1967":

Остави поезията на поетите ами ми обясни като географ как ще се промени ландшафта на Добруджа. Може би метана ще предизвика затопляне и засушаване или водата ще изчезне в пукнатините от фракинга?

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1280 "Да"
10 фев 2012 00:43 223
- +Оценка
-8 +2

До коментар [#221] от "elemag1967":

Гледайте си географията до Дядо Славейков сте далеч.

_____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
10 фев 2012 00:50 224
- +Оценка
-3 +6

До коментар [#220] от "Julian Mall":

От експерти като теб сме на това положение.Представям си как си давал експертни становища в МОСВ и си писал доклади. По-добре би се пласирал като пиар на добивните компании,тък като си наясно с терминологията и никой не е в състояние да обори експертните ти становища,колкото и научни звания и титли да има.

 
Преглед на профил elemag1967 Рейтинг: 229 "Не"
10 фев 2012 01:06 225
- +Оценка
-2 +5

До коментар [#222] от "Julian Mall":

Не ще ти отговоря като историк благодарение на такива " родолюбци " като вас след две десетилетия от България ще премине в историята .Промените обхванат ли третото поколение стават необратими но както я подкарахте не след 200 а след 50 години тук няма да живее и един българин иронията на съдбата е че там където беше сложено началото на България там ще бъде сложен и нейния край -в Добруджа

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3182 "Да"
10 фев 2012 01:17 226
- +Оценка
-7 +2

До коментар [#224] от "politologaster":

Успокой се отдавна не съм в системата а и такава длъжност вече не съществува всичко е към МИЕТ.
Ако мислиш, че по някой от проблемите които поставя доцента досега в дебата не е даден отговор питай!

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3182 "Да"
10 фев 2012 01:24 227
- +Оценка
-8 +2

До коментар [#225] от "elemag1967":

С това че не съм родолюбец вече прекали а и с тия апокалиптични прогнози надмина и дядо Славейков. Съсредоточи се върху дебата и въпроса който поставих на колегата ти!

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил ronko Рейтинг: 8 "Не"
10 фев 2012 01:30 228
- +Оценка
-1 +9

... (разбира се, че съм против. Доводите си съм изложила в предишен коментар и не намирам за смислено да се повтарям)

Но от тогава до сега- много "вода замърсена с метан изтече"

*още доводи Против проучването и добива на шистов газ и забрана на технологията хидравличен удар на територията на РБългария,
които идват "отвъд океана".

от нюз.бг: САЩ затягат контрола върху добива на шистов газ : http://news.ibox.bg/news/id_816308430 ;

Геолози (Сащ): как фракингът води до земетресения , източник Източник: USGS : http://www.otizvora.com/2012/02/3891/(И Още една тема , която сякаш умишлено се избягва от политици и защитници на идеята за добив на шистов газ)

:::::::Истината за цената на газа в БГ:

до колкото разбирам, Русия ни продава газ за около -- 300-400лв /1000 нм3 (разбира се, докато не видим договора няма как да сме сигурни,
мога само да спекулирам )

и така,
тогава идва ролята на :

:::Държавната комисия за енергийно и водно регулиране :::

от УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
(ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 49 ОТ 2005 Г.)
в...

Прочитане на целия коментар

Чл.2:
Комисията е независим специализиран държавен орган, който осъществява регулирането на дейностите в
енергетиката в съответствие с разпоредбите на Закона за енергетиката (ЗЕ) и на водоснабдителните и
канализационните (В и К) услуги в съответствие с разпоредбите на Закона за регулиране на водоснабдителните
и канализационните услуги (ЗРВКУ). (2) Комисията е юридическо лице
- първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, със седалище София.
http://www.dker.bg/PDOCS/Ustroistven%20pravilnik.pdf

((( закон за енергетиката: чл. 10, чл. 13... http://lex.bg/laws/ldoc/2135475623 .. )))

