Коментари към Екологично отговорен ли е бизнесът в България?, Capital.bg http://www2.capital.bg/rss/comments.php?storyid=996101 bg http://www.capital.bg/i/6/capital-rss.gif http://www.capital.bg/i/capital_logo.png Capital.bg http://www.capital.bg 144 26 CRSS generator [email protected] Екологично отговорен ли е бизнесът в България? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#28?ref=rss Чешем си езиците да отговорим на въпрос, който няма отговор. Първо, нямаме дефиниция за "екологично отговорен". Аз мога да кажа, че бизнесът ми е екологично отговорен защото идвам с колело на работа, а същевременно да топля офиса с печки на керосин. Второ, нямаме измерима величина, спрямо която да сравним и да вадим заключения. Колко екологично отговорен е бизнесът, 2? 6? 1500? Имаме co2 footprint, което е измеримо, но не е достатъчно, което означава, че всички заключения са субективни. Трето, дори да можем да му лепнем стойност, да сравним с други държави, и да потвърдим/отхвърлим основното твърдение, това няма да ни каже нищо за причините/мотивите как и защо се е стигнало до това положение. И съответно с кои инструменти може да му се влияе в бъдеще. Минавам неутрален :) goldfrapp001 https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#28?ref=rss#comments Екологично отговорен ли е бизнесът в България? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#27?ref=rss Не е но то никой в България не е екологично отговорен. А освен това българските бизнесмени в по-голямата си част не са никакви бизнесмени. Да си близък с властта или направо да си част от нея и благодарение на това да имаш бизнес не те прави бизнесмен в никой случай. dreamer https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#27?ref=rss#comments Екологично отговорен ли е бизнесът в България? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#26?ref=rss Работата на бизнеса е да ПЕЧЕЛИ. Работата на държавата е да ОПРЕДЕЛЯ ПРАВИЛАТА и да СЛЕДИ за изпълнението им. Работа на държавата е да създаде инструкции за продажбата, обратното изкупуване и рециклиране на ВСЕКИ вид отпадък. Работа на държавата е да създаде икономически стимули за събирането на отпадъците. Работа на държавата е да създаде мрежа за изкупуване на всички видове отпадъци. Работа на държавата е непрекъснато да набива в главата на всеки гражданин, още от детската градина та до гроб правилата за разделно събиране и местата за обратно изкупуване на отпадъците. Работа на държавата е да изгради заводи за преработка на отпадъците. Следкато държавата си свърши работата, е длъжна да наказва съгрешилите. Какво е свършила държавата до сега? Почти НИЩО, нали? gk https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#26?ref=rss#comments Екологично отговорен ли е бизнесът в България? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#25?ref=rss Искам само да поясня защо дадох примера с Ганди. Фирмите трябва да проумеят, че ако поведението им е неекологично, губят пазар. Това трябва да им го каже самият пазар. Пазарът сме ние. Значи в моя случай, виждайки че три фирми залесяват на Витоша, аз им давам предимство като клиент, защото знам, че паркът няма откъде да намери средства за това. Виждайки че една банка драпа да унищожи 1000 дка от парк Витоша с нова ски зона, аз не си влагам парите в нея и убеждавам познати и приятели да направят същото. Така, ако се стигне до критична маса загубени или спечелени клиенти, фирмите много бързо ще се ориентират по силата на пазарната логика :) moreni https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#25?ref=rss#comments Екологично отговорен ли е бизнесът в България? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#24?ref=rss до 18 номер Малко коментари на Вашата теза: 1.“ Индустрията ще отрови природата.” не се среща никъде в мрежата на български език, включително и в този сайт (просто сте направили грешка в изписването). 2. Бихте ли посочили доказателства за "Цитираните по-горе твърдения могат да се срещнат в много интернет сайтове на еко-организации, а и в пресата. " без тях тезата се превръща в голословна. 3. "По вероятно е обаче да сме свидетели на появата на нови брокери, които искат комисионна от всяка инвестиция" бихте ли дали поне един пример за да се различим тезата Ви от обикновена клевета. 4. Бихте ли дали пример за три производства у нас основани на потребление на природни ресурси, които да бъдат доказателства на Вашето твърдение 'Вече живеем във време, когато можем да използваме богатствата на природата, без да й вредим. " 5. "Можем да правим инвестиции, които да привличат инвестиции и да вървим напред.