Коментари към Редукция на общините в България и като цяло общинската реформа, Capital.bg http://www2.capital.bg/rss/comments.php?storyid=941648 bg http://www.capital.bg/i/6/capital-rss.gif http://www.capital.bg/i/capital_logo.png Capital.bg http://www.capital.bg 144 26 CRSS generator online@capital.bg Редукция на общините в България и като цяло общинската реформа https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#25?ref=rss Темата може и да е като част от по-обширната тема "Федерация България"! Да подхванем разговор, в който да подчертаем как размерите на управляваната територия предопределят всичко ставащо там: от състоянието на местната икономика и сигурността, през социалните услуги, до качеството на училищното образование. Това, за което говоря е и лансирането на идеата за трансформация на държавното устройство на Република България! Към една ПЪЛНА АВТОНОМИЯ на изпълнителната, законодателната и съдебната власти в 6 федерални републики, и 1 федерален център с представителни и координационни функции. Представете си как една присъда, издадена от съда на една от републиките, не ще подлежи повече на обжалване и промяна от страна на никой друг, включително и централния федерален съд! Само това, според мен, е в състояние да счупи гръбнака на организираната престъпност! B-) Павел Лазаров https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#25?ref=rss#comments Редукция на общините в България и като цяло общинската реформа https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#24?ref=rss До коментар [#15] от "Kurt": Бил ли си в Плачковци? ivaylo_kolev https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#24?ref=rss#comments Редукция на общините в България и като цяло общинската реформа https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#23?ref=rss Пич, само едно нещо - ако се намали броя на общините, няма ли да попречи на децентрализацията на общините, която подчеравам ТРЯБВА да се случи в Бг ivaylo_kolev https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#23?ref=rss#comments Редукция на общините в България и като цяло общинската реформа https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#22?ref=rss Първо в общините да се приложи англо-саксонската общинска система за АДМИНИСТРАТИВНО управление. От само себе си ще се самозакрият проблемните общини, но ще има начало на новосъздаване на такива. arko https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#22?ref=rss#comments Редукция на общините в България и като цяло общинската реформа https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#21?ref=rss До коментар [#8] от "Kurt": Г-не или Г-жо, съжалявам, че късно се включвам в темата, но мисля, че пишеш глупости за счетоводния отдел на община Ветрино. Може и да разбираш от поставената тема, но нищо не разбираш от счетоводната дейност да дадена община, колкото и малка да е тя. Запомни едно нещо. Независимо с какъв бюджет работят общините /малък или голям/, това не може да бъде мярка за счетоводните записи, защото дали един разход е за 100 лв. или за 1000 лв. записите по счетоводните сметки са едни и същи. Подготовката на отчетите за касово изпълнение на бюджетите и балансите на общините са едни и същи, независимо от това какъв бюджет обслужват.Още нещо ще ти кажа, ако главния счетоводител на община Ветрино не може да работи на компютър и ако счетоводната дейност не се извършва на програмен продукт, и ако не е създадена добра аналитична отчетност, досега общината да е фалирала. Не може в публичното пространство да се пишат глупости, за да прикриете своята некомпетентност в тази област. Уважаеми читатели на темата. Искам да ви кажа, че от 2005 год. заверките от Сметна палата гр. Варна на балансите на община Ветрино са заверени без резерви, което е най-високата оценка по Указанията на МФ. А пък на теб кърт или кърък искам да ти кажа, че към момента община Ветрино е една от малкото общини в страната, която няма нито един лев неразплатени разходи към служителите си и доставчиците си, което говори за добро финансово управление на парите от данъкоплатците на територията на общината. По темата - Аз мисля, че трябва да има редукция на общините, но само на тези общини, които натоварват РБ със своите допуснати и неразплатени задължения. Един от основните показатели за редукцията на общините трабва да бъде доброто финансово управление на средствата, а не броя на населението. Ако една община не генерира просрочени задължения и има достатъчно собствен ресурс за своето самоуправление, какъв е проблема на нашата скапана държава. iva https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#21?ref=rss#comments Редукция на общините в България и като цяло общинската реформа https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#20?ref=rss Последното е доста добро предложение - дори случайно видях на практика една такава частица от оптимизирането. РИОКОЗ- Пазарджик (бившето ХЕИ) има изнесена база във Велинград - явно поради натоварването в района и надявам се в нея да работят предимно пряко заети в изследванията/регистрациите служители и макс 1-2 администрация. За по-отговорните и по-рядко налагащи се дейности нуждаещите се от услугите на РИОКОЗ-а най-вероятно