брой 41 // 15.10.2021

Към сайта
#41

За първи път от десетилетия потребителите в Западния свят ще се сблъскат с недостиг на стоки

Икономика на празните рафтове

Към темата на броя

© Никола Андреев