Коментари към Да се освободят от натрупаните неплатени здравни осигуровки хора, живели извън граница в периода 2000-2004 г., Capital.bg http://www2.capital.bg/rss/comments.php?storyid=933996 bg http://www.capital.bg/i/6/capital-rss.gif http://www.capital.bg/i/capital_logo.png Capital.bg http://www.capital.bg 144 26 CRSS generator [email protected] Да се освободят от натрупаните неплатени здравни осигуровки хора, живели извън граница в периода 2000-2004 г. https://www.capital.bg/interaktiv/kauzi/933996_da_se_osvobodiat_ot_natrupanite_neplateni_zdravni/#1?ref=rss напълно подкрепям тази кауза! По този начин можем да помогнем на някои емигранти да се върнат в БГ по лесно! Пешката https://www.capital.bg/interaktiv/kauzi/933996_da_se_osvobodiat_ot_natrupanite_neplateni_zdravni/#1?ref=rss#comments