----------------------
според сайта на: Държавна комисия за Е и водно регулиране :
http://www.dker.bg/pagebg.php?P=401&SP=404

.. Пределна цена на природен газ при продажба от обществения доставчик на потребители, присъединени към преносната мрежа -
---- 620,16 лв./1000 нм3 (66,66 лв./MWh)
Забележка: В цената не е включен данък върху добавената стойност

.. Пределна цена на природен газ при продажба от обществения доставчик на потребители, присъединени към мрежи ниско налягане собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД -
------- 627,88 лв./1000 нм3 (67,48 лв./MWh)
Забележка: В цената не е включен данък върху добавената стойност

Това е и Списък на газо- разпределителни предприятия и цените им :
http://www.dker.bg/PDOCS/gas-prices-1_12pdf.pdf


В последната графа са и цените за крайният потребител в Лв. от 800 до 1000 лв/ нм3..!!
...


Т.е. ИСКАМ ДОГОВОРИ КАТО ТОЗИ ЗА ЦЕНАТА, НА КОЯТО КУПУВАМЕ ГАЗ ОТ РУСИЯ- ДА СТАНАТ ПУБЛИЧНО ДОСТОЯНИЕ.

Искам да знам кой наистина печели от "зависимостта" ни към руските газови доставки И ЗАЩО , НИЕ ГРАЖДАНИТЕ ПЛАЩАМЕ ДВОЙНО??

Искам договори за Концесиите за "какво-ли-не" да са публично достояние!!!!

 
Преглед на профил ronko Рейтинг: 8 "Не"
10 фев 2012 01:39 229
- +Оценка
-2 +5

До коментар [#13] от "nightfury":

Подкрепям
вас и коментара ви!

: )

 
Преглед на профил agata1 Рейтинг: 395 "Да"
10 фев 2012 07:43 230
- +Оценка
-9 +2

До коментар [#219] от "politologaster":

Мариана Христова по какво е специалист инж. , че не можа да сметне колко са 20 атмосфери? Чакай да се сетя специалист е по ГМО..., а неее не е по това , по нещо друго е, че и това не го разбира....

 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 830 "Не"
10 фев 2012 08:06 231
- +Оценка
-2 +7

И за малко разнообразие - нека отново да видим, в какво предлагат да се превърне земеделската засега Добруджа шистоваците (както много удачно нарече привържениците на добива на шистов газ друг коментатор тук). С уточнението, че печалбите ще изтекат извън България, а за нас ще останат единствено пасивите в не много далечно бъдеще...
-----------------------------------------
http://www.google.bg/imgres?q=%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B3%D0%B0%D0%B7&hl=bg&client=firefox-a&hs=Akt&sa=X&rls=org.mozilla:bg:official&biw=1366&bih=578&tbm=isch&prmd=imvnsul&tbnid=km8tW-sDHbdIgM:&...

Прочитане на целия коментар
/>amp;imgrefurl=http://arsofia.com/bg/23140/ne-na-shistoviya-gaz-i-frakinga-v-balgariya&docid=oh2-5UqcVzAAVM&imgurl=http://arsofia.com/uploads/2011/12/388827-2377773281285-1159207785-32089078-1910584212-n.jpg&w=800&h=533&ei=qc4yT8nbKomp4gSlpr32BA&zoom=1&iact=hc&vpx=962&amp;vpy=230&dur=539&hovh=166&hovw=241&amp;tx=130&ty=75&sig=100784149253065085189&page=4&tbnh=131&tbnw=175&start=72&ndsp=26&ved=1t:429,r:24,s:72
---------------------------------------------------
http://www.google.bg/imgres?q=%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B3%D0%B0%D0%B7&hl=bg&client=firefox-a&hs=Akt&sa=X&rls=org.mozilla:bg:official&biw=1366&bih=578&tbm=isch&prmd=imvnsul&tbnid=vpty7JcnUXgLKM:&amp;imgrefurl=http://shalegas-bg.eu/2011/07/30/%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2-%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25B7/&docid=qz5-b3xyO4qTqM&imgurl=http://shalegas-bg.eu/wp-content/uploads/2011/07/Fracking-Fluid.jpg&w=640&h=425&ei=qc4yT8nbKomp4gSlpr32BA&zoom=1&iact=hc&vpx=1049&vpy=44&dur=39&hovh=183&hovw=276&tx=205&ty=111&amp;sig=100784149253065085189&page=1&tbnh=113&tbnw=146&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:13,s:0
-------------------------------------------
---------------------------------------------
-------------------------------------------
http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1280 "Да"
10 фев 2012 08:54 232
- +Оценка
-8 +2

