брой 37 // 18.09.2020

Към сайта
#37

Все повече предприятия инвестират в собствени соларни системи, с котио спестяват до 60% от разходите си за ток

Бизнесът превключва на слънчева енергия

Към темата на броя

©