ходят до Пазарджик. Нищо не пречи подобен модел да се въведе и при общините - не мога да си представя как в 21 век със служебни задължения може да си уплътни времето един главен счетоводител на община от 5000 човека Примерите Златица/Пирдоп и Карлово/Сопот са фрапантни! sparti https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#20?ref=rss#comments Редукция на общините в България и като цяло общинската реформа https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#19?ref=rss Каква е целта на упражнението, защото е доста сложно. Според мен и областното деление е неефективно и има прекалено много области. Изрежете от твърд картон картата на България и на мястото на всяко населено място сложете тежест пропорционална на броя на населението. После потърсете центърът на тежестта. Може да стане и с компютърна програма. В този център трябва да се намира административната столица на страната.Можем ли обаче да я преместим току така. Същото е и с общините, смисълът от които е да извършват административните услуги на населението. Държавата в крайна сметка е услуга. Ако се намери начин тези услуги да се извършват по-ефективно , да няма нужда от толкова чиновници и бумаги, общините могат да се закрият. Има начин това да стане и областните центрове да станат общински центрове, а малките съставни общини просто едно кметство разположено в центъра на бившата община.Въпросът не е как да ги режем , съединяваме и т.н., а как да се усигури качество на живота и административните услуги. pitashtia2 https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#19?ref=rss#comments Редукция на общините в България и като цяло общинската реформа https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#18?ref=rss Мисълта ми е доколко е ефективно съптветните градове или села да са административен център и какви разходи се правят от съответното място и какви услуги предоставят и как се предоставят , къде отиват парите на данъкоплатците . Как може да се редуцира броят на общините и да се съобрази интереса на населението , аз не съм корифей на тема общинска реформа аз предлагам тема за дебат . Има къде, къде по-компетентни хора от , които зависи това . Объркал съм имената на ГРАО с НСИ да моя грешка ! ямболия https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#18?ref=rss#comments Редукция на общините в България и като цяло общинската реформа https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#17?ref=rss До коментар [#16] от "ямболия": Дали дадено населено място е град или село - от това не възникват никакви последици, освен имиджови. Когато дадено село бъде признато за град, от това не настъпват някакви благоприятни последници за него. Дори да обявим Варна или София за село, от това няма да последват неблагоприятни последици за тези два града. Има разлика между население на дадена община и нейният административен център. Опасявам се, че не разбирате разликата и сте напът да прецакате иначе хубаво замислената дискусия. Също ще Ви поправя по още един въпрос - методиките на ГРАО и НСИ са различни, затова получават и различни данни. Не използвайте ГРАО и НСИ ваимозаменяемо. Община Ветрино е с административен център СЕЛО Ветрино. При това не е единствената община с административен център село, дори и в пределите на Варненска област. Но това няма значение. Значение имат раходите за предлаганите административни услуги, а те не се влияят от това дали се предлагат в село или в град. Kurt https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#17?ref=rss#comments Редукция на общините в България и като цяло общинската реформа https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#16?ref=rss До коментар [#15] от "Kurt": Вие не разбирате ! Аз нежелая да коментирам аджеба колко точно е население на градът Х, а доколко е ефективно съществуването на дадена община и/или град , аз не съм преброител на населението аз ползвам данни от източници . И има разлика между население на ГРАД и на ОБЩИНА (тя включва и селата в нея) , друг е въпроса до колко е сериозно мястос население 1900 души да се води град ! Както казах темата е реформата в редукция на общините и градовете ,а не колко е ажджеба населението на Тъбъдъткево (примерно) Ако ви трябва инфо за население ето НСИ - http://grao.bg/tna/tab02.txt аз не съм НСИ ! ямболия https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#16?ref=rss#comments Редукция на общините в България и като цяло общинската реформа https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#15?ref=rss До коментар [#12] от "ямболия": След отправените забележки (от мен и колегите съфорумци) и, това, че не са взети под внимание, налага се да приема агресивен подход по проблем, от който разбирам, а Вие - не. Община Брезово е с население 7133 души. Гр.Плачковци е в състава на община Трявна. Същата е с населенение 13690 души. Гр.