Коментари към Държавната подкрепа за НЕК засега губи, Capital.bg http://www2.capital.bg/rss/comments.php?storyid=2668355 bg http://www.capital.bg/i/6/capital-rss.gif http://www.capital.bg/i/capital_logo.png Capital.bg http://www.capital.bg 144 26 CRSS generator [email protected] Държавната подкрепа за НЕК засега губи https://www.capital.bg/interaktiv/debati/56_triabva_li_nek_da_se_spasi_s_bjudjetni_sredstva/2668355_durjavnata_podkrepa_za_nek_zasega_gubi/#3?ref=rss За позиция "ДА" съм. (Продължение). 5. Основателен е въпросът на г-н Петров: "При обявяване в несъстоятелност, какво става с големите ВЕЦ и ПАВЕЦ, собственост на НЕК? Те са основните балансиращи и регулиращи мощности в електроенергийната система (ЕЕС) на Бг". Аз ще се спра на ПАВЕЦ "Чаира", която се намира в красивата Рила планина. Тя включва 4 помпено-генераторни хидроагрегата, с общ капацитет за производство на електричество 864 МW и за изпомпване на вода - 788 МW. С това, ПАВЕЦ "Чаира" е най-голямата помпено-акумулираща централа в Югоизточна Европа. Захранва се с водите на язовир "Чаира" в помпен режим и на язовир "Белмекен" в генераторен. Нещо повече, през авг. т. г. "НЕК рестартира проекта за язовир "Яденица", който включва и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир "Чаира". Проектът е на стойност 3.57 млн. лв. и ще позволи над два пъти по-голямо натоварване на ПАВЕЦ "Чаира", чрез което ще се балансира по-добре ЕЕС. Това означава, че ще могат да се покриват пиковете и спадовете в потреблението, което ще осигури повече приходи за НЕК. Особено важно е, че ползата от ПАВЕЦ става все по-голяма, поради нарастването на ВЕИ. Последните произвеждат енергия само, когато източникът им (слънце, вятър...) е на лице. Предстои либерализация на енергийния пазар в Бг. и се очаква разработка на система, отчитаща специфичните особености на производители, времеви фактори, ценови характеристики и др. елементи на енергийния и балансиращия пазари в Бг. Последният е важен и се очаква по-бързото нарастване на възможностите на ПАВЕЦ "Чаира", чрез рестарта на проекта за язовир "Яденица". А.Стоянова https://www.capital.bg/interaktiv/debati/56_triabva_li_nek_da_se_spasi_s_bjudjetni_sredstva/2668355_durjavnata_podkrepa_za_nek_zasega_gubi/#3?ref=rss#comments Държавната подкрепа за НЕК засега губи https://www.capital.bg/interaktiv/debati/56_triabva_li_nek_da_se_spasi_s_bjudjetni_sredstva/2668355_durjavnata_podkrepa_za_nek_zasega_gubi/#2?ref=rss За позиция "ДА" съм. (Продължение). 4. 17 сеп 2015. "Международната рейтингова агенция "Фич" (Fitch Ratings) понижи дългосрочния кредитен рейтинг в чужда и местна валута на БЕХ...от "ВВ" на "ВВ-". При определяне на рейтинга е взета предвид важната позиция на БЕХ група на пазарите на ел. енергия и газ в страната и фактът че БЕХ ЕАД запазва позитивния ефект от капиталовата си структура със 100% държавна собственост. Фич очаква, че ДЪРЖАВАТА ще ПОДКРЕПИ БЕХ ЕАД в случай на потенциални затруднения с ликвидността. На дружеството е поставена негативна перспектива..., предвид обявеното търсене на ново дългово финансиране БЕЗ държавна ГАРАНЦИЯ, за разплащане с централите "Марица-изток" 1 и 3, за да бъде постигнато понижение на цените им за разполагаемост". "Виждането на "Фич" е, че предоставянето на ДЪРЖАВНИ гаранции при ново усвояване на дълг от БЕХ ЕАД би ПРЕДОТВРАТИЛО допълнително понижаване на рейтинга". Надявам се, че управляващите ще се отзоват спешно на призива на г-н Петров за "НЕЗАБАВНИ действия за спасяване на НЕК". (Следва продължение). А.Стоянова https://www.capital.bg/interaktiv/debati/56_triabva_li_nek_da_se_spasi_s_bjudjetni_sredstva/2668355_durjavnata_podkrepa_za_nek_zasega_gubi/#2?ref=rss#comments Държавната подкрепа за НЕК засега губи https://www.capital.bg/interaktiv/debati/56_triabva_li_nek_da_se_spasi_s_bjudjetni_sredstva/2668355_durjavnata_podkrepa_za_nek_zasega_gubi/#1?ref=rss За позиция "ДА" съм. С интерес се запознах с "НЕ", но считам, че като теория е отлична, но за реалното състояние на енергетиката в Бг., е неприложима. Голяма част от знаещите кадри са извън страната, а секторът е натоварен с тежки задължения, поети през годините на прехода. Показателен е финансовият проблем с дългосрочните договори за ТЕЦ-овете "Марица Изток" 1 и 3: 1. Още през м. май 2014 г., ДКЕВР е поискала промени във въпросните договори, за намаляване разходите на НЕК. За съжаление, това не се случи, поради смяна на управляващите и оставката, която наложиха на председателя на ДКЕВР; 2. На 8 април 2015 г. новото ръководство на МЕ обяви "Ново споразумение, свалящо цената на тока от "Марица-изток" 1 и 3 със 100 млн.лв. годишно". Министър Петкова обявява, че НЕК е поела ангажимент да изплати задълженията си от 700 млн. лв., към собствениците на централите, които НЕК ще получи с кредит. Г-н Борисов благодари на американските компании; 3. 26.май 2015 г. Статия "БЕХ ще търси нов милиард, за да финансира дълговете на НЕК". "Търси се начин заемът да е с държавна гаранция, въпреки че това не е предвидено в бюджета". Интересна е причината, поради която управляващите отказват държавна гаранция на БЕХ. Те обясняват, че в Закона за държавния бюджет за тази година, е записана фиксирана сума за държавните гаранции - около 3 млрд. лв., Разписано е точно за какво се дават. Най-голямата сума е 1.7 млрд. лв. за Фонда за гарантиране на влоговете. За да се даде гаранция на БЕХ е необходима спешна актуализация на бюджета. За съжаление, управляващите не желаят да го направят, защото щяло "да отвори вратата за критики от опозиционните партии"... А сумите, които НЕК дължи на централите, постоянно растат, а от своя страна те не заплащат за въглищата на "Мини Марица-изток", които пък търсят пари за заплати на работниците си... (С продължение.) А.Стоянова https://www.capital.bg/interaktiv/debati/56_triabva_li_nek_da_se_spasi_s_bjudjetni_sredstva/2668355_durjavnata_podkrepa_za_nek_zasega_gubi/#1?ref=rss#comments