Коронавирус в България и по света
Коронавирус в България и по света
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
Снимка

Въвеждането на принципа "парите следват ученика" ще гарантира равни права на образование

адв. Ирина Абаджиева-Репуц

Правата на детето трябва да бъдат гарантирани и в България, в съответствие с принципите, заложени в Конвенцията за борба с дискриминацията в областта на образованието, Всеобщата декларация за правата на човека, Конвенцията на ООН за правата на детето и Конституцията на Р България.

Основна теза теза
Снимка

Първо е необходим оптимален минимум образователни услуги за всички училища

Йонка Първанова

Както беше подчертано и в основната теза, принципът за равенство и грижа за учениците от страна на държавата чрез абсолютното прилагане на подхода "парите следват ученика" има своите основания. Дали обаче сме наясно какво наистина целим с прилагането на този принцип по начина, по който защитниците на тезата предлагат?

Основна теза теза

Резултати от гласуването на този етап

73%110 гласа
 Благодарим за вашия глас!
27%41 гласа

Денислава Симеонова

Модератор
Навлизаме в решаващия етап на дебата, който ще определи кой е бил по-убедителен в спора дали трябва да има държавна издръжка и за учениците в частните училища. Привържениците на позиция "за" продължават да водят пред опонентите си, но нищо не е категорично до края на дебата.

Вторият гост-експерт, Боян Захариев от институт "Отворено общество", предложи учениците в частните училища да получат държавна субсидия, но отново при условие - тези училища да изпълняват обществена функция, включително като въведат квоти за деца с увреждания и за деца от малцинствата. Предложението му почти не срещна подкрепа сред участниците в дебата, част от които съзряха в квотния принцип възможност за дискриминация и корупционни практики. В дискусията бяха предложени други условия за предоставяне на държавна субсидия - лицензионен режим и за частни, и за общински училища и възможност за контрол за какво точно ще се използват парите. 

От заключителните тези на опонентите ще се убедите, че те не са отстъпили от позициите си, а напротив - застават още по-твърдо зад тях и прилагат още аргументи и примери в отговор на въпросите във форума. В подкрепа на основната си теза, че всяко дете трябва да има равен достъп до образование, Ирина Абаджиева-Репуц прилага и конкретни примери как се предоставя държавна субсидия за частните училища в други страни от ЕС. В защита на позиция "против" Йонка Първанова отново повдига въпроса за механизма за контрол върху евентуална субсидия и прави малък компромис с подкрепа на идеята парите да "следват родителите", като Единния разходен стандарт се приспада от данъците им.

Вие сте на ход. 
Снимка

Въвеждането на принципа "парите следват ученика" ще гарантира равни права на образование

адв. Ирина Абаджиева-Репуц

Позиция Да
"Парите следват ученика" е програмна теза, заложена в Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006 – 2015 г.). Този принцип следваше да бъде въведен до 2009 г., съгласно приетото в националната програма. Със започването на 2010 г. Този принцип все още не е въведен. Дълги години децата, учещи в частни училища, разкрити от Българската Държава са лишавани от гарантираните им по Конституция права. Те следва да бъдат еднакво третирани и равнопоставени, независимо от това в какво училище учат или чия е собствеността му.

Частните училища наред с общинските и държавните осъществяват стратегическа дейност в полза на държавата и обществото – задължително училищно образование и подготовка на човешките ресурси в страната. Те изпълняват стриктно държавните образователни изисквания. Родителите на учениците в частните училища са данъкоплатци и като граждани дават своя принос за формиране на бюджетните средства за образование. Нещо повече, те освобождават бюджетни средства за издръжка на обучението на своите деца, инвестирайки собствени средства за това, като срещу това не се получават никакви данъчни облекчения.

Европейският опит дава много примери за подчертано стимулираща държавна политика към частните училища. Тези училища са подкрепяни и насърчавани от държавата чрез пряко или непряко финансиране (субсидии, заплати на учителите, безвъзмездно ползване на материална база и техническо оборудване, ремонти и др.).

През 2009 г. Световната банка публикува доклад, в който са представени резултатите от проучване на ролята на публично-частното партньорство (ПЧП) в сферата на началното и средното образование. Проучването е проведено в рамките на многогодишната изследователска програма на Световната банка. В този доклад е посочено, че "Правителствата все повече осъзнават положителната роля на публично-частното партньорство за образованието и постоянно създават институции, механизми за финансиране и регулаторни рамки, с които да оказват влияние върху развитието на качество на образованието." Докладът разглежда политиките в тази сфера в различните държави в световен мащаб и посочва, че "В страните с най-силно развита или т.нар. "интегрална" среда за ПЧП публичният сектор финансира частните училища като осигурява на учениците ваучери за тяхното обучение, независимо от училището, в което те са избрали да се учат, с което се насърчава свободния избор на учениците и конкуренцията между училищата......Частните училищата, които се финансират с публични средства имат потенциал да подобрят качеството на образованието и да повишат ефективността на образователния процес, тъй като притежават по-голяма автономия, в сравнение с традиционните публични училища. Освен това в частните училищата, финансирани с публични средства, решенията относно училищното управление се взимат на равнище, което е по-близко до бенефициента........... Това създава условия доставчикът на образователната услуга да се намира в непосредствена отговорност по отношение на потребителите – ученици, родители и местни общности, което води до по-голяма ефективност на входните ресурси и по-добри образователни услуги. ...... Практиката показва, че функциониращите като частни публични училища изразходват сравнително по-малко финансови средства, а техните ученици показват по-високи образователни резултати, в сравнение с тези на публичните училища. ."

Каква е практиката в другите държави според доклад на Националния център за информация и документация:

Частните училища във Франция,които в миналото са били изключително католически,получават държавни субсидии още от началото на 50-те години на миналия век.През 1986 г. частните училища се приравняват с държавните и тяхното финансиране от държавата се регулира на основата на договори. От 90-те години на миналия век частните училища са част от публичната образователна система в случаите, когато са сключили договор с държавата. Държавата поема разходите по назначаването на учителите, техните заплати и др. като по този начин тези училища получават почти пълно финансиране от държавата.

Частният училищен сектор в Германия е представен предимноот частните гимназии (40,4%). Частните училища получават почти пълно финансиране от държавата. През 2003 г. държавата отделя по 5 хиляди евро на ученик в общообразователните училища. Тази средна стойност се определя от относително ниските разходи на ученик в основните училища (3900 евро на година) и сравнително по-високите разходи на ученик в гимназиите (`5400 – 5600 евро годишно).

В Дания, Германия, Испания, Австрия, Португалия, Великобритания и Лихтенщайн наред с публичните училища държавата субсидира и частните училища.

В Холандия частните и публичните училища са равнопоставени. По закон държавните и частните училища са равностойни. Правителството покрива пълния размер на разходите за образование на всяко дете, независимо от собствеността на училището. В Холандия има действаща ваучерна система и финансирането е на принципа "парите следват детето".

В Дания
всички деца, независимо от доходите на своите родители имат право да учат във финансирани от държавата частни училища. Частните училища имат право и на допълнително финансиране от държавата в случаите на постигнати особено високи постижения. Те сами решават как да разпределят най-целесъобразно получените субсидии.

Конституцията на Финландия предвижда създаването на частни училища. Към момента съществуват около 60 частни училища. За тяхното създаване се изисква специално разрешение от държавата и тогава те се финансират изцяло от публични средства....В страната не се използва метода за финансиране чрез "образователни ваучери".

Швеция
е известна със своята добра социална политика и равни шансове за всички граждани, вкл. в областта на образованието. Широко разпространена практика са държавните "образователни ваучери" (skolpengs), които дават възможност на родителите да избират свободно в какъв тип училище да се обучават децата им. Те могат да избират между държавните и т. нар. "независими училища", които с въвеждането на ваучерите получават значителен подем в своето развитие. "Образователните ваучери" се предоставят на всеки ученик за една учебна година. От 1992 г. в Швеция е въведена универсална ваучерна система, която предоставя възможност на родителите за избор за записване децата в публично или частно училище. По този начин данъците, които работещите плащат за образование всяка година, не се губят, ако изберат частно училище. Основният мотив на родителите при избора на вида училище е качеството на образованието и предоставяните допълнителни услуги.

В Швейцария
всеки родител може да избере в какво училище да се обучава неговото дете – държавно, частно или независимо. Държавата регулира този процес като предоставя "образователни ваучери" на родителите и те сами решават кой тип училище е по-подходящ за тяхното дете – държавно или частно, но в частните и независимите училища се събират допълнително такси от родителите.

В България – Държавата разкрива държавни, общински и частни училища, като осигурява за учениците от държавните и общински училища финансиране на разходите за обучението на един ученикнезависимо от доходите на родителите, а учениците в частните училища не получават държавна субсидия. Децата от частните училища не получават стипендия за отличен успех като поощрителна мярка, за разлика от учещите в държавни и общински училища. Изключени от закрилата на държавата са децата с изявени дарби, учещи в частни училища.

Комисията за защита от дискриминация, с Решение № 234 от 18.11.2008 г. е констатирала наличие на дискриминация при провеждане на държавната политика по отношение на учениците от частните училища. В мотивите на решението изрично е записано: " С действащите подзаконови нормативни актове частните училища са извадени от получаването на държавна субсидия, с изключение на учебните помагала. Следователно е налиценепоследователност на провежданата държавна политика в тази сфера на обществените отношения". КЗД е постановила, че "учениците следва да бъдат еднакво третирани и равнопоставени, независимо от това в какво училище учат, по скоро, независимо от собствеността му", тъй като това следва и от прякото приложение на чл. 53 ал.6 от Конституцията на Р България, където е прогласено задължението на държавата да насърчава образованието като създава и финансира училища, подпомага способни ученици и студенти, създава условия за професионално обучение и преквалификация и упражнява контрол върху всички видове и степени училища. Тази норма според КЗД не диференцира училищата според това дали са държавни, общински или частни. "Следователно ангажиментът на държавата се отнася за всички училища и няма основание те да бъдат разделяни." С тези мотиви и на основание на Конвенция за борба с дискриминацията в областта на образованието – чл.1 т.1; чл.3т.В; т.Г;;Всеобщата декларация за правата на човека – чл.2;Конвенцията за правата на детето- чл. 2 т.1; Конституцията на Р България – чл.6 ал.2; чл. 53, Закон за народната просвета – чл. 7, чл.9 ал.1, чл.10 КЗД е приела решение № 234/18.11.2008 г., с което СЕ ПРЕПОРЪЧВА на Министъра на образованието и науката да предложи промени в Наредбата за държавно образователно изискване за едногодишна издръжка на деца и ученици в държавните и общински детски градини, училища и обслужващи звена, с оглед равното третиране на учениците в държавните, общинските и частните училища при и по повод упражняване правото им на образование, включително и по отношение финансовото обезпечаване на дейностите, съпътстващи това право.

Наличието на две решения на национален право-охранителен орган, установяващи наличието на дискриминация и нарушение на международни актове, сред които е и акт, неразделна част от договорите за ЕС са основания за започването на наказателни процедури срещу България, нещо което в крайна сметка плащаме отново ние – българските данъкоплатци.

Правата на детето трябва да бъдат гарантирани и в България, в съответствие с принципите, заложени в Конвенцията за борба с дискриминацията в областта на образованието, Всеобщата декларация за правата на човека, Конвенцията на ООН за правата на детето и Конституцията на Р България. Държавната финансовата издръжка за образование, определена за всяко дете, трябва да го следва, дори и то да се запише в частно училище, разкрито от държавата. Въвеждането на принципа "парите следват ученика" ще гарантира равни права на образование без дискриминационни действия на държавата спрямо учениците в българските частни училища.
Снимка

Първо е необходим оптимален минимум образователни услуги за всички училища

Йонка Първанова

Позиция Не
Дебатът "за" или "против" изплащането на държавна издръжка за учениците, обучаващи се в частни училища предизвика множество коментари. Изказани бяха аргументи от разнообразно естество – правни, образователни, включително и политически. Все още обаче на преден план стои въпросът "Трябва ли да се изплаща държавна издръжка на частните училища в настоящите условия, така, както е записано в законовата база?" Моят отговор е – не. Не и при тези законови и икономически условия.

Както беше подчертано и в основната теза, принципът за равенство и грижа за учениците от страна на държавата чрез абсолютното прилагане на подхода "парите следват ученика" има своите основания. Дали обаче сме наясно какво наистина целим с прилагането на този принцип по начина, по който защитниците на тезата предлагат? Макар на пръв поглед въпросът да изглежда абсурден, той има своите конкретни основания:

Ако целта на държавното финансиране за частните училища е парите, които държавата отделя за образованието на едно дете годишно (т.нар. Единен разходен стандарт) да отиват по предназначение и да служат за образованието учениците в частни училища, то това е висшата форма на равенство пред закона. Възниква въпросът обаче, какво правим в такъв случай с парите за учениците, които учат в чужбина или изобщо не учат (отпадат от образователната система). Може би държавата трябва да ги върне на техните родители, защото те не използват правото на образование изобщо. Една такава тенденция може да доведе до "приватизация" на образованието въобще, което ще наруши именно онова равенство пред закона, което така упорито търсим.

