Коронавирус в България и по света
Коронавирус в България и по света
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email

Основни тези - Трябва ли Европейският парламент да подкрепи ACTA?

Снимка

Да

Георги Дамянов

директор в дирекция "Авторско право и сродни права" в МК

ACTA цели създаването на всеобхватна международна правна рамка, която да създаде условия за по-ефективна защита на правата върху интелектуалната собственост (ПИС). Защитата на ПИС е от голямо значение и за насърчаване на иновациите и иновационната дейност.

Заключителна теза Основна теза
Снимка

Не

Нели Огнянова

експерт по дигитално право, преподавател в СУ

АСТА е проект, основан на философия от отминали времена. Все повече хора вярват, че в цифровото общество създаването на условия за творчество не минава през наказания, а през нови бизнес модели и образование за създаване на творческо съдържание.

Заключителна теза Основна теза

Резултати от гласуването на този етап

8%24 гласа
 Благодарим за вашия глас!
92%295 гласа

Асен Георгиев

Модератор
Ако имате достъп до компютър и интернет, няма как през последните две седмици да не сте чули/прочели за ACTA. Международното споразумение Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), което има за цел да се бори с фалшификатите, предизвика повече от шумен дебат не само в България, но и в целия Европейски съюз.

Противниците на споразумението  твърдят, че то застрашава свободата в интернет, ако бъде ратифицирано и прието от всички държави, може да доведе до непоправими последици за развитието на мрежата и да застраши много основни граждански права, както и важни принципи, върху които е изграден дигиталният свят. Защитниците твърдят, че това не е вярно и всъщност документът има за цел единствено да защити собствениците на интелектуална собственост.

Основното опасение около международния документ е, че под маската на по принцип правилната защита на авторските права в интернет и борба с онлайн пиратството може да се роди система за следене на потребителите в глобалната мрежа. Представителите на интернет доставчиците пък се притесняват, че това може не само да ги натовари с допълнителни разходи, но и дори да фалира част от тях.

Защитниците на споразумението определят всичко това като спекулации. Те твърдят, че ACTA не предвижда никакви промени в българското законодателство.

Една от основните причини за създалия се разгорещен спор около ACTA е, че споразумението не казва нещата категорично. По подобие на повечето международни договори и този използва изключително хлъзгав и обтекаем език. В него няма да намерите ясно формулирани клаузи за блокиране на достъп до сайтове, спиране на транзакции, махане на рекламни банери или филтриране в търсачки. Договорът е издържан в умерен стил, а разпоредбите му търпят коренно противоположно тълкуване.

Именно поради тази причина поканихме доказани професионалисти в областта, за да изкажат своите позиции по темата. Експертът по дигитално право Нели Огнянова ще изложи своите аргументи защо Европейският парламент не трябва да подкрепи споразумението. Срещу нея се изправя Георги Дамянов, който е директор в дирекция "Авторско право и сродни права" в Министерството на културата.
Снимка

Георги Дамянов

Позиция Да
Европейският парламент и България трябва да ратифицират АСТА.

Искам да подчертая, че това е моето лично мнение и не ангажирам Министерство на културата с него.

Аргументите за това мое становище са:

ACTA цели създаването на всеобхватна международна правна рамка, която да създаде условия за по-ефективна защита на правата върху интелектуалната собственост (ПИС). Защитата на правата на интелектуалната собственост е от голямо значение и за насърчаване на иновациите и иновационната дейност. ACTA ще донесе ползи за износителите от ЕС, които са ползватели на интелектуални права, които понастоящем понасят щети от систематични и широкомащабни нарушения в чужбина на притежаваните от тях авторски права, права върху търговски марки, патенти, дизайн и географски означения. Чрез АСТА се създава законова рамка за борба с вноса и търговията с фалшиви и контрабандни стоки, като вносът на такива стоки в страните от ЕС непрекъснато се увеличава. За 2010 година стойността на такива внесени стоки в ЕС е бил за 8 млрд. евро, което води още до непреки загуби за бюджета от невнасяне на мита, такси и данъци, а също така и до загуба на милиони работни места само в страните от ЕС. Н този смисъл споразумението защитава правата на гражданите на ЕС, предпазва тяхното здраве и живот. В същото време ACTA представлява едно балансирано споразумение, тъй като то изцяло зачита правата на гражданите и взема предвид опасенията на по-значителните заинтересовани страни като потребители и интернет доставчици.

Баланс на Споразумението

АСТА няма пряко действие върху гражданите и юридическите лица в отделните страни и дори и след неговото влизане в сила не може да има директно позоваване на неговите клаузи от притежателите на права на интелектуална собственост. Конкретни ползватели на права на интелектуална собственост не могат да се възползват директно от неговите клаузи, ако съответната държава, на чиято територия се осъществяват техните търговски операции, не са въвели и съответните изисквания в своите закони.

Член 3 от АСТА изрично определя, че Споразумението не се прилага по отношение на права, които не са защитени съобразно законите на страните. АСТА не въвежда определения за нови видове права на интелектуална собственост и не криминализира нови нарушения на тези права. В АСТА се съдържат изрични разпоредби, че всеки правопритежател, който поиска прилагане на процедурите за защита на своите права, следва да предостави адекватно обезпечение или гаранция, за да бъде защитен ответника, както и убедителни доказателства пред компетентните органи, че правото му е нарушено.

Наказателна отговорност на потребителите

В частта от АСТА относно прилагане на нормите на наказателно право са обхванати умишленото фалшифициране на търговски марки и пиратството на авторски и сродни на тях права, в търговски мащаб, като това са и условията, приложими и за нарушения при използване на цифрова среда. Дейностите, развивани в търговски мащаб, включват извършването на търговска дейност с цел извличането на пряка или непряка икономическа или търговска изгода. АСТА не съдържа клаузи относно наказателна отговорност на индивидуалните потребители.

Граждански права и свобода на Интернет

Необосновани са твърденията, че АСТА нарушава гражданските права и свободата на ползване на Интернет. Защитата на гражданските права е изрично предвидена в АСТА. Целта на ACTA е да се бори с мащабна нелегална дейност, зад която много често стоят криминални организации. Тя не обхваща действията на обикновените потребители в ежедневния им живот.

Член 4 от АСТА предвижда изрично спазването на неприкосновеност на личния живот и правилото за неразгласяването на информация, която би била в противоречие с действащото законодателство, с международните принципи за неприкосновеност, с обществения интерес или която би накърнила законните търговски интереси на конкретни предприятия. Член 6 от Споразумението предвижда, че процедурите по правоприлагане следва да са "справедливи и безпристрастни и да гарантират подходяща закрила на правата на всички участници в тях", както и, че "всяка от страните следва да взема предвид необходимостта от пропорционалност между сериозността на нарушението, интересите на трети страни и приложимите мерки".

Няма разпоредби в ACTA, които да ограничават свободата на интернет или да налагат промяна на настоящото статукво, що се касае до потреблението в интернет от гражданите. ACTA не предвижда и не налага цензуриране или закриване на уебсайтове. АСТА дава възможност на хората да продължават да използват интернет пространството и социалните си мрежи точно както по-рано (например Twitter и Facebook), без да се налагат никакви промени. Компютрите и клетъчните телефони на гражданите няма да се проверяват. Това, което е забранено, е нарушаването на авторски и сродни права с комерсиални цели и то и сега забранено, както в България, така и в ЕС.

