Коментари към Трябва ли учебната година да бъде удължена?, Capital.bg http://www2.capital.bg/rss/comments.php?storyid=2653187 bg http://www.capital.bg/i/6/capital-rss.gif http://www.capital.bg/i/capital_logo.png Capital.bg http://www.capital.bg 144 26 CRSS generator online@capital.bg Трябва ли учебната година да бъде удължена? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#41?ref=rss До коментар [#40] от " tzvetanski" Отговарям на въпроса ви-когато законът е калпав и поставя ограничения, не може с подзаконови актове да се създават регулации, излизащи от ограниченията на закона, независимо какво се "обсъжда" публично. Ето ви чудесен пример: Чл. 12. (1) Всеки гражданин упражнява правото си на образование съобразно своите предпочитания и възможности в детска градина или в училище по негов избор, доколкото в този закон и в подзаконовите актове по прилагането му не е предвидено друго. (2) Изборът по ал. 1 за малолетните се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители, а за непълнолетните - от учениците със съгласието на техните родители. Чл. 107. (1) Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и при спазване изискванията на този закон. Бихте ли коментирали какво избира ученикът/родителя? Ако ви дадат чувал с тикви и ви се предоставя право да изберете, какъв избор правите? Освен тиква какво друго можете да изберете? Погледнато формално от 2000г. и до сега в образованието действат "стандарти", само че под името "Държавни образователни изисквания" и са разписани в наредби по чл. 16 от ЗНП. Какви промени очаквате от "стандартите"? "Новия" закон е смесица от ЗСООМУП, ЗНП и Правилника и е абсолютно неадекватен на нуждите от промени, няма да коментирам противоречията му със Закона за нормативните актове :) Ако гражданите на Р България имаха право да оспорват закони/текстове, този "нов" закон щеше да бъде с най-много съдебни решения :) rominna https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#41?ref=rss#comments Трябва ли учебната година да бъде удължена? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#40?ref=rss До коментар [#38] от "rominna Харесва ми посоката, в която виждате развитието на образованието и я споделям в голямата й част.Само не мога да разбера защо считате, че стандартите са нещото, което ще попречи? Както и това защо не искате да видите, че нещата, които описвате се случват в държави, в които броя на учебните седмици е по-голям от този в България. Ако за момент се опитаме да разсъждаваме логично, то защо да не предположим, че ако има воля да се промени едно, може би има воля да се промени и второ, и трето, и четвърто...Нали все отнякъде следва да стартираме. Е, законодателят е казал - първият месец следва да се обсъдят и приемат три от стандартите. В момента обсъждаме един от тях. Нека не отнасяме дефицити, които можем да коригираме в следващи стандарти, априорно като непоправими. Защото така, наистина само ще се влачим в статуквото, ще показваме колко много иначе разбираме от нещата, а в останалото време ще се каем и мрънкаме. tzvetanski https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#40?ref=rss#comments Трябва ли учебната година да бъде удължена? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#39?ref=rss http://www.capital.bg/kakvo_stava/2015/11/23/2655313_decata_v_bulgariia_i_rumuniia_sa_nai-zastrasheni_ot/ Тези факти ни казват само едно... Докато се чудим кой учебен предмет да е задължителен и с колко часа, та да не се затрие нормативът на този или онзи, докато се чудим кое учебно съдържание е подходящо и кое стихотворение да падне или не от учебната програма, дали учителките да ходят като камериерки през лятото по морето, за да заработват за своите деца хляба, вместо с високата си квалификация да добавят принадена стойност в обществото, което пък през управляващите да отделя достатъчен ресурс, за да им заплаща труда адекватно, докато 5, 10 дни за някои са нищо като "резултат" от работата му, а същите 5, 10 дни за деца в неравностойно положение са още книги, общуване в защитена среда, храна, личностно развитие с помощта на ГРАМОТНИ /евентуално/ педагози... и т. н. и т. н. ... докато не започнем да гледаме не само на настоящите 5 или 10 дни, а на бъдещите 5 или 10 години с тревога, няма да има воля за промяна... ще се чудим дали климатикът е причина за слабия резултат на децата ни, или