Коментари към Въвеждане на правила за обществено обсъждане на закони и политики, Capital.bg http://www2.capital.bg/rss/comments.php?storyid=980733 bg http://www.capital.bg/i/6/capital-rss.gif http://www.capital.bg/i/capital_logo.png Capital.bg http://www.capital.bg 144 26 CRSS generator online@capital.bg Въвеждане на правила за обществено обсъждане на закони и политики https://www.capital.bg/interaktiv/kauzi/980733_vuvejdane_na_pravila_za_obshtestveno_obsujdane_na/#14?ref=rss Подкрепям. И то в много по-голям мащаб. Отчетност на политиците пред населението. И ограничение на засекретената информация. Защото много от секретните неща са секретни, защото са срамота! Нали народът уж е суверен, а те зад гърба му творят безобразия и си ги пазят в тайна. султана глаушева https://www.capital.bg/interaktiv/kauzi/980733_vuvejdane_na_pravila_za_obshtestveno_obsujdane_na/#14?ref=rss#comments Въвеждане на правила за обществено обсъждане на закони и политики https://www.capital.bg/interaktiv/kauzi/980733_vuvejdane_na_pravila_za_obshtestveno_obsujdane_na/#13?ref=rss подкрепям toniarisa https://www.capital.bg/interaktiv/kauzi/980733_vuvejdane_na_pravila_za_obshtestveno_obsujdane_na/#13?ref=rss#comments Въвеждане на правила за обществено обсъждане на закони и политики https://www.capital.bg/interaktiv/kauzi/980733_vuvejdane_na_pravila_za_obshtestveno_obsujdane_na/#12?ref=rss Като знам в БЪЛГАРИЯ как е,то това ще бъде още едно поле на манипулация на мнението на гражданите. house7771 https://www.capital.bg/interaktiv/kauzi/980733_vuvejdane_na_pravila_za_obshtestveno_obsujdane_na/#12?ref=rss#comments Въвеждане на правила за обществено обсъждане на закони и политики https://www.capital.bg/interaktiv/kauzi/980733_vuvejdane_na_pravila_za_obshtestveno_obsujdane_na/#11?ref=rss подкрепям candle777 https://www.capital.bg/interaktiv/kauzi/980733_vuvejdane_na_pravila_za_obshtestveno_obsujdane_na/#11?ref=rss#comments Въвеждане на правила за обществено обсъждане на закони и политики https://www.capital.bg/interaktiv/kauzi/980733_vuvejdane_na_pravila_za_obshtestveno_obsujdane_na/#10?ref=rss Определено има нужда, а и ние заслужаваме някой най-сетне да обърне внимание на реалните ни проблеми, вместо да ни занимават със себе си и с какво ли не... И ние трябва да имаме право на глас и мнение - нали ние сме държавата. dedka https://www.capital.bg/interaktiv/kauzi/980733_vuvejdane_na_pravila_za_obshtestveno_obsujdane_na/#10?ref=rss#comments Въвеждане на правила за обществено обсъждане на закони и политики https://www.capital.bg/interaktiv/kauzi/980733_vuvejdane_na_pravila_za_obshtestveno_obsujdane_na/#9?ref=rss Необходимо е и грамотно техническо решение за реализиране на тази куза. uran https://www.capital.bg/interaktiv/kauzi/980733_vuvejdane_na_pravila_za_obshtestveno_obsujdane_na/#9?ref=rss#comments Въвеждане на правила за обществено обсъждане на закони и политики https://www.capital.bg/interaktiv/kauzi/980733_vuvejdane_na_pravila_za_obshtestveno_obsujdane_na/#8?ref=rss Хубава кауза, но не вярвам да си пробие път докато ни управляват по социалистически щото двете неща са несъвместими. От друга страна ако си пробие път значи ще е дошъл краят на социалистическото управление. Затова ще я подкрепя. dreamer https://www.capital.bg/interaktiv/kauzi/980733_vuvejdane_na_pravila_za_obshtestveno_obsujdane_na/#8?ref=rss#comments Въвеждане на правила за обществено обсъждане на закони и политики https://www.capital.bg/interaktiv/kauzi/980733_vuvejdane_na_pravila_za_obshtestveno_obsujdane_na/#7?ref=rss Идеята е опит за въвеждане някакъв ред в лобирането при обсъждането на обществените правила. Това задължително обаче трябва да е съчетано с прозрачност на финасирането. Например от страницата на Форум Гражданско Участие не е видно начина на финансиране на организацията. С триста мъки успяхме и все още не напълно да накараме политическите партии да осветят начина си на финансиране, и не трябва да се допускат чисто формално нови непрозрачни субекти във взимането на решения или тяхното мнение да бъде с по-голяма тежест, само защото се обявили за "форум", "асоциация" или нещо друго имитиращо обществена организация. k_ https://www.capital.bg/interaktiv/kauzi/980733_vuvejdane_na_pravila_za_obshtestveno_obsujdane_na/#7?ref=rss#comments Въвеждане на правила за обществено обсъждане на закони и политики https://www.capital.bg/interaktiv/kauzi/980733_vuvejdane_na_pravila_za_obshtestveno_obsujdane_na/#6?ref=rss Горещо одобрявам инициативата и бих работил по реализацията й. В качеството си на енергиен експерт организирах обществено обсъждане на две стратегии и съм убеден в неотложната необходимост от закон за общественото обсъждане, иначе обществената енергия се пилее напразно. Предупеждавам обаче, че е необходима много енергия и настоятелност, щото подобен закон ще бъде всъщност най-сериозната пречка за лобизъм и от там нежелан от властимащите. beni https://www.capital.bg/interaktiv/kauzi/980733_vuvejdane_na_pravila_za_obshtestveno_obsujdane_na/#6?ref=rss#comments Въвеждане на правила за обществено обсъждане на закони и политики https://www.capital.bg/interaktiv/kauzi/980733_vuvejdane_na_pravila_za_obshtestveno_obsujdane_na/#5?ref=rss Браво. Чудесна идея Дим Дим