Коронавирус в България и по света
Коронавирус в България и по света
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Email

Защита на тезите - Новият ценови модел и стабилността на електроенергийната система - защита на тезите

Снимка

Промяната в Закона за енергетиката създава гаранции за независимост

Меглена Русинова

Несправедливо е отправянето към КЕВР на проблеми, които са наследени от необмислени политически решения, законодателни недомислици и липса на политическа воля за непопуляни, но важни за стабилизирането на енергийния сектор решения.

Основна теза Защитна теза
Снимка

Новият ценови модел няма да доведе до стабилизиране на НЕК

Явор Куюмджиев

Твърденията за невероятно "чудо" в българската енергетика благодарение на "революционните реформи" са меко казани преувеличени. Това "чудо" беше предизвикано от редица законови промени.

Основна теза Защитна теза

Резултати от гласуването на този етап

58%11 гласа
 Благодарим за вашия глас!
42%8 гласа

Илин Станев

Модератор
Тезите на двамата ни опонента - Меглена Русинова и Явор Куюмджиев тръгнаха в съвсем различни посоки. г-жа Русинова се позовава на модела за формиране на цените, който беше приет от КЕВР през август миналата година и заключва, че НЕК - основният болен човек на енергийния сектор, скоро ще излезе на печалба. Г-н Куюмджиев залага на цялостна критика на модела за формиране на цените, който не се базира на достатъчно пазарни правила. Последното е любопитен аргумент, използван от бивш депутата от
БСП.

Засега тезата на г-жа Русинова събира повече подкрепа. Във втория етап на нашият дебат, двамата участника отговарят на първоначалните позиции на опонента си.
Снимка

Промяната в Закона за енергетиката създава гаранции за независимост

Меглена Русинова

Позиция Да
Принципите, на които се основава дейността на КЕВР изначално предпоставят независимостта на Регулатора и подчинението му единствено и само на Закона. В този смисъл е несправедливо отправянето към КЕВР на проблеми, които са наследени от необмислени политически решения, законодателни недомислици и липса на политическа воля за непопуляни, но важни за стабилизирането на енергийния сектор решения.

Съгласна съм, че тежкия политически натиск върху Енергийния регулатор, особено през последните три години, го дискредитира, защото функциите му на практика бяха иззети от министри, депутати и "анализатори", които с цел краткосрочни политически дивиденти ежедневно предопределяха цената на електроенергията, водейки електроенергийния сектор до неизбежния финансов колапс. Отказът да се признаят пред обществото истиските проблеми и честно и публично да се дискутират възможните решения, пък били те и непопулярни, задълбочиха кризата и направиха нетърпимо и за Европейската комисия потъпкването на основни правила на конкуренцията и правовата държава (напомням острото писмо на Комисаря по енергетика г-н Йотингер до министъра на енергетиката от пролетта на 2014г).

Съгласна съм, че стабилността за инвеститорите в енергетиката стана "чужда" дума, това просто изчезна, отчитайки, че именно енергийния сектор поради дългосрочността на инвестициите и заложената по-ниска норма на възвращаемост в сравнение с другите сектори, жизнено се нуждае от гаранции за стабилност. Това поведение беше държавна политика – непрекъснат стрес за частните инвеститори в енергетиката и ежечасно изменяща се регулаторна среда, зависима от персоналното желание на определени непублично заявени частни интереси. Съгласна съм, че като последица от описаната среда, създадена съзнателно от политици, държавните енергийни дружества и конкретно НЕК ЕАД задлъжня до степен на технически фалит, натоварен с кредитите за "Белене", "Цанков камък" и заложен в зловещи размери тарифен дефицит в политически продиктуваните решения на Регулатора.

Точно, защото съм съгласна с всичко описано, твърдя, че с промяната в Закона за енергетиката от м. март 2015г, създаването на гаранции за независимост и избора на експертен Енергиен регулатор от Народното събрание, повече от девет месеца се усеща различна, много по-балансирана и предвидима регулаторна рамка. Заедно със започналата реформа в сектора, експертната работа на КЕВР доведе до приемането на новия ценови модел и ценовото решение от 1-ви август, които поставиха здрав фундамент и направиха възможно и неотменимо въвеждането на либерализиран пазар на електроенергия в България.