До коментар [#230] от "agata1":

Цитат: "...Мариана Христова по какво е специалист инж. , че не можа да сметне колко са 20 атмосфери?"

При търсене в Google в Google отгоре изскача следното:

"...Мариана Христова е инженер от ТУ София. Занимава се с телекомуникации. Работи в частна фирма. Участник е в коалицията „България, свободна от ГМО” и други инициативи, целящи опазване на околната среда.

Мариана Христова: Експертите в екоминистерството не разбират от шистов газ..."

Освен че е повече експерт от хората в МОСВ госпожата претендира и че разбира от сондиране и добив. И това от човек който няма един ден опит в тази област нито съответното образование. Мисля и че срещу Дънди участваше така че разбира и от минно дело. Ръси неописуеми глупости с много уверена физиономия. Не знам каква е тази частна фирма в която работи и кой е този собственик. Защото от бурната дейност която развива дамата имам усещането че тя въобще не се мярка в тази фирма.

Накратко професионален революционер, новия екологичен Че Гевара. Липсва и на Мариана Христова само една специализация при Фидел Кастро, другият виден "специалист" по газ от шисти. Специализирала се е в борбата срещу западните фирми, за българските нито дума не обелва. Може би защото собственик на Асарел е другаря Цоцорков, бивш първи секретар на БКП в Панагюрище.
...

Прочитане на целия коментар

И докато не съм забравил, защо господата еко-"защитници" толкова упорито подминават въпросът за другаря Ангел Славчев, р-л отдел младежко развитие на Българската левица когото от тази Гражданска инициатива са направили свой говорител? За ценната подкрепа на другаря Калфин като кандидат-президент и цялата БСП с мораториума и. Не станаха ли твърде много съвпаденията?

_____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1280 "Да"
10 фев 2012 09:02 233
- +Оценка
-7 +1

До коментар [#228] от "ronko":

Вие си противоречите. Искате да ви се каже каква е цената на газа който ще се добива преди още да е проучено. И твърдо сте срещу проучването което ще каже има ли газ, колко е, колко ще струва добива му. Но нали врява трябва да се вдига. И впрочем цената а газа от Русия не е 300-400 лв на 1000 куб.м. м. а $500 Т.е. двойно повече.

_____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3182 "Да"
10 фев 2012 09:18 234
- +Оценка
-9 +1

До коментар [#231] от "Станислав Янков":

За по-голяма убедителност може да покажеш и снимки от Либийската пустиня но не мисли че с това можеш да убедиш някого. За мен много по-интересни бяха многото реклами в антишистовия блог в това число забележете и на vivacom което трябва да ти говори за здраво финансово подпомагане на антишистовата истерия.
Между другото вчера по "Скат" инж.Огнян Винаров специалист от ДКЕВР съобщи интересен факт, че цената на електрическият ток в САЩ е паднала наполовина вследствие на добива на шистов газ. Как ти се струва жив кошмар за ВЕИ!

