Коронавирус в България и по света
Коронавирус в България и по света
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email

Основни тези - Трябва ли НЕК да се спаси с бюджетни средства?

Снимка

Да

Георги Петров

Председател на Националната Федерация на Енергитиците -КНСБ

НЕК трябва да се спаси с бюджетни средства и то това трябва да стане спешно. Защото не се спасява само НЕК. Спасява се целия енергиен отрасъл, който има сериозни финансови проблеми, породени от паричния дефицит в системата.

Основна теза Защитна теза
Снимка

Не

Иван Хиновски

Председател на Българския Енергиен Форум

Днешното кризисно състояние на НЕК е резултат от три провеждани от дълго време грешни политики: нецелесъобразни и некадърно управлявани инвестиционни проекти, натрупване на текущ дефицит в оперативния бюджет поради погрешна политика в областта на цените на електроенергията и липса на реформи.

Основна теза Защитна теза

Резултати от гласуването на този етап

21%9 гласа
 Благодарим за вашия глас!
79%33 гласа

Илин Станев

Модератор
Ако натрупваните задължения на НЕК към доставчици, търговски партньори, банки и дружеството-майка БЕХ – около 4 млрд. лв., трябва да се изплатят от националната компания, това вероятно ще отнеме около 40 години. И то ако се използват за база финансовите резултатите на компанията от "златните" й години – 2010-2011 г. Тогава НЕК реализира чиста печалба от 100 и 70 млн. лв. съответно. Но тези години бяха по-скоро случайни изключения.

С този темп на изплащане натрупаните междуфирмени задължения ще фалират не е една компания. Ако НЕК дължи на ТЕЦ "EЙ И ЕС Гълъбово" и "КонтурГлобал Марица-изток 3" близо един милиард лв., двете централи трябва да дават близо 400 млн. лв. на "Мини Марица-изток". Те от своя страна са задлъжнели към свои доставчици... Ако се проследят всички подобни дългови нишки, които тръгват от НЕК, натрупаните краткосрочни неразплатени задължения вероятно биха достигнали 2 млрд. лв. Така че решения трябва да се взимат бързо.

Затова и все по-често се чува идеята държавата да налее пари за спасяването на националната компания. Още повече че голяма част от дефицитите в НЕК са натрупани заради грешни държавни решения или регулаторно наложено загуби.

Другата теза обаче е, че е по-добре компанията да бъде оставена да фалира, тъй като през годините тя е доказала, че не може да се справи с доброто управление. Това обаче не е толкова лесно – компанията е страна по държавно гарантирани договори и банкрута просто ще прехвърли задълженията и на  данъкоплатците.

В предстоящия дебат двете тези ще защитават съответно Георги Петров, председател на Националната федерация на енергетиците – КНСБ, и Иван Хиновски, председател на Българския енергиен и минен форум.
Снимка

Георги Петров

Позиция Да
НЕК трябва да се спаси с бюджетни средства и то това трябва да стане спешно.

Защото не се спасява само НЕК. Спасява се целия енергиен отрасъл, който има сериозни финансови проблеми, породени от паричния дефицит в системата. НЕК има задължения към доставчиците на електроенергия, а те от своя страна имат задължения към доставчиците на горива. Най-големи са задълженията към "Булгаргаз" и "Мини Марица-изток". Енергийният отрасъл е пред сериозно изпитание – от 3-4 години се правят ограничени инвестиции в енергийните дружествата, ремонтите са сведени само до неотложни, аварийни и никаква профилактика. В "Мини Марица-изток" не се извършват необходимите откривни работи, съгласно технологичния процес, което ще доведе до пагубни последиците за цялата електроенергийна система.

