брой 6 // 12.02.2021

Към сайта
#6

Липсата на хоризонт за края на ограниченията заради COVID-19 поставя въпроса за социалната цена на оцеляването

Ще забравим ли свободата

Към темата на броя

©