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1280 "Да"
10 фев 2012 11:16 235
- +Оценка
-7 +3

До коментар [#234] от "Julian Mall":

Съвсем определено перспективите за добив на газ от шисти много плаши привържениците на ВЕИ. Защото значително стестява пазара им и подбива цените. Които в момента са СИЛНО дотирани. Тази опасност те трябва да я неутрализират веднага за да не влезе тази алтернатива в енергийната ни стратегия. Веднъж успеят ли да сключат договора с държавата след това 10-15г тя е длъжна да изкупува тока им на сегашните свръхвисоки цени. Докато след като направят веднъж капиталните вложения техните разходи са минимални - нито персонал да вдига стачки нито суровини цените накоито непрекъснато растат. Идеална инвестиция за пране на пари.

Срока на изкупуване на една централа със соларни панели е 5-6 г след което 20г само се събират печалби. За присъединяване на заявените ВЕИ държавата трябва да даде 2 млрд лева за които нито дума от еко-защитниците които ни ги препоръчват. Отделно мощностите които ще стоят в резерв защото и вятъра и слънцето не са постоянни. И за цялата тази "идилия" една фотоцентралли ми продава тока си за 500-600 лв МВч докато от ТЕЦ е 65лв.

Ето за това е цялата истерия, не от грижи за екологията. Таези еко-фанатици ако наистина ги беше грижа за екологията първо щяха да се захванат с откритите рудници и обогатителните фабрики. да, ама там е другаря Цоцорков, няма как другаря Ангел Славчев да критикува такъв стар и заслужил партиен...

Прочитане на целия коментар
другар.

_____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3182 "Да"
10 фев 2012 14:11 236
- +Оценка
-7 +3

До коментар [#235] от "Fred":

Много си прав, ако цяла Добруджа бъде покрита с фотоволтаици и дрънчащи вятърни генератори няма да се чуе гласът им. Може би защото са по-привлекателни за туристите от временните сондажни кули.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 229 "Не"
10 фев 2012 15:21 237
- +Оценка
-3 +6

Я да видим какво има тук:
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/272na3.pdf

 
Преглед на профил nikolay_mihaylov Рейтинг: 575 "Не"
10 фев 2012 16:32 238
- +Оценка
-2 +7

Официално: "статистиката" 43 инцидента от 20000 кладенеца вече я няма. След моя кореспонденция с автора и във форума под блога в Сайънтифик Американ, авторът призна, че е направил грешка, и направи корекция в статията си:
http://blogs.scientificamerican.com/plugged-in/2012/01/25/guest-post-water-contamination-fracking-is-not-the-problem/

Все пак, това е една от разликите между САЩ и България - там фактите, данните и научната логика се приемат насериозно. Блогърът не увърта, а призна грешката си. Няма как да очакваме същото от експерти като Фред, Владински и Джулиан.
Поздрави на Владински и батмилен. Може да продължавате сърча в гугъл.

 
Преглед на профил kirka80286 Рейтинг: 506 "Не"
10 фев 2012 16:33 239
- +Оценка
-3 +9

До коментар [#202] от "agata1":
Също толкова отдавна е доказала, че притеснително често се получават (както казваше полицай Крабтрий в 'Ало'Ало) "грамадански издъни."
Питам пак и отговор не чакам - защо в Добруджа, а не във Вашингтон? Сигурно, че ще им излезе по-евтино ли? Ами хайде размърдайте ги малко тея мозъчни клетки, да му се незнае!

Всички тук синички - с един смислен аргумен не сте изскочили. Само общи приказки генерирате, жалките ви опити за аргументи падат след 2-3 коментара като зрели круши.

_____

"Тhe lack of major wars may be hurting economic growth." New York Times
 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 830 Неутрална
10 фев 2012 17:54 240
- +Оценка
-3 +7

До коментар [#234] от "Julian Mall":

Че за какво ми е по-голяма убедителност?! Ако и най-нагледните кадри не са достатъчно убедителни за някого, то и звезди да започна да свалям пред този човек в усилие да го убедя - пак няма да успея! Тука става дума за по-крайни форми на фанатизъм и от там-нататък има смисъл убеждаването единствено на частта от публичността, която все още не е формирала крайна позиция. Убеждаването на хора, които вече са си решили окончателно и единствено се чудят как да манипулират е чиста загуба на време.

