Коментари към статиите от Мария Иванова - Капитал http://www2.capital.bg/rss/comments.php?authorid=206 bg http://www.capital.bg/i/6/capital-rss.gif http://www.capital.bg/i/capital_logo.png Capital.bg http://www.capital.bg 144 26 CRSS generator online@capital.bg Топ 100 на компаниите в Шумен и Търговище: Химия, селско стопанство и търговия https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2020/08/04/4096382_top_100_na_kompaniite_v_shumen_i_turgovishte_himiia/#2?ref=rss Изготвям анализ на икономиката на малка община (до 30 хил.д.) и областен център (с 125 хил.д. население). Целта е да направя оценка на икономиката на общината преди кризата, и да намеря обективни аргументи за изготвяне на политики за стимулиране/ спасяване на местната икономика по време на кризата. Икономиката на общината е е с добра развита преработваща промишленост, голяма част от предприятията произвеждат сурови материали и суровини, или са подизпълнители на големи търговски марки. Харкатерно за местната икономика е че нямат отлечителна търговска марка с която да се кокурират на вътрешния (или външния) пазар, но са разпознаваема дестинация за туризъм. Туристическата услуга предлагана от нас може да се опише най-точно с едно изречение: Планина за летен туризъм. При създаване на анализа трябва да събера данни, подобни на данните които Вие излагате в статиите си в Капитал Градове (Шумен&Търговище; В.Търново&Габрово). Потърсих данни в Търговския регистър, от където събрах част от необходимата информация, но тя не е достатъчна за един обективен анализ. Потърсих информация в НСИ, и областният център на НСИ, но те имат сама макро информация а не и по единици (както те се изразяват) както е във Вашите статии. Така възникна следния въпрос. От къде мога да взема данни в цифри по производствени предприятия и отрасли за нашата област? В заключение чета статиите Ви в които правите сравнение на 100 топ компании по области. За общината в която работя все още не сте публикували статия. 2020 година е динамична, и няма да имам време да изчакам да прочета следващата Ви статия за нашият областен град. Затова искам да направя анализ които да ни послужи при взимане на общински решения. Ще бъде полезно за мен и работата ми да отоговорите скоро. Благодаря. Simeon V Arnaudov https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2020/08/04/4096382_top_100_na_kompaniite_v_shumen_i_turgovishte_himiia/#2?ref=rss#comments MBL: Офис пазарът в София замръзва https://www.capital.bg/biznes/imoti/2020/10/20/4129231_mbl_ofis_pazarut_v_sofiia_zamruzva/#1?ref=rss "дистанционната работа са довели до отрицателно нетно усвояване на офис площи през третото тримесечие" Т.е. бойкоикономиката дава фира! Кнсултанска компания - отрицателно усвояване, отрицателна доходност?! А едно време просто се казваше загуба. Очаквам скоро и отрицателно замогване. online@capital.bg https://www.capital.bg/biznes/imoti/2020/10/20/4129231_mbl_ofis_pazarut_v_sofiia_zamruzva/#1?ref=rss#comments