https://www.capital.bg/interaktiv/kauzi/980733_vuvejdane_na_pravila_za_obshtestveno_obsujdane_na/#5?ref=rss#comments Въвеждане на правила за обществено обсъждане на закони и политики https://www.capital.bg/interaktiv/kauzi/980733_vuvejdane_na_pravila_za_obshtestveno_obsujdane_na/#4?ref=rss Подкрепям каузата, въпреки мнението ми, че българския народ не е узрял да взима отговорни решения за своята съдба и да гласува сам закони (имам предвид референдуми) Българите сме на етапа на развитие, когато за да изразим мнение трябва да наругаем някого, и която има по-голяма уста (или мускули) надделява. Това може да се види във най-популярните форуми и онлайн дискусии по обществени теми като в. Дневник например. Причината за тази слабост на нашия народ е в изключително ниското възпитание, лошо образование и най-вече изкорененото чувство за свобода на изразяване и уважение към личността на човека. Надявам се обаче подобни инициативи да развият у хората чувството на отговорност към този живот и мястото си на тази планета. Да започнат да се интересуват какво става около тях, не само за да натрият носа на съседа, ами за да направят живота си и този на ближния по-добър. усещането че vassilev12 https://www.capital.bg/interaktiv/kauzi/980733_vuvejdane_na_pravila_za_obshtestveno_obsujdane_na/#4?ref=rss#comments Въвеждане на правила за обществено обсъждане на закони и политики https://www.capital.bg/interaktiv/kauzi/980733_vuvejdane_na_pravila_za_obshtestveno_obsujdane_na/#3?ref=rss ето отново адреса на Стратегията http://ec.europa.eu/justice/news/intro/doc/com_2010_573_4_en.pdf Величка Маринова https://www.capital.bg/interaktiv/kauzi/980733_vuvejdane_na_pravila_za_obshtestveno_obsujdane_na/#3?ref=rss#comments Въвеждане на правила за обществено обсъждане на закони и политики https://www.capital.bg/interaktiv/kauzi/980733_vuvejdane_na_pravila_za_obshtestveno_obsujdane_na/#2?ref=rss Напълно подкрепям каузата, защото с повече прозрачност и отчетност пред обществото, органите на държавната власт постепенно ще се откъснат от корупционни зависимости и шуробаджанища и ще започнат да работят в интерес на обществото. Искам да добавя още актуална и според мен много важна информация по темата. В момента ЕК разработва два много важни документи, чрез които се цели да се гарантират правата на гражданите. Единият документ е: Стратегия за гарантиране на спазването в целия Съюз на Хартата на основните права на ЕС, включваща граждански, лични, икономически и социални права. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Strategy for the effective implementation of the Charter of Fundamental Rights by the European Union на адрес: http://ec.europa.eu/justice/news/intro/doc/com_2010_573_4_en.pdfа Стратегията на Комисията има за цел да осигури спазване на Хартата от страна на държавите от Съюза при прилагане на законите на ЕС. Ако дадена държава не зачита изискванията, Комисията може да предприеме правни действия. Занапред политиците в ЕС ще разполагат със стандартен списък, който да им помага да преценяват последиците от предложено законодателство върху основните права на гражданите. В годишни доклади ще се оценява напредъка на стратегията и ще се наблюдава по какъв начин държавите спазват Хартата. Тези доклади ще се основават на информация, предоставяна от НПО, агенции по правата на човека, институции на ЕС, съдилища и национални органи. Първият доклад трябва да бъде представен през пролетта на 2011 г. Друг ключов елемент от стратегията е да се помогне на хората да разберат по-добре своите права, както и да им бъде предоставена информация към кого могат да се обърнат за помощ. Порталът на ЕС за електронно правосъдие ще бъде първото място, където гражданите могат да подават оплаквания във връзка със своите права по силата на европейското законодателство. Главна цел на стратегията е да гарантира изграждането чрез законите на ЕС на култура на общи основни права, споделена в целия Съюз. Вторият документ е свързан с така нареченото "интелигентно регулиране в ЕС" и цели да създаде стандарти за поведение на регулаторните органи в ЕС. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Smart Regulation in the European Union документът е на адрес: http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/com_2010_0543_en.pdf Величка Маринова https://www.capital.bg/interaktiv/kauzi/980733_vuvejdane_na_pravila_za_obshtestveno_obsujdane_na/#2?ref=rss#comments Въвеждане на правила за обществено обсъждане на закони и политики https://www.capital.bg/interaktiv/kauzi/980733_vuvejdane_na_pravila_za_obshtestveno_obsujdane_na/#1?ref=rss напълно подрепям каузата: една демокрация има нужда от активно гражданско общество и много се радвам, че тази тема се дискутира публично, а още повече, че е предложено ясно решение, което е изцяло съдържателно с конституционните изисквания (за да нямат за какво да негодуват критиците). капитал, моля пояснете дали тази кауза ще бъде внесена пред народното събрание, ако получи неободимата подкрепа, и дали капитал ще известява за какъв прогрес е направен по нея. имате моята подкрепа и интерес. ivayl_chatov https://www.capital.bg/interaktiv/kauzi/980733_vuvejdane_na_pravila_za_obshtestveno_obsujdane_na/#1?ref=rss#comments