Кермен е в състава на община Сливен (147004 души население на общината). Както забелязвате това са първите три последователни примера от Вашата таблица. Дайте по-сериозно по въпроса или просто се откажете - манипулирането на данните не носи нищо положително за дискусията. Kurt https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#15?ref=rss#comments Редукция на общините в България и като цяло общинската реформа https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#14?ref=rss До коментар [#13] от "knowhow": Ами аз съм родом от този район и имам доста роднини там ,и пътувам често . Болницата им е пред закриване тъй като работят едва няколко отделения , може и да не оцелее , но както и да е . През 1989г. Тополовград отива в област Хасково не само заради този конфликт , който не е главната причина , а заради "лобирането" и направо ходатайстването отвсякъде в БСП на Христо Бисеров (и бездействието на тогавашния ямболски депутат Любен Корнезов ) , а когато се проведе референдум в Тополовград през 2002г. (май тогава бе), за връщането им в Ямболска област , тогава областния на Хасково (май от ДПС-то беше) в прав текст заплаши кмета на Тополовград ,а в деня на вота хасковлии бяха пратили хора да следят ,за да НЕ се гласува и в крайна сметка не успяха да се достигнат 50% гласували . Иначе един абсурд ,който незная къде съществува - "Районен съд Тополовград е в съдебния район на Окръжен съд – Ямбол." цитат от сайта на Районенсъд Тополовград - едва ли има такъв случай .... http://www.rs-topolovgrad.com/about.html Случаят с Тополовград е пример за това , какво НЕтрябва да се прави против интересите на хората живеещи в даден град , така че да се получават подобни глупости . Съжалявам , че трябва малко да позанимавам хората с местните ни проблеми :) ямболия https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#14?ref=rss#comments Редукция на общините в България и като цяло общинската реформа https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#13?ref=rss Позволете ми да направя някои поправки към автора. Община Тополовград е към област Хасково, а не община Хасково. Беше присъединена към Хасково по искане на самите хора живеещи в града(поради конфликти с ямболската администрация), странно обаче защо властимащите позволиха това недоразумение. Вероятно сега 99% от тополовградчани биха искали да се причислят към област Ямбол. За да пътуваш до Хасково си е приключение, а Ямбол на половин час път. Най-близката болница си е болницата в Тополовград. Наскоро виждах и че е цялостно ремонтирана. За радост хората все още си я имат. Повечето от документите си ги оправят също в Тополовград(личните), няма нужда да ходят до Хасково, с изключение на някои, с които е необходимо да се работи с НАП Хасково например. Не съм от там, но имам наблюдения над градчето и затова пожелах да направя малката корекция :) knowhow https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#13?ref=rss#comments Редукция на общините в България и като цяло общинската реформа https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#12?ref=rss До коментар [#11] от "eon": Прав си тези "състезания " ,между градовете бяха характерни за Бай Тошово време - пример старата надпревара между Ямбол и Сливен например има реди смешни и направо абсурдни истории на тази тема (за съжаление истински) и за други градове важи . Тогава нещата са се правили не ,защото е имало нужда и е трябвало да се напоравят , а защото местния партиен функционер(и) е решил така. Вижте аз се радвам ,че става някаква дискусия , нямам претенциите ,че данните за неселението на градовете са актуални , защото население на дадено населено място е динамчина величина и се изменя , още повече ,че за масата малки градове това изменение е надолу . абсурдно е за населено място с жители 2000 души да се поддържа общинска администрация , при все ,че нейната натовареност е почти никаква - ами то селото ми е с по-голямо население . И нека се прави разграничение под административна реформа на общини, няма за цел дадено населено място като му се отнеме статута на община и да закрием и РПУ-то и болницата и всичко , тук въпроса е за оптимизация на държавната/общинска администрация, където потъват нашите пари ! ямболия https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#12?ref=rss#comments Редукция на общините в България и като цяло общинската реформа https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#11?ref=rss Темата има и една друга страна - в много от случаите съществува някакъв стремеж за надпревара между съседни общини и в много от случаите жителите на дадена община не биха приели да са жители на съседната. Това, от своя страна, като цяло прави окрупняването на общините непопулярна мярка и това, може би, е причината никой да не иска да го прави eon https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#11?ref=rss#comments Редукция на общините в България и като цяло общинската реформа https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#9?ref=rss Кратък преглед на административната карта на България поражда много въпроси от типа "Защо това селище е общински център?". Най-добрият пример за това според мен са общините в София-област на изток от София - Мирково, Чавдар, Челопеч, Антон, Копривщица. Златица и Пирдоп са 2 различни общини, а физическа граница между тях почти не съществува. Тези общини трябва по някакъв начин да се окрупнят. Не разполагам с точна информация за администрацията там, но съм готов да се обзаложа, че не е достатъчно оптимизирана. Друг абсурд е отделянето на гр. Сопот от Карлово като отделна община - и то това стана съвсем наскоро. Дори само на картата изглежда абсурдно. xepo https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#9?ref=rss#comments Редукция на общините в България и като цяло общинската реформа https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#8?ref=rss http://grao.bg/tna/tadr2009.txt Община Антоново (област Търговище) е със 7495 души население. Съдейки по размера и броя на селата едва ли е добра идея някакво нейно преструктуриране. От друга страна, гр.