От друга страна това, че държавата ще субсидира с единния разходен стандарт учениците в частните училища не означава автоматично, че всички (изхождайки от принципа на равенство) ще могат да ползват техните услуги. И не се ли прилага тогава едностранчиво този принцип? Както беше посочено в един коментар – ако частна болница работи със здравната каса, тя няма право да откаже на пациент да го лекува по клинична пътека, ако той не желае да доплаща за допълнителните услуги. Такъв механизъм не се предвижда при държавно субсидиране на частните училища и това автоматично поставя въпроса за "поставянето на условие", както се изрази един дебатиращ пред правото на избор – условието е наличието на достатъчен финансов доход, за да се доплати таксата в частното училище.

Ако приемем, че целта на такова субсидиране е да се облекчат родителите, които избират децата им да учат в частни училища, т.е. да се ползват от полагащите им се по право пари, събирани от техните данъци и отделяни от държавата за образование, то кой и къде ще установи механизма, който ще гарантира това? Чуха се аргументи, че това ще намали таксите, че тези пари ще бъдат приспадани от таксите и др. Дали обаче това ще се случи така, както го очакват родителите без намеса и регламентация от страна на държавата и без да е упоменато никъде в настоящия проектозакон? И редно ли е въобще държавата да се намесва във функционирането на една частна инициатива по този начин?

Някои коментиращи предложиха сумата по Единния разходен стандарт да бъде приспадана от данъците на родителите, система, която съществува в САЩ, например. Такъв механизъм би осигурил две основни предимства – първо, родителите ще получат това, което държавата отделя за образованието на децата им и ще имат възможността за избор; второ, ще отпадне необходимостта държавата да регламентира по какъвто и да е начин таксите в частните училища, тъй като парите няма да отиват при тях, а при самите родители. Това ще извади и доста доходи на светло, тъй като не би било реално да се отчитат доходи, недостатъчни да се запише детето в частно училище, а да се изисква данъчно облекчение по този ред.

В някои коментари възникна въпросът "от кои данъци ще се приспада тази сума, ако става въпрос за деца без родители". Нали не смятаме, че таксата за частното училище ще бъде платена "от въздуха", тя ще бъде платена от конкретно юридическо или физическо лице, под формата на стипендия или дарение и в този случай данъчното облекчение може да се реализира. Тази форма на "субсидиране" на родителя обаче отново оставя без решение въпроса какво правим с парите на тези, чиито деца учат в чужбина или не учат въобще по обективни и субективни причини. И трябва ли да се търси такова задълбочено "диференциране" на данъчната тежест и данъчните облекчения за всяка държавна услуга, която гражданинът не ползва.

Пренебрегва се принципът за солидарността и тенденцията към ситуацията "всеки се спасява сам" е доста възможна. Отново не се решава и въпросът с равенството на избора – де юре родителят има избор, но де факто – не може да го реализира, защото не отговаря на условието да "доплати" таксата в частното училище, т.е. формата на дискриминация на база доход в система, касаеща образованието, което е държавен приоритет, остава...

Нека да разгледаме възможните сценарии за въвеждането на държавно финансиране за частното образование:

Първи сценарий
: държавата изплаща на частните училища 100 % от Единния разходен стандарт за учениците, като регламентира нормативно какви такси, в какъв размер и за какво могат да събират частните училища (нещо, което съществува като система в някои държави – например, финансират се само разходите за заплати на персонала или други конкретни разходи). Това означава автоматична намеса в правото и свободата на частния предприемач да организира дейността си така, както сметне за ефективно. Ако вместо това държавата избере да им наложи същите нормативни ограничения за брой ученици в паралелка, норми за откриване на учителско място, както и в държавните, тогава автоматично отново частните училища губят най-ценното си предимство, което родителите търсят – различна образователна среда и образователен подход.

Втори сценарий
: държавата изплаща 100 % от Единния разходен стандарт на частните училища (или на техните родители под формата на ваучери или данъчни отстъпки) и не поставя условия пред частните училища (освен вече съществуващите за съответствие на предлаганото образование с държавните образователни стандарти). Реализира се правото на избор и родителите са доволни. Да си представим, че и пазарът изиграе своята роля и таксите станат възможни за по-голяма част от обществото. Дали съществуващите частни училища са в състояние да поемат така лелеяния наплив? Едно училище не се гради за година или две, изисква се системна и целенасочена работа, подбор на персонал, контакти и програми за обучение, маркетингова стратегия и формиране на имидж в общността. В такава ситуация се поставяме пред опасността частните училища да приемат брой ученици по-голям от този, който могат ефективно да обучават.

Дори и в държави, в които този тип финансиране работи от десетилетия, дебатът в последните години отново излиза на дневен ред. Все повече този дебат се изнася от въпроса за равенството към въпроса за адекватността, за това какво е наистина достатъчно за добро и качествено образование. Необходимо е да се достигне онзи оптимален минимум образователни услуги в ефективна образователна среда, който да се осигурява от всички училища. Докато този минимум за държавните и общински училища не е достигнат, едва ли осигуряването на правото на "избор" на образование чрез държавно финансиране на частните училища, ще е наистина справедливо и реалистично. Защото изборът ще е налице, но няма да може да бъде реализиран ефективно, когато се избира между "маргинализираното" държавно училище и "ефективното" частно такова, което обаче не всеки може да си позволи.

Резултати от гласуването на този етап

73%110 гласа
 Благодарим за вашия глас!
27%41 гласа
Този етап е приключил

126 коментара

Избор на тип:
Преглед на профил a. Рейтинг: 229 "Не"
9 юни 2010 15:18 1
- +Оценка
-11 +15

Ще бъде малко дълъг коментар, сори. В зашита на тезата на г-жа Първанова предлагам на Вашето внимание следния сценарий:
живея в Каспичан и работя в Общината за много малко пари. Имам обаче много умно детенце в 4ти клас. В този (утопичен) сценарий във Варна има чудесни частни училища с изключително високо ниво, там учат усилено предимно много умни деца от добри семейства.
Държавата (с парите и от моите данъци) третира детето ми напълно равнопоставено на децата на заможните хора от Варна и ми предлага следните варианти:
- ваучер на стойността на единния разходен стандарт. И какво правя аз с ваучера?! Ще ми стигне ли за таксата и издръжка за мен и детето?
- субсидия на чудесните частни училища. Таксата им намалява с 50%. И какво правя аз? От къде пари за останалите 50% и за издръжката?
- местните училища, където при скромни материални условия преподават местните учители. И какво правя аз - единственото възможно - избирам едно от тях, опитвам се да наваксам с частни уроци и пр.
Дори и в този утопичен сценарий детето ми не е равнопоставено, нали? А все пак разчитаме и на децата от Каспичан или бъркам и поддръжниците на тезата си разсъждават само за София?
За мен прокарването на идеята за субсидии за частните училища в настоящия момент е чиста проба лобистка история.

_____

a.
 
Преглед на профил polyabo Рейтинг: 0 "Не"
9 юни 2010 16:23 2
- +Оценка
-9 +10

Образованието е шанс за много малки и средни градове да оцелеят в опита си да запазят младите хора и превърнат ежедневието им в пълноценен процес на усъвършенстване чрез обучение. Не е правилно само в София, Варна, Пловдив да има частни училища за деца от добри семейства, защото такива има и в други селища.
Идета за такива училища съм убедена, че за мнозина не е чужда, защото има редица предимства. Против съм за субсидии за частни училища съм, защото подкрепям съмненията за това, че ще е поредна предпоставка за корупция и неправомерни привилегии. Средствата трябва контролирано да предоставят шанс за оптимални образователни услуги на всички ученици.

 
Преглед на профил a. Рейтинг: 229 "Не"
9 юни 2010 17:00 3
- +Оценка
-7 +10

е да, винаги ще съществува вероятността чрез предлаганите решения с ваучери и субсидии да се поощри създаването на частни училища и в населени места като Каспичан и още по-малки. Това би било идеалния резултат от прилагането на тази мярка и ако погледна наивно на тезата За, това е целта.
Но реално погледнато, децата на бедните хора в малките градове и села ще си останат в неравностойно положение, а от мярката ще се облагодетелстват малцина.
Мисля, че реформата в образованието трява да се съсредоточи върху по-ефективен регламент за харчене на бюджета в държавните и общински училища, а субсидирането на частните да се остави за един много по-късен етап.

_____

a.
 
Преглед на профил ras16377431 Рейтинг: 1391 "Да"
9 юни 2010 17:09 4
- +Оценка
-11 +14

До коментар [#1] от "a.":

Има и други варианти. Зарязвате сигурната, но нископлатена работа в общината и се местите в бизнеса. Да, ще работите повече и ще могат да ви съкратят във всеки момент. Ще трябва да се научите да спазвате срокове и да се отнасяте учтиво с клиентите. Но ако сте усърдни и добри в това, което правите, може и да успеете да си позволите такса за частно училище (заедно с ваучера). Зависи главно колко сте кадърни и колко ви е важно детето ви да учи в добро училище.

Или детето ви може да спечели стипендия. Ако може де:)

_____

gradinko.bg
 
Преглед на профил a. Рейтинг: 229 "Не"
9 юни 2010 17:33 5
- +Оценка
-7 +10

До коментар [#4] от "gradinko":

същия сценарий важи и за хората в бизнеса на малките населени места, случайно избрах и Каспичан и общината.
С дете до 7ми клас, пак от моя сценарий, ако държавните субсидии за
частните училища наистина ми помогнат и мога да си позволя да плащам, трябва да се преместя в големия град заради ученето на детето, нали? Това ли е Вашата представа за резултата от мярката - в малките градове и села да остане само "брака"?
Не е ли по-добре държавата да се съсредоточи върху повишаване на нивото в своите училища и поощряване точно на отпускането на стипендии за добрите частни училища (ако има такива) за бедните кадърни деца ?


_____

a.
 
Преглед на профил | Рейтинг: 1114 Неутрална
9 юни 2010 19:20 6
- +Оценка
-8 +12

Частните училища не са равнопоставени с държавните, защото имат право да отказват обучение на трудни деца. Ако държавата плаща същата сума на частните училища, тя ще постави държавните (които не могат да откажат да се занимават с хулигани, неграмотни и т.н.) в много неизгодно положение.

_____

Children are hereditary: if your parents didn't have any, neither will you.
 
Преглед на профил k_ Рейтинг: 2804 "Не"
9 юни 2010 19:25 7
- +Оценка
-9 +12

Айде сега пък адвокатски номера.
Това на което по Европа му казват "частни" училища са всъщност училища на нон-профит организации.
Например за Дания, за да получи субсидия "частното" школо "...A school must not be owned by a private individual or run for private profit..."
Подобно е и положението в Германия.
И понеже, наистина нямам време оставям на адв. Абаджиева-Репуц да представи "частно", функциониращо като търговска фирма с цел печалба, европейско училище което получава субсидии от държавата.
А огромното мнозинство от нашенските "честни" училища са фирми по търговския закон. Аз не се сещам за други, ама не е изключено да има.

 
Преглед на профил grganeva Рейтинг: 8 "Да"
9 юни 2010 22:03 8
- +Оценка
-6 +10

В грешка сте, k_.

Частните училища НЕ СА ТЪРГОВЦИ, сиреч, не са фирми по търговския закон, както казвате. Те са юридическо лице по см. на ЗНП, което не може да кумулира и разпределя печалба.

Време е да погледнете на частното училище като на институция.
В противен случай ще продължавате да си стоите не дамо в заблуда, но и ще пледирате на празни обороти.

 
Преглед на профил grganeva Рейтинг: 8 "Да"
9 юни 2010 22:04 9
- +Оценка
-5 +9

gradinko, фен съм ви!

 
Преглед на профил milika Рейтинг: 0 Неутрална
9 юни 2010 22:08 10
- +Оценка
+7

Госпожо Първанова,редактирайте заглавието си.

 
Преглед на профил irina repouz Рейтинг: 8 "Да"
9 юни 2010 22:22 11
- +Оценка
-8 +9

До коментар [#4] от "gradinko":

Градинко, ставате ми все по-симпатичен! Не само е забавно това което пишете, но е и много вярно! Противниците на тезата "за", обикновено аргументират от позицията на чиновника /поне примера на "а" беше такъв/ - дали той ще може да се ползва от нововъведението и ако не може - значи то не е социално оправдано. Защото само нещо което е в негов интерес - в интерес на самоопределящия се като социално слаб, а всъщност просто непредприемчив и неамбициозен човек е "в интерес на обществото". Само че обществото не се състои само от чиновници и слава богу - вече не. В случая става дума за права на децата и равнопоставеното им третиране, а не за подпомагане на когото и да било. Какъв им е проблемът на училищата - нека се състезават за деца, но пред нас - пред обществото, пред родителите, а не пред министерството за да получават субсидии, да си раздуват щатовете - на всеки етаж - домакин и да "усвояват" средства за ремонти, на които никога не е сигурно каква е реалната цена и дали държавата не дава повече от колкото трябва - чужди пари се харчат лесно - а качеството на образованието? - какво общо има то с интереса на директорката в държавното училище, нали държавата й плаща - важното е да се разбира с чиновниците от министерството. А може би трябва да се замислим какъв в случая е проблемът на чиновниците - защото май и техните интереси се поставят на...

Прочитане на целия коментар
масата?! Няма да се учудя, ако дебатираме именно с тях?

