Коментари към Общата селскостопанска политика, и в частност Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, няма да върне младите хора в селата, Capital.bg http://www2.capital.bg/rss/comments.php?storyid=2759650 bg http://www.capital.bg/i/6/capital-rss.gif http://www.capital.bg/i/capital_logo.png Capital.bg http://www.capital.bg 144 26 CRSS generator online@capital.bg Общата селскостопанска политика, и в частност Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, няма да върне младите хора в селата https://www.capital.bg/interaktiv/debati/62_shte_vurne_li_obshtata_selskostopanska_politika_i_v/2759650_obshtata_selskostopanska_politika_i_v_chastnost/#3?ref=rss Не,няма да върне младите в земеделието. Първата и последна причина е, учи татковото да учиш, че да не ореш земята като мене сидер https://www.capital.bg/interaktiv/debati/62_shte_vurne_li_obshtata_selskostopanska_politika_i_v/2759650_obshtata_selskostopanska_politika_i_v_chastnost/#3?ref=rss#comments Общата селскостопанска политика, и в частност Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, няма да върне младите хора в селата https://www.capital.bg/interaktiv/debati/62_shte_vurne_li_obshtata_selskostopanska_politika_i_v/2759650_obshtata_selskostopanska_politika_i_v_chastnost/#2?ref=rss Сбърканата система на икономическо развитие т.е. пазарна икономика със социалистически привкус,отрича правилно създаване на пазарно стопанство.През целия период на преход не се даде възможност за изработване на средства за производство за селското стопанство. При условие,че за селото бяха осигурени такива,както примерно в Германия,които намаляват тежкия селскостопански труд, можеше да се говори за връщане в определени граници на ниско образовани млади. Но замазването на пътища замаза и желанието за труд още повече,че голяма част се научиха на чиновническо мислене, а и вече видяха какво е в други страни.Съпоставянето не е стимул,а разочаромавие. Antoaneta Ardashes https://www.capital.bg/interaktiv/debati/62_shte_vurne_li_obshtata_selskostopanska_politika_i_v/2759650_obshtata_selskostopanska_politika_i_v_chastnost/#2?ref=rss#comments Общата селскостопанска политика, и в частност Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, няма да върне младите хора в селата https://www.capital.bg/interaktiv/debati/62_shte_vurne_li_obshtata_selskostopanska_politika_i_v/2759650_obshtata_selskostopanska_politika_i_v_chastnost/#1?ref=rss Ей тоя термин "селско стопанство" хич не го разбирам. Има ли градско стопанство? Някой може ли да ми каже къде се намира министерството на селското стопанство? Чул съм, че има министерство на земеделието и храните. А как ви звучи например изречението: Град Хасково развива селско стопанство. foki https://www.capital.bg/interaktiv/debati/62_shte_vurne_li_obshtata_selskostopanska_politika_i_v/2759650_obshtata_selskostopanska_politika_i_v_chastnost/#1?ref=rss#comments