Това е целта на всички" . На какви изледвания се опира твърдението Ви, че всеки български гражданин цели да прави инвестиции,които да привличат други инвестиции? Липсата на доказателства в един спор, ще характеризаира мнението Ви като " чиста демагогия, която е впрегната от новите пророци да държи в страх хората, за да могат те да постигат своите цели. " gorskia https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#24?ref=rss#comments Екологично отговорен ли е бизнесът в България? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#23?ref=rss До коментар [#19] от "Мария Михайлова": Ето в [#15] от "brashev" много добре се вижда колко еко-отговорен е бизнесът. Накратко, няма и пръстче да помръдне, ако някой (държавата, потребителите) не го накарат. Не само това, ами и законите няма проблем да нарушава ако знае, че няма да го гонят. Изводът: репресивни полицейски мерки. gradinko https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#23?ref=rss#comments Екологично отговорен ли е бизнесът в България? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#21?ref=rss Бих искал да споделя скромното си мнение по въпроса: Докато има само ЕКОБУЛПАК, никога няма да има "зелено" ориентиран бизнес. Обяснявам защо: Въпросната организация е една абсолютно неадекватна паразитна структура. Всички вносители на стоки заплащат някаква сума на ЕКОБУЛПАК на годишна база. Сумата се изчислява на база количеството внесен рециклируем материал заедно със стоките (например кашоните при телевизорите). По ИДЕЯ срещу заплатената сума ЕКОБУЛПАК се задължава да транспортира и рециклира въпросните матеряли. Какво става в действителност: 1. Орда цигани събират отпадъците за рециклиране 2. Носят ги в така наречените събирателни пунктове, които са в повечето случаи частници, ПЛАЩАЩИ на ЕКОБУЛПАК, за да им издаде лиценз за събирателен пункт. 3. Въпросните събирателни пунктове продават отпадъците на други частни дружества (например Целхарт) Оказва се, че единствената функция на ЕКОБУЛПАК е да събира пари от всички, без да се ангажира ПО АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ НАЧИН да събира и рециклира отпадъчните матеряли. А, да - и да плати няколко хиляди лева ЕДНОКРАТНО за жълти зелени и сини контейнери............ В заключение искам да кажа, че няма как да има "зелен" бизнес в България, докато не се създаде ИСТИНСКА организация, занимаваща се САМО и ИЗЦЯЛО с РЕЦИКЛИРАНЕ!!!! Поздрави Johnace https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#21?ref=rss#comments Екологично отговорен ли е бизнесът в България? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#20?ref=rss До коментар [#12] от "goldfrapp001": Малкият бизнес, който се издържа сам (без да пере пари и съответно да ги харчи) има тежката задача да оптимизира разходите си в кръгова отбрана, т.е. трябва да удовлетворява: собствениците си и служителите си (за да не ги загуби), да спазва законите и регулаторните изисквания (за да не бъде глобен или забранен), да се бори с конкуренцията (за да не загуби пазарната си ниша), да развива инфраструктурата си и ако има сили да усвоява нови технологии (за да не изпадне от класацията). Задачата сама по себе си е много сложна, защото пазарът е нисък, т.е. организацията продава продукти и услуги на минимални цени, за да спечели някой и друг търг. Няма излишъци. Просто има оптимално управление на ресурсите. Та трудно е да се поемат инициативи (колкото и обществено активни да са управляващите), които са свързани с допълнителни доброволни разходи, дори за благородни каузи, като опазване на околната среда. Това може да стане само, ако е задължително. Тогава управляващите ще трябва да го сместят някак си в задачата за оптимизиране на разходите. Не съм голям фен на зелените, защото ми се струва, че са се превърнали в публични оплаквачки. Правят мероприятия главно, за да се оплакват от някого и да искат нещо от някого, а самите те не влагат никакъв труд и здрава мисъл за постигането на целите си. Най-лесно е да се оплакваш от другите. Струва ми се, че бизнесът може да допринесе за опазване на околната среда само, ако го включи в разходите си за реклама и тази реклама му носи печалба, за да може да си позволи поддържането й. Има една европейска инициатива ЕМАС, която дава възможност на компаниите да тръгнат по пътя на екологично подобряване, доколкото им е възможно. Компанията обявява към какво се стреми (може това да е много малка стъпка, но в правилната посока), обявява как ще постигне стремежите си и търси независима оценка на постиженията си. Това се регистрира и се следи от един екологичен орган. Така постепенно, година след година, компанията достига до по-добри резултати според възможностите си. Но тази инициатива се цени от обществото, което активно подкрепя компанията, като купува нейните продукти и услуги. Искам да кажа, че това все пак е реклама за компанията, а обществото е факторът, който я насърчава. В България всеки търси най-ниската цена, дори с риск да не получи нищо срещу нея. Никой не би избрал да плати малък процент отгоре, за да насърчи една добра инициатива - нито физическите, нито юридическите лица (дори в сектори, където качеството и екологията са абсолютно необходими). Това е въпрос на култура и хората в тази страна получават точно това, което заслужават. Има абсолютен баланс между търсене и предлагане. rumi_agi https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#20?ref=rss#comments Екологично отговорен ли е бизнесът в България? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#19?ref=rss До коментар [#17] от "gradinko": В което в крайна сметка няма нищо лошо! Ако могат да печелят през това да бъдат екологично отговорни в крайна сметка е добре за всички, нали? Мария Михайлова https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#19?ref=rss#comments Екологично отговорен ли е бизнесът в България? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#18?ref=rss Не всяка идея, обвита в зелено, е искрена и лоялна към хората. Напоследък екологичните организации са твърде добри в разпалването на страхове и създаването на митове. Едно от тях напоследък е: “ Индустрията ще отрови прирадата.” Просто да настръхнеш от ужас!За непредубедения човек, твърдението че в неговия град ще се развива индустрия е все едно, че обричаш него и децата му на сигурна смърт. И като носители на това обществено зло някои еко-организации сочат най-общо ”бизнеса”, който се интересува единствено от печалбите си. ”Прокарват най-замърсяващите технологии- твърдят еко-защитниците - които са угодни единствено на бизнеса, без да си правят сметка, че ще превърнат България в пустиня и хранилище за опасни отпадъци”. Цитираните по-горе твърдения могат да се срещнат в много интернет сайтове на еко-организации, а и в пресата. Тези и подобни на тях твърдения, в които произволно се смесват истини, полуистини и откровени лъжи са чиста демагогия, която е впрегната от новите пророци да държи в страх хората, за да могат те да постигат своите цели. Напоследък обаче опазването на природата, чрез включването на неправителствени организации в защита на разни каузи доби голям размах и мина в ново качество. Те обявяват за своя цел защитата на природата и провеждането на политика на устойчиво развитие в страната. По вероятно е обаче да сме свидетели на появата на нови брокери, които искат комисионна от всяка инвестиция. Този форум поставя въпросите за устойчивото развитие, съвместяването му с технологичния напредък и за това как да оцелеем в сътворената от самите нас околна среда. Без развитието на бизнеса е невъзможно развитието на даден регион.И няма такава аксиома, че развитието на промишлеността и опазването на природата са два взаимоизклюващи се процеса. Вече живеем във време, когато можем да използваме богатствата на природата, без да й вредим. Можем да правим инвестиции, които да привличат инвестиции и да вървим напред.Това е целта на всички . Но всеки от нас, макар и в различна степен, е срещал и среща съпротивата и недоверието, насочени към „замърсителите”, към „мръсните бизнесмени”, които гледат само своите печалби и обричат хората на екологична гибел. Подобни отношения са архаизъм – те могат да бъдат тема на интернет-форуми, но не могат и не трябва да бъдат политика на държавни и общински институции.Когато инициативите на бизнеса са полезни за региона, те трябва да бъдат подкрепени, а не предварително заклеймявани. Големите предприятия дават работа на много хора, която им позволява да живеят добре. Именно тези предприятия създават устойчивото развитие на даден регион. Между другото, кой казва, че развитието на промишлеността пречи за развитието на туризма. Кой казва, че не можем да имаме и двете – и туризъм, и модерната промишленост. katarina68 https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#18?ref=rss#comments Екологично отговорен ли е бизнесът в България? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#17?ref=rss До коментар [#16] от "Мария Михайлова": Което не прави бизнесите еко-отговорни. Прави ги обикновени бизнеси, гонещи печалба. gradinko https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#17?ref=rss#comments Екологично отговорен ли е бизнесът в България? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#16?ref=rss До коментар [#11] от "gradinko": но ако има възможност за повече печалба и бизнесите видят този потенциал няма да има нужда от натиск, нали? Мария Михайлова https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#16?ref=rss#comments Екологично отговорен ли е бизнесът в България? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#15?ref=rss От модератора Явно се очертава почти пълен консенсус по темата. Въпреки това смятам, че си струва да се дискутира, най-малкото защото както и г-н Белев признава в своята водеща теза, в България вече има фирми, които могат да се нарекат екологично отговорни и за които това е част от философията на правене на бизнес. По терминологията – г-н Белев отлично дефинира какво е екологично отговорен бизнес и за да намерим такъв в България просто трябва да видим дали има фирми, които отговарят на поставените критерии. За целта на дискусията моля да приемате, че „зелен“, „устойчив“, „екологично отговорен“ са практически синоними и дефиницията на г-н Белев се отнася за тях. По въпроса за това, че бизнесът прави всичко за пари и е екологично отговорен, само ако вижда печалба – абсолютно вярно твърдение – бизнесът е бизнес, за да печели. Моята лична дефиниция е следната: Един бизнес е екологично устойчив/отговорен, когато постига едновременно финансов просперитет, абсолютно намаление на екологично си въздействие и ползи за околната среда чрез продуктите и услугите си. Ако екологичната отговорност носи конкурентно предимство, бизнесът ще бъде такъв. Има ли такъв момент в България? Има ли значение за българина как е произведен даден продукт? Има ли значение за нашата държава дали една фирма замърсява повече или по-малко стига тя да си плаща глобите? Примерите, които gradinko изброява са верни, обаче има и български бизнес, който: - опитва да развива устойчив туризъм – а иска ли българина да си прекарва така почивката? - стопанисва устойчиво горите – а кой купува продукцията му? - лобира за повишаване на енергийната ефективност и ВЕИ – а кой му пречи? - внася нови автомобили с минимални емисии – но те се виждат малки и немощни на потребителя? - произвежда чиста енергия – а кой не иска да плаща за тази енергия (увеличение на цената с <1 стотинка)? - се вози на хибридни коли – а кой не дава никакви стимули за закупуването на такива и възстановява ДДС само на огромни или товарни коли? - лобира против незаконното изземване на инертни материали от коритата на реките – а кой реално защитава незаконния добив като не взема никакви мерки за спирането му? - натиска доставчиците си да престанат да изливат отпадъчните си води от промишлените си ферми директно в реките – а кой им позволява да го правят? - лобира против застрояване на зелените площи на София и Витоша – а кой разрешава това застрояване и кой си купува апартаменти в застроените площи? В тезата на г-н Димитров се засяга темата за това, че държавата реално пречи на бизнеса да бъде екологично отговорен. Нещо повече – той твърди, че бизнесът като цяло се държи по-отговорно от самата държава или местните власти. Може би има право? brashev https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#15?ref=rss#comments Екологично отговорен ли е бизнесът в България? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#14?ref=rss До № 12: ...Или някой слаб като вейка политик започва да бие тъпана, хората си изваждат старите чекръци, спират да купуват платовете на империята на задморските дебели политици и имперската тъкачна индустрия фалира... (Ганди, борбата на Индия за независимост от Англия) :) moreni https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#14?ref=rss#comments Екологично отговорен ли е бизнесът в България? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#13?ref=rss Ще бъда кратка, давайки само един пример. Има един закон , който дава право на компенсаторно озеленяване при разрешение за строителтво. Това за незапознатите означава, че ако озеленяването за прцела е например 20% от площта му, то след договорка с общината, озеленяването му може да стане само да кажем 5%, а останалите дръвчета се бучкат някъде другаде. Моята практика показва, че това се прилага масово, затова и кварталите ни заприличаха на това, което са. Твърдо гласувам с НЕ. archistator https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#13?ref=rss#comments Екологично отговорен ли е бизнесът в България? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#12?ref=rss Градинко е прав, единствената причина, поради която който и да е бизнес съществува, е печалба, и единствената отговорност на мениджмънта е към акционерите. Всички управленски решения в една фирма се вземат спрямо този принцип. С други думи решението "Ще озеленяваме ли практиките?" се взима както всички останали решения, с изчисляване на NPV (ще ни донесе ли пари или не). Основно ползите идват от подобрен бранд имидж на фирмата, който естествено се осребрява по някакъв начин след това. Т.е. зелен бизнес има, само ако има печалба (или потенциал за печалба), което в никакъв случай не е екологична отговорност, а по-скоро инвестиция. Накратко, зелен бизнес има (долу горе, зависи от дефиницията), екологично отговорен бизнес - НЕ. Ако си казвате 'к'во толкова, нали е зелен все пак?" Да, но само докато трае този инвестиционен цикъл и зеленият балон не се спука. Като изчезне далаверката, ще изчезнат и озеленените фирмички, което не може да се нарече много еко-отговорно. Към този момент бих повярвал само на екологично отговорна фирма, само ако е на Брус Уилис, той е доказал своята отговорност към света :) @Мария Михайлова, даваш пример за фирма, която печели, защото става зелена, което всъщност подкрепя позицията на градинко - единствената отговорност на фирмата е към собствениците, не към природата. Погледнете механизмите на тези тенденции. Някой дебел политик почва да бие тъпана, всява изкуствена паника, започва една тенденция, надуваме балона, правим пари, балона се пука, четем се по вестниците, и междувременно някой друг почнал да бие друг тъпан. (Ал Гор - Глобално затопляне - търговия с емисии - зелен бизнес - ....?) goldfrapp001 https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#12?ref=rss#comments Екологично отговорен ли е бизнесът в България? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#11?ref=rss До коментар [#10] от "Мария Михайлова": След натиск от страна на клиентите, да. gradinko https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#11?ref=rss#comments Екологично отговорен ли е бизнесът в България? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#10?ref=rss @gradinko Казваш, че по дефиниция бизнесът не може да бъде социално ило еко-отговорен, но ето една бизнес история, в която компанията започва да печели повече точно защото става екологично отговорна. http://www.dnevnik.bg/ekobiznes/2010/11/14/993202_zeleniiat_put_na_edin_radikalen_industrialec/ Мария Михайлова https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#10?ref=rss#comments Екологично отговорен ли е бизнесът в България? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#9?ref=rss Този дебат е някаква шега. Бизнесът - в България или не - не може по дефиниция да бъде социално или еко-отговорен. Бизнесът има една единствена цел - растеж - точно като рака. А неограниченият растеж води до смъртта на тялото или в случая с бизнеса - на общество. Чул ли е някой бизнесът да заяви "За да запазим природата, тази година ще произвеждаме ПО-МАЛКО"? ВСИЧКИ еко-съобразени бизнес практики са дошли не доброволно, от бизнеса, а след десетилетия протести на хора и след налагане на стриктни държавни регулации. Днес бизнесът да твърди, че бил еко-отговорен е все едно след 10ти ноември комунистите да кажеха "отстъпваме, защото обичаме демокрацията". Единственият начин бизнесът да се съобразява с бъдещето на човечеството е да му опрем пистолет в главата, т.е. да има такива регулации, които да правят анти-екологичното му съществуване и раковото му разпространение невъзможно. Хайде мазникът Милен Димитров, чиято теза дори няма да си направя труда да прочета, да обясни екологичната отговорност на българския бизнес докато: - бетонира черноморието и планините; - сече горите поголовно и незаконно, наемайки орди цигани; - лобира за доказано вредните за екологията руски енергийни проекти; - внася допотопни автомобили втора ръка с огромни вредни емисии; - гори въглища в древни централи без никакви съоръжения за въздухоочистване (да, Брикел, копеле нагло); - се вози на джипове, горящи по 15-20л/100км; - копае незаконно инертни материали от коритата на реките, за да има кинти за гореспоменатите джипове; - изсипва лайната от промишлените си ферми директно в реките; - застроява зелените площи на София и Витоша. gradinko https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#9?ref=rss#comments Екологично отговорен ли е бизнесът в България? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#8?ref=rss г-н Димитров можеше да си спести 543-те думи и да се само-обори само с 50, цитирам: "Наблюдава се все по-голяма ангажираност" "изпълняват програми" "работят в тази посока" "гледат сериозно на тази дейност" "бизнесът върви към" "фирмите трябва да " "трябва да се грижат за" "трябва да организира системи" "трябва да осигури контейнери" "Общините също трябва да започнат" "Така ще може да се" "трябва да се промени моделът" Когато се иска конкретен отговор, започва да се обяснява как "трябва" да бъдат нещата, как се "работи в тази посока", без да се дават конкретни резултати и аргументи, които да подкрепят позицията му в този дебат. И Левски трябваше да е с ботуши, а Ботев с каска, ама не са били. И моторните масла трябва да се рециклират от лицензирани фирми, но понеже се плаща, се дава на мангали, които го изсипват в канали, замърсявайки милиарди кубици вода. Зеленият бизнес е начин на мислене, няколко шарени контейнера, сложени чрез някаква далавераджийска схема с обществени поръчки не може да се нарече зелен бизнес. Зелен бизнес, в смисъла, в който е обществено полезен, няма в България. goldfrapp001 https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#8?ref=rss#comments Екологично отговорен ли е бизнесът в България? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#7?ref=rss Имал съм пресечни точки с Денкщат. За тях това е "бизнес", а не идеология. Нямам нищо против да взимат пари, за да говорят пред фирми за "еко", което разни топ-мениджъри да ползват като индулгенция за прегрешенията си. Но факта е "НЕ". Някой знае ли, че не мога да си сменя рециклиращата компания? Няма значение, че не съм доволен от моята. Че не си изхвърлят контейнерите редовно. Че не си вдигат телефоните, че не ми носят по-малки контейнери и т.н. Тя ми е по закон, и това е! И цялата идея с "такса опаковка" и плащането и на рециклиращи компании, а не на държавата е против еко-идеята. Стига се до отбиване на номера. А не до реално рециклиране. И т.н. въпросът е за кръгла маса на професионалисти, а не за псевдо-идеологически лозунги ... цитат по Т.Б. - ....(бизнесът трябва да)... анализира въздействията от своите решения и дейности върху околната среда и да променя практиките си, като си поставя екологичнни цели в традиционните и присъщи нему дейности,... И наистина и аз си мисля, че сивият сектор в БГ е към 75%, а държавата не прави нищо по този въпрос ... Kiro https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#7?ref=rss#comments Екологично отговорен ли е бизнесът в България? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#6?ref=rss Не, не е, в България "бизнесмените" искат да спечелят на гърба на природата, защото тя не може да се защити и само разни луди зелени човечета, дето плуват срещу течението, се опитват нещо да правят по въпроса. Не, не е, и доказателство за това са медиите, които масово мълчат за унищожаването на природата тук и там. Ако бизнесът беше отговорен, по тв, вестници и радио щеше да се говори за апетитите към Витоша, Пирин, Рила, Странджа, Иракли, Корал и т.н. Защото който плаща, той поръчва музиката, нали. moreni https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#6?ref=rss#comments Екологично отговорен ли е бизнесът в България? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#5?ref=rss Да или не, не е важно, важното е че не бива. jiggy https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#5?ref=rss#comments Екологично отговорен ли е бизнесът в България? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#4?ref=rss монсанто ginka_c https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#4?ref=rss#comments Екологично отговорен ли е бизнесът в България? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#3?ref=rss Всичко, което е предприето е само за пари и говори за пълна липса дори на елементарни познания за понятие като екологично отговорен. valterr https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#3?ref=rss#comments Екологично отговорен ли е бизнесът в България? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#2?ref=rss Г-н Димотров, не може да ограничавата 'екологичната отговорност' единствено и само до рециклиране на отпадъци, несериозно е. Позицията на Тома Белев засяга проблема много по-фундаментално и из основи.. d.berov https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#2?ref=rss#comments Екологично отговорен ли е бизнесът в България? https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#1?ref=rss "Екологично отговорен ли е бизнесът в България?": искрено се изразявам за просташкия начин, по който ще се изразя, но нищо лично към автора или медията: Та: "Екологично отговорен ли е бизнесът в България?": КО РЕЧИии....?! Т'ва е риторичен въпрос, нали? The 8 https://www.capital.bg/interaktiv/debati/10_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/996101_ekologichno_otgovoren_li_e_biznesut_v_bulgariia/#1?ref=rss#comments