Основните проблеми в НЕК са натрупани заради държавна намеса, така че именно държавата сега трябва да ги реши:

1. Защото от създаването на НЕК през 1992 г., до момента, дружеството е изпълнявало социалните функции на държавата в областта на енергоснабдяването чрез продажни цени, които не възстановяват разходите за закупуваната от производителите електроенергия;

2. Защото натрупаният дефицит в НЕК е резултат на държавни – правителствени и регулаторни решения. С решение на Министерския съвет и с няколко писма за правителствена подкрепа са подписани дългосрочните договори с американските централи; с решения на Министерския съвет се възобнови строителството на АЕЦ "Белене" и в последствие се прекрати; с решение на Министерския съвет НЕК е определена за инвеститор при изграждане на Хидровъзел "Цанков камък" въз основа на Меморандум за разбирателство за двустранно сътрудничество за реализиране на проекти за съвместно изпълнение между Република България и Република Австрия. Проектът се финансира от дружеството със собствени средства и дългосрочни кредити;

3. Защото проекта "Цанков камък" включва освен ВЕЦ и изграждане на язовир и нов пътен участък, който е част от републиканската пътна мрежа. И двата обекта – язовира и пътя са публична държавна собственост, съгласно българското законодателство. Търговското дружество НЕК от свое име и за своя сметка е финансирало и изградило обекти, които не следва да са в имуществото на дружеството, а са обявени по закон за публична държавна собственост. Този тип разходи е невъзможно да се възстановят през цената на продаваната електрическа енергия. Разходите на НЕК ЕАД за реализацията на обекти публична държавна собственост са около 900 млн.лв, които до момента не са компенсирани на търговското дружество от държавата;

4. Защото в дружеството има траен тарифен дефицит, предизвикан от решения на енергийния регулатор. Още през м.юни 2014 г. ДКЕВР, сега КЕВР, е признал в своето ценово решение № Ц-12 от 30.06.2014 г., че НЕК има общ дефицит от регулирана дейност на стойност 1.494 млрд. лв към 30.06.2014 г., който продължава да нараства и с последващите решения;

5. Защото нямаше адекватна политика за насърчаване използването на възобновяеми източници и изпълнението на националните индикативни цели за потреблението на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници.

Крайните снабдители (трите ЕРП-та, бел. ред.) изкупуват 2/3 от произвежданата от ВЕИ в страната електроенергия, като в същото време са освободени от всякакви рискове – неточни прогнози, невключване в цената на електроенергията на необходимите разходи за закупуване на тази електроенергия, некомпенсиране на разходите и др. НЕК е финалният платец за тази скъпа енергия и поема всички рискове.

Накрая бих искал да обобщя:

Моето виждане е, че Държавата следва да приложи механизъм за компенсиране на НЕК ЕАД за нанесени щети от грешни решения и политики. Този механизъм във всички случаи следва да осигури ликвидност на дружеството в краткосрочен план, а в дългосрочен план може да се осъществи програма за възстановяване на средства на Държавата, които да бъдат генерирани от дивиденти на оздравените дружества в системата на БЕХ.
Снимка

Иван Хиновски

Позиция Не
Днешното кризисно състояние на НЕК е резултат от три провеждани от дълго време грешни политики: нецелесъобразни и некадърно управлявани инвестиционни проекти, натрупване на текущ дефицит в оперативния бюджет поради погрешна политика в областта на цените на електроенергията и липса на реформи.

Дефицит в НЕК от 3,7 млрд. лева, съставен от 2,3 млрд. лева дължими плащания към доставчици по инвестиционни проекти и 1,4 млрд. лева – текущ дефицит от забавени плащания към поддоставчици на енергия, горива и услуги. Приложените в последно време мерки като създаването на фонда за сигурност на електроенергийната система, ревизиране и корекции на някои договори за изкупуване на електроенергия от централи на възобновяеми енергийни източници, успешно проведените преговори с ръководството AES и Contour Global за намаляване на плащанията по договорите с тях, прегледа на резервите в системата и частично редуциране на разходите само намалиха темпото на натрупване на дефицит в НЕК, но не решиха кардинално въпроса.