 
Преглед на профил grganeva Рейтинг: 8 "Да"
9 юни 2010 22:23 12
- +Оценка
-5 +6

Ще ме прощавате, но от редакция и преосмисляне се нуждае и целия текст на г- жа Първанова.
Иначе някак естествено следва извода, че хитрува. Защото, като не стигнаха аргументите в първия тур, се направи опит да се налагат условия във втория, а като се видя, че и тези условия са не само неуместни, но и не работят, сега се съзира опит да се измести темата като се поставя друга. Т. е. казва се ок, справедливо е да се заплаща издръжката на децата в частното училище, НО следва йезуитския въпрос какво да правим с парите за други деца- тези в чужбина, тези не знам къде си и пр. Мога да ви дам отговор на последните въпроси, но няма да се хвана в уловката ви и да замърся темата като отговарям на въпроси, касаещи друга тема.
Дайте аргументи, моля! Иначе си променете позицията!

 
Преглед на профил a. Рейтинг: 229 "Не"
9 юни 2010 22:48 13
- +Оценка
-8 +12

До коментар [#11] от "irina repouz":

Г-жо Репуц, много ме разочаровахте. Явно нямате аргументи, с които да ми дадете алтернативни решения на моите в СЦЕНАРИЯ, който разказах и ме обвинявате "по принцип" в чиновничество...
Не съм чиновник, на 45 годишна възраст нямам нито 1 ден на държавна работа, изпълнителен директор съм на средно голяма българска фирма и издържам студент в Англия (точно, защото нямаме качествено образование в България - нито частно, нито държавано / общинско).
Вместо да дадете аргументи, за Вас може би е по удобно да ме обвините, че съм против реформата в образованието, понеже съм задръстена чиновничка? И е трудно да разберете, че съм абсолютно ЗА реформа, но не по начина, по който Вие предлагате?
Високомерната Ви теза, че в България няма социално слаби хора, а само непредприемчиви и неамбициозни, прави призивите Ви за равнопоставеност на децата да звучат изключително лицемерно.

_____

a.
 
Преглед на профил irina repouz Рейтинг: 8 "Да"
9 юни 2010 22:59 14
- +Оценка
-3 +10

"Възниква въпросът обаче, какво правим в такъв случай с парите за учениците, които учат в чужбина или изобщо не учат (отпадат от образователната система). Може би държавата трябва да ги върне на техните родители, защото те не използват правото на образование изобщо. Една такава тенденция може да доведе до "приватизация" на образованието въобще, което ще наруши именно онова равенство пред закона, което така упорито търсим."
Г-жо Първанова, освен заглавието на тезата ви, което явно е объркано, може би не по ваша вина, не мога да разбера мисълта ви - цитирана по-горе. Мисля, че тук смесвате две неща: първо - тези пари са за образование и за нищо друго - ако сте здрав - държавата не ви връща парите по здравните пътеки, които не сте използвали. Второ - какво значи "приватизация" на образованието въобще, "която ще наруши именно равенството пред закона"? Ако говорим за равенство пред закона и права - трябва да признаем, че не приватизацията ги наруши, а национализацията, за която явно вече услужливо сме забравили. Нека да сложим нещата на местата им и да ги назоваваме с истинските им имена. В дебата бях обвинена във фашистки и неолиберални възгледи, които явно за въпросния дебатиращ са едва ли не едно и също нещо, а ако погледнем историята - фашизмът се свързва със националсоциализма и социализма, но не и с либерализма, но и това услужливо е забравено - защо?! Но, нека не изместваме темата - разбирам, че вие сте педагог, със сигурност...

Прочитане на целия коментар
сте изучавали исторята на българското училище и сигурно си спомняте, че съвременното българско светско училище - имам пред вид от епохата на Възраждането е било създадено с частната инициатива на предприемчиви българи, то е създадено като частно училище и запазва статута си на самостоятелно от държавата след Освобождението дълги години. Училищата стават 100 процента държавни и частните се премахват едва след 1944 г. Интересно как 50 години от историята, пълни с пропаганда могат да изтрият историческата памет и да заличат традиции, просъществували много по-дълго време.

 
Преглед на профил irina repouz Рейтинг: 8 "Да"
9 юни 2010 23:05 15
- +Оценка
-7 +8

До коментар [#13] от "a.":

Извинявайте ако съм ви засегнала. Не визирах вас, а примера, който бяхте посочили, а той беше за чиновник в община - нали?
И моля ви, не съм твърдяла, че в България няма социално слаби, просто в случая не става дума за тях - техните интереси изобщо не са и не могат да бъдат уязвени с реформата за която говорим. Никой няма да вземе пари от тях нито ще им отнеме възможности - изобщо не става дума за това - и моля ви, не спекулирайте по този начин!

 
Преглед на профил milika Рейтинг: 0 "Да"
9 юни 2010 23:07 16
- +Оценка
-5 +7

До коментар 12.Да,уважаема ГрГанева,съгласна съм с Вашия коментар.Каквото заглавието-такова и съдържанието.Нещата в конкретния случай се усложняват от твърде идеологизираното и политизирано мислене по една тема, която е свързана главно с човешки права .

 
Преглед на профил a. Рейтинг: 229 "Не"
9 юни 2010 23:25 17
- +Оценка
-11 +7

До коментар [#15] от "irina repouz":

с този отговор вече напълно олекнахте в очите ми...

без аргументи и със "засягане" и извинения добра дискусия не се получава.

Не виждам никакъв смисъл да чета тезите и коментарите Ви, както май и повечето участници в дебата - интересът явно намалява.

_____

a.
 
Преглед на профил dreamer Рейтинг: 1170 "Не"
9 юни 2010 23:37 18
- +Оценка
-10 +5

До коментар [#11] от "irina repouz":

Ама много хубаво го казахте
"какво общо има то с интереса на директорката в държавното училище, нали държавата й плаща - важното е да се разбира с чиновниците от министерството"

А вие драга какъв си мислите, че ще е резултата ако държавата почне да финансира частно училище? Какво хубаво ще остане от него? Нищо. Ще стане като държавното, което изглежда недолюбвате. Собственика на държавното училище ще мисли точно така - важното е да се разбира с чиновниците от министерството и да не му откажат поредната субсидия.

_____

Отделете време навреме.
 
Преглед на профил Дени Симеонова Рейтинг: 1391 "Да"
9 юни 2010 23:44 19
- +Оценка
-2 +5

заглавията на тезите се определят от редакцията. думата "минимум" в заглавието на тезата на г-жа Първанова първоначално беше "минимален" поради неумишлена, наша грешка. вече е поправена

_____

the future is now
 
Преглед на профил k_ Рейтинг: 2804 "Не"
10 юни 2010 08:13 20
- +Оценка
-8 +6

До коментар [#8] от "grganeva":
новия проекто закон отменя ЗНП-то. Дали "частните" ще са навити да се подложат на всички счетоводни ограничения касаещи резпоредителите на бюджетни средства, ако толкава държат на държавните субсидии? Например - обществени поръчки по ЗОП и пр. с комисия назначена от общината или министерството?

 
Преглед на профил | Рейтинг: 1114 "Не"
10 юни 2010 09:28 21
- +Оценка
-9 +4

До коментар [#11] от "irina repouz":

Интересно защо привържениците на "равнопоставеността" на децата винаги се разсейвате когато прочетете аргумента от предното ми мнение. Нямате отговор за него, нали? :)

_____

Children are hereditary: if your parents didn't have any, neither will you.
 
Преглед на профил krastanovs Рейтинг: 0 "Да"
10 юни 2010 09:41 22
- +Оценка
-5 +9

Не знам кой какъв интерес има...особенно държавата и тем подобни...Въпросът ми е следният:
"Парите следват ученика"??? говорим за нашите деца, не са ли те всички равнопоставени, трябва ли да ги делим според това в какво училище учат?
Защо дискутирате какво ставало с училищата, а не помислите за това, колко грозно е да делите децата на "частници" и "държавници" !!!
Или може би "Не е важно аз да съм добре, а Вуте да е зле!" ще трябва да е урок номер едно за нашите деца?!?!?!?!?!

 
Преглед на профил zenola Рейтинг: 628 Неутрална
10 юни 2010 10:25 23
- +Оценка
-4 +8

До коментар [#6] от "|":

В часното училище на дъщеря ми целенасочено търсят прием на деца със заболявания, които ги поставят в неравнопоставено положение. Освен това останалите деца съвсем целенасочено се възпитават в уважение и етично отношение към такива деца, учат ги да ги приемат и приобщават.

 
Преглед на профил zenola Рейтинг: 628 Неутрална
10 юни 2010 10:31 24
- +Оценка
-6 +10

Изцяло "за".
И всъщност ако България не възприема този цивилизован подход, осигураващ равноправно отношение на държавата към всички деца, то ще последват дела пред съответните международни съдилища.

 
Преглед на профил | Рейтинг: 1114 "Не"
10 юни 2010 11:18 25
- +Оценка
-7 +5

До коментар [#23] от "zenola":

Въпросът е, че –те– решават каква политика да имат, докато държавните училища нямат тази свобода. И поради тази причина "парите следват ученика" поставя държавните училища в неравноправно положение.

_____

Children are hereditary: if your parents didn't have any, neither will you.
 
Преглед на профил | Рейтинг: 1114 "Не"
10 юни 2010 11:19 26
- +Оценка
-9 +8

До коментар [#24] от "zenola":

Всички деца имат право да посещават държавни училища, което им е осигурено от Конституцията. В нея не пише, че трябва да имат право да посещават частни.

_____

Children are hereditary: if your parents didn't have any, neither will you.
 
Преглед на профил | Рейтинг: 1114 "Не"
10 юни 2010 12:55 27
- +Оценка
-8 +7

До коментар [#4] от "gradinko":

T.e. според теб решаването на проблемите с българското образование ще се решат, ако всички свестни хора (включително учителите) напуснат държавната администрация и отидат да работят на "частно"? Забавно, но и много показателно за причините за положението в България.

_____

Children are hereditary: if your parents didn't have any, neither will you.
 
Преглед на профил aha Рейтинг: 519 "Да"
10 юни 2010 13:20 28
- +Оценка
-5 +6

Съжалявам че това идва като новина, но няма безплатно обучение. Няма безплатен обяд, няма - няма и да има. Трудните деца при другите европейци получават повече пари, без значение дали училището е 'частно' или държавно. Административните недомислици не са и никога няма да бъдат доказателство за утвърждаване на неравноправието. В една конкурентна среда, дрогаря от Каспичан ще се радва на частно училище в неговия град и ще е по-доволен от полученото образование. Не забравяйте че образованието ни е в много дълбока криза, пагубна за цялото ни общество. Деца не желаещи да бъдат обучавани и учители не желаещи да обучават са и ще бъдат основния препъни камък пред поредната ''риформа''.

 
Преглед на профил | Рейтинг: 1114 "Не"
10 юни 2010 13:25 29
- +Оценка
-5 +5

До коментар [#28] от "aha":

Проблемите в българското образование не са причинени от факта, че то е държавно. Нито пък ще бъдат решени ако бъде направено частно.

Но както винаги, българите не се опитваме да установим какви са проблемите и как е най-добре да се решат, а се опитваме да присадим без да мислим разни чужди решения.

_____

Children are hereditary: if your parents didn't have any, neither will you.
 
Преглед на профил | Рейтинг: 1114 "Не"
10 юни 2010 14:37 30
- +Оценка
-6 +4

Забавно е, че десните, които почти навсякъде са консервативни и против радикалните промени, в България са революционери.

_____

Children are hereditary: if your parents didn't have any, neither will you.
 
Преглед на профил zenola Рейтинг: 628 Неутрална
10 юни 2010 14:56 31
- +Оценка
-4 +6

До коментар [#26] от "|":

Нищо подобно.

В Конституцията е записано:
чл. 53
(1) Всеки има право на образование.
(2) Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително.
(3) Основното и средното образование в държавните и общинските училища е безплатно. При определени от закона условия образованието във висшите държавни училища е безплатно.
(4) Висшите училища се ползват с академична автономия.
(5) Граждани и организации могат да създават училища при условия и по ред, определени със закон. Обучението в тях трябва да съответства на държавните изисквания.
(6) Държавата насърчава образованието, като създава и финансира училища, подпомага способни ученици и студенти, създава условия за професионално обучение и преквалификация. Тя упражнява контрол върху всички видове и степени училища.
Конституцията гарантира безплатно образование в държавните училища. За частните никой не иска да станат безплатни, искането е парите, които се дават за едно дете, да кажем в 1 клас, в държавно училище, да се дават и за дете в 1 клас в частно училище. А след като родителите са решили, че могат да поемат разликата - това е техен свободен избор.
Всъщност, не виждам друга причина да бъде отричан един подход, осигуряващ равнопоставеност, освен характерната българска злоба към материално по-състоятелните хора.

 
Преглед на профил zenola Рейтинг: 628 Неутрална
10 юни 2010 15:02 32
- +Оценка
-3 +7

До коментар [#25] от "|":

Първо, въпросът е не в какво положение се поставят училищата, а какво е отношението към децата, дали към всички деца държавата и обществото изпълняват задълженията си по един и същи начин.
Второ, частните училища са длъжни да отговарят на държавните образователни изисквания и подлежат на контрол.

 
Преглед на профил | Рейтинг: 1114 "Не"
10 юни 2010 15:05 33
- +Оценка
-7 +5

До коментар [#32] от "zenola":

За всички деца държавата предоставя еднакво отношение в държавните училища. Финансирането на частни училища с държавни средства поставя децата в държавни училища е неравноправно положение. Вече обясних защо.

_____

Children are hereditary: if your parents didn't have any, neither will you.
 