Съвсем прав си, че с кадри от либийските пущинаци не бих успял да убедя никого, защото и там, представи си, не се добива шистов газ. Пък и при достатъчно красноречивите кадри от полетата за добив на шистов газ в САЩ - други кадри просто не са ми необходими... Отлично се вижда, в какво мечтаят някои да се превърне Добруджа! И то - без никакъв смисъл за българското население (основният дял от печалбите ще се изнася навън, като нещо по-така би могло да капне единствено в партийните касички на родните политически играчи)...

Това, че цената на тока в САЩ е паднала заради шистовия газ не значи, че същото ще стане и в България. И цената на тока във Великобритания е относително ниска заради либерализацията на електроразпределението там, ама българската "либерализация" с разпродаването на мрежата на НЕК на ЕРП-тата (някои от тях - държавни и пълнещи с парите...

Прочитане на целия коментар
на българския потребител пенсиите на на своите граждани...) въобще не постигна същия резултат. Ако не си спомняш добре - и с разпродаването на електропреносната ни мрежа на ЕРП-тата ни се обещаваха понижения на цените на тока, пък то - стана точно наопаки, нали? Всеки грамотен икономист знае, че между икономиките на България и на САЩ разликата е като от Земята до Небето...

ВЕИ пък не са застрашени по никакъв начин от шистовия газ, защото за налагането им се грижи ЕС и ако не се изпълняват постоянно завишаващите се евро-изисквания в тази област - ще има финансови санкции... От шистовия газ е застрашено главно земеделието ни и вероятно в по-малка, но може и в равна степен - и туризма ни.

------------------------------------------------
http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3182 "Да"
10 фев 2012 17:56 241
- +Оценка
-6 +3

До коментар [#237] от "politologaster":

Поредното пасквилче на затоплистите. Много предупреждения и един единствен факт - регистрирано земетресение с магнитуд 2.3, което може би е свързано с фракинга. По важна е забележката отдолу че това изобщо не е позиция на ЕС.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 830 "Не"
10 фев 2012 18:19 242
- +Оценка
-3 +6

До коментар [#235] от "Fred":

Как си с икономиката? (Спокойно мога да заявя, че благодарение на това, че "капацитетите" начело на държавата разбират от икономика колкото теб или само малко повече от теб - икономиката на страната ни е в това плачевно състояние, а именно - най-слабата в ЕС.) В границите на ЕС няма никаква връзка между ВЕИ и между шистовия газ (който също излъчва при употребата си парникови емисии и не се толерира от ЕС). Както няма връзка между пазара на газ в САЩ и между същия пазар на ЕС (какво остава пък за българския пазар, който няма нищо общо и с двата прежде-споменати пазара...). ВЕИ ще бъдат налагани усилено, ако ще цял ЕС да се разпори от добиване на шистов газ, а петрола да се свие до рекордни низини (нещо, което със сигурност няма да се случи и дори обратното - болшинството държави в ЕС може да забранят добива на шистов газ на територията си...). Единствените застрашени от добива на шистовия газ са земеделските площи в Добруджа. А сигурно и туризма там (защото ако ти ще ходиш на екскурзии, за да гледаш с умиление и с противогаз на главата ти сондите за шистов газ и "езерцата" за "рециклирането" на отпадните води след сондажите - мнозинството нормални хора и на сън не биха си пожелали подобна "екскурзия")...

------------------------------------------------
...