Само по себе си непрекъснато влошаващото се финансово състояние на НЕК генерира други, вторични, но много важни проблеми на системата – наложилото се явно субсидиране между дружествата на БЕХ, влошаване на финансовите му показатели и затруднения при осигуряване на кредита за изплащане на задълженията към американските централи, затруднения при осигуряване на средства за бюджета на програмата за удължаване ресурса на 5 и 6 блок в АЕЦ"Козлодуй" и опасност от провала й, затруднения в работата на критично важното за системата дружество Мини Марица изток, наложените икономии в инвестиционните и ремонтни програми на енергийните дружества, и други.

Става все по-ясно, че решението на проблемите на НЕК, а с това и на електроенергийния отрасъл вече не може да стане отвътре.

Налага се прилагането на други, външни за системата подходи. НЕК е търговско дружество държавна собственост, но не е бюджетна организация и бъдещето му трябва да бъде разрешено в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и Европейските правила и директиви. Цедирането на дълговете му към БЕХ, а от там и към държавния бюджет, каквито предложения напоследък се чуват е неприемливо и ще доведе до наказателна процедура за България. Дори варианта с даване на държавни гаранции за кредита на БЕХ също е неприемлив, защото също води до повишаване на бюджетния дефицит и сриване на кредитния рейтинг на държавата и на БЕХ. И двете идеи са предложения за наливане на пари в една нереформирана структура, работеща като модел и стил на управление от 70-те години на миналия век. При това доказала многократно, че няма възможности да се справи с кризата по редица причини основните от които са политически ограничения в енергийната политика, кадрови грешки и догми.

Който и един от тези два подхода да бъде избран ще вдигне дефицита и ще фалира държавата!

Такъв начин на мислене е типичен за хора, които още не са се простили с методите на централното планиране от миналото и продължават да третират държавата, като неизчерпаем източник на средства за компенсиране на фалирали енергийни политики... Странното в случая e, че всички поддръжници на идеята "държавата да си понесе отговорността" бяха най-активните поддръжници на нецелесъобразния проект АЕЦ"Белене", който заби окончателно ножа в гърба на НЕК.

За мен обявяването на НЕК в несъстоятелност е въпрос на време, решението за което трябва да бъде взето от Съвета на директорите на БЕХ. Проблем в случая е, че в Закона за енергетиката съществуват специални клаузи защитаващи НЕК от стандартното за ТЗ обявяване в несъстоятелност и това може да наложи законодателни промени преди активните действия по такава процедура. Следва задължението за разработване от синдиците на оздравителна програма, преговори с кредиторите за евентуална редукция на дълга и разрочването му и... продажби на активи на дружеството, което неизбежно ще се случи. Това може да бъде определено като еквивалент на съществуващата в американското законодателство процедура за "защита от кредитори". Трябва обаче да се анализират и икономическите загуби от активиране на гаранциите по договорите на AES и Contour Glоbal.

Съществуват и други хибридни модели за реформиране на системата и НЕК, съвместно с определен режим на участие на всички централи с дългосрочни договори на борсата. Това обаче изисква сериозни анализи, но тези алтернативи си заслужава да бъдат проучени, защото биха могли да стабилизират състоянието на НЕК. Като грешен ход на реформата мога да спомена и прибързания старт на работата на фонда за сигурност на енергетиката без разработена модерна визия за управление и програма за превръщането му в револвиращ фонд.

Накрая длъжен съм да спомена, че ако ръководството на енергетиката и НЕК бяха вникнали и приели разработения от нашата организация през 2011 г. "План 17" от неотложни спешни мерки за реформи и оздравяване на сектор енергетика може би нямаше да се стигне дотук. Работодателските организации също предложиха план за решаване на кризата, в който имаше редица целесъобразни мерки.

И накрая още един път трябва да изтъкна една от основните причини за настъпилата тежка декапитализация на НЕК за която всички ще плащаме - продължителното непазарно поведение на поддържане на продажни цени на електроенергията под себестойност.