Финансовите показатели на НЕК ЕАД са най-красноречивото доказателство за устойчивия успех на новия ценови модел и реформите – намаляване с 400 млн. лв. на загубата само за една година и положителен финансов резултат от регулаторната дейност в размер на 14 млн. лв. при само пет месеца прилагане на новото ценово решение. Далеч съм от оптимизма, че КЕВР и сега не е подложена на политичсик натиск, напротив, свидетели сме и на публично заявен натиск върху работата му от лица с отчетлив конфликт на интереси. Променената среда обаче вече е стабилен резултат. Представлявайки производители от възобновяеми източници, е честно да отбележа, че ние също имаме своите критики и недоволство от определени решения на новоучредената КЕВР, оспорваме една част от тях в съда, водим институционален диалог за решаването на натрупали се проблеми.

Извод: Изборът на експертен Енергиен регулатор от Народното събрание и независимостта му от политическата конюктура, създадоха условия за приемането на ценово решение, което без да увеличава цената на електроенергията за домакинствата, стъпвайки на приетите реформи в законодателството, стабилизира финансово електроенергийния сектор и подготви въвеждането на либерализирания пазар на електроенергия, при все още най-ниската в Европейския съюз цена на електроенергията за икономиката.
Снимка

Новият ценови модел няма да доведе до стабилизиране на НЕК

Явор Куюмджиев

Позиция Не
Твърденията за невероятно "чудо" в българската енергетика благодарение на "революционните реформи" са меко казани преувеличени. Това "чудо" беше предизвикано от следните законови промени:
 • Въвеждане на нова такса от 5 % върху всеки МВтч произведена електроенергия;
   
 • Увеличение на таксата "отговорност към обществото" за Свободния пазар, след което намаляването й за големите потребители;
   
 • Създаване на Фонд за сигурност на електроенергийната система (Фонда), в който трябва да постъпват част от средствата от продажби на въглеродни емисии от страна на държавата, таксата от 5 %, както и средствата събрани от такса "отговорност към обществото". И към момента остава отворен въпроса за механизма, по който събраните във Фонда средства ще се прехвърлят към НЕК, както и дали това не е неправомерна държавна помощ (виж Александър Галендинов, сп. Правен свят, 15.12.2015 г.
   
 • Преименуване на регулатора и избор на членовете му от НС
Всъщност всички тези промени бяха направени с прокламираната цел да се преодолее тарифния дефицит (разбирай загубите на НЕК от продажба на по-ниска цена, от тази на която е принуден да изкупува електроенергията) и да се стабилизира цялата енергийна система. За съжаление това вероятно няма да се случи, защото разходите на НЕК ще са повече от приходите, дори с новите такси. Простите изчисления показват следното:

Разходите на НЕК за закупуване на електроенергия само от ВЕИ, "американските ТЕЦ" и заводски и топлофикационни централи са около 2,5 млрд. лева годишно, според прогнозите в Решение Ц-27 от 31.07.2015 г. на КЕВР, от които приблизително 70 % не се компенсират през цената на регулирания пазар или около 1,75 млрд. лева.

Планираните приходи за покриване на тези разходи за ценовия период 2015 – 2016 са:
 • Около 1,14 млрд. лева от такса "отговорност към обществото (около 30 млрд. МВТч вътрешно потребление х 37,90 лв./МВтч такса);
   
 • Около 200 млн. лева от Фонда от таксата 5 % върху производството, според твърденията на министър Петкова
   
 • Около 220 млн. лева от Фонда от продажба на зелена енергия (според твърденията на министър Василева), при положение, че всички приходи от тази дейност се насочат към Фонда, което е спорно.
   
 • Изваждат се 100 млн. лева за държавна помощ на големите енергийни потребители, чрез намалената за тях такса "отговорност към обществото"
Общо максимум 1,46 млрд. лева (а вероятно и по-малко) приходи за покриване на разходи от 1,75 млрд. лева… Или дефицит от около 300 млн. лева.