Прочитане на целия коментар
rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 830 "Не"
10 фев 2012 18:29 243
- +Оценка
-3 +6

До коментар [#238] от "nikolay_mihaylov":

Поздравления! Я как имало полза от "дискусията" тук, пък макар и извън България (ще има полза и в България, но само ако Борисов не се превърти за пореден път, ами се погрижи за интересите на страната)! И както отлично се вижда - в САЩ застъпниците на добива на шистов газ въобще не са толкова безогледни и безсрамни във фанатизма си, както са нашите фанатици тук!

------------------------------------------------
http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил nikolay_mihaylov Рейтинг: 575 "Не"
10 фев 2012 18:43 244
- +Оценка
-2 +6

До коментар [#143] от "agata1":

Българският енергиен форум е произвел страхотна псевдоновина.
Питали посолствата - те им отговорили - сбит преразказ. Да бяха пуснали поне текста на писмата от посолствата, да видим какво са питали и какво отговарят. Да бяха проучили регулацията във Франция и Кралството. Къде такива напъни.
Сложили са линк към "UK Government position on shale gas", който не работи (в бързината).
Под името на сайта им е логото им: "За прозрачност в българската енергетикаТА". Явно доста са бързали да скалъпят сайта във връзка с шистовата кампания. Агата, кажи им да се стегнат малко и да са по-сериозни. Все пак, дават им достатъчно пари откъдето трябва, за да изглеждат така непрофесионално.

Вижте членовете на Форума:
http://bulenergyforum.org/about-us/%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D1%84/

Агенти на ДС: Проф. Васил Балинов - "Балтов", МГУ (Фред, може да е докладвал за тебе едно време), Иван Хиновски - "Хабов" - председател на БЕФ.
(Илиян Василев, говорител на шистовия газ, също се оказа агент на ДС, бивш посланик в Москва).
Кирил Ерменков, министър на транспорта при Любен Беров....

Прочитане на целия коментар


И тия хора твърдят, че ние сме купени от Русия или не знам си кой: "някои защитници на чужди бизнес-интереси, зле маскирани като „еколози”.
БЕФ е като явочна квартира на шистовия газ. Разнасят писма от посолства и ги пускат на циклостил. В бързината стават грешки.

 
Преглед на профил nikolay_mihaylov Рейтинг: 575 "Не"
10 фев 2012 18:44 245
- +Оценка
-2 +7

Ето кой финансира сайта на БЕФ (най-долу на страницата):
© 2009 - 2011 BEF. This study/publication/ audio/ visual other information/ media product BEF is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of the BEF and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government. This study /publication / audio / visual other information / media product BEF is also made possible with support from the German Marshall Fund of the United States (GMF), and content does not necessarily reflect the views of GMF or the Balkan Trust for Democracy.

 
Преглед на профил kirka80286 Рейтинг: 506 "Не"
10 фев 2012 18:54 246
- +Оценка
-2 +5

До коментар [#245] от "nikolay_mihaylov":

Каква изненада!

_____

"Тhe lack of major wars may be hurting economic growth." New York Times
 
Преглед на профил agata1 Рейтинг: 395 "Да"
10 фев 2012 19:27 247
- +Оценка
-6 +2

До коментар [#239] от "80286":

Ти ходил ли си във Вашингтон? А в Добруджа?

 
Преглед на профил nikolay_mihaylov Рейтинг: 575 "Не"
10 фев 2012 19:36 248
- +Оценка
-2 +6

До коментар [#247] от "agata1":

Аз съм ходил. И какво?

