брой 3 // 21.01.2022

Към сайта
#3

След първото десетилетие на отворени пазари в ЕС България се оказа с между 300 и 400 хил. емигрирали. Спадът ще продължи, но миграционните потоци може и да се обърнат

Ефектът от изгубените българи

Към темата на броя

© Никола Андреев