ACTA не съдържа правила за ограничаване на интернет сайтове, нито пък задължава интернет доставчиците да наблюдават или филтрират съдържанието на техните потребители. ACTA е напълно съвместимо с настоящото законодателство в ЕС, което е в сила от 2000 г. (Директива 2000/31/ЕО за електронната търговия) и не променя нито страница от него. По отношение на случаите на заобикаляне на ефективни технологични мерки (т.нар. декодиращи средства), предвидените в АСТА правила в член 27, параграфи 5-8, напълно отговорят на Директива 2001/29/ЕО за информационното общество.

Влияние на АСТА върху националната регулаторна рамка в България.

АСТА не налага изменения на правната рамка в България. И досега в действащото българско законодателство видовете мерки, които могат да се прилагат за определени престъпления срещу интелектуалната собственост от областта на гражданското право, мерките за граничен контрол, наказателното право и прилагането в цифрова среда са факт и са конкретно разписани в Закона за авторско право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, Наказателния кодекс, Закона за електронната търговия. В много случаи нашето законодателство, особено по отношение на наказателните мерки, предвижда по-строги санкции за нарушителите. Не се налага въвеждането на нови мерки или промяната на съществуващи такива.

Аналогична е оценката на Европейската комисия - споразумението не изисква ревизия на стари или приемането на нови нормативни актове, както и няма да налага на държавите-членки да ревизират своите законови мерки или инструменти, за да отговарят на законодателството на ЕС.

Според мен АСТА е един цивилизационен международен акт, който показва нивото на развитие на дадено общество и за България би било чест да се присъедини към него като се има предвид, че договорът е подписан от представители на най-развитите икономически и в същото време най-демократични държави в света.
Снимка

Нели Огнянова

Позиция Не
Европейският парламент не трябва да подкрепи АСТА.

1. АСТА е проект, основан на философия от отминали времена. Все повече хора вярват, че в цифровото общество създаването на условия за творчество не минава през наказания, а през нови бизнес модели и образование за създаване на творческо съдържание.

2. Защитата на правата на интелектуалната собственост (ИС) не е самоцел, а средство за насърчаване на човешката интелектуална дейност. АСТА подменя задачата за избор на справедлив път към обществото на знанието със задача за защита на носителите на права. Това е подмяна, в която не трябва да се участва.

3. Положителният икономически ефект на АСТА не е доказан, нито има публично известни официални анализи за връзката между АСТА и общото благо. Европейската комисия не е предоставила   доклад  за предварителна оценка на въздействието от предлаганите мерки.

4. АСТА   цели засилване на позициите на носителите на права за сметка на гражданите. Това е истинската причина за секретността при изготвянето му. Европейският икономически и социален комитет в становището си твърди, че основни права (лична неприкосновеност, свобода на информацията, тайна на съобщенията, презумпция за невиновност) са застрашени от разпоредби,   силно пристрастни в полза на търговците-разпространители на съдържание.

5. Според експерти в областта на наказателното право АСТА предвижда непропорционални мерки и води без ограничение към разширяване на полето на прилагане на наказателното право за нарушения на права на ИС и повишаване на тежестта на санкциите.

6. Под съмнение е твърдението, че АСТА не противоречи на правото на ЕС и не изисква нови норми. АСТА съдържа отсъстващи от правото на ЕС ограничения – като приватизираното правоприлагане. Приемането на АСТА е основа за успешно възстановяване на работата по известната IPRED2 и за последващо вторично законодателство. Неслучайно представители на българската публична администрация вече заявиха в медиите, че след АСТА се очакват нови директиви.

7. АСТА предвижда сътрудничество с бизнес общността за прилагане на мерките за борба с нарушенията. Предвижда се приватизиране на правоприлагането, частно тълкуване, частно извличане на точния смисъл на разпоредбите и частна преценка. Статистика от Ирландия и Великобритания показва, че в резултат от такъв подход има стотици случаи на неправилно обвинени потребители.

8. АСТА изисква държавите да предвидят наказателни мерки, които да се прилагат поне в случаите на умишлено фалшифициране на търговски марки или пиратство на авторски или сродни на тях права в търговски мащаби.Предвиждането на  «поне-разпоредби» не дава гаранции, че държавите няма да въведат по-стриктни или по-подробни ограничения. Българският опит с Директивата за задържане на данни показа как се прави това.

9. АСТА въвежда разпоредби относно предоставяне на информация за предполагаеми нарушения, при това не само в наказателни, но и в граждански производства. Държавите ще могат да предвидят предоставяне на информация относно всяко лице, замесено в предполагаемо нарушение. Потребителите са поставени в позиция да доказват, че не са нарушители.

10. Изискването за предоставяне на информация ще доведе до ефекти, които Европейският надзорник за защита на лични данни свързва с  масово наблюдениеневидим мониторинг на милиони хора  – независимо  дали  са под подозрение  -  и систематично записване на данни.

11. АСТА съдържа неясноти от различно естество, в момента стават видими неяснотите от правен характер. Допълнителни неясноти внасят развитията в държавите от ЕС по отношение на ратификациите.

12. Европейският парламент вече е настоявал АСТА да не налага непряко хармонизация на законодателството на ЕС относно правата на интелектуална собственост и да бъде зачитан принципът на субсидиарност. Европейският парламент вече е подчертавал, че икономическите и иновационните рискове следва да бъдат оценявани преди въвеждането на наказателни санкции, когато вече са въведени граждански мерки. Европейският парламент вече е изразявал твърда позиция ,че доставчиците на интернет услуги не следва да носят отговорност за данните, услуги по преноса и хостинга на които те предоставят, до степен, която би наложила предварително наблюдение или филтриране на тези данни. Европейският парламент вече е изразявал категорична позиция в хода на работата по IPRED2 срещу формулировки, които могат да доведат до интерпретиране на "нарушения в търговския мащаб" във вреда на обикновените потребители.

На основа на казаното и като вземе предвид

- едностранчивостта на предлагания подход в полза на определени индустрии и без оглед на общото благо и цената, която други индустрии и гражданите се очаква да платят;

- нарушените стандарти за участие на всички заинтересовани страни при изготвянето на АСТА;

- несъответствието на АСТА с предходни официални позиции на Европейския парламент;

- неяснотите от правно естество, които, освен другото, препятстват ефективно прилагане за нуждите на единния вътрешен пазар;

- неразгледани тук ефекти за свободата в други области като например фармацевтичния сектор

Европейският парламент трябва да гласува не на АСТА.

По мое мнение същото трябва да извърши и парламентът на България.

За изработването на тази позиция са използвани аргументите и експертизата на EDRI., официални позиции на Европейския парламент, доклада на INTA | Европейски парламент, мнението на Европейския надзорник за личните данни и позицията на Европейския икономически и социален комитет.

Резултати от гласуването на този етап

8%24 гласа
 Благодарим за вашия глас!
92%295 гласа
Този етап е приключил

93 коментара

Избор на тип:
Преглед на профил Тsonkooo Рейтинг: 1416 "Не"
18 фев 2012 22:09 93
- +Оценка
-1 +2

Спорът става вече съвсем неравностоен! Вредата от АСТА е толкова очевидна, че чак е очевадна!

 
Преглед на профил bati vi Рейтинг: 1416 "Не"
17 фев 2012 12:55 92
- +Оценка
-1 +7

Твърдо и категорично НЕ на АКТА !

_____

Меня постоянно преследуют умные мысли! .. Но я быстрее ....
 