собственото ни невежествено отношение към времето в което живеем... и изобщо в кое време живеем. Научени да мислим през главите на управляващите, загубихме не само свободата да носим отговорност персонално, но и окончателно сме станали резистентни към възможността за личностно развитие. В нормалните държави хората се чудят как да отделят ресурс, за да учат през целия си живот, а тук начални учителки, с цялата си "професионална" експертиза, прокламират отпадане на една учебна година от средното общо образоване... щото била загубено време... Без коментар! Хоризонтът ни не само е тъмен, но и кратък. Мария Тодорова-Сандева https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#39?ref=rss#comments Трябва ли учебната година да бъде удължена? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#38?ref=rss Удължаването на учебната година няма да доведе до качествено образование, както и запазването на сегашния модел на учебен процес. Залагането на 18 стандарта (по "новия" закон) няма да реформират системата, а ще я деформират окончателно. Липсва хоризонталната координация-логическа връзка между учебното съдържание, както и възможността за групово обучение вместо обучение в класове (механичен сбор от ученици с различни с интереси и таланти, родени в една и съща година). Необходимо е предметите Изобразително изкуство, Музика, Физкултура и спорт, Домашен бит и техника да бъдат "извадени" от седмичната програма и да се провеждат в следобедните часове (учебните занимания да се организират до 15.00ч.) "Освободените" часове в седмичната програма да се планират за упражнения и затвърждаване на знанията по основните предмети в групово обучение. Нужно е в училище да се въведе длъжност "Администратор", за да се разтоварят учителите от администрирането на училището, както и да се използват уеб ресурси за училищен мениджмънт (дневници, главна книга, лични картони, протоколи и др.) Трудовите договори на учители да бъдат трансформирани в граждански (за педагогически услуги), а на директорите - в договори за управление и контрол. Страна по договорите трябва да бъде собственика на училището-общината, а държавните училища (професионалните гимназии) да се трансформират в общински. Общините имат читалища, спортни зали и други сгради, в които могат да се провеждат пълноценни учебни часове по Физкултура и спорт, Изобразително изкуство, Музика, Танци, и др., за които сега родителите плащат такси на фирми, наели общинските сгради. Понеже "новия" закон е писан от старите кадри на МОН, целта е да се имитират реформи, за да се продължи по старому, както се прави от 1999г. до сега :) rominna https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#38?ref=rss#comments Трябва ли учебната година да бъде удължена? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#37?ref=rss До коментар [#35] от "rosica_.2": Липсва Ви, госпожо, функционална грамотност. Позицията на Мария Николова, е "НЕ"... за разлика от Вашата, която освен, че "изглежда" смешно, е и изключително "добре" аргументирана... Ей, от такива начални учителки, този дебат стана повече от повърхностен... ни теза, ни аргумент... стон след стон, на юруш. Мария Тодорова-Сандева https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#37?ref=rss#comments Трябва ли учебната година да бъде удължена? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#36?ref=rss Подкрепям Мария Николова marg234 https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#36?ref=rss#comments Трябва ли учебната година да бъде удължена? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#35?ref=rss Подкрепям М. Николова rosica_.2 https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#35?ref=rss#comments Трябва ли учебната година да бъде удължена? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#34?ref=rss Категорично НЕ !Изцяло подкрепям мнението на Мария Николова!Промяната в образованието трябва да стане въз основа на ценните идеи и добрите практики от нас-учителите,а в Министерството да отсеят и целия положителен опит от останалите европейски държави.Нека има допълнителни учебни дни,но само за учениците,които трябва да усвоят пропуски в материала.Що се касае за външното оценяване-за мен то е една излишна формалност,която натоварва учителите и децата,не показва реалните резултати,средство за манипулиране успеха между училищата и повод за получаване на награди по Регионалните инспекторати и Министерствата . esperooo https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#34?ref=rss#comments Трябва ли учебната година да бъде удължена? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#33?ref=rss Странна работа! Хем се оплакваме като учители, че не ни стига времето, хем когато се увеличи времето, било горещо. Та се сетих за едно стихотворение, което навярно началните учители, стоящи срещу тази промяна с логически слаби аргументи, преподават. Дори ще си позволя волността да парифразирам: Все за нещо ще намери да се начумери: ту му времето горещо, ту пък друго нещо. После се сетих за ползите от ученето, па дори и две седмици повече, и хоп - на акъла ми дойде друго стихотворение: Пенчо бре, учи! Пенчо си мълчи. Пенчо бре, чети! Муси се, сумти. Пенчо бре, чети! Пенчо не чете. Пенчо, работи! Пенчо пак не ще… Пенча го мързи, гледа да лежи — ходи, та се май, дири да играй. Време се мина, Пенчо порасна, иска да яде — няма откъде. emiljassim https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#33?ref=rss#comments Трябва ли учебната година да бъде удължена? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#32?ref=rss До коментар [#22] от "Ресурсен Учител": Искрено се възхищавам на жизнерадостния примитивизъм в споделяне на чувството ви отруденост и отдаденост в работата. Вие започвате учебната годината с мечтата за нейния край!? Вие сте мечтата на българския тур оператор. kratun4o https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#32?ref=rss#comments Трябва ли учебната година да бъде удължена? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#31?ref=rss До коментар [#30] от "Мария Тодорова-Сандева": Хм, демокрацията ни даде право на мнение, но даде и поле за изява на агресивните комплексари по форумите. В тази връзка и аз ще цитирам Пушкин: "... хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца." Няма какво да добавя. Бъдете здрава! emiglo https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#31?ref=rss#comments Трябва ли учебната година да бъде удължена? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#30?ref=rss До коментар [#29] от "emiglo": Да, така се води дебат. Със сръдни и никаква конкретика. На мой въпрос КАКВО ПЪРВО ЩЕ ОПТИМИЗИРАТЕ, предизвикан от Ваш коментар, а именно: "Категорично против съм самоцелното увеличаване на учебното време! Нека първо да оптимизираме учебното съдържание, пък тогава да преценим колко време ще е нужно за усвояването му. Иначе пак слагаме каруцата преди коня!", няма отговор по същество, ами едно безсмислено ... "абе не знам какво искам, но няма да го кажа, защото няма точно Вие да го оцените". Ето, затова и реформите ни са до под кривата круша. В демократичното общество всички сме с право на мнение, но когато мнението е "дайте да дадем", е нищо повече от празнословие. Мария Тодорова-Сандева https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#30?ref=rss#comments Трябва ли учебната година да бъде удължена? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#29?ref=rss До коментар [#27] от "Мария Тодорова-Сандева": Глупаво и безсмислено заяждане! Не зная с какво го предизвиках, но не ми е интересно! Моите идеи за оптимизиране на учебното съдържание съм ги споделила с хора, които биха ги оценили. Вие, очевидно, не бихте. Нямам желание да си мерим нито притчите, нито идеите. emiglo https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#29?ref=rss#comments Трябва ли учебната година да бъде удължена? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#28?ref=rss До коментар [#26] от "emiglo": Извинявайте, обърках името Ви, г-жо Глоговска. Мария Тодорова-Сандева https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#28?ref=rss#comments Трябва ли учебната година да бъде удължена? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#27?ref=rss До коментар [#26] от "emiglo": Благодаря Ви, г-жо Глогова. Та, какво точно ще опимизирате в учебното съдържание... споделете, наистина е важна Вашата експертиза. Поздравявам Ви за откритостта с "Притча за обущаря" :) Картина обущарят съзерцавал и грешка във обувките открил. Художникът в миг грешката поправил, но обущарят важно продължил: „Лицето ми се вижда малко криво. Не са ли твърде голи тез гърди?…“ Тук Апелес го спрял нетърпеливо: „Ти, друже, до обувките съди!