Преглед на профил | Рейтинг: 1114 "Не"
10 юни 2010 15:07 34
- +Оценка
-8 +6

До коментар [#31] от "zenola":

В момента има равнопоставеност -- всички деца имат право да ходят в държавни училища безплатно. Ако някои родители не искат да се възползват от правото на децата си, това е техен проблем.

_____

Children are hereditary: if your parents didn't have any, neither will you.
 
Преглед на профил Boshnakova Рейтинг: 450 "Да"
10 юни 2010 15:24 35
- +Оценка
-7 +9

Прави лошо впечатление, че тези "против" не си пишат имената. Много е лесно да си против, когато си К, А и т.н. Щом толкова вярвате в правото на думите си, защо ви е страх да кажете истинските си имена?
За разлика от вас, аз твърдо вярвам, че държавата не може да дискриминира моите деца, по какъвто и да било принцип. И след като по закон, трябва да плаща за тяхното образование (минимума образование), ако обича да го направи.

_____

Boshnakova
 
Преглед на профил sveltcheva Рейтинг: 0 "Да"
10 юни 2010 15:31 36
- +Оценка
-5 +8

Когато едно дете учи в частно училище, родителите плащат двойно за образование, от данъците им се издържат държавните училища, а от таксата, която плащат в частното училище издържат него. Това не е справедливо, още повече, че хората, които пращат децата си в частни училища плащат и повече данъци на държавата, защото имат по-високи доходи, а често имат и бизнес, който също плаща данъци на държавата. Ако не се финансират частните училища от бюджета, поне да се връщат част от платените данъци на гражданите, които не изпращат децата си в държавно училище. В българското образование трябва да се променят много неща, не само финансирането.Порочна е практиката децата да са на училище половин ден, а след това да тръгват по частни уроци и курсове. Родителите вместо да работят, да печелят повече и да плащат повече данъци се превръщат в шофьори на децата си и ги развозват по уроци. Училището трябва да стане по-ефективно и да подготвя децата за живота. Трябва да има ваучери и за децата, които посещават частни детски градини, там също има проблем с двойното плащане.

 
Преглед на профил | Рейтинг: 1114 "Не"
10 юни 2010 15:46 37
- +Оценка
-7 +4

До коментар [#35] от "Boshnakova":

Ти единствената Бошнакова в България ли си? И как точно може да сме сигурни, че името ти наистина е Бошнакова? Ако напиша, че името ми е Мунчо Подиговски, мнението ми повече тежест ли ще има? Или просто нямаш никакви други аргументи? :)

_____

Children are hereditary: if your parents didn't have any, neither will you.
 
Преглед на профил | Рейтинг: 1114 "Не"
10 юни 2010 15:48 38
- +Оценка
-8 +5

До коментар [#36] от "sveltcheva":

А когато някой няма деца, той плаща за образование без да го използва. А когато някой не боледува, той също плаща за нещо което не използва.

Вземете и се опитайте да помислите преди да пишете малоумни аргументи.

_____

Children are hereditary: if your parents didn't have any, neither will you.
 
Преглед на профил a. Рейтинг: 229 "Не"
10 юни 2010 15:51 39
- +Оценка
-6 +5

До коментар [#35] от "Boshnakova":

Уважаема госпожо, нима искате да обърнете интернет-форумите с главата надолу?
Ако не желаете да комуникирате с хора, на които не знаете истинските имена, какво правите в този форум изобщо?

Дано си вземете поука от чудесния отговор 37 на колегата анонимник :)

_____

a.
 
Преглед на профил zenola Рейтинг: 628 "Да"
10 юни 2010 16:00 40
- +Оценка
-5 +8

До коментар [#34] от "|":

Толкова е несъстоятелно това твърдение, че дори не си заслужава да бъде дискутирано.
В момента моето дете реално не съществува за държавата, чиито гражданин е. Твърдо вярвам, че това е недопустимо в никоя цивилизована държава.
Освен това не виждам, защо толкова хора са против принципа "парите следват ученика". Напрактика той няма да ощети никого, няма да се вземе от едни, за да се даде на други, само ще бъде постигната една справедливост.

 
Преглед на профил | Рейтинг: 1114 "Не"
10 юни 2010 16:04 41
- +Оценка
-8 +7

До коментар [#40] от "zenola":

Ако искаш детето ти да "съществува" за държавата, запиши го в държавно училище. Никой няма да откаже да го приеме. За разлика от частните училища, държавните са длъжни да приемат всякакви деца. Дори и "генийчета".

"Парите следват ученика" ще ощетят –всички– деца, които ходят в държавни училища. Помислете (очевидно имате претенции че ви се удава) и ще се сетите защо.

_____

Children are hereditary: if your parents didn't have any, neither will you.
 
Преглед на профил zenola Рейтинг: 628 "Да"
10 юни 2010 16:05 42
- +Оценка
-6 +7

До коментар [#33] от "|":

Държавата няма да финансира частнити училища, а ще отделя за децата в частнити училища същите средства, които в момента отделя за децата в държавните.
Всичко в повече, което едно частно училище може да даде ще бъде финансирано от таксите, които плащат родителите.

 
Преглед на профил | Рейтинг: 1114 "Не"
10 юни 2010 16:09 43
- +Оценка
-7 +5

До коментар [#40] от "zenola":

Между другото, в САЩ, любим на всички крайно десни, парите –не– следват децата. Дори и да са граждани на САЩ :)

_____

Children are hereditary: if your parents didn't have any, neither will you.
 
Преглед на профил | Рейтинг: 1114 "Не"
10 юни 2010 16:11 44
- +Оценка
-6 +4

До коментар [#42] от "zenola":

"Частнити" (не знам на какъв език точно е тази дума) училища по този начин ще придобият предимство пред държавните. Опитай се да прочетеш мненията ми още веднъж и може да разбереш защо.

_____

Children are hereditary: if your parents didn't have any, neither will you.
 
Преглед на профил zenola Рейтинг: 628 "Да"
10 юни 2010 16:13 45
- +Оценка
-4 +9

До коментар [#41] от "|":

Детето ми далеч не е генийче. Избрали сме частно училище, защото се доближава в максимална степен до разбиранията за образование, възпитание, отношение деца-учители, учители-родители.
Аз съм лоялна и изрядна към държавата и фиска, очаквам моя избор да бъде уважаван, а не поради него детето ми да бъде поставяно в графа "несъществуващи" за държавата.

 
Преглед на профил a. Рейтинг: 229 "Не"
10 юни 2010 16:13 46
- +Оценка
-8 +7

До коментар [#38] от "|":

Според мен, като цяло всички коментари За. се опират на само един аргумент - да дадем равни права на децата. Дали това реално ще е така, не е важно - бедните селяни кучета ги яли... да са станали заможни...

Такива подробности като от къде ще се вземат тези пари, за да се дадат, как ще се контролира харченето им, дали ще има реална полза от това и за кого - те са за консервативните, завистниците и мислещите по социалистически...

_____

a.
 
Преглед на профил | Рейтинг: 1114 "Не"
10 юни 2010 16:18 47
- +Оценка
-7 +5

До коментар [#45] от "zenola":

Ти не искаш избора ти да е уважаван, искаш да получиш привилегировано положение. Ами ако и бездетните поискат да плащат данъци защото нямат деца, които да използват образователната система?

Изборът ти е уважен -- искаш и можеш да си го позволиш, пращай детето си където си поискаш. Никой не те спира.

_____

Children are hereditary: if your parents didn't have any, neither will you.
 
Преглед на профил zenola Рейтинг: 628 "Да"
10 юни 2010 16:21 48
- +Оценка
-6 +8

До коментар [#43] от "|":

Слава богу живеем на Стария континент!
Всъщност вече казах мнението си (по начин доста по-уважителен към вас, отколкото вие се отнесохте към мен), не мисля, че мога да допринеса с нещо повече за ползотворността на дискусията, поради което смятам да изляза от нея.
Жалко за обществото и държавата, които се отнасят дискриминационно към децата си.
Жалко за държавата, която трябва да бъде принуждавана към цивилизовано отношение към гражданите си чрез съдебни процеси пред международни съдилища.

 
Преглед на профил | Рейтинг: 1114 "Не"
10 юни 2010 16:24 49
- +Оценка
-7 +10

До коментар [#46] от "a.":

Прогнозирайки малко наизуст, смятам че ако държавата финансира частните училища ще се получи следното:

1. Броят на частните училища ще се увеличи с около 50% и някъде към 5% от децата ще посещават такива.

2. Таксите в частните училища ще намалеят символично и независимо, че ще получават допълнителни пари от държавата.

3. Качеството на образованието в частните училища ще се понижи с около 30%. Все пак качествените учители не растат по дърветата.

4. Качеството на образованието в държавните училища ще се понижи с около 10% заради намалените средства постъпващи към тях.

Като цяло качеството на образованието ще намалее.

_____

Children are hereditary: if your parents didn't have any, neither will you.
 
Преглед на профил | Рейтинг: 1114 "Не"
10 юни 2010 16:26 50
- +Оценка
-7 +5

До коментар [#48] от "zenola":

Ами хайде започвайте да съдите държавата в международните съдилища, че да ви се посмеят и в Европа :)

А аз дискусия не видях, декламирането на лозунги дискусия не прави.

_____

Children are hereditary: if your parents didn't have any, neither will you.
 
Преглед на профил a. Рейтинг: 229 "Не"
10 юни 2010 16:45 51
- +Оценка
-8 +7

До коментар [#49] от "|":

за съжаление съм съгласна - в най-най-оптимистичния вариант ще се запази сегашната ситуация.
Опитвам се да не бъда черногледа, но се опасявам, че лобито на Инициативния комитет на г-жа Репуц ще успее да прокара тази вредна за обществото недомислица.

_____

a.
 
Преглед на профил Йонка Първанова Рейтинг: 8 Неутрална
10 юни 2010 17:04 52
- +Оценка
-6 +9

До коментар [#8] от "grganeva":

Абсолютно сте в грешка. Съгласно сега действащия ЗНП и Правилника за неговото прилагане, частно учиище може да бъде регистрирано и се регистрира от всеки един желаещ - юридическо и физическо лице, едноличен търговец или фирма, консорциум или други. Няма абсолютно никаква рестрикция за вида на "създателя". И в момента частните училища в България се регистрират от търговски лица и много по-малко от юридически лица с нестопанска цел. И да - имат право на печалба, някои от собствениците на частни училища даже са емитирали акции на българската фондова борса. Така че - към момента това е правния статут. Само за пояснение.
А иначе, независимо дали училището е частно или държавно, то е институция и трябва да бъде възприемано като такава и да има подобаващия статут в очите на обществото. За съжаление в момента се наблюдава тенденцията държавните училища да се "отричат", защото са "неефективни" и се търсят варианти за "спасение".

 
Преглед на профил Йонка Първанова Рейтинг: 8 "Не"
10 юни 2010 17:18 53
- +Оценка
-7 +5

До коментар [#12] от "grganeva":

Не съм се включила в дебата, за да спечеля. Участвам, защото темата ме вълнува и смятам, че имам право да изразя позицята си. Не виждам защо отново нещата трябва да се изместват към лична основа. Аз също в предходните етапи на дебата бях обвинена в какво - ли не - социализъм, комунизъм и други подобни, както и моят опонент :-)
Хитруването не ми е присъщо, особено когато става въпрос за толкова важни неща. За разлика от чисто оперативния подход - има проблем, решаваме го от раз, аз предпочитам и се надявам когато се правят реформи в образователния сектор, да има малко повече стратегическо мислене и оценка на риска.
Ако сте прочели основната ми теза, аз още там заявявам, че съм против държавното финансиране на частните училища така, както е залегнало в проекто закона. Защото не виждам ефекта от тази мярка. Отново казвам - справедливостта и човешките права са чудесно нещо, но тогава, когато към тях се подхожда комплексно. Защото, защитавайки правата на учениците в частните училища по този начин, който в момента стои в проектозакона, сегрегирате останалите....Като че ли се връщаме във времето, в което беше лошо да си беден, това значи, че си тъп, неспособен и ограничен. После минахме през времето, в което беше лошо да си богат, все сегрегация на база финансови възможности. Когато става въпрос за образование, правата трябва да се реализират в приоритетност и имено за...

Прочитане на целия коментар
тези приоритети говоря аз. Опитвам се да оглеждам въпроса комплексно, а не да заемам крайна позиция, само заради идеята "да спечеля"...

 
Преглед на профил | Рейтинг: 1114 "Не"
10 юни 2010 17:43 54
- +Оценка
-5 +5

Йонка Първанова,

Ако дете ходи в частно училище, никакви пари не се приспадат от данъците на родителите му. Не знам кой ви е заблудил.

Не гарантирам, че няма някоя община, която да го прави (училищата в САЩ се издържат от общинските данъци), но не е общоприета практика.

_____

Children are hereditary: if your parents didn't have any, neither will you.
 