Дори и да допуснем, че трансфера на средства от Фонда към НЕК не е неправомерна държавна помощ и че НЕК ще реализира печалба от продажбата на електроенергия от ВЕЦ и от разликата в цената на енергията от АЕЦ и ТЕЦ МИ2 спрямо регулирания пазар, то едва ли ще се стигне до излизане на НЕК на печалба за финансовата година. По-вероятно е да се намали загубата на компанията от 571 млн. лева за 2014 г., което пак е нещо, но определено не решава фундаменталните проблеми на сектора, нито натрупаните над 3,5 млрд. лева дългове на НЕК.

Очевидно новият ценови модел няма да доведе до стабилизиране на НЕК, още по-малко до решаване на проблема с натрупаните му задължения, нито тези на БЕХ (над 2 млрд. лева) или междуфирмената задлъжнялост в сектора, където всеки дължи огромни суми на всеки, което беше целта. Решението не е в търсене на нови и нови приходи, защото там вече няма никакво пространство, а в намаляване на разходите. Решаването на проблема с т.нар. "американски ТЕЦ", намирането на европейски механизми за компенсиране на ВЕИ, прекратяването на лобизма за заводски и топлофикационни ТЕЦ, които не отговарят на изискванията на европейските правила за високо ефективно комбинирано производство, строгия контрол върху ЕСП-тата, са мерките, които ще доведат до намаляване на колосалните разходи и до стабилизиране на сектора. Не развитие, а спиране на свободното падане. Но за това се изисква политическа воля и визия за спасяване на българската енергетика.

Резултати от гласуването на този етап

58%11 гласа
 Благодарим за вашия глас!
42%8 гласа

Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Цялата отговорност за съдържанието на този текст се носи от "Фондация за развитие на информационното общество" и “Икономедиа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.

www.ngogrants.bg Този етап е приключил

2 коментара

Избор на тип:
Преглед на профил Кнб Рейтинг: 342 Неутрална
22 яну 2016 18:05 1
- +Оценка
-18 +3

Лабораторията за енергийната система в ЕО, както каза Юнкер преди няколко дни е Иберийския полуостров -- Испания, Португалия, Андора, част от Мароко. Може да се види какво ще стане. Общо взето нищо хубаво.

Върха на аисберга: в Испания въведоха такса -- който произвежда със собствени слънчеви панели и е включен в националните електропроводи не само не му се плаща, трябва да плаща 8 цента за превоз на тази енергия. Изобщо най-добрия вариант е демонтирането, но тъй като тези хора и фирмички са взели "зелена" субсидия от държавата преди години, когато се поощряваше, трябва да върнат субсидията с лихвите.
Друг резултат от тази система -- държавата трябва да харчи електроенергия, защото когато гражданите пестят, за да се гарантират енергийните мощностти трябва да се осветяват например пътища и улици с по 20 коли на час. Харчи се, хората плащат данъци, имат по-малко пари и вътрешния пазар се срива (не само по тази линия).
Третия резултат е че абонатите плащат повече затова че са свързани а не за електроенергията.
Четвъртия резултат -- ще се загуби влианието на националните структури и местните бизнесмени и ще бъдат заменени с мексикански, германски или саудитски. Наскоро фалира най-успешната международна фирма по зелени енергии в световен масщаб Abengoa, контролирана до фалита от испанска фамилиа. Влеза в фалит точно преди СОР21. Било европейски незаконно държавата да помогне... Сега вече се контролира от саудити. Излезе от фалит на...

Прочитане на целия коментар
следващия ден.

 
Преглед на профил Осия Рейтинг: 727 Неутрална
24 яну 2016 15:08 2
- +Оценка
-20 +7

Ако я стабилизира в сегашното ѝ състояние, не мисля, че е добре.

 

Искам да получавам известия за развитието на дебата.

Какво следва?

Това бяха защитните тези на двете страни. Имате време до понеделник да гласувате и коментирате, а тогава ще бъде обявен победителят.

Още по темата

Настъпва краят на петролната ера

Отиването на цените надолу може да не е толкова добра новина, колкото изглежда, и вещае не само икономически, но и геополитически размествания

Теменужка Петкова: Държавната енергетика подобрява резултатите си

Преговорите между БЕХ и банките се очаква да приключат в края на януари, каза енергийният министър

Малко централи на биомаса хванаха последните високи цени

Нови проекти на оборски тор вече ще могат да се изграждат само на пазарен принцип