“ Приятел имам, нека да прощава, но той със чудна вещина познава не знам какъв предмет. На думите е скъп. А обществото взе да преценява съвсем по обущарския калъп. А. С. Пушкин, 1829 г. Мария Тодорова-Сандева https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#27?ref=rss#comments Трябва ли учебната година да бъде удължена? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#26?ref=rss До коментар [#25] от "Мария Тодорова-Сандева": Това, че учебните програми са предложени за оптимизиране, още не означава, че са оптимизирани! До болка познавам и каруцата, и коня, защото им сърбам попарата вече 27 години. И, за да не се изнервяте толкова от "анонимници", името ми е Емилия Глоговска. ;) emiglo https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#26?ref=rss#comments Трябва ли учебната година да бъде удължена? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#25?ref=rss До коментар [#24] от "emiglo": Струва ми се, че нито знаете кое е "каруцата", нито кой е "конят". Но желанието анонимници "да оптимизират" е похвално. В случай, че Ви е убягнало, учебните програми за първи и пети клас са предложени за "оптимизиране". Не се колебайте, дерзайте. Да дрънкаш празни приказки "под прикритие", е полезно за самочувствието. Мария Тодорова-Сандева https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#25?ref=rss#comments Трябва ли учебната година да бъде удължена? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#24?ref=rss Категорично против съм самоцелното увеличаване на учебното време! Нека първо да оптимизираме учебното съдържание, пък тогава да преценим колко време ще е нужно за усвояването му. Иначе пак слагаме каруцата преди коня! emiglo https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#24?ref=rss#comments Трябва ли учебната година да бъде удължена? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#23?ref=rss Твърдо "НЕ" за удължаване на учебната година! Базите в училищата - хубавите игрища, оборудваните зали за рисуване, заниманията по интереси, химическите ,компютърните, езиковите кабинети?!Малко училища могат да се похвалят с подобни бази. А и тези, които ги имат, обгрижват децата и през лятото/ какъвто беше основният аргумент на ГОСПОЖАТА/...С две седмици няма какво повече да научат децата, освен че това ще е достатъчен мотив за пренаписването на нови учебници с добавяне на две теми в повече. Подкрепям г-жа Николова, че 12 клас е напълно излишен - губене на време за учениците, а с всяка измината година се оказва, че голяма част от ВУЗ-ове са толкова гъвкави в приемите- я чрез състезание, я чрез пробен тест- краен резултат: децата в 11 клас са вече приети бъдещи студенти. Нужна е промяна в образованието - ДА! - но удължаването не е сред нея. petyapl https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#23?ref=rss#comments Трябва ли учебната година да бъде удължена? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#22?ref=rss Мило ми Мончо, след като прочетох шедьовъра ти "Новият закон", първо изпаднах в ступор, а после ме обзе психоза...Надминал си и Кафка по безумие...Единственото, което ме крепеше и крепи е , че учебната година ще свърши по някое време и аз ще имам достатъчно време да се възстановя... Ти обаче сега се опитваш да ми отнемеш и времето за реконструкция... П.П. Ей, смешници, тръгвайте на терапия! Ресурсен Учител https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#22?ref=rss#comments Трябва ли учебната година да бъде удължена? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#21?ref=rss Не считам, че при налична консервативна система на образование, каквато е нашата, е необходимо допълнително да се стресират подрастващите. Тази система, създадена през 19ти век, с началото на индустриалната революция за индустриализма, има така или иначе достатъчно централизирано устройство, което все повече се стреми явно да положи ръка върху младежкият ум, за оформяне и индоктринация на база на държавната доктрина. При положение, че децата прекарват по 6 - 7 (понякога повече дори) часа на ден в една прашна стая, стресират се и страдат от учебниците, напрежението, бюрокрацията, липсата на практика и прочее, няма нужда им се руши още връзката с извъничилищният свят. Качество, за сметка на количество, мили съграждани. По-малко време с повече усилия. Образователната система има нужда от радикална трансформация, както сър Кен Робинсън твърди, базирана на индивидуален подход, а не повече бюрокрация! Извън училище има по-голяма възможност за социализация, учене, развитие, и т.