Преглед на профил Йонка Първанова Рейтинг: 8 "Не"
10 юни 2010 18:02 55
- +Оценка
-6 +8

Непременно държа да обогатя тезата на г-жа Репуц относно начина, по който държавното финансиране за частното образование се извършва в множество други европейски страни. Да, в посочените държави частните и държавните училища са равнопоставени по отношение на финансирането. Но също така в много от тези държави има съществени ограничения, като например:
- В Холандия училището (респективно неговият създател) няма право на печалба. За учениците над 17 години такса е възможна, но се определя централно на база икономически показатели в страната.
- В Германия училището може да събира допълнителни такси, но те трябва да са "социално приемливи" и обикновено са ниски (за стандарта на държавата)
- В Швеция, която е известна със своята ваучерна система, училището няма право да събира допълнителни такси, а се справя единствено с държавното финансиране.
Има и други такива примери.
Така че поставеният в дебата въпрос не може да бъде разглеждан еднозначно. За това пледирам и аз. И може би поради тази причина звуча "двойнствено". Но предпочитам да разгледам въпроса от всички страни, отколкото да се вкопча в своята позиция и да не обръщам внимание на чуждите аргументи. Мисля, че вашата аргументация е чудесна, не отичам факта, че към момента е налице неравнопоставеност (може би това ще се приеме като капитулация от моя страна, не ме интересува), но призовавам когато се вади аргумента "справедливост" и...

Прочитане на целия коментар
"равнопоставеност" да прилага към всички аспекти на образователния процес....а не само към финансирането. Защото в противен случай приравняваме образованието до смисъла на "обикновен продукт" и прилагаме само пазарния принцип към неговото достигане...А това със сигурност ни гарантира много, много данъци, с които да поемем издръжката и последствията от маргинализираната част от обществото, която не е имала достъп до образование.....или поне до "качественото" образование.

 
Преглед на профил Йонка Първанова Рейтинг: 8 "Не"
10 юни 2010 18:03 56
- +Оценка
-4 +5

До коментар [#54] от "|":

Има държави, в които това се прави, като алтернатива на "образователните ваучери". Не казвам, че в България в момента е така. Просто се опитвам да съм максимално обективна.

 
Преглед на профил Сандокан Рейтинг: 782 "Не"
10 юни 2010 18:14 57
- +Оценка
-7 +9

Основният аргумент на застъпниците на тезата за финансиране на частните училища с публични средства е че те плащат данъци !!!

"Нещо повече, те освобождават бюджетни средства за издръжка на обучението на своите деца, инвестирайки собствени средства за това, като срещу това не се получават никакви данъчни облекчения." - адв.Ирина Абаджиева-Репуц

Напротив! Точно обратното е! Плоският данък въведен през 2008 ви дава огромно данъчно облекчение. Този вид облагане директно ви освобождава допълнителни средства, които Вие използвате за образованието на децата Ви.

Нещо повече, в нито една от държавите, които изброихте като прилагащи практиката на "държавно субсидиране за образование", няма плоско данъчно облагане върху доходите!

Замисляте ли се, че понякога училището е единствения шанс на деца, които не са имали късмета да имат токлова грижовни родители, като Вас. За тях единствената опция е държавно училище!

Вместо дебата да бъде как да се подобри конкуренцията между училищата така, че да се повиши качеството на образованието той се измества в посока как да им вземем парите! Ако това се случи, училищата разчитащи единствено на държавно финансиране ще затънат окончателно и ще произвеждат все повече "непредприемчиви и неамбициозени" характери, които нямат шанса да имат "предприемчиви и амбициозни" родители, които да са им модела за път в живота!

_____

Без мъдра мисъл!
 
Преглед на профил | Рейтинг: 1114 "Не"
10 юни 2010 18:41 58
- +Оценка
-5 +4

До коментар [#56] от "Йонка Първанова":

Възможно е да има такива държави. В текста давате САЩ като пример, а доколкото знам, това не е вярно за САЩ. И аз го споменавам за повишаване на обективността. :)

_____

Children are hereditary: if your parents didn't have any, neither will you.
 
Преглед на профил a. Рейтинг: 229 "Не"
10 юни 2010 20:18 59
- +Оценка
-7 +4

Дали в частните училища, където са децата на тук изказалите се родители, има предмет като Комуникация, който е класика в цитираните страни с развита демокрация? Дали децата им поне ще се научат, че спор се води с аргументи и контрааргументи, а не с квалификации на опонента и манипулиране на факти?

Предлагам Икономедиа да включи препоръки към Правилата за писане на коментари, нещо като: Опитайте се да атактувате аргументите на опонента, а не него самия; когато използвате факти, представяйте ги в тяхната цялост, а не използвайте само тази част, която ви е удобна.
Току виж, станал истински дебат, че то сега са едни караници...

_____

a.
 
Преглед на профил grganeva Рейтинг: 8 "Да"
10 юни 2010 20:24 60
- +Оценка
-3 +6

Хе- хе, драга Йонка Първанова, ще се учим на право ли?
Добре тогава!
И така, следва да се прави разлика между правата и задълженията на собственика на училище, от една страна, и, от друга, правата и задълженията на самото училище. Става дума за два различни правни субекта. Първият може да е търговец и освен училището, може да притежава и други предприятия, да развива други дейности. Естествено, всеки търговец може да кумулира печалба, която е свободен да разпредели.
Това не е така с училището. Както вече казах, то е самостоятелен правен субект, ОТДЕЛЕН ОТ СОБСТВЕНИКА СИ, при това с особен статут- такъв, какъвто го определя ЗНП. Именно поради особения си статут, то не може да формира печалба.


 
Преглед на профил grganeva Рейтинг: 8 "Да"
10 юни 2010 20:39 61
- +Оценка
-3 +5

До коментар [#55] от "Йонка Първанова":

Включвам се и аз в "обогатяването" на тезите:

Известно е, че издръжката от държавния бюджет, която получават учениците от частните училища във Финландия, Швеция и Холандия, е 100%. Важно е да се вземе предвид, че става дума за съответния посочен процент от ОБЩАТА издръжка на ученика в частното училище, а не за издръжка съответна САМО на единния разходен стандарт, както е в нашия проектозакон.
При това положение, естествено е училищата в посочените държави да са ограничени относно събиране на допълнителни такси.

 
Преглед на профил dreamer Рейтинг: 1170 Неутрална
10 юни 2010 21:51 62
- +Оценка
-6 +8

От целия дебат на мен ми стана ясно едно нещо. В България все още хората, които мислят пазарно няма (или поне не пишат тук). Пишещите тук, които уж се борят за частната инициатива а по-конкретно защитават бъдещето на частните училища искат държавата да финансира техните разходи, с други думи да продължат да разчитат държавата да ги нахрани. От това по-комунистическо мислене не мога да си представя.

_____

Отделете време навреме.
 
Преглед на профил nissana Рейтинг: 0 "Да"
10 юни 2010 22:08 63
- +Оценка
-4 +5

Мнението мие,че парите трябва да следват ученика.Това само ще подобри образованието,на което,за съжаление,в последните години,бяха нанесени сериозни щети.Така ние,родителите,ще можем по-пълноценно да участваме в системата,защото ще имаме аргумент за оценка-на кои да повериме децата си и,респективно,парите си.След като толкова се стараят от министерството да наложат нова система,не че старата не беше по-добра,нека отидат до края и да въведат парите да следват ученика,както е в почти цяла Европа.Нека като приемаме едното,да приемеме и другото.Разбирам,че е доста неизгодно за държавните училища,но да дадеме на родителите да избират,конкуренцията води до повишаване на качеството.Толкова от мене,учител съм по образование.

 
Преглед на профил nissana Рейтинг: 0 Неутрална
10 юни 2010 22:16 64
- +Оценка
-4 +5

До коментар [#62] от "dreamer":
Колега по дебат-защо реши,че аз искам да ми плащат,че детето ми учи в частно училище?Аз просто искам,аз да реша парите за образование на моито дете на кои да ги дам.С тях няма да спечели собственика на училището,а аз,които ще си върна част от парите си,взети ми от държавата под разни форми,и ще ги дам на които реша,а и ще си облекча разходите по образованието на детето ми.

 
Преглед на профил silwushka Рейтинг: 0 Неутрална
10 юни 2010 22:24 65
- +Оценка
-4 +5

Недостойно е да проявяваме типичното българско тесногръдие дори когато става дума за децата ни.Частните училища са регистрирани по смисъла на ЗНП и следователно децата,обучавани в тези институции би трябвало да се ползват от същите привилегии,от които се ползват и децата в общинските и държавни училища.Апелирам към всички,участващи в коментара да подходят принципно към проблема.Несериозно е да се предлагат хипотетични частни сценарии.
Частното образование е сериозната заявка за реформираното образование в България в последните години.В този смисъл е и сериозната алтернатива и възможност за по-качествено образование на децата ни.
Осигуряването на държавно финансиране за частните училища ще ги направи и по-достъпни за по-широк кръг деца.

 
Преглед на профил silwushka Рейтинг: 0 "Да"
10 юни 2010 22:31 66
- +Оценка
-4 +4

Всъщност,нека кажа,че не съм неутрална,а съм дълбоко пристрастна към каузата на частното образование.

 
10 юни 2010 22:31 67

Този коментар беше изтрит в 22:31 на 10/06/2010 от неговия автор.

Преглед на профил ras16377431 Рейтинг: 1391 Неутрална
10 юни 2010 23:17 68
- +Оценка
-6 +5

До коментар [#5] от "a.":

Има в глобалния 21ви век едно качество, което е решаващо за съдбата на индивида - неговата мобилност. На вас местенето на няколко километра от Каспичан във Варна ви се струва начинанието на живота ви. Аз обаче смених три града откак съм пълнолетен. Повече от половината от старите ми приятели смениха държавата, а много от тях - и континента. Днес хората отиват да работят на другата страна на планетата с надеждата за по-добър живот за себе си и децата си. А вие се тюхкате за Каспичан - Варна.

Не казвам, че миграцията е нещо чудесно. Тя е избор, който всеки прави спрямо собствените си приоритети. Аз съм щастлив в София поне колкото приятелите ми Лондон и Ню Йорк - всички сме доволни от изборите си. Вие обаче звучите неудовлетворена от своя. И се опитвате да прехвърлите отговорността за него на външни фактори - в случая искате държавата да ви осигури качествено обучение в Каспичан, защото в София и Варна има такова. Само че няма как на практика всички да развием еднакво. Не може във всеки град да има галерии, театри и заведения на световно ниво. Не може да има и кой знае какви училища по същата причина, поради която няма да има мол като Сердика, примерно. И няма да получавате заплати като в София и Варна дори и в частния бизнес. Това са реалности, които трябва да взимате предвид като правите житейския си избор къде да си остановите дома. Чакането държавата да развие Каспичан ще...

Прочитане на целия коментар
ви докара само разочарования.

_____

gradinko.bg
 
Преглед на профил ras16377431 Рейтинг: 1391 Неутрална
10 юни 2010 23:22 69
- +Оценка
-5 +4

До коментар [#27] от "|":

Не, според мен така ще се решат проблемите на чиновничката от Каспичан. Ако се окаже достатъчно кадърна и адаптивна, разбира се. В които й качества виждам, че вярвате и това ме кара да се чудя: защо един добър държавен служител изобщо би искал детето му да ходи на частно училище? Нима няма вяра в държавната образователна система, поддържана от други държавни служители несъмнено също толкова кадърни и оправни?

_____

gradinko.bg
 
Преглед на профил a. Рейтинг: 229 "Не"
10 юни 2010 23:40 70
- +Оценка
-3 +4

До коментар [#69] от "gradinko":

благодаря Ви за този коментар!

Той за мен олицетворява страната "За" в този дебат.

_____

a.
 
Преглед на профил a. Рейтинг: 229 "Не"
10 юни 2010 23:42 71
- +Оценка
-4 +3

До коментар [#68] от "gradinko":

упс, имах предвид 68, той е дъ бест оф дъ бест :)

_____

a.
 
Преглед на профил centaur Рейтинг: 0 "Да"
10 юни 2010 23:56 72
- +Оценка
-3 +4

Напълно подкрепям идеята, че в българското образование трябва да се въведе системата "парите следват ученика" и родителите заедно с децата си да избират къде да учи детето - държавно, общинско или частно училище. Тогава наистина ще може да се говори за равнопоставеност и свобода на избора. И ще има стимул за всички училищни колективи да стават екипи от личности - инициативни, знаещи, креативни и стимилиращи децата ни да учат, да усъвършенстват уменията си и да растат като знаещи и можещи граждани на света. Затова съм изцяло "за" въвеждане на тази система. Всъщност тя и сега съществува - парите следват ученика, но... само ако НЕ избере частно училище. Думата за такова нещо май беше "дискриминация"?!

 
Преглед на профил eraser Рейтинг: 8 "Не"
11 юни 2010 00:24 73
- +Оценка
-4 +5

До коментар [#72] от "centaur":

Драги centaur, частното училище е първото нещо, за което се сещам, когато стане дума за дискриминация. Вземете което и да е от познатите ви такива - годишната такса веднага изключва 70 - 80 % от днешните ученици. Поради простия факт, че родителите на тези деца не могат да си позволят (било с ваучер или не) тези такси...

_____

"Per natura non da, Salamantica non presta..."
 
Преглед на профил eraser Рейтинг: 8 "Не"
11 юни 2010 00:46 74
- +Оценка
-3 +6

А сега малко да освежим паметта по отношение на цитирани "официални документи".
Ще визирам "Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието", която може да се прочете на:
http://www.bghelsinki.org/index.php?module=pages&lg=bg&page=zedudisc

Член 1, т. 1 гласи:

1. В настоящата Конвенция изразът "дискриминация" обхваща всяко различие, изключение, ограничение или предпочитане по признак на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други убеждения, национален или социален произход, икономическо положение или рождение, което има за цел или резултат да унищожи или да наруши равенството в третирането в областта на образованието ...

Някой юрист да ми обясни ако може какво точно означава "... икономическо положение..."