Антоново е с 1790 души население. Добре е тази неточност (а и другите посочени неточности) да бъдат отстранени, защото иначе е несериозно. По темата: това е твърде опростенчески поглед върху проблема. Премахването на даден общински център ще наложи увеличени разходи за населението, въпреки че би намалил обществените разходи. Ако общата сметка показва увеличена сума, следва да се отхвърли. От друга страна местното самоуправление в малките общини е трагично (говоря от личен опит в община Ветрино). Например, общинските съветници получават възнаграждения, а практически не вършат никаква работа. Наредбите и всякакви други документи се изготвят от администрациите, съветниците само си вдигат ръцете. От време на време се явява някой съвестен, който чете материалите за сеиите, но такива са единици. В допълнение, важи правилото 25:75. 25% от служителите наистина вършат работа, останалите 75% или си клатят по цял ден краката или тяхната работа може да се оптимизира. Например, в община Ветрино счетоводителите разнасят ръчно (и с молив) записите по дневници и регистри. Не използват счетоводна програма, защото главния счетоводител не умее да работи добре с компютър. При годишен оборот около 1,5-2 млн.лв. (това е с делегираните дейности) заетите в счетоводството са 6-ма. Kurt https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#8?ref=rss#comments Редукция на общините в България и като цяло общинската реформа https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#7?ref=rss Прав сте за Черноморец, вашият източник е по-точен За сметка на това Мелник е в община Сандански :) Както и да е, таблицата не променя същината на въпроса - на мнение съм че поне 10% от общините спокойно могат да се влеят в други, но задължително при отчитане на особеностите на транспорта и изградената инфраструктура в/до тях sparti https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#7?ref=rss#comments Редукция на общините в България и като цяло общинската реформа https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#6?ref=rss С решение на Министерския съвет от 2 декември 2009 година, в сила от 11 декември с.г. село Черноморец става град. Таблицата съм я взел от Уики и е възможно някои градове да НЕ са общински центроже ,а САМО градове , иначе за Черноморец ето - http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86 ямболия https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#6?ref=rss#comments Редукция на общините в България и като цяло общинската реформа https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#4?ref=rss Черноморец пък нито е град, нито е общински център - по-добре я махнете тази смехотворна таблица sparti https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#4?ref=rss#comments Редукция на общините в България и като цяло общинската реформа https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#3?ref=rss Извинявам се за двойния пост, ама ме налегнаха едни съмнения и виждам че автора ни подвежда. Китен е град, но няма статут на общински център а е част от община Приморско Момин проход също е град, но е част от община Костенец Може да има и други неточности в таблицата, но тези са най-очевидните sparti https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#3?ref=rss#comments Редукция на общините в България и като цяло общинската реформа https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#2?ref=rss Звучи почти като виц, но е истина. Преди време в разговор с японски високопоставен служител, нашенец му се оплакал от 240-те народни представители и президента. Японецът го попитал "Колко милиона сте". Като разбрал че сме 7-8 милиона, човекът се засмял и рече "На вас не ви трябва президент и парламент, трябва ви кмет" Въпросът има и друга страна обаче - за да функционират нормално общинските услуги и за да може общината да си събира парите, общинският център трябва да е на максимум на час и половина път с обществен транспорт. Наистина не виждам смисъл, Китен който е на пешеходно разстояние от тройно по-голямото Приморско да бъде отделна община, но в планинските райони - с оглед на климатичните ни условия и пътната ни инфраструктура - 40 км са прекалено много sparti https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#2?ref=rss#comments Редукция на общините в България и като цяло общинската реформа https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#1?ref=rss Радвам се ,че сте ми публикували темата , защото тя е изключително важна и актуална, и дано стане някакъв дебат и се вземат правилните решения от тези , от които зависи това ! ямболия https://www.capital.bg/interaktiv/vashite_temi/941648_redukciia_na_obshtinite_v_bulgariia_i_kato_cialo/#1?ref=rss#comments