н. Адриан Асенов https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#21?ref=rss#comments Трябва ли учебната година да бъде удължена? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#20?ref=rss Бихте ли ми обяснили, как ще се случи кандидатстването на учениците след 7 клас, след като и сега технологичното време не стига за провеждане на всички класирания? Трябва да се преместят и матурите, защото сега са преди 24 май. Какво ще научат децата за 2 седмици повече в тази и без това изпепеляваща година? Защо толкова драстично се различават от абитуриентите, след като и те приключват етап от образованието си и кандидатстват? Поддръжниците на удължаването на учебната година защо приемат, че количество = качество? Учителката по-горе се надява, че ще има повече време да си предаде материала - не, ще има повече материал за преподаване! Защо министерствата не работят интердисциплинарно и не съставят здравословен режим на учениците? Защото учене до 2:30 - 15:30 без обедна почивка, без място за хранене с обедна храна, е режим, на който повечето възрастни не биха издържали. Осигурете здравословен режим на децата, после ги задължавайте да стоят в училище! Намалете домашните, за сметка на по-дългия престой в училище! Хората, които гласуват ЗА имат ли изобщо деца? double_check https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#20?ref=rss#comments Трябва ли учебната година да бъде удължена? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#19?ref=rss Твърдо "не". Това според мен не е правилната посока. Първото и най-важното е да се намали обема на материала и да стане по-достъпен, за да бъде наистина ученето удоволствие за масата, а не само задължение. Марияна Иванова https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#19?ref=rss#comments Трябва ли учебната година да бъде удължена? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#18?ref=rss Подкрепям Мария Николова rosica1._ https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#18?ref=rss#comments Трябва ли учебната година да бъде удължена? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#17?ref=rss Както обикновено се тръгва отзад напред. За да се удължи учебната година с 5-10 присъствени дни трябва да има нови учебници и учебни програми, външното оценяване в 4 клас да отпадне, като ненужно,а датите на ДЗИ да се преместят през месец юни. Да се олекоти процедурата на провеждане, оценяване и класиране след 7 и 12 клас . Сегашната е хабене на нерви , хартия и средства. Наистина 12 клас е излишен и трябва да отпадне. Училището е важна институция, но не може да замести останалите , а учителите - родителите. lmy05480823 https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#17?ref=rss#comments Трябва ли учебната година да бъде удължена? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#16?ref=rss В продължение на 14. Ако удължаването на срока не е обвързано с допълнителен материал, учениците биха имали възможност за повече упражнения с учител, а това предполага по-добри изходни резултати. Традицията 24 май е прекрасна, но не е задължително полезна, още повече много от първокласниците посещават лятна занималня през юни. Доводи, свързани с температурата ми се струват несериозни по отношение на учебните часове през май. Работещи климатични и вентилационни системи, все пак смятам, че е крайно време да бъдат внедрени в училищата. Не на последно място, ако МОН наистина не е счело за нужно да съгласува или поне предварително да представи проекта си на пряко засегнатите - учители и родителски организации, какви ли реформи ни чакат ... Ана Генчева https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#16?ref=rss#comments Трябва ли учебната година да бъде удължена? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#15?ref=rss Начален учител съм и подкрепям увеличаването на учебните седмици. Честно казано бях изумена от някои коментари. Тези, които са против се люшкаха между "Ще съсипете децата от учене. Да си четат вкъщи, да спортуват" до "отнемат правото на отпуск на учителите". Говори се за учителите така, сякаш с последния звънец се юрват и те във ваканция, заедно с децата. През годините толкова колеги в блогове се оплакваха как времето не стига , за да учим в спокойна и не "препускаща" среда. За музеи, спорт, игри , екскурзии. А къде останаха всички онези колеги, които споделяха, че след дългата лятна ваканция децата не помнят нищо и прекарваме половината срок в преговор и наваксване на забравеното. Разбирам да се обявим всички срещу липсата на свобода да организираме времето си с децата, административната натовареност, срещу ниските заплати. Тези призиви - да си четат вкъщи, спортуват някъде ...