брой 26 // 02.07.2021

Към сайта
#26

Най-скъпата и трудна реформа - тази в енергетиката, вече не може да бъде отлагана.

"Марица-изток" без край. Но с ново начало

Към темата на броя

©