Чета малко по-надолу и с недоумение установявам, че разделянето по полов признак не се считало за дискриминация...
И за капак, разделението по признак религия също не се считало за дискриминация...

Дами и господа!
Един документ, който си противоречи сам още в първите два члена, не може да служи за основа на една сериозна теза...

_____

"Per natura non da, Salamantica non presta..."
 
Преглед на профил eraser Рейтинг: 8 "Не"
11 юни 2010 00:48 75
- +Оценка
-2 +3

Икономедия, софтуерът ви гърми много здраво...

_____

"Per natura non da, Salamantica non presta..."
 
Преглед на профил eraser Рейтинг: 8 "Не"
11 юни 2010 00:53 76
- +Оценка
-3 +4

Та, да продължим:

Малко по-надолу в същия документ се разбира, че разделянето по полов признак не било дискриминация...
Следващата буква твърди, че и разделянето по религиозен признак не било дискриминация.

Един документ, който си противоречи още в първите два члена, не може да служи за основа на една сериозна теза. Пък бил той ратифициран от ООН, НАСА, ЕСА или коя да е TLA.

_____

"Per natura non da, Salamantica non presta..."
 
Преглед на профил Йонка Първанова Рейтинг: 8 "Не"
11 юни 2010 08:29 77
- +Оценка
-3 +5

До коментар [#60] от "grganeva":

Не мисля, че именно това разграничение, което посочвате, има значение, колкото и неюридически да звуча :-). Училището има самостоятелен правен статут като субект, но неговата организация и функциониране се определят и финансовите резултати от неговата дейност се ползват от собственика...Така че дали училището е самостоятелен правен субект в случая е абсолютно без значение, когато се касае за финансирането му от държавата, поне за мен, като обикновен гражданин. Защото ако държавата го финансира със 100 000 лева, например, допълнително от таксите се съберат още
200 000 (цифрите са абсолютно измислени) и в края на финансовата година собственика отчете, че като резултат от дейността училището има остатък (след разходи и данъци) 10 000 лева, то това е печалба. А дали ще я вложи обратно като инвестиция в учиището или ще я усвоява по друг начин, това е право на собственика да реши.

 
Преглед на профил dreamer Рейтинг: 1170 "Не"
11 юни 2010 10:03 78
- +Оценка
-3 +5

До коментар [#64] от "nissana":

Явно не сте разбрали колега, че става дума конкретно за следното:
Да плаща ли държавата сумата, определена за издръжка на един ученик на частния собственик на училище, така както плаща на държавно.

Къде прочетохте нещо, което да ви кара да мислите че държавата ще връща на който и да е родител пари, взети от държавата под разни форми и той да си ги даде на който реши за да си облекчи образованието на детето си? Къде го прочетохте това? Къде видяхте решение или дебат в тази насока?

Подозирам че над половината от гласувалите "ЗА" си мислят точно за тази схема, без да вникнат в смисъла, който стои зад заглавието на дебата. Аз бих променил самото изречение защото явно хората се подвеждат, че става дума държавата да им връща някакви пари за да учат където си искат с тях.

_____

Отделете време навреме.
 
Преглед на профил dreamer Рейтинг: 1170 "Не"
11 юни 2010 10:38 79
- +Оценка
-3 +5

От плащането на сумата на частния собственик на училище по никакъв начин не следва повишаване качеството на образование, не следва увеличаване приема на проблемни ученици в частни училища, не следва прием на бедни ученици в частни училища, колкото и да са кадърни, не следва дори намаляване на таксите за частното училище. Това е неприемливо от финансова гледна точка за мен. Но за мен е още по-неприемливо, че това ще убие доброто в частното училище а имено стремежа да се спечели чрез предлагане на все по-високо качество на образование.
Друг трябва да е механизма, чрез който парите да остават реално в джоба на ученика и той да реши как да се образова с тях.

_____

Отделете време навреме.
 
Преглед на профил | Рейтинг: 1114 "Не"
11 юни 2010 12:06 80
- +Оценка
-3 +3

До коментар [#69] от "gradinko":

Аха. А как ще се решат проблемите на всички българи, ако в държавната администрация останат само некадърници? :)

_____

Children are hereditary: if your parents didn't have any, neither will you.
 
11 юни 2010 14:01 81

Този коментар беше изтрит в 14:03 на 11/06/2010 от неговия автор.

Преглед на профил Константин Атанасов Рейтинг: 8 "Да"
11 юни 2010 14:06 82
- +Оценка
-4 +5

До коментар [#1] от "a.": Според мен съществува неразбиране на проблема. Аз не съм богаташ - може да се каже, че съм от средната класа. Тъй като съм убеден в огромните предимства на частните училища, с цената на лишения съм записал сина си в частно училище, защото знам, че обучението там е в пъти по-ефективно от държавните училища, там няма учителско равнодушие и некомпетентност, детско насилие, наркотици и т.н. В период на криза може би ще се замисля дали да запиша сина си и следващата година в частно училище. Но ако държавата упражни равното право на образование върху моя син (чрез индивидуален ваучер) с опция да избира къде да се учи, тогава тази помощ ще помогне синът ми да завърши 7-ми клас много по-подготвен и след това да успее да влезе в училище, в което желае.
Така че помислете за хилядите български семейства, които са на границата между частните и държавните училища поради финансови причини - чрез ваучерите много повече деца ще могат да учат в частни училища
А за тези, които нямат възможност дори и с помощта на ваучери - за тях нищо няма да се е променило - техните деца сега учат в държавни училища и ще продължат да учат пак там.
Т.е. тук не трябва да действа принципът "Аз не сакам на мен да ми е добре, сакам на Вуте да му е зле"

 
Преглед на профил | Рейтинг: 1114 "Не"
11 юни 2010 14:47 83
- +Оценка
-4 +3

До коментар [#82] от "koce_atanasov":

За Иях ще се е променило това, че недостатъчните и сега средства ща намалеят още повече.

_____

Children are hereditary: if your parents didn't have any, neither will you.
 
Преглед на профил | Рейтинг: 1114 "Не"
11 юни 2010 14:48 84
- +Оценка
-2 +1

До коментар [#83] от "|":

s/Иях/тях/


_____

Children are hereditary: if your parents didn't have any, neither will you.
 
Преглед на профил a. Рейтинг: 229 "Не"
11 юни 2010 15:10 85
- +Оценка
-5 +7

До коментар [#82] от "koce_atanasov":

Определено мисля, че разбирам Вашия личен проблем - направили сте избор, който Ви струва много пари. Не съм убедена обаче, че Вашият проблем ще се реши с предложената мярка - ако все пак прочетете проектозакона, ще видите, че се говори за изплщане на бюджетни средства на училищата, не на родителите. Сигурен ли сте, че ако Вашето частно училище получи пари от държавата, ще Ви намали таксата?
Със сценария си се опитах да накарам хората като Вас да погледнат и към другите, децата на които ще продължат да бъдат неравнопоставени и при предложеното финансиране. Дори и да приема, че за "хилядите български семейства, които са на границата между частните и държавните училища поради финансови причини" нещо ще се подобри, резултатът за останалите хиляди семейства ще е трагичен. И това не е в интерес на хората от средната класа.
Много е удобно да кажете, че за бедните нищо не се променя, но от къде според Вас ще дойдат парите за Вашето учлище? Май ще се вземат от тези за държавните...
Така, че тезата ми съвпада с тази на Йонка Първанова: Първо е необходим оптимален минимум образователни услуги за всички училища.

_____

a.
 
Преглед на профил brasnarq Рейтинг: 0 Неутрална
11 юни 2010 15:34 86
- +Оценка
-8 +3

Do a
Щели били да бъдат неравнопоставени.
Употребявате тази измислица, като нещо доказано.
Кое е неравнопоставеното?
В неравнопоставено положение ОЧЕВИДНО са частните училища, с тяхната самоиздръжка, собствен сграден фонд, оборудване и родителите, които броят няколко шапки пари.

 
Преглед на профил brasnarq Рейтинг: 0 Неутрална
11 юни 2010 15:44 87
- +Оценка
-6 +3

Склонен съм да стигна до крайност. След като държавата не дава и стотинка за частните училища, с каво право им се бърка в учебните програми и упражнява регулираща функция?
Бих предпочел в тия училища да се работи с преводни чужди учебници и чужди програми, без никаква намеса на министерството.
Крайните резултати да се оценяват по съответната чужда тестова система. Например всички изпитни резултати от матурите във Франция се оценяват централно, в Париж. Ако училището е учило по френски учебници, праща си тестовете там. Нашето министерство пак ще е длъжно да ги признае.
Айде да направят един експеримент. Да дадат тест на някоя страна от ЕС, да видим как ще се справят нашите деца с чужда матура.

 
Преглед на профил Константин Атанасов Рейтинг: 8 "Да"
11 юни 2010 15:52 88
- +Оценка
-4 +6

До коментар [#85] от "a.": Първо: директорът на училището, който работи от 30 години в образованието, ни увери, че както в други европейски страни, така и у нас при предоставяне на ваучер, таксата за частното училище ще се намаля с размера на ваучера
Второ: Напълно съм съгласен с Вас, че е необходим оптимален минимум образователни услуги за всички училища. Но след като държавата десетилетия не може да осигури този оптимален минимум, защо трябва да чакаме нашите деца да пораснат в очакване това да се случи.

 
Преглед на профил gmalchev Рейтинг: 0 "Да"
11 юни 2010 16:37 89
- +Оценка
-2 +4

Здравейте,
Позволявам си да се включа в темата от гледна точка на управлението на една система. И на това как всички виждаме "страничните и нежелани" резултати, когато принципите в една система не отговарят на целта, а на конюнктурата, или на "така е било досега", или "нека първо да решим друг по-важен проблем".
Целта на системата е да има качествено образование. Целта е всички да имат стимул да стават по-добри (по ефикасни и ефективни). Няма как да е по-добре да "изкривим нещата", да на приложим принципа, който позволява всяка година да сме по-близко до целта за качествено образование, с аргументи "колко е трудно да се приложи за децата без родители", "ами помислихте ли за децата, които учат в чужбина", "ами то няма пари за образование".
Лично аз се радвам на тази дискусия, защото тя ясно показва, че аргументите против са по-скоро конюнкурни. И съм убеден, че ако не бяхме предубедени, че правилните неща могат да се изродят; или не мислехме в посока "сега се борим за ресурси, а не за цел" - позициите щяха да са много по-близки. Ако трябва да цитирам позицията против -"Не и при тези законови и икономически условия".

Наскоро всички видяхме какво стана със съкращаването на разходите в държавната администрация. И колко лесно се намират аргументи... Но пък и мисля, че никой от нас не е доволен като вижда как някой министър не иска да намали разходите...

Прочитане на целия коментар
си. Той знае, че се бори за парите точно за тази година; за хората в конкретна дирекция за тази година; за правото на капиталови разходи и т.н. И знае, че колегата му от другото министерство вероятно няма да е добросъвестен и да намали обективно разходите си. И че вероятно някой ще лобира и ще се пробори за разходи от няколко десетки милиона лева. Логично е в такава среда хората да нямат стимул да гледат целта.
P.S. Нека да благодарим на Економедия за създадената платформа за дебат, и за включването на темата. Независимо коя теза подкрепяме - нека популяризираме този форум. Всичко ще спечелят от това

 
Преглед на профил k_ Рейтинг: 2804 Неутрална
11 юни 2010 17:39 90
- +Оценка
-6 +6

До коментар [#60] от "grganeva":
Уважаема, айде да не се пързаляме! Бая народ направи пачки на прибежки и припълзявания из законовите гънки на Прехода.
Може би искате да ми обясните, че частните училища в момента у нас са организации с идеална цел и създателите им са едни нови възрожденци, наливащи средства в образованието на нацията поне от ранга на братя Георгиеви?
Или собствениците им са правоспособни учители и се прехранват от учителска или директорската заплата в училището, което са създали?
Моля, моля.
Не мога все пак дане се похваля на Форума. Чавето, изучило се в държавно училище, без нито стотинка дадена за частни уроци или школи и без тормоз в къщи на изпитите след 7-ми клас български 5.40 и математика 5.50.
Трябва да почерпя даскалиците. Много са добри наистина.
Е, ще ходи на море - няма как, с кеф да го пуснеш!

 
Преглед на профил k_ Рейтинг: 2804 Неутрална
11 юни 2010 19:53 91
- +Оценка
-4 +7

До коментар [#89] от "gmalchev":
Правилна е целта за по-качествено образование и това може да се постигне от родителите, то си е им и отговорност да участват кой с колкото може в училищния живот.
Само че алгументите ЗА се свеждат до "С обща пита помен да правиш."
Настояването за получаване на някакъв дял, "пай", "ваучер" или каквото и да е от общия образователен бюджет извън държавните/общински училища означава че в стремежа си да избягат от общите образователни проблеми част от родителите настояват да получат обществени средства, които да предоставят на частни лица и организации, които ще бъдат харчени извън счетоводния и административен механизъм на контрол за изразходване на обществени фондове.
Защото средствата, които биха получили са събрани и от моите данъци, които със сигурност са доста повече от мнозинството родители на деца от частни училища и независимо, че моите деца учат в обществено школо, аз също имам право да знам или упълномощя друг да контролира как частните училища харчат обществените средства. Колко наем плащат, колко за заплата колко за допълнителни услуги и пр.? И ако преценя, че са несъразмерно много за определени дейности (начин за кеширане на печалбите колкото щеш), би трябвало да мога да се намеся.
И какво остава от "частното" училище тогава?

