Коментари към статиите от Димитър Пеев - Капитал http://www2.capital.bg/rss/comments.php?authorid=162 bg http://www.capital.bg/i/6/capital-rss.gif http://www.capital.bg/i/capital_logo.png Capital.bg http://www.capital.bg 144 26 CRSS generator online@capital.bg Джипове с нисък праг на корупция https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2021/02/04/4171036_djipove_s_nisuk_prag_na_korupciia/#1?ref=rss Много интересна и добре написана статия. Само една забележка съкращението OLAF не идва от английски, а от френски (Office européen de lutte antifraude). zokik https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2021/02/04/4171036_djipove_s_nisuk_prag_na_korupciia/#1?ref=rss#comments