Коментари към Ще се изравнят ли разликите между различните региони на ЕС чрез стимули за конкуренцията?, Capital.bg http://www2.capital.bg/rss/comments.php?storyid=2438320 bg http://www.capital.bg/i/6/capital-rss.gif http://www.capital.bg/i/capital_logo.png Capital.bg http://www.capital.bg 144 26 CRSS generator [email protected] Ще се изравнят ли разликите между различните региони на ЕС чрез стимули за конкуренцията? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/51_shte_se_izravniat_li_razlikite_mejdu_razlichnite/2438320_shte_se_izravniat_li_razlikite_mejdu_razlichnite/#4?ref=rss Проблемът, който се разглежда, е много сложен за един такъв експрес-дебат. Всъщност няма как в рамките на една-две страници А4 текст не само да се кажат, но и да се докажат причините за това, че само с едни пикливи субсидии изравняване няма как да стане. Затова аз ще се спра само на две обобщени причини, които са валидни за ЕС, в който държавите ще се разглеждат като региони. Първата е в естествените различия на обективните, независещи от хората условия. Едни региони имат нефт и газ, а и изобилна водна енергия, богата природа, плодородна почва, през тях минават големи земни или водни магистрали и така нататък, а другите нямат нищо подобно. Това поражда такива различия, каквито никакви субсидии не могат не само да премахнат, но и сериозно да ги намалят. Втората група причини са създадени от човека. Сегашните граници на държавите в ЕС са до голяма степен условни. Защото са проницаеми за движението на хора, култура, идеология, стоки и пари (капитали). Но тази проницаемост е така регламентирана, че вместо да изравнява в материалната сфера различните региони (държави), тя води до увеличаване на различията. Да вземем например проницаемостта за преминаването на хората. Регламентът е: Държавите нямат право да спират никого от тези, които искат да я емигрират в други държави, но не са длъжни да приемат всички, които иска да имигрират в тях. И тъй като на богатите вече държави им са необходими квалифицирани, предприемчиви и високообразовани специалисти, но не са им необходими бавноразвиващи се или необразовани и неквалифицирани аутсайдери. а условията в богатите държави са по-привлекателни от тези в бедните, квалифицираните кадри, за които бедната държава е инвестирала десятки хиляди долари, за да станат такива, вместо да работят в държавата, която ги е създала такива и да ѝ върнат направените за тях инвестиции, емигрират в богатата държава, където създават материални ценности, без богатата държава да е направила дори цент инвестиции за тяхното създаване като производители на някакви научни, художествени или материални ценности. А това си е чиста проба некомпенсирано преливане на национален доход от бедните държави към богатите. И, ако не се лъжа, само в областта на професионалния спорт подобна тази въпюища несправедливост е избягната. Подобни ограбвания на бедните държави от богатите могат да се докажат не само при регламентирането на правилата за проницаемост на границите за хората. Такова ограбване става при всички видове прониквания през границите между държавите на ЕС. Но едва ли точно тук е правилно и удобно да правим това. Подобни невидими ограбвания на бедните държави и региони от богатите, регламентирани от СТО, съществуват навсякъде по планетата. Поради това в Африка например общата сума на материалните стойности, влизащи там като помощи, субсидии и заеми за година, са значително по-малко от тези, които излизат от там за същото време. Поради което вместо да намалява, относителната бедност на Африка спрямо Северна Америка например, се увеличава. à è ѝ ò „” – ≪≫ glog https://www.capital.bg/interaktiv/debati/51_shte_se_izravniat_li_razlikite_mejdu_razlichnite/2438320_shte_se_izravniat_li_razlikite_mejdu_razlichnite/#4?ref=rss#comments Ще се изравнят ли разликите между различните региони на ЕС чрез стимули за конкуренцията? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/51_shte_se_izravniat_li_razlikite_mejdu_razlichnite/2438320_shte_se_izravniat_li_razlikite_mejdu_razlichnite/#3?ref=rss До коментар [#2] от "sheldoncooper": Тотално. 80286 https://www.capital.bg/interaktiv/debati/51_shte_se_izravniat_li_razlikite_mejdu_razlichnite/2438320_shte_se_izravniat_li_razlikite_mejdu_razlichnite/#3?ref=rss#comments Ще се изравнят ли разликите между различните региони на ЕС чрез стимули за конкуренцията? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/51_shte_se_izravniat_li_razlikite_mejdu_razlichnite/2438320_shte_se_izravniat_li_razlikite_mejdu_razlichnite/#2?ref=rss Не. Защото субсидиите никога не са били добра идея по какъвто и да било повод. sheldoncooper https://www.capital.bg/interaktiv/debati/51_shte_se_izravniat_li_razlikite_mejdu_razlichnite/2438320_shte_se_izravniat_li_razlikite_mejdu_razlichnite/#2?ref=rss#comments Ще се изравнят ли разликите между различните региони на ЕС чрез стимули за конкуренцията? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/51_shte_se_izravniat_li_razlikite_mejdu_razlichnite/2438320_shte_se_izravniat_li_razlikite_mejdu_razlichnite/#1?ref=rss Това е добра позиция потвърдена с изследванията наградение с много Нобелови награди по икономика ( Джеймс Бюкакан, 1986; Роналд Созе, 1991; Робер Фогел и Дъглас Норт 1993; Кидланд и Прескот 2004 и т.н.), както и сравненията на капиталистическите (не преходни икономики) икономики на Латинска Америка с развитите страни: "В икономическата теория сред условията за икономическо развитие се поставя и институционалната среда – работа на администрацията, правораздаване и правоприлагане". Спазването на закона и равенството пред него безспорно са определящи за функционирането на нормално общество и икономика. daskal1 https://www.capital.bg/interaktiv/debati/51_shte_se_izravniat_li_razlikite_mejdu_razlichnite/2438320_shte_se_izravniat_li_razlikite_mejdu_razlichnite/#1?ref=rss#comments