Резултати от гласуването на този етап

21%9 гласа
 Благодарим за вашия глас!
79%33 гласа

Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Цялата отговорност за съдържанието на този текст се носи от "Фондация за развитие на информационното общество" и “Икономедиа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.

www.ngogrants.bg Този етап е приключил

3 коментара

Избор на тип:
Преглед на профил ivan_angelo Рейтинг: 5 Неутрална
7 дек 2015 22:16 3

Това, че НЕК е било дълги години лошо управлявано дружество и продължава да се управлява неефективно в резултат на което е на този хал вината не е на държавата а на избраните от нас политически партии и излъчените от тях правителства. И не да се прехвърля вината върху бюджета на държавата и народа като суверен на властта, а да се потърси персонална отговорност от много добре известните виновници. Какво са длъжни децата ни, които нямат нищо общо с тези грабежи да ни плащат вересиите ? Затова всички ще напуснат тази държава - точно заради такива ретроградни предложения да удавим държавата си и да заробим бъдещето на децата си. И друго важно: такива прецеденти имаше и в други държави в Европа и никъде не удавиха държавите си. Последния пример е в Румъния където Хидроелектрика (еквивалент ма нашия НЕК) за 3 години след обявяването й в несъстоятелност (2011 г.) и провеждане на оздравителна програма сега е на огромна печалба и пристъпва към листване на борсата.

 
Преглед на профил Лила Кара Рейтинг: 8 "Да"
6 дек 2015 13:58 2

Трябва да се спаси.
Но спасяването с бюджетни пари да е временна мярк. НЕК трябва да получи възможност ТОЙ САМ ДА ПРОДАВА по-евтиния ток, както ЧАСТНИЦИ са се вредили! И оттам да си върне дълговете на сегашното спасение от бюджета.
Отделно, партийните деятели, които източиха за глупости НЕК, трябва да бъдат осъдени и наказани, като им отнемат партийните субсидии. Спестените пари от тези събсидии могат също да се употребят за съживяването на НЕК.

 
Преглед на профил Димитър Димитров Рейтинг: 55 Неутрална
6 дек 2015 09:23 1

Въпросът е зададен неправилно . НЕК е търговско дружество ,но не оперира свободно на пазара . За политическите и регулаторни решения, отговорност носи държавата и политиците , за назначенията и управлението също. Затова отговорът и ДА и НЕ . Правилният въпрос е кои щети трябва да покрие държавата и кои НЕК и кой носи отговорността за тях. Защото за едни решение носи отговорност ръководството на НЕК за други регулатора , а за трети министри и политици. И да се задейства прокуратурата. Все пак собственика е държавата и тя е ощетена , ограбена източена с милиарди . И двете тези водят до измъкване от отговорност на участниците в грабежа . Американските ТЕЦ-ове и неизгодните дългосрочни договори са резултат от корупция, както и високите изкупни цени от ВЕИ. Белене също . Ниските цени за потребителите -популизъм и лобизъм и т.н. И двамата автори не са независими експерти. Затова първото нещо което трябва да се направи е ревизия, одит, и разследване . Без установяване и разделяне на отговорностите , не може да има правилно решение.

 

Искам да получавам известия за развитието на дебата.

Какво следва?

В следващия етап на дебата очаквайте защитните тези на участниците. Можете да се включите с мнение в анкетата и форума.

Още по темата

БЕХ ще преговаря с девет банки за отпускането на заем

Споразумението с американските централи ще бъде удължено до края на февруари

Кой ще представлява бизнеса в новия енергиен фонд

Бившият депутат Петър Курумбашев и зам.-председателят на хидроенергийната асоциация Пламен Дилков са част от възможните номинации, които вече се обвъждат в сектора

БЕХ спешно търси негарантиран от държавата заем

С кандидатите в първата процедура ще се преговаря директно. Управляващите очакват лекото подобрение в енергетиката да ги направи по-сговорчиви

Държавната енергетика подобрява резултатите си

Към края на септември дружествата отчитат ръст на приходите, а почти всички – и по-висока печалба

НЕК продължава да е на сериозна загуба въпреки реформите от началото на годината

Компанията увеличава приходите си, но не спира да губи от регулирания пазар