 
Преглед на профил Мая Петрова Рейтинг: 8 Неутрална
11 юни 2010 22:25 92
- +Оценка
-2 +4

Включвам се в темата като майка на дете което посещава частна детска градина и ако когато му дойде времето с мъжа си сме убедени, че частното училище ще даде по-добро образование на децата съответно и частно училище. Подкрепям това парите да следват детето незвисимо от това с както училище учи - частно или държавно, защото това не променя факта, че въпросното дете е български гражданин и като такъв не трябва да бъде разделян от другите по такива критерии. Не ми е ясно ако се приеме да има обаче субсидия за децата посещаващи частни училища това ще повлияе ли върху таксата заплащана от родителите им или парите просто ще отиват в училището примерно за ремонт или каквото се сетите от сорта.

 
Преглед на профил k_ Рейтинг: 2804 "Не"
11 юни 2010 22:49 93
- +Оценка
-5 +6

До коментар [#92] от "tink":
От кумова срама в началото може би ще има известно намаление, но с времето парите ще потекат към джобовете на собствениците на училището по различни пътечки, тъй като нието вие, нито обществото в внастоящия момент има право да се бърка им казва как и за какво да ги харчи, така както вие в момента едва ли имате механизъм да контролирате разходването на средствата в частната градина.

 
Преглед на профил k_ Рейтинг: 2804 Неутрална
12 юни 2010 01:03 94
- +Оценка
-5 +7

До коментар [#82] от "koce_atanasov":
Пропуснал съм вашия пост, а той е важен и затова си позволявам да го коментирам.
Не бих се описал като "богаташ", но доходите ми са в горните 2% по нашенската статистика. Плащам си данъците както се полага дори и при имотни сделки за разлика от Милен Велчев и началника на кабинета на президента. Имам възможност без лишение, но за нищо на света не бих записал децата си в частно училище или ВУЗ. Защото го считам за вредно за тяхната мотивация. В къщи съвсем от началото им втълпявахме, че тяхните успехи и неуспехи в училище зависят само от тях и никой друг. Всякакви коментари в тяхно присъствие за нивото, възможностите или способностите на учителите и училището са неуместни. Само веднъж съм си позволил, без тяхно знание разбира се, да разговарям с директора относно поведението на една учителка по английски - проблемът бе алкохол.
Всичките им учители по основните предмети в общинските и после в националното са биле прекрасни хора и преподаватели. Може би малко изнеревни, но нищо повече.
Подготовката на сина ви зависи само и изключително от него. Ако сте го научили като малък, още от първи клас сам да си пише домашните, да не бяга от час и да не лъже и да не преписва значи сте си свършили работата. Ако сте се поддали и сте опитвали да оправдавате неуспехите му с учителя, образователната система или нещо друго значи сте загубили битката и колкото повече...

Прочитане на целия коментар
плащате, толкова повече той ще си формира мнението, че от него нищо не зависи и все ще се намери някой да му плати сметката или да се напъне вместо него.
За съжаление познавам умни и талантливи деца, които родителите им ги изкалпазаниха и се чудят що стана така.
Когато в началото на миналата учебна година прочетох слогана в скайпа на моята дъщеря "Е*а си майката, тва съчинение ми изпили мозъка!" разбрах, че тя ще успее на изпита. Защото човече, което само си "пили мозъка", без да го караш няма начин да не успее.
Иначе и купища пари да дадеш за частни училища и уроци - кел файда, ако то само не е разбрало че трябва да заляга.


 
Преглед на профил gmalchev Рейтинг: 0 Неутрална
12 юни 2010 08:02 95
- +Оценка
-2 +2

До коментар [#91] от "k_":
Здравей,
Много ти благодаря за коментара. Виждам, че и твоето основно притеснение е дали ще бъде правилно прилжена системата - дали частните училища ще могат да бъдат контролирани.
Ами честно казано ако решенията ни за образованието се базират на подобни съображения няма да стигнем много далеч. Целта и това, което трябва да стане, за да имаме по-добро образование не би трбвало да зависи от това дали държавата ще намери как да контролира разходите. И то да контролира какво - структурата на разходите? Какво общо има това с образованието.
Но всъщност според мен по-големият проблем е, че всички знаем, че държавата така и така не може да контролира разходите и правилното приложение. И за да не съм голословен, и да не реферирам към прословутите икономиии по ведомства - спомнете си Първа градска болница. С целите си механизми за контрол не можа да предотврати кражбите на милиони левове. Или порционите на войниците. Или нещо още по-релевантно - мъртвите души в десетки училища в по-малките градове.
Данъци плащаме всички. Обществените средства са нещо, на което всички имат право. Не виждам, защо трябва да бъда наказван, за това, че се се лишавам от определен доход, за да в детската градина на детето ми да има не повече от 20 деца в група и че има кой да реагира веднага, когато детето на един полицай (нищо лошо за полицаите) набие детето ми, и да реагира след това с...

Прочитане на целия коментар
разговор с родителите и след няколко месеца ако учителките и родителите не могат да се справят - побойникът да отиде на място, където другите родители нямат проблем с това, че им пребиват децата. Изживяхме го шест месеца, и не виждам защо след като съм намерил средства детето ми да е в нормална среда, това трябва да повод да бъдем санкциониранирани. А че "общата пита" не стига за да се оправят грешките - напротив стига. Когато "питата" се дели правилно всеки път. Тогава всяка година родителите ще се чудят къде да отидат децата им, за да имат най-доброто образование, а не че ако отидат в частното училище - ще изгубят (защото обществените пари са и техни) и парите за ваучерите. Ням как налагането на подобна мотивация да е правилна и да е целта на системата.
В допълнение би ми било интересно как "k" лично може да контролира разходите на едно училище. Ако приемем, че проблемът е, че трудно ще контролираш частното (и че това е големия проблем на даването на ваучери на частните училища), би ми било интересно как ще контролираш държавното.

 
Преглед на профил Ваня Нейкова Рейтинг: 5 "Да"
12 юни 2010 08:19 96
- +Оценка
-6 +7

За да върви развитието на България в положителна посока е изключително важно българското образование да се възроди от тоталното му съсипване през последните 20 години.Липсват простите и строги стандарти в образованието, липсва дисциплина, липсва мотивация, липсва възрожденски дух, българският учител е загубил своето уважение и авторитет.През последните 20 години българското образование нито беше реформирано, нито беше изградено наново, нито беше консервирано. Средното образование напълно беше съсипано. Субсидирането на частното образование е абсолютно задължително и оправдано от финансова гледна точка и е практика на европейските дйржави отдавна.По този начин ще има обществен контрол, коткуретност и възможност за избор и достъп на повече деца до частните училища, а всичко това ще възроди образователната система и ще повише качеството на образованието.Дано реформата завърши този път успешно и най-накрая българското образование намери правилния път за развитие в Европа. Подкрепям министър Игнатов в неговото желание за въвеждане на необходимите промени.

 
Преглед на профил jiffylube Рейтинг: 458 Неутрална
12 юни 2010 12:48 97
- +Оценка
-2 +4

Нямам време и нерви да прочета всички коментари в тази част, но малко започвам да се дразня и от участието на едни и същи хора в дебата... Само ще кажа, че при много специфични условия (които липсват навсякъде) моделът ще проработи... Обаче ние тук имаме навика да модифицираме дори добрите модели, така че да работят само за определени хора, а не за обществото като цяло... И все някак си "случайно" излиза, че на някой перфектно му пасва на интересите, а пък ако го замаскираме, така че уж пасва на много повече интереси, още по-добре... Подменят се ценности и мотивационни стимули... Най-важното е, че продължават да липсват ясните правила, които важат за всички и които са особено необходими за обществените услуги, които не може да не ползваш... Прочетох сценария и за детето от Каспичан в първите коментари и някои отговори.... Добър въпрос е как стратегически и географски ще се балансират добрите/частни училища? И важно е също развитието на едно умно дете да не зависи от кадърността и способността на родителите да изкарват пари, защото още оттук започва неговата неравнопоставеност. Какви ще бъдат стимулите и как ще се осигури развитието на такива деца...

 
Преглед на профил a. Рейтинг: 229 "Не"
12 юни 2010 18:00 98
- +Оценка
-5 +6

Имам няколко проблема с тезата За и изказаните мнения:
- уж средната класа е стъпила здраво на земята, а иска децата й да растат в стерилна среда. Четох изисквания от рода на "моля моето дете да няма в класа циганчета, побойници, глупаци и наркомани" Супер, обаче като излезе от училище пак ли ще му търсите такава среда? Как ще оцелее в нашата реалност? И понеже не искам да засягам изказалите си, няма да коментирам качеството на образованието в частните училища, на което съм свидетел като работодател...
- в проектозакона не виждам модел на финансирането. как ще стане "по реда на този закон", никой не знае. Свидетели сме на много подобни инициативи, опорочени и използвани. Нищо не мида ва повод да мисля, че този случай е по-различен. Определено смятам, че притесненията ми за това нерегламентирано харчене на парите от данъците не е тесногърдие или конюнктурно мислене.
- тезата "Държавата не може да подобри държавните училища, следователно, по-добре да даде пари на частните - така поне средната класа ще е с по-добе изучени деца. Бедните и сега и винаги ще са прецакани, поне ние да се оправим". Направо почнаха да ми липсва лозунга от по-рано "чрез държавно финансиране на частни субекти да осигурим равни права на всички деца". Вярно, че беше нелеп и лицемерен, но поне звучеше социално. Защото вземайки от и без това ограничения бюджет за образование обричаме бедните на простотия.

Аз не искам да...

Прочитане на целия коментар
освобождавам държавата от задължението й да подобри образованието, както не искам и разни офшорки да прибират част от моите данъци, само защото малка група хора са избрали частно училище за детето си и не им се плащат високите такси. Не искам да се разправям с неграмотни пощальони, инкасатори, катаджии и общински чиновници и смятам, че ако насочим усилията си в посока реформа и забравим за малко прекия си личен интерес, имаме по-голям шанс да пооправим нещата.

_____

a.
 
Преглед на профил k_ Рейтинг: 2804 Неутрална
12 юни 2010 20:04 99
- +Оценка
-3 +7

До коментар [#95] от "gmalchev":
насилието между децата в училище или градината е много сериозен проблем и имате право и задължението дори да реагирате веднага.
Спокойно, без истерии, но твърдо настоявате за разговор с родителите на насилника (ца) в присъствието на директора. В повечето случаи (все пак 99% от хората са нормални) има положителен ефект. Ако все пак се сблъскате с неоправдана арогантност от страна на родителите просто предупреждавате директорката и ако не получите подкрепа от нея, пущате жалба до инспектората и вдигате колкото се може джангър.
Тъпо е да се предавате и плащате заради арогантността и простотията на други. ние всички имаме нашите битки и трябва да имаме куража да влизаме в тях и отстояваме правотата си и това е единствения начин да направим мястотот си по добро за живеене.
Относно контрола в общинското училище - запишете се в насотятелството. Членския внос обикновено е минимален, но ще трябава да отделяте време за училищните дела, но ще имате поглед върху нещата отвътре. насотятелствата имат устав и нямат право да откажат на родител, ако признава устава и иска да помага на училището. 
Преглед на профил Иван Георгиев Рейтинг: 8 "Да"
13 юни 2010 00:05 100
- +Оценка
-4 +6

Не е ли вече време да преиключим с този анахронизъм на делене на "частни" и "държавни"? Като правило държавата е лош участник в конкурентна среда и това е нормално, и също така е нормално да искаме да го ограничим.
В контекста на образованието - частните учебни заведения са _учебни_заведения_, които имат друг модел на финансиране. Това е.
Парите, които една държава отделя за образование отразяват нейната готовност да инвестира във своите граждани - и частните училища, като проводници на тази грижа е _естествено_ да получават от държавата финансова и друга възможна подкрепа. Отказа на държавата да го прави означава, че тя нехае за част от гражданите си - често, тези които й дават най-много данъци. Няма как това е _ок_.

 
Преглед на профил ras16377431 Рейтинг: 1391 Неутрална
13 юни 2010 07:26 101
- +Оценка
-3 +3

До коментар [#80] от "|":

На глобалното затопляне също нямам решение от днес за утре, и в рамките на един коментар. Ако можех да подхвърля няколко идеи и хоп! да оправя държавната администрация за няма и един мандат, щях да съм вече министър на изкуството или поне на градския транспорт, но не съм.

Не мисля, че имаме готови решения и "тайна формула" към успеха. Ситуацията не само у нас, но и по света е нова и непредвидима. Всичко, което дори специалистите могат да ни предложат днес, са само теории, основани на минал опит + гадаене, защото никой всъщност НЕ ЗНАЕ какво ще сработи в новото време.

И понеже проблемът е толкова мащабен и сложен, дискусията стигна докъдето стигат всички спорове за смисъла на живота: до идеологии - едните са за бедните, другите са против бедните...

Та моето скромно предложение за оправяне ако не на администрацията, то поне на държавното финансиране на частни училища: помислете не ДАЛИ, а КАК - как трябва да работи процесът, за да минимизираме всички страхове, които изброихте в коментарите си.

_____

gradinko.bg
 
Преглед на профил | Рейтинг: 1114 "Не"
13 юни 2010 18:59 102
- +Оценка
-4 +4

До коментар [#101] от "gradinko":

По света да работиш в държавната администрация е уважавано занимание и няма "гении", които да предлагат преместването в държавния сектор като решение на проблемите с образованието на децата им. Особено пък ако се има предвид, че и учителите са държавни служители.

