Коментари към Читателите са разделени наполовина по темата за удължаването на учебната година, Capital.bg http://www2.capital.bg/rss/comments.php?storyid=2659259 bg http://www.capital.bg/i/6/capital-rss.gif http://www.capital.bg/i/capital_logo.png Capital.bg http://www.capital.bg 144 26 CRSS generator [email protected] Читателите са разделени наполовина по темата за удължаването на учебната година https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2659259_chitatelite_sa_razdeleni_napolovina_po_temata_za/#3?ref=rss Гимназиалната учебна година у нас също е от 36 седмици. Проблемът е в липсата на мотивация за учене. Твърде са малко обществените факти, които внушават, че който се учи, той ще сполучи. Костадин Иванов https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2659259_chitatelite_sa_razdeleni_napolovina_po_temata_za/#3?ref=rss#comments Читателите са разделени наполовина по темата за удължаването на учебната година https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2659259_chitatelite_sa_razdeleni_napolovina_po_temata_za/#2?ref=rss Не мисля, че учебната годината трябва да се увеличи, по- скоро качетвото на обучение трябва да се подобри, значително! Качеството, в този случай, е пред количеството, а качеството е на изключително смущаващо ниво! Не може в една милна БЪЛГАРИЯ, младото българско население да има 10 000 двойки на матура по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК??? Последното изречение говори силно само по себе си , няма смисъл да добавям нищо повече! Slawina Topchiewa https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2659259_chitatelite_sa_razdeleni_napolovina_po_temata_za/#2?ref=rss#comments Читателите са разделени наполовина по темата за удължаването на учебната година https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2659259_chitatelite_sa_razdeleni_napolovina_po_temata_za/#1?ref=rss Удължаването на учебното време (като брой учебни дни или седмици) не е основен проблем на образованието ни. Може би единствено в долния курс (1-4 клас) има логика да се увеличи учебното време с една-две седмици. За по-горните класове обаче водещ фактор е мотивацията на учениците и качеството на учебния процес. Основният проблем пред развитието на родната просвета си остава мотивацията на учениците и свързаната с това мотивация у техните родители/семейства. Все по-трудно е да се мотивират младите българи да научават много и различни неща в училище. Общата причина за това можем да открием в обществената среда и съществуващите обществени нагласи, политическите решения и съществуващите бизнес модели и практики. Липсата на пряка, прагматична връзка между учебните програми и реалните нужди на бизнеса и пазара на труда възпрепятстват възможностите и надеждите за добра реализация у нас. Липсата на прозрачни и безпристрастни конкурси при кандидатстване за работа, кандидатстване с проект или стартирането на малък бизнес с публична подкрепа, засилват недоверието на младите българи, а и на родителите им, към тезата, че по-доброто образование е врата към по-добра реализация и по-високи доходи. Липсата на нужното усещане за справедливост прави мнозинството ученици скептици, а често убива у тях всяко желание за активност и поемане на отговорност за собственото бъдеще. Онези, които са склонни да отдават по-голямо значение на качеството на своето образование и са по-предприемчиви и отговорни в личните си нагласи, обикновено поемат зад граница. Затова мисля, че трябва с малки стъпки да променяме обществената среда в страната ни, за да върнем надеждата у младите българи, че по-доброто и по-подходящото образование имат смисъл за техния бъдещ личен успех. Това ще бъде и големият успех за България. komitata https://www.capital.bg/interaktiv/debati/55_triabva_li_uchebnata_godina_da_bude_uduljena/2659259_chitatelite_sa_razdeleni_napolovina_po_temata_za/#1?ref=rss#comments