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3182 "Да"
10 фев 2012 19:38 249
- +Оценка
-7 +2

До коментар [#245] от "nikolay_mihaylov":

Виждам че и теб финансирането те интересува. Хайде открий ми тогава още един сайт на някаква организация или блог които защитават шистовия газ и тогава ще говорим за кое се хвърлят повече пари за добива или против него.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил nikolay_mihaylov Рейтинг: 575 "Не"
10 фев 2012 19:56 250
- +Оценка
-3 +7

До коментар [#249] от "Julian Mall":

А, не, Джулиан. Последният път, като ти търсех информация, стигнахме в аргументите ти от
"Можеш ли да ми посочиш един едничък случай на замърсяване предизвикано от добив на шистов газ от Шеврон в която и да е точка на земното кълбо?" до
"един единствен пример от който да стане ясно че вследствие на добива на шистов газ е станало голямо замърсяване застрашаващо биоразнообразието и човешкото здраве",
до "А вторият ти случай за отравянето с метан доколкото знам опасността е само от запалване ако се събере по-голямо количество. Много по-голяма е опасността от всеки газов уред използуван в домакинството но никой не ги е забранил досега.
Продължавам да чакам за пример на екокатакстрафа причинена от добив на шистов газ. " - мненията ти в предишния дебат.
Каквото и да ти намирам, ти не си Скот Макнили от Сайънтифик Американ - ще увърташ и ще пиеш метан, но няма да се съгласиш с фактите. Нямам време да ти търся уникален вид черна боя, която виждаш като черна.

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3182 "Да"
10 фев 2012 21:12 251
- +Оценка
-6 +2

До коментар [#250] от "nikolay_mihaylov":

Май че ти си този който увърта. Това че за тебе всяко изтичане на метан е екакатастрофа си е твой проблем. А въпросът ми от предишната част продължава да стои плюс този който сега ти поставих. Това че не желаеш да отговориш също е отговор доказващ че това за което те питам го няма в пространството.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1280 "Да"
10 фев 2012 21:39 252
- +Оценка
-7 +3

До коментар [#238] от "nikolay_mihaylov":

Ако е така мога само да ви поздравя. Ще моля да кажете по-ясно какво точно е променено. Защото бързият поглед който направих в статията пише

"Bottom line: water contamination does happen, but not because of hydraulic fracturing. The MIT Future of Natural Gas Study, released in June 2011, examines the causes of 43 reported environmental incidents and finds that, “no incidents of direct invasion of shallow water zones by fracture fluids during the fracturing process have been recorded.”

_____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 830 "Не"
10 фев 2012 21:45 253
- +Оценка
-3 +6

До коментар [#251] от "Julian Mall":

Пак да те коригирам "лекичко"! Не само за Николай Михайлов изтичането на метан в питейната вода е нежелано, ами е нежелано и от МНОЗИНСТВОТО хора в България. Тези, които не се притеснявате от метана в чешмите си (на първо място - защото не живеете в Добруджа, разбира се...) сте МАЛЦИНСТВОТО!

------------------------------------------------
http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил nikolay_mihaylov Рейтинг: 575 "Не"
10 фев 2012 21:48 254
- +Оценка
-3 +7

До коментар [#251] от "Julian Mall":

Абсолютно доказателство си е. Щом Николай не желае да отговори, следователно няма екологични проблеми. Може да спорите с Фред - той има подобна логика. Даже ползвате едни и същи фрази: "Вас ви е страх да го направите защото май че ще се види един балон." (Фред, 499). Май че май че ви е любим израз, а? Замества "следователно", "защото", "понеже" и други подобни "класически" логически оператори. И доказателствата ви са в сферата на "май че". Май че видях гелове, май че шофирах, май че се пречистват, май че метанът не е опасен, май че това е статия, май че 43 от 20000, май че Кристалинка е геолог, май че вие сте от БСП, или от Русия, или от вятърното лоби. Изобщо - фракингът ще бъде май. Че.

 
Преглед на профил nikolay_mihaylov Рейтинг: 575 "Не"
10 фев 2012 21:51 255
- +Оценка
-3 +8

До коментар [#252] от "Fred":

Айде сега прочетете пак постингите ми за МИТ-изследванието от миналия дебат и всичко ще ви се изясни. Прочетете и МИТ-изследването. Ама не бързичко.
Как е г-н Балтов?

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3182 "Да"
10 фев 2012 22:07 256