брой 26 // 03.07.2020

Към сайта
#26

Заводът за отпадъци на столицата произвежда три пъти по-малко RDF и двойно повече отпадък за депо от предвиденото. Две - трети от него отива на депо "Долни Богров" с обяснението, че така то се рекултивира

Мръсната тайна на София

Към темата на броя

©