брой 7 // 19.02.2021

Към сайта
#7

Хаотичната политика на ГЕРБ и фокусирането върху големите руски енергийни проекти оставят България встрани от мащабните реформи, които се случват не само в Европа, но и по света

Ще даде ли накъсо енергетиката

Към темата на броя

© Никола Андреев