_____

Children are hereditary: if your parents didn't have any, neither will you.
 
Преглед на профил | Рейтинг: 1114 "Не"
13 юни 2010 19:01 103
- +Оценка
-4 +6

До коментар [#86] от "brasnarq":

Като са в неравноправно отношение, запиши децата си в държавно. Там ще са равноправни :)

_____

Children are hereditary: if your parents didn't have any, neither will you.
 
Преглед на профил k_ Рейтинг: 2804 Неутрална
13 юни 2010 19:29 104
- +Оценка
-4 +6

До коментар [#101] от "gradinko":
Градинко, ти това за непредвидимостта на света от последното семинарче ли го чопна?
В последно време са се навъдили едни пророци, мани - мани не ти е работа.
По въпроса който обсъждаме мисля, че има достатъчно "предвидимост", дори "очевадност" какво ще стане ако се допусне изразходване на обществени фондове без счетоводен контролен механизъм. Ще бъдат окрадени.
А парите за образовяние са събирани от всички, независимо дали имат или нямат деца. Въобще не става въпрос за "бедни" и "богати" а за принципи.
Един от тях е - "Не може да се харчат обществени средства без контрол и съответните процедури!"

 
Преглед на профил | Рейтинг: 1114 "Не"
13 юни 2010 20:08 105
- +Оценка
-2 +2

До коментар [#102] от "|":

s/преместване в/преместване от/

_____

Children are hereditary: if your parents didn't have any, neither will you.
 
Преглед на профил yaga Рейтинг: 450 "Не"
14 юни 2010 07:49 106
- +Оценка
-3 +7

До коментар [#104] от "k_":

"А парите за образовяние са събирани от всички, независимо дали имат или нямат деца. Въобще не става въпрос за "бедни" и "богати" а за принципи."

Не, става дума и за "бедни и богати". Няма нищо срамно и ако някой не е разбрал - в България има много "бедни". Ако не сте ги виждали, поне сте чували за тях. Това са и хора, които работят, биха искали децата им да учат в частно училище, но не могат да си го позволят. Да не говорим, че София не е България.

Държавата като има даде на тези хора по 1300лв, децата им пак няма да стъпят в частно училище, защото 1300лв са много малка част от таксите. Така, че ако има финансова "помощ" за някои - то тов аняма да са "бедните". Елементарно е.


 
Преглед на профил dreamer Рейтинг: 1170 "Не"
14 юни 2010 10:26 107
- +Оценка
-4 +4

До коментар [#106] от "yaga":

А и никой няма да даде 1300 лева на родителя на всеки ученик, нито каквато и да е друга финансова помощ директно на ученик само защото е решил да се запише в частно училище!

Престанете да заблуждавате хората.

_____

Отделете време навреме.
 
Преглед на профил Boshnakova Рейтинг: 450 "Да"
14 юни 2010 12:06 108
- +Оценка
-6 +5

До коментар [#37] от "|":

не съм единствената, но се подписвам с истинското си име и можете да го видите.Съжалявам, но К., А. и т.н. не е отговорно към коментарите по една толкова сериозна тема.

_____

Boshnakova
 
Преглед на профил Boshnakova Рейтинг: 450 "Да"
14 юни 2010 12:13 109
- +Оценка
-4 +5

До коментар [#91] от "k_":

А знаете ли как държавното училище харчи средствата? И защо не погледнете извън собствения си интерес. Става въпрос за закон, не за решение за тази година. Принципът парите да следват детето, е демократичен и единствено правилен ако искаме да сме правова държава. Как ще стане това, има много начини и практики по света. Нито един родител не иска тези пари да си ги сложи в джоба. И тук не става въпрос за сумата, а за принципа. Държавата трябва да бъде еднаква за всичките си граждани. Сега не е.

_____

Boshnakova
 
Преглед на профил a. Рейтинг: 229 "Не"
14 юни 2010 12:21 110
- +Оценка
-3 +3

До коментар [#108] от "Boshnakova":

Нямате ли същия проблем с Graidnko, Zenola, Silwushka?!

_____

a.
 
Преглед на профил | Рейтинг: 1114 "Не"
14 юни 2010 13:52 111
- +Оценка
-3 +3

До коментар [#108] от "Boshnakova":

Дали използвате истинското или фалшивото си име няма нищо общо с качеството на аргументацията ви. Типично за хората, които нямат аргументи е да обръщат темата към качествата на дискутиращите. Ad hominem му викат на това :)

_____

Children are hereditary: if your parents didn't have any, neither will you.
 
Преглед на профил grganeva Рейтинг: 8 "Да"
14 юни 2010 14:35 112
- +Оценка
-3 +3

До коментар [#111] от "|":

То се вижда кой какви "качества" има.

 
Преглед на профил k_ Рейтинг: 2804 Неутрална
14 юни 2010 15:25 113
- +Оценка
-3 +3

До коментар [#108] от "Boshnakova": Ако толкова настоявате за име, приемете, че се казвам Бошнаков.ЕГН няма да ви предоставя, защото и вие не сте дали вашето.
Разбира се, че бюджетите на общинските и държавните училища са публични. Всеки може да ги изиска и публикува дори за обсъждане.
Пак повтарям - няма такава "демократична и правова" държава която да предоставя обществени фондове да се харчат от частни лица на тъмно. Разбира се, че относно образованието държавата у нас предоставя права за безплатно образование на всички подрастващи в държавни и общински училища.
По вашата логика щом държавата субсидира БДЖ-то, а пък аз искам да се возя на такси до село, трява да си искам полагащото ми се от БДЖ бюджета да си покрия част от разходите за таксито за да несъм прецакан


 
Преглед на профил | Рейтинг: 1114 "Не"
14 юни 2010 15:49 114
- +Оценка
-2 +2

До коментар [#112] от "grganeva":

Ти нали, уж таковата, нямаше вече да разговаряш с мен? Защото нямаш аргументи де, не за друго. :) Издекламира си наученото наизуст и не ти остана какво друго да пишеш. :)

_____

Children are hereditary: if your parents didn't have any, neither will you.
 
Преглед на профил grganeva Рейтинг: 8 "Да"
14 юни 2010 19:36 115
- +Оценка
-2 +2

"Ти"?
Какво се очаква още да пиша и по кой точно въпрос?

 
Преглед на профил lost_in_jungle Рейтинг: 0 "Да"
14 юни 2010 19:40 116
- +Оценка
-4 +4

До коментар [#114] от "|":

Ти къде се слагаш в "А" група?
Ясно е, че с тебе няма какво да се говори, тъй че не се бутай.
Айде, заедно с дружките си, бегом в BG-Mamma

 
Преглед на профил | Рейтинг: 1114 "Не"
14 юни 2010 22:58 117
- +Оценка
-3 +1

До коментар [#116] от "lost_in_jungle":

Нещо се опита да кажеш ли? Не позна за bgmamma, и циганките пред св. Неделя са по-кадърни от теб :)

_____

Children are hereditary: if your parents didn't have any, neither will you.
 
Преглед на профил lost_in_jungle Рейтинг: 0 "Да"
15 юни 2010 08:29 118
- +Оценка
-4 +2

Щом ме разбра точно за какво ти говоря, значи съм познал от раз!

 
Преглед на профил jiffylube Рейтинг: 458 Неутрална
15 юни 2010 09:54 119
- +Оценка
+4

Едно предложение - май няма нужда дискусията да продължава толкова дълго, защото виждате накъде отива. И направете нещо да привличате повече различни хора да дискутират, това започва да прилича на махленска разпра между трима-четрима съседи.. Не им прави чест никак и на хората, които са уж интелигентни, с "качествено частно" образование (не е нападка), авторитетни и т.н. От няколко коментара се вижда какъв им е point-a на повечето, имат ли аргументи и т.н., всичко останало ми се струва излишно.

 
Преглед на профил | Рейтинг: 1114 Неутрална
15 юни 2010 17:02 120
- +Оценка
-1 +2

До коментар [#118] от "lost_in_jungle":

Разбрах, че се опитваш да гадаеш. Типично, както казах, като свършат аргументите ви (а те и без това не са много) минавате на ad hominem :)

_____

Children are hereditary: if your parents didn't have any, neither will you.
 
Преглед на профил Йонка Първанова Рейтинг: 8 "Не"
15 юни 2010 22:37 121
- +Оценка
-2 +6

Дебатът наистина придоби доста груб тон. Мисля, че всички възможни аргументи към момента са казани и от двете страни. Аз поне казах моите. Надявам се, ако и когато механизмът за държавно финансиране на частните училища бъде реализиран на практика, да бъде предварително всестранно и стратегически обмислен. Защото иначе отново решаваме един проблем отзад напред, без да осигурим това, което на първо място е необходимо - качествена образователна стратегия, независимо от формата на собственост на училищната институция. Пазарът е нещо чудесно и пазарната конкуренция има много предимства, но тогава, когато образованието се превърне в "обикновен продукт", получаването на който зависи от финансовите възможности, мисля, че ще ни очакват доста тежки времена...Защото резултата от този продукт ще ни управлява след време. Човешките права са сериозен въпрос. Надявам се образователната политика за равенство да е води не само по отношение "ученик-пари" (или родител - данъци - пари за образование), но и по посока "ученик -равен достъп до качествено образование" (независимо държавно, общинско или частно е училището). Благодаря на всички, които се включиха със своите мнения и коментари в дебата, както и на "противниковата страна" за спазването на добрия тон.

 
Преглед на профил k_ Рейтинг: 2804 "Не"
16 юни 2010 01:20 122
- +Оценка
-3 +7

Аз лично не чух нито един смислен аргумент от защитниците на другата теза освен - "дайте ни парите които ни се полагат", което отвсякъде погледнато ми се струва малко извратено когато става въпрос за обществени фондове за образованието на подрастващите.
Колкото и да е тъжна се налага констатацията, че някой, макар и малък брой от сънародниците ни, са деградирали в обществените си отношения до времената от преди Възраждането.
Дори няколкото опита предлагащи вместо предоставянето за кеширане на ваучерите данъчни облекчения бяха неглижирани. Може би, защото може да се окаже че всъщност пращащите децата си в частните училища всъщност не обичат да плащат чак толкоз данъци, та да има какво да им се приспада от тях.

 
Преглед на профил dreamer Рейтинг: 1170 "Не"
16 юни 2010 11:13 123
- +Оценка
-1 +4

До коментар [#122] от "k_":

Единия начин е държавата да плаща държавна издръжка за учениците - така всяко частно училище си гарантира приходите по това перо като предложи бройка.
Друг (не единствен, нито изчерпателно пояснен) начин е държавата да отстъпи част от данъка на дадена личност при положение, че тази личност инвестира в образованието си. При това положение частното училище ще трябва да си гарантира приходите като предложи все по-високо качество на все по-приемливи цени.
Първия начин не изисква полагане на усилия от страна на частните училища в посока качество но пък е добра предпоставка за корупция.
Втория начин (или подобни на него) ще създава предпоставка за стимулиране търсенето на по-качествено образование, но пък ще коства определени усилия от страна на частните собственици за да си "заработят" парите.

Ясно е защо се предпочита единия начин пред другия. Работа на държавата е да подходи така както би било по-полезно за цялото общество. Само ще вметна, че каквито и пари да си спести държавата от данъци, когато те са вложени в образование доста бързо ще се върнат защото по-високообразованите правят и повече продукт.

_____

Отделете време навреме.
 
Преглед на профил a. Рейтинг: 229 "Не"
16 юни 2010 12:09 124
- +Оценка
-1 +3

До модератора:
А защо дебатът не може да влезе в заключителната си фаза? От 14.6. стана 16.6., сега е 17.6.?

В Дневник вече имаше нещо като заключение - дна доста коментирана статия. Интересно ми е защо се бавите тук - ясно е, че се изчерпахме още преди 2-3 дни, ако не и по-рано...

_____

a.
 
Преглед на профил Люба Йорданова Рейтинг: 1391 Неутрална
16 юни 2010 16:32 125
- +Оценка
+3

Благодаря на всички за активното участие в дебата. Финалният етап ще бъде активен днес, а в новия брой на Капитал очаквайте обобщение на дискусията.

 
Преглед на профил silwushka Рейтинг: 0 "Да"
16 юни 2010 18:39 126
- +Оценка
-2 +5

Проблемът не опира само до ученик-пари,а и до училище-качество.Пазарът осигурява конкуренция,освен всичко друго.Частното образование предлага по-реформирано образование,както вече писах,тъкмо заради излизането си на пазара,предлага по-гъвкав тип обучение,а следователно и по-гъвкави и непосредствени отношения с родителската и ученическата общност.Някои от частните училища направиха име и изградиха европейска визия в годините на най-тежките финансови и......морални кризи на България.Днес те вече са на 20 или близо толкова години.Така че,нека не пренебрегваме направеното от частното образование в България и ако нещо трябва да сторим е да подкрепим усилията на работещите в системата на частното образование и да ги поздравим за добрите практики и високите резултати.

 

Искам да получавам известия за развитието на дебата.

Какво следва?

Със следващия етап дебатът за държавната субсидия за ученици в частните училища приключва. В него ще обобщим мненията на експертите и на участниците във форума. До тогава можете все още да защитите предпочитаната от вас теза в анкетата и да изложите мнението си с коментар.