хора, училището остава възможно най-безопасното място. Там има охрана, отговорни хора, професионалисти. Защо тези желани неща да не се случват в това допълнително време? Защо времето с децата да е само пиши, чети, преписвай, а не сподели, измисли, радвай се? Ако училището е толкова омразно на всички и искаме възможно най-малко време да сме там, да го закрием тогава! Natalia Dimitrova https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#15?ref=rss#comments Трябва ли учебната година да бъде удължена? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#14?ref=rss Опитът ми и разговорите с учители на 1,2 и 3-ти клас показва, че учебният материал е "на косъм" разпределен. Ана Генчева https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#14?ref=rss#comments Трябва ли учебната година да бъде удължена? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#13?ref=rss Ако учебните програми са калпави /каквито безспорно има, например "История"/, то трябва да се направят каквито трябва - съдържание, структура, начини на Преподаване и Възприемане. Дължината на една програма не я прави по-качествена или по-некачествена! Ако има ощетена времево програма, то това е една-единствена - физическо възпитание и свободно време! Колкото са по-малки децата, толкова повече трябва да играят, да спортуват и да израстват здравословно! Не стига, че с целодневното обучение на практика децата са загубени за спорт в масовия случай, ами и така нар. СИП се превръщат в нещо като "повторението е майка на затъпяването!" Децата зубрят, а не учат и това е добре може би единствено за езиковата подготовка. Само че езикът е СРЕДСТВО за комуникация не точно знание, а знанието се кове вкл. с лабораторни опити, специализирани кабинети, филми и полеви занятия! На теория ги има, но не и на практика! Дори за часове за улична безопасност не остава време! И понеже училището ни няма как да осигури всичко /все пак трябва да се прави разлика между обучение и отглеждане/ и не бива да отнема тотално свободата от най-ранна детска възраст, за да не расте реколта от "Биг Брадъровци" - бебета на по 35год., то нека остане повече време за децата извън училище. От толкова месене на тестото /децата/, на 18 са превтасали, да не говорим, че под 10% са употребили свободно време за книга, роман или спорт. И как да стане, като те просто нямат свободно време! m_style https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#13?ref=rss#comments Трябва ли учебната година да бъде удължена? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#12?ref=rss Подкрепям изцяло тезата на Цветан Цветански... Учебното време на българските деца е малко. Учител съм от 18 години и не мога да се съглася с мнението на колегата Мария Николова, че статуквото, особено по отношение на учебно време, трябва да се запази. Учителите имат "експертизата" да лобират за себе си. Нито един аргумент не е насочен към възможността на децата да работят по-спокойно при удълженото учебно време, да имат повече упражнения, по-чести почивки и т. н. Да, стандартите са 18 на брой и във всеки от тях ще има възможност за конструктивни промени. Апелирам към учителите да мислят не само за себе си, а да мислят и за децата... Всеки час с децата, в който се работи с качествен преподавател, е стъпка в положителна посока... Всяко, ама ВСЯКО дете трябва да има достъп до качествено образование, до възможността да бъде обучавано и развивано от професионалисти. За 40 % от българските деца, е от жизненоважно значение да имат възможност да бъдат подкрепяни и развивани в учебна среда сред педагози, тъй като семейната среда е с нисък статус... За част от тези деца, 3-4 месечна лятна почивка е единствено и само загуба, демотивация, неуспех... Мария Тодорова-Сандева https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2653187_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/#12?ref=rss#comments