Преглед на профил daria_vip Рейтинг: 515 "Не"
16 фев 2012 19:15 91
- +Оценка
-2 +2

Мислех си ако не е AKTA ще е SOPA PIPA нещо друго .
Не е необходимо и дори всички да го приемат
Ако само Америка наложи контрол над ISP провайдерите като им филтрират трафика им кРАЙ НА ИГРАТА
Край на торентите и прочие нелегално съдържание защото когато филтрираш 3 ,4 Backbone магистрали е абсолютно достатъчно да накараш не само европейците но и всички останали ако въобще искат интернет да спазват и следят за "СТАНДАРТА"

 
Преглед на профил beeble Рейтинг: 451 "Не"
15 фев 2012 16:58 90
- +Оценка
-1 +6

групата на държателите на правата, представляваща една малцинствена група, получава правото да изисква и събира лична информация за всички останали, въз основа на твърдения за тяхната вина.

една малцинствена група от избрани люде (горе-долу, всичките милионери!), получава правото да третира всички останали като осъдени престъпници. това е брутално нарушаване на гражданските права и по същество представлява узаконяване на недемократични практики!

 
Преглед на профил beeble Рейтинг: 451 "Не"
15 фев 2012 16:41 89
- +Оценка
-1 +5

добре де, любо- чета!

казусът е: частно лице, обвинява друго частно лице, че го му нарушава правата. обръща се към държавата. тя, вместо да даде възможност на обвиняемия да се защити чрез организирането на съдебен процес, разпорежда "на даден доставчик на онлайн услуги да предостави незабавно на носителя на правата информация, достатъчна за идентифициране на абонат, чийто достъп се ПРЕДПОЛАГА, че е бил използван за извършването на нарушение."

защо държавата дава поверителна, лична информация, касаеща самоличността на един човек, на друго частно лице, въз основа на голо, недоказано подозрение?!

какво невярно, казах този път?

 
Преглед на профил Любомир Сирков Рейтинг: 515 "Да"
15 фев 2012 15:46 88
- +Оценка
-5 +1

До коментар [#83] от "Г-н D.":

Драги "Г-н D.", аз наистина съм начетен, нещо повече - продължавам да чета, включително и Вашите коментари, дори когато те не съдържат нищо конкретно по темата, а само някакво лично огорчение от хода на дискусията.

Аз не си позволявам никакви "лични квалификации" по адрес на който и да било тук - и ако Вие сте се почувствал лично засегнат от нещо, то това се дължи на някакви особености на Вашата личност, не на моята.

Както виждате, аз проявявам достатъчно търпение да разговарям тук дори и с най-необразовани или просто повърхностни хора, които нищо не са прочели по темата, а в най-добрия случай имат някаква най-обща нагласа ей-така против нещо си, което те дори не се и опитват да разберат как точно е записано в дадено международно споразумение и защо е записано точно така.

 
Преглед на профил iliander Рейтинг: 767 "Не"
15 фев 2012 08:22 87
- +Оценка
-2

Не-нетрябва ,поради възможността за цензуриране на интернет пространството и работата на социалните мрежи.
страните на Г-8 не се пресъединиха към "споразумението АСТА",а само малките членове на евро съюза.

_____

В България,ако не те смачкат циганите ,психиатрите те правят на парцал!
 
Преглед на профил beeble Рейтинг: 451 "Не"
15 фев 2012 01:44 86
- +Оценка
-2 +3

До коментар [#82] от "lyubomirsirkov":

аха, да, извинявай, мое недоглеждане. хубаво е да се признават авторските права и в нета, за това съм съгласен с теб, но за мен "акта" не е начина за това- обясних вече защо този закон ще е неефективен в реализирането на афишираните цели, поне що се отнася до българия.

а за другия ти пост до мен... чета го пак чл. 27 (целият) - това е просто схема на процес, в която детайлите които да опишат как точно той ще се реализира, липсват. има доста празноти. т.е. да, признавам, прекалил съм в изказванията си, няма как да заключавам как точно ще изглежда напрактика този процес. ще запазя съмненията за себе си. предполагам, че реагирам силно пристрастно, но това се дължи на убедеността ми, че е крайно погрешно да се предоставя каквато и да е част от обществените прерогативи на държавата на частни лица, и то точно на тези лица.

защо държавата трябва да санкционира предоставянето на каквато и да е информация въз основа на подозрение?
добре, било това подозрение и юридическо обосновано, ми прекрасно тогава, щом е толкова основателно да го внесат в някой съд и вече той да решава.

така де, кой точно ще прецени, че съм им нарушил правата? нали "обвинителя" само подозира, че ги нарушавам?!?! държавата тогава, може би?!?! ми не- пише, че тя трябва да "предостави незабавно" информацията, значи да разбирам, че...

Прочитане на целия коментар
няма много-много да му мисли виновен ли съм или не...

просто... звучи ужасно!

и после това... нямало да бъде всякаква информация, ами само такава която била свързана с нарушаването на авторските права...

кой точно преценява, коя точно информация е свързана и се отнася до дадени авторски права, щом на този етап, очевидно за съдебен процес не става й дума?... ми аз ако напиша един текст в който се съдържа думата "сони", това също може да е основание за нарушаване на авторски права. то почти всичко на тоя свят съдържа информация която е защитена от авторски права...

едно частно лице има проблем с друго частно лице. отнася си "съмненията" към държавата, а тя, вместо да организира открит процес на който да изслуша и ДВЕТЕ страни, заема послушно страната на обвинителя и му съдейства всячески като подслушва от негово име обвиняемия....

по-зле от това накъде повече?!

 
Преглед на профил Steliyan Georgiev Рейтинг: 233 Неутрална
15 фев 2012 01:01 85
- +Оценка
-3 +1

Не, не трябва, защото предприетите мерки в защита на авторското право са прекомерни и близки до полицейщина.
От друга страна не смятам за нормално всеки да им право да си сваля безплатно каквото му хрумне от нета и за това мисля, че трябва да има услия за затваряне не сайтова като Замунда и Арена.

http://bg.pointdebate.net/debate/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B5-%D0%BB%D0%B8-ACTA.404

 
Преглед на профил sulio_parvi Рейтинг: 407 "Не"
14 фев 2012 22:55 84
- +Оценка
-2 +4

До коментар [#75] от "lyubomirsirkov":
Хм именно НАЛИЧИЕТО на образование (и то не едно) ми помага да разбера явното противоречие, което се съдържав думите на Г-н (ми) Сирков
1. Откога МРАА стана защитник на малките компании и от какъв зор?
2. Защо лобирането и законите се плащат само от "Великолепната седморка" (7-те мейджъра) и мейджърите в музикалната индустрия а малките компании по скоро са доволни защотомогат да си разпространяват продукцията по евтино ?
3. В България има затворено кино, но не заради пиратерията, а заради непропорционален на икономическите условия наем. От една страна ги рпесират мейджърите, от друга наемодателите. И никой няма забележки към пиратите.
4.Една от веригите се оплаква от пиратството, ноо е добре да си спомнят първо собственото си минало, че ако народа е малоумен и слабопаметен, то единици помнят добре и всичко.Освен това въпросната верига иска да печели доволно, но ... лакомията трябва да се ограничава .
Да видим вашето образование дали ще отговори успешно на тези (и други възникаващи) въпроси. Щото моите образованиЯ са в областта на шоубизнеса и съм му и "отвътре"
а между другото отново сам си противоречите и в краткия коментар по същество за другия (руския) модел на правата. Ами след като трябва 60 млн за устойяив кинобизнес е все таяв България дали ще има или не пиратство все ще са на загуба композитори и продуценти...

Прочитане на целия коментар
дали сас 100 000 или с 200 000 загубата ще е все голяма и така или иначе ни кино, ни песни могат да се самоиздържат.
И най накрая - но не най маловажно. Всички български филми са ПРЕДВАРИТЕЛНО платени с държавни пари -български (НФЦ) или европейски (Медия,Еуримаж), и парите от прожекциите отиват в джоба на продуцентите (чак над сума, която практически не може да се постигне в БГ връщат пари на държавата - досега се е случвало само с "Мисията...) не чак толкова лошо платецът (народа) да си "вземе" нещото ,което е платил, а в джоба на продуцентите да не влизат чак толкова пари...
И аз искам така някой да ми плати масрафа, а аз само да печеля и държавата да муи охранява пълната печалба чрез апарата си (за който също още веднъж плаща народа)...въобще народа открай време е на пре...ната страна

 
Преглед на профил Г-н D Рейтинг: 571 Неутрална
14 фев 2012 21:10 83
- +Оценка
-3 +6

До коментар [#81] от "lyubomirsirkov":

Г-н Сирков,
Много съм разочарован, че отначало ви възприех сериозно.
Вие определено сте начетен и умеете да манипулирате.
Неприятното е, че явно зад всичко това се крие някакъв комплекс. Погледнете само колко време сте откраднали от живота си, за да опитвате по един доста безпардонен начин да наритвате несъгласните с вашата теза! Не искам да се спирам на личните квалификации, които си позволявате да отправяте по мой адрес без да се познаваме, но не мога да не отбележа, че г-жа майка ви - уви! - явно не е отделяла достатъчно време на възпитанието ви.
Всичко това ме възпира да влизам в диалог с вас. Ще се възползвам от правото си, което имам във форума, и ще ви отсвира.
Отбягвам ви.

 
Преглед на профил Любомир Сирков Рейтинг: 515 "Да"
14 фев 2012 21:05 82
- +Оценка
-7 +4

До коментар [#78] от "beeble":

Ти пишеш: "Любо, може би, е редно да споделиш, защо би трябвало да подкрепим акта". Но вкъщност още с първия си коментар тук аз казах основното, заради което подкрепям ACTA:
Виж коментара ми по-горе: коментар 11, от 9 фев 2012 19:07:

""""""""""""
ACTA е плод на едно съвсем съвременно виждане, а именно: че двата свята (физическия и „дигиталния”) няма как продължават да се развиват в различни посоки – защото светът, в който живеем, е единен.

Каквото е третирането на продуктите във физическия свят, такова трябва да бъде и в дигиталния свят.

Който мисли да въвежда някакви „двойни стандарти”, значи не е разбрал в какъв свят живеем.
Няма да има двойни стандарти. Един продукт си е точно това: продукт – независимо дали е във физическия свят или в дигиталния.
""""""""""""""

Към това мога да добавя, че присъединяването ни като държава към ACTA поставя България в клуба на "по-добрите" страни (самата СТО, в рамките на която е създадена която е създадена ACTA, е нещо като "клуб на добрите" - а подписалите ACTA са клуб вътре в този клуб).
Отделно от това, споразумението ACTA е преминало през 10 кръга от преговори - с...

Прочитане на целия коментар
участието на експерти, доста по-сериозни от изяваващите се през последните дни по нашите медии - и нещата в това споразумение са огледани от всякъде, всяка дума вътре си е на мястото.
(Стига да знаеш как да четеш накива документи - защото мнозина тук първо отказват да четат, а ако все пак прочетат нещо, се хващат за половината или дори четвъртината от едно изречение и почват да твърдят, че "ACTA ще доведе до...").

 
Преглед на профил Любомир Сирков Рейтинг: 515 "Да"
14 фев 2012 20:53 81
- +Оценка
-7 +4

До коментар [#77] от "beeble":

“Beeble”, при цялото ми уважение към теб не мога да си затворя очите за факта, че ти отново си редиш тук някакви неща, някакви думи, фрази, лозунги, които просто НЕ СА верни.

Няма такова нещо :„на тези компании се дава правото да разследват и наказват без да искат позволение от държавните органи” – погледни цитата от чл. 27, ал. 4, който е дал тук твоят запален съидейник „Г-н D.” (коментар 80 от 14 фев 2012 19:15) – там изрично е казано, че „дадена страна МОЖЕ, в съответствие със своите законови и подзаконови норми, да оправомощи компетентните си ОРГАНИ да разпоредят на даден доставчик на онлайн услуги да предостави незабавно на носителя на правата информация, достатъчна за идентифициране на абонат”.
И то това става само след като „носителят на правата е подал юридически обоснована искане” – и не се предоставя ВСЯКАКВА информация, а само такава, която е „необходима за целите на защитата или прилагането на тези права”.
Това е записано в ACTA, но, както често се случва, с пропагандна цел разни агитатори силно преувеличават всяка дума и правят от мухата (в буркана) слон (в стъкларски магазин).

 
Преглед на профил Г-н D Рейтинг: 571 "Не"
14 фев 2012 19:15 80
- +Оценка
-1 +6

Днес чух пътем коментар по някакво радио, че споразумението А.С.Т.А. не било насочено срещу индивидуалните интернет потребители, а срещу нерегламентираното търговско използване на авторски и др. права!
Това е лъжа!
При това плитка, която разчита на непознаване на текста на споразумението А.С.Т.А.! Прилагам линк към текста за тези, които държат да са аргументирани при изгражване на тезата си. http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&lng1=en,bg&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&;val=577911:cs&page=1&hwords=null
А ето и станалия печално известен чл. 27, ал. 4:
"Дадена страна може, в съответствие със своите законови и подзаконови норми, да оправомощи компетентните си органи да разпоредят на даден доставчик на онлайн услуги да предостави незабавно на носителя на правата информация, достатъчна за идентифициране на абонат (б.м.), чийто достъп се предполага, че е бил използван за извършването на нарушение, когато носителят на правата е подал юридически обоснована искане, свързано с нарушение на права върху търговска марка или за нарушение на авторско или сродно право, и когато такава информация е необходима за целите на...

Прочитане на целия коментар
защитата или прилагането на тези права."
Всяка европейска страна има свое законодателство, регламентиращо защитата на авторските и сродните права. Духът на законите е, че държателите на правата при устанавяване на нарушение, трябва да предоставят на съответния съд доказателства за това и да посочат ответника. В правото на съда е да отсъди по този граждански иск. Споразумението А.С.Т.А. подменя тази норма. Според неговите постановки се предвижда възможността за използване на държавни структури (полиция, прокуратура) за събиране на доказателствения материал и предоставянато му не на съда, а на ищеца! Той, заобикаляйки съда, в пряк досег с нарушителя да може да определя наказанието му!!!
Всъщност на повърхността е, че идеята на А.С.Т.А.не е декларираната защита от фалшификати, а нещо много цинично: оптимизиране печалбите на държателите на правата! Задайте си простичкия въпрос: „Кой има полза?”
Отговорът е: „Корпорациите”!
Като започнем от софтуерните и фармацевтичните гиганти, химическите концерни (това не са само прахове за пране и шампоани, а и ГМО-продуктите и патентованите видове разсад за зеленчуци и посевния материал за зърнените култури на „Монсанто”, оцветителите, маслата) и стигнем до най-чувствителните – киноиндустрията и музикалната индустрия – всички те искат да „свият” до минимум изтичането на печалби чрез производството на генерични лекарства (произвеждани основно в Индия с цени драстично по-ниски от „оригиналните”), чрез неплащане за използване на патенти в индустрията (Бразилия), чрез „кракнат” софтуер или теглене на музика или филми по целия свят.
Споразумението дава възможност част от функциите на държавата да се предоставят в услуга на корпорациите и в ущърб на обществото.
Не позволявайте да се върнем в ново тоталитарно общество!

 
Преглед на профил beeble Рейтинг: 451 "Не"
14 фев 2012 19:14 79

любо, може би, е редно да споделиш, защо би трябвало да подкрепим акта. нали, до сега общо взето имаш една негативна позиция на отхвърляне на доводи. поне аз, не видях, какви са твоите аргументи "за" акта. нали, обясни ми, как точно, този закон ще доведе до зачитане на авторските права конкретно в българия, и въобще, какво печелим ние от подписването му?

 
Преглед на профил beeble Рейтинг: 451 "Не"
14 фев 2012 19:14 78

любо, може би, е редно да споделиш, защо би трябвало да подкрепим акта. нали, до сега общо взето имаш една негативна позиция на отхвърляне на доводи. поне аз, не видях, какви са твоите аргументи "за" акта. нали, обясни ми, как точно, този закон ще доведе до зачитане на авторските права конкретно в българия, и въобще, какво печелим ние от подписването му?

 
Преглед на профил beeble Рейтинг: 451 "Не"
14 фев 2012 18:59 77
- +Оценка
+2

да любо, благодаря за примера, също много добър- както можеш да се досетиш, отново съм напълно против подобен подход на действие. :)

както сам цитира, това е пример за прекрасно издържана услуга в духа на сегашното действащо законодателство (което не подкрепям), за което до колкото подразбрах си съгласен с мен, че е неефективно и неприложимо (поради социалния дисбаланс). с други думи, както ти сам казваш отново "нищо няма да се промени"- т.е. поредният закон който няма да подобри нищо "към по-добро" за нас българите. пак ще повторя, ние нямаме нужда от поредния калпав закон, а от сериозен публичен дебат как точно да се уредят авторските права в българия, по начин, който да позволи зачитането им.

толкова за приликите. а сега отново ти обръщам внимание на разликата между акта и сегашното българско законодателство. дава се правото на частни компании (извън българия) да си защитават интересите като шпионират всеки за когото решат, че застрашава правата им. дори в посочения пример с "абв", ти отново, доброволно приемаш (подписваш) някакви условия. но тук няма търсене и даване на съгласие. на тези компании се дава правото да разследват и наказват без да искат позволение от държавните органи.
една малка, тясна група много богати частни лица, по силата на закона, без да иска позволението на никого, получава правото да шпионира и съди други частни лица. заобикалят се общоприетите процедури по търсене и доказване на...

Прочитане на целия коментар
вина! нетът се превръща в частна площадка в която едни хора по закон имат повече права от други (като правото да ме разследват). освен това отпадат всякакви държавни граници и възможна закрила от местното законодателство- защото престъплението независимо в коя държава е извършено, може да бъде санкционирано от притежателя на правата. (който ще има седалище извън българия, а ролята на българския съд, ще е дотолкова, колкото да потвърди неговото решение!)
разбира се, има и други моменти, тези касаещи свободата на словото. ако аз искам да напиша критична статия за една компания която създава софтуерни продукти, независимо, че живея в българия, може да се окажа под ударите на акта, защото съм използвал неговото име, без да поискам разрешение от държателя на правата.
признавам, че може би звучи параноично... но е факт, че подобен сценарий е възможен. обясни ми защо да се оставям единствено на вярата в добрите намерения на група, които се интересуват единствено от по-големите печалби? кой закон ще ме защити ако те решат да злоупотребят с властта която имат? защо да им се дава тази власт изобщо?

 
Преглед на профил Любомир Сирков Рейтинг: 515 "Не"
14 фев 2012 17:49 76
- +Оценка
-5 +2

До коментар [#73] от "beeble":

Да, "beeble", прав си към моя пример за „гаранциите” във Фейсбук да добавяш и това: „всичко което качиш във фб, всъщност автоматично става собственост на фб и те могат да го използват така, както им се хареса” – именно подобни факти заслужават много по-голямо внимание (в сравнение с влизането в сила на ACTA).

Обаче всичко останало, което си написал, и което завършва с „няма да има "общи условия" които да подписваш, никой няма да те пита!”, просто не е вярно.

Защото по-скоро е вярно обратното: "общите условия" на който и да било доставчик на онлайн услуга влизат в сила за теб ВЕДНАГА, щом цъкнеш веднъж с мишката на съответното бутонче - няма дискусии, няма дебати, няма ратификации!

Но щом споменаваш за ”личните ни пощи” и как някой щял да ровичка там („благодарение” на ACTA), нека те информирам как стоят нещата с „личните ни пощи” сега, в момента (преди ACTA).

В „общите условия” на една онлайн-услуга, ползвана от може би поне половин милион българи (abv.bg) и в момента, между другото, е записано и следното:

"Чл. 22.
1. ......
2. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използуват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично...

Прочитане на целия коментар
ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Нет Инфо или трето лице.
3. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Нет Инфо, Потребителят дължи на Нет Инфо неустойка в размер на 3 000 (три хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Нет Инфо от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката."

Освен това, според член 23 от същите тези "Условия за използване на услугите на ABV.bg"
„Всеки Потребител се задължава... да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия” – а сред „злоумишлените действия” изрично е вписано и това "действие": „извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право”.

И, разбира се, в член 30 изрично е отбелязано, че при "злоумишлени действия" от страна на потребителя, "Нет Инфо има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство."
Т.е. всичко това, което в момента разни хора пищят, че ACTA щяла да причини на потребителите, си го има и сега - благодарение на общите условия на доставчиците на онлайн-услуги.

 
Преглед на профил Любомир Сирков Рейтинг: 515 "Не"
14 фев 2012 17:09 75
- +Оценка
-7 +2

До коментар [#74] от "sulio_parvi":

Г-н Сульо Първи (извинявам се, ако това обръшение Ви обижда, но просто не виждам как по друг начин да разчета Вашия псевдоним „sulio_parvi”): на колкото и „световни събития” да сте присъствал, очевидно скоро няма да проумеете нещата, които липсата на образование явно не ви позволява да проумеете.

Това, което „шефът на прословутата MPAA” се е опитал да ви каже (а вие сте предпочел да си запушите ушите и мозъка, за да не би случайно да научите нещо, което е ново за Вас), е простият факт, че „пиратерията” всъщност се оказва по-пагубна не толкова за „големите”, колкото за „малките” (малките филми, малките режисьори, малките продуценти, малките софтуерни фирми – именно те, „малките”, първи фалират при дори съвсем ниски проценти пиратство на техните продукти, „големите” не фалират).

А да сравнявате България с Русия е просто абсурдно – разликата в големината на двата пазара е достатъчно очевидна.

(Специалисти са установили, че пазарно-ориентирано кино може да се прави при потенциална аудитория от около 60 млн. зрители – при по-малки аудитории, независимо какви „модели” използваш, просто нещата с киното не се получават – поне не и на чисто пазарен принцип.)

Любомир Сирков

 
Преглед на профил sulio_parvi Рейтинг: 407 "Не"
14 фев 2012 00:45 74
- +Оценка
-2 +8

Хм а защо Русия не го подписва а? Там няма засегнати автори? НЯма пиратерия? А нали са я нарочили за тоталитарна и недемократична - първа трябва да прегърне ограниченията на АСТА? Само че:
1.Руския нет енай демократичния нет и даже в някои случай попрекаляват - в руския нет е възможно абсолютно всичко.
2. Като народна държава там са направили компромис между частния ( на авторите) и обществения интерес - как няма време да описвам тук прочетете сами. Съвсем наскоро за да ги приемат в СТО малко се опитаха да поограничат обществения интерес, но с тактически и временен ход. Въпреки това не се наблюдава масов мор от глад на руски композитори и филмови дейци, а напротив все повече и повече мераклии напират да правят касови филми и песни. Като нямат далавера що да го правят? Само, че не може всички да са като Русия ВИНАГИ да мислят за обществения интерес. Затова и сложното руско общество и тази огромна държава се е запазила във времето и през всички предизвикателства - ЗАЩОТО ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС Е НАД ЧАСТНИЯ! (Продължавам да чакам съобщения за умрели от глад певци/композитори или обесили се поради фалит филмови продуценти!) А руската култура сигурно е недоразвита заради лошата защита на правата? ЕЕЕх да имаме половината от руската култура...
Накратко - може и друг модел, стига да се пообуздае лакомията на (най вече) хамериканцияте.
3. На едно световно събитие присъствах на смешна сценка говори президента на Paramount, който се похвали как изминалата...

Прочитане на целия коментар
година имали ръст на боксофиса 47 % (кой има такъв ръст през кризата ?!?) Веднага след него излезе шефът на прословутата MPAA , който като развален грамофон почна да кълне пиратите и да се вайка как индустрията загива. При думите на загиването присъстващите почнаха да се подхилкват след като помнеха 5 мин преди него как се похвалиха ,че има 47 % ръст. А той каза, че пиратерията не билавредна за доходите на Брат Пит и брат му, а за прожекциониста, чистачката в киното и продавача на пуканки с което въпреки че аудиторията бяха от баровец на горе се позасмяха открито (щото е ясно, че е не е така). След това аз му казах (любезно разбира се0 че на чистачката и продавача им дреме за пиратерията щот за заплата все ще изкарат с и без пиратерия ама Мадона няма да си купи позлатени обувки за кученцето. Той ме изгледа злобно и видях , че е платен от когото трябва (той е и сенатор) и дискусията ни беше кратка и сравнително безсмислена. Обещахме си да я продължим - той да ме убеди против пиратите, аз него - птротив ексцесиите с авторските права. Няма смисъл да си губя времето, защото тези хора са като грамофони под вида на паричките злобно ще повтарят едно и също само господарите им да не ги разлюбят.
След този случай окончателно се установих от правилната страна на барикадата, въпреки, че съм пишман-автор.
ТАка, че Г-н(ми)Сирков ли, Гъсков ли (по народному мисирка означава пуйка) което съм видял 100 (ми)сирковци не могат да ме разубедят още повече, че модела го има (руския). Апропо един сайт там предложи официално с права реставрирани руски класики във full PAL по 1 $ парчето защитени с DRM. Още им върви бизнеса вече >3 години.Аз също си купих от там - просто торентските филми не са с добро качество. Ето ви го модела, а не ужасното качество на love.net с неговите безбожни (за българските условия) 2.40 лв.

 
Преглед на профил beeble Рейтинг: 451 "Не"
13 фев 2012 22:55 73
- +Оценка
-2 +8

аха, да, добър пример... също така хубаво е да се спомене, че всичко което качиш във фб, всъщност автоматично става собственост на фб и те могат да го използват така, както им се хареса. кофти, но както сам каза- хората са си го написали в общите условия, на който не му изнася да не си прави профил, или ако си прави, да си опича ума каква информация качва! но изборът пак си остава твой!
в интернет никой не ти гарантира, че няма да те следят или хакнат- да, данните ти не са в безопасност! но също както в действителния свят, този ти пипа собствеността без твое позволение (каквото ТИ си дал на фб, да речем, СЪЗНАТЕЛНО с подписването на общите им условия) ще е извършил престъпление и ти принципно можеш да му съдиш задника за това. всяка информация придобита по този начин, ще бъде "открадната" и няма как да се използва открито срещу теб или без твое съгласие.

но ето идва "акта" и нещата вече не са точно така- дава се право, общото взето на всеки който реши, че го грози опасността да го завлека в съучастие в нарушаването на нечии авторските права, да ме шпионира! ...(!?) и разбира се, същото важи и за властите. благодарение на акта, това "събиране" на данни срещу хората, вече ще е напълно законно! да, ще могат да се използват открито (като да речем в съдебен процес) срещу нас.
но, кой знае какви неща ще открият борците за защита на авторските права докато проверяват, да речем, личните ни пощи- не е нужно да съдържат...

Прочитане на целия коментар
улики за нарушаване на авторски права, но който ровичка там, а той ще има правото да ровичка, може да намери някакви други интересни неща...
това дава възможности за шантаж и манипулации, което пък от своя страна може ще доведе и до корупция.
но нали, това ще са някакви странични ефекти...

но най-готината част е, че тези които държат авторските права, (по една случайност- компании с огромни средства) ще могат да шпионират без да искат позволението на ничий съд. и даже няма да се крият, защото никой съд няма да може да им забрани "да си пазят правата". законът ще позволи на едно частно лице, да шпионира друго частно лице... усещаш ли разликата? няма да има "общи условия" които да подписваш, никой няма да те пита!

 
Преглед на профил Любомир Сирков Рейтинг: 515 "Да"
13 фев 2012 21:44 72
- +Оценка
-14 +2

До коментар [#69] от "beeble":

"beeble", ти пишеш така: "не е редно, институциите да разполагат с неоспоримото право (гарантирано от закон) на шпиониране на лични данни. кой ми гарантира, че няма да се злоупотребява с тази власт?"

Наистина се чудя: толкова ли си наивен? Като задаваш въпроса "кой ми гарантира", не се ли сещаш, че никой нищо не може да ти "гарантира", ако преди това ти сам (при това доброволно и в пълно съзнание) си компрометирал, и то именно в Интернет, собствените си "лични данни"?

Я си отвори Фейсбук и си прочети "Условията за ползване" ("terms") - всъщност, ти може и да нямаш профил във Фейсбук, но поне 2 млн. българи имат.

И като ги прочетеш, ще попаднеш там на едно място, където с едни ЕЙ ТАКИВА ГОЛЕМИ БУКВИ
е написано, че:

“WE TRY TO KEEP FACEBOOK UP, BUG-FREE, AND SAFE, BUT YOU USE IT AT YOUR OWN RISK”

- разбираш ли, човеко "beeble", това са ти "гаранциите" във Фейсбук: "ти го ползваш на свой собствен риск"! Какво да ти кажа : гаранция направо до небето!
(А пък ако нещо имаш някакви претенции, в "terms" пише, че можеш да подадеш оплакване в съда - ама не в кой да е съд, а само в съда в Санта Моника, Калифорния. Там и само там. Това са ти "правата" във Фейсбук - не са ти...

Прочитане на целия коментар
прочетени при твоето "задържане", напротив, ти сам си бил длъжен да ги прочетеш, когато си се регистрирал във Фейсбук...)

А там са ти данните, там са ти снимките, там са ти контактите - и всичко това засяга не мене и тебе, а 500 млн. души.

 
Преглед на профил beeble Рейтинг: 451 "Не"
13 фев 2012 18:21 71
- +Оценка
-2 +2

ето какво означава "авторски права" в устата на един от съставителите на "акта":

http://www.dnevnik.bg/razvlechenie/2012/02/13/1765635_smurtta_na_uitni_hjustun_veche_se_otraziava_na/

 
Преглед на профил beeble Рейтинг: 451 "Не"
13 фев 2012 17:08 70
- +Оценка
-2 +6

още ред-два към теб, любо.

няма кой да дойде и да ни оправи, няма закон който да си привнесем и да ни накара да заживеем по правилата на гражданските демокрации. ние имаме нужда от нов морал, незамърсен от грешките на миналото, който да ни даде куража да се самоорганизираме... който да излекува обществото от апатията, страха, егоизма и корупцията. свободният нет е най-голямото богатство на тази страна и нейн единствен шанс за гражданско общество. и затова всяка дейност, хвърляща дори сянка на съмнение, за налагането на някакви ограничения върху свободата в него, трябва да се изобличава и пресича още в зародиш. това е най-важното- да изградим активно поколение способно на емпатия, с чувство за справедливост и достойнство. едно здраво общество, може да се пребори с престъпността (и тази срещу авторските права, да речем). мрежата е средство за това!

 
Преглед на профил beeble Рейтинг: 451 "Не"
13 фев 2012 16:41 69
- +Оценка
-2 +9

любо, за човек който живее в българия имаш учудващата склонност да отправяш надеждите си за по-добър живот към институции, законови регулации и т.н. позволи ми, аз пък, да си запазя вярата в хората. аз също бях на протеста. поне моите познати, хората които аз познавам, отидохме там, не от идеята да защитаваме безплатната консумация на каквото и да било. не знам колко пъти трябва да се повтарям, има части от "актата" които биха могли да се четат двояко. не е редно, институциите да разполагат с неоспоримото право (гарантирано от закон) на шпиониране на лични данни. кой ми гарантира, че няма да се злоупотребява с тази власт? честната дума на бойко? моля те, не ме разсмивай.
изобщо, гледането по такъв начин на най-младата граждански активна част на това общество, като на тъпа, тълпа консуматори, годна да произведе...нищо, е толкова дерогативно... не знам, просто е тъжно. ако това мислиш, то на какво изобщо се надяваш?

 
Преглед на профил Любомир Сирков Рейтинг: 515 "Да"
13 фев 2012 15:48 68
- +Оценка
-12 +1

До коментар [#56] от "beeble":

Да, драги "beeble", съгласен съм, че, както пишеш и ти, "трябва да се създаде по-гъвкава платформа за плащанията" - само че КОЙ да я създаде тази платформа? (И точно АСТА ли ще ти попречи, примерно, на тебе да създадеш ти една такава платформа?)

Може би ще я създадат онези напълно неграмотни младежи, които ходят на протеста, за да защитят "правото" си да "споделят" чужди продукти? На това ли се надяваш?

Тези ли хорица, които не си и помислят, че някога може да бъдат способни не да консумират, а сами да създадат нещо - те ли ще създадат така описаната от тебе "по-гъвкава платформа за плащанията"?

 
Преглед на профил Любомир Сирков Рейтинг: 515 "Да"
13 фев 2012 15:28 67
- +Оценка
-13 +3

До коментар [#66] от "Вени Марковски":

Г-н "Вени Марковски", вече стана пределно ясно, че Вие самият нямате никакви други аргументи в този дебат, освен факта, че Георги Дамянов бил на "държавна служба" - това е целият ви "аргумент", г-н Марковски (виж си коментара от "9 фев 2012 19:05").

Това успяхте да измислите, това и написахте тук, г-н Марковски. Толкова са Ви възможностите (умствените).

 
Преглед на профил Вени Марковски Рейтинг: 796 "Не"
13 фев 2012 15:09 66
- +Оценка
-2 +7

До коментар [#54] от "katerichkata":

Недейте да спорите със Сирков, той е като същински Интернет трол, има цяла статия в Уикипедия (о! пореден ужас за Сирковци - безплатно знание! няма авторски права! кошмар!) по темата.

_____

Автор съм на статиите "Интернет трол" и "Атака Ad hominem" в БГ-Уикипедия. С други думи - номерата на троловете от този форум при мен не минават.
 
Преглед на профил Тsonkooo Рейтинг: 1416 "Не"
13 фев 2012 14:24 65
- +Оценка
-2 +5

Не!

 
Преглед на профил hellwitch Рейтинг: 553 "Не"
13 фев 2012 13:42 64
- +Оценка
-2 +13

Цялото споразумение е опит да вкарат цяла Европа в биг брадър.

Без разрешение от прокурор или който и да е ще следят интернет на база на "лов на потенциални нарушители". Да не говорим, че по принцип авторските права е едно, а тук става въпрос за всякакви права вкл. за неща като аспирин и аналгин. Утре някой може да забрани и въздуха с някакво право.

Въобще АСТА е типичен пример на опит за огромна злоупотреба и практики на тоталитарни и диктаторски режими. На практика тя въвежда положението от преди 89 само името на "контролиращата" организация не е точно ДС. Иначе ще доведе до доноси и нелоялна конкуренция.

 
Преглед на профил Poi Nhy Рейтинг: 507 "Не"
13 фев 2012 13:01 63
- +Оценка
-2 +11

На никой ли не му стана ясно, че изобщо не става дума за защита на авторски права, а за въвеждане на нови механизми на контрол под благовиден предлог?!

 
Преглед на профил rosko1306 Рейтинг: 733 "Не"
13 фев 2012 11:16 62
- +Оценка
-2 +15

АСТА да си я държат в Щатите. И не ми се фръцкайте с разни авторски и други права, няма такова нещо.
Преди време изпратих линк с песен на Джон Ленън - Уомън - на приятелка, която живее в щатите, да я поздравя за рожденния и ден. Познайте - този клип е забранен за гледане в САЩ......
Та нека сега защитниците на подобни "търговски" споразумения започнат обяснението си - как точно и какви права защитават. Песента е много по-стара от 25 години, предвид на това, че авторът и не сред нас вече 42 години. Кое дава право на някакво си правителство да ми ограничава правата да гледам клип, който очевидно няма нищо общо с авторското право? Я американските "демократи" да си седят оттатък Атлантика и да не ни занимават с простотии! Лично аз не вярвам Европа да подпише, много се надявам нито нашите кратунковци, нито ЕП да ратифицират подобно малоумие!
И да, бяхме много повече от посочените 8 000 в събота!

 
Преглед на профил beeble Рейтинг: 451 "Не"
13 фев 2012 01:02 61
- +Оценка
-1 +12

би могло да се каже и по друг начин- "акта" ще е също толкова ефективен по отношение на авторските права, колкото и досегашния закон. няма значение какво се предписва, ако обществото няма финансовите възможности да плаща за всяко мп3 което тегли, ми няма да плаща, ще "краде" и това е. с ресткрикции няма да стане, нужен е социален компромис, който да гарантира спазването на закона и зачитането на авт. права. ако липсват условия за спазването закона, единственото до което той ще доведе е до злоупотреба с власт, корупция- въобще, поредният закон "само на хартия". нещо от което никой не печели.
но това, разбира се, няма да е точно така- разлика след "акта" у нас ще има- под красивия предлог "громим престъпността", чрез инструментите заложени в нея (шпиониране, налагане на санкции за смешни нарушения- свалил си там една мп3 и айде- затвор, глоби) ще се репресират неудобните на властта хора. който си има пари ще си плаща и ще минава метър, а от време на време някой нещастник ще изгърми за това, че е теглил 10 филма. (за да може мвр, да се похвали с добре свършената работа.)

който не вярва в това последното, да си отговори на въпроса как така чисто новичкият съд 'антимафия" даде 8 месеца затвор за притежанието на 1 джойнт!!!

законът, за да се спазва- трябва да е справедлив. това значи, да отговаря на разбиранията на голямото мнозинство. и това е т.н. "баланс", това е гаранцията,...

Прочитане на целия коментар
че ще функционира.

акта не защитава обикновения българин, нито българския творец, акта защитава чужди коорпоративни интереси и полицейщината!

 
Преглед на профил Stanqo Рейтинг: 402 Неутрална
13 фев 2012 01:02 60
- +Оценка
-1 +18

Някога Христос изгонил търговците от храма, защото с вяра не трябва да се търгува. Днес обществото гони АСТА от Интернет, защото знанието принадлежи на цялото човечество.

Тези които парцелираха материалния свят, сега се опитват да направят същото и с духовния, без да осъзнават, че правото на духовен избор е неприкосновено.

 
Преглед на профил Мерилин Рейтинг: 796 Неутрална
12 фев 2012 17:42 59
- +Оценка
-1 +16

Европейският парламент не трябва да подкрепя в никакъв случай АСТА, защото по този начин ще последва Американския модел за контрол над гражданите и налагане интересите на частните корпорации над обществото, пренебрегвайки неговите.

_____

Поддържането на АСТА е позор, независимо от партийната принадлежност.
 
Преглед на профил beeble Рейтинг: 451 "Не"
12 фев 2012 14:52 58
- +Оценка
-2 +11

любо, много ми е приятно да си говоря с теб, казвам го за да не си помислиш, че искам да те засегна по някакъв начин, но като ти четох откровенията за фейсбук... малко се смях. нали... то е като пряката демокрация, моля, опитайте (ти и хората които подкрепяте акта), да организирате контра-протест, ваше право си е. всички заедно ще следим развитието на вашата инициатива в интернет (там, колко на брой и какви хора ще привлече)... и разбира се, като дойде денят на големия контра-протест (или про-акта изява, както там си го кръстите), ще може сами да се преброите. и (!) много важно, да не кажеш после, че не съм те предупредил- ако се намериш самотно крачейки между лили иванова и васко гюров, да не си въобразиш, че друг ти е виновен. :)

 
Преглед на профил beeble Рейтинг: 451 Неутрална
12 фев 2012 13:30 57
- +Оценка
-2 +2

*неодобрение...

 
Преглед на профил beeble Рейтинг: 451 "Не"
12 фев 2012 13:26 56
- +Оценка
-3 +13

любо, "безплатен обяд" (сори за клишето, неделя е и се отказвам от всякакви опити да създавам литературни шедьоври) както се казва- няма. както и сам си се досетил, написаното от мен не е някаква програма която може да се реализира от утре, а по-скоро мечта, посока към която да се върви. признавам си, нямам юридическо образование и знания в областта. защо тогава след като не познавам законите говоря? ми просто разсъждавам логично- ако акта се приеме, това би означавало заплащане за всичко което има авт. права. хубаво, но в българия около 50 % от хората са затруднени с покриването на екзистенциалните си нужди. това ще рече, че всеки втори българин ако не лишен, то той би бил много силно затруднен да се развива интелектуално (ако не броим уикипедия и сродни, както и "научна" лит. без авт. права) и духовно. не ме интересува какво казва законът- това не е справедливо. надявам се да си съгласен с мен за това. ъх... ето все пак какво знам за законите- те не решават проблеми, законите само създават общи, временни решения, те са компромиси. всеки един закон който среща такова мощно неудобрение, логично, от само себе си губи легитимност. и пак логично, евентуалното му прилагане, би имало характера на диктат. не ме интересува как е в щатите и германия, ние не сме като тях. ние нямаме финансовата свобода за да сме щастливи с акта. ок?
относно гражданските права- не, нямах предвид, безплатното теглене, а по-скоро правото на пълноценно (щастливо) съществуване,...

Прочитане на целия коментар
което законът застрашава (току що обясних как точно). и разбира се, други свободи застрашава акта, попитах те вече преди- как ще се защитават авт. права без извънреден мониторинг? там ония части за превантивни действия упълномощени от едното подозрение, без нужда от доказване на престъпление? и ти не допускаш, че е възможно, тези части на закона да се използват за злоупотреба с власт? брей, завиждам ти- иска ми се и аз така да можех да вярвам в институциите като теб.
за да не бъда обвинен в лицемерие все пак ще направя едно предложение как трябва да се реши въпросът с авт. права конкретно в българия, но тъй като нямам нужните юридически познания, сигурно ще са просто още "захаросани" разсъждения.
за трудът трябва да се заплаща и в този смисъл очевидно авт. права ще трябва да оцелеят докато не настанат по-човечни времена (предният ми пост). трябва да се създадат платформи при които в нета се въвежда задължително плащане за всяко теглене на продукт със защитени авт. права, които плащания да отиват ДИРЕКТНО в джоба на автора. тези плащания да имат минимална, символична долна граница от порядъка на няколко стотинки и липсваща горна такава (страшно много харесваш някой бг сериал, теглиш поредния епизод и към задължителните 5 ст. добавяш от себе си още 50 лв.). извинявам се за личното отклонение, аз например винаги гледам новите бг филми на кино и си купувам цд-тата когато, нали, си говорим за родна музика. мисълта ми е, че трябва да се създаде по-гъвкава платформа за плащанията, която да отчита социалните реалности у нас, това е единствения начин да се създаде действително работещ закон.
така ще има директно заплащане на творците чрез интернет и действително защитаване на авт. им права. от там следват две неща: отпадат всички организации които ги рекетират и живеят на техен гръб (профон и нам си още кви) и съответно всички форми на напълно безплатното споделяне в големите размери са поставени извън закона. това се отнася по отношение на торентите, но иначе никой не може да ме убеди, че аз, след като съм купил нещо не мога да го споделя с моите приятели (било чрез поща, скайп или т.н.) нали имам право да заема книга на приятел?
изобщо пак ти казвам- да, торентите и начина на споделяне в бг е неправилен, но трябва да се намери съответната социално приемлива алтернатива- акта не е такава.

 
Преглед на профил Любомир Сирков Рейтинг: 515 "Да"
12 фев 2012 12:37 55
- +Оценка
-18 +3

До коментар [#54] от "katerichkata":

Сладурска катеричке, аз и всички други разумни хора тук и навсякъде другаде в Интернет, сме на страната на истината - а не на страната на невежеството.

Ако имаш някакви конкретни аргументи, можеш да ги представиш тук, ще ги разгледаме.

(Аз обаче съм почти сигурен, че невежи хора просто няма как да извадят каквито и да било аргументи по същество)

 
Преглед на профил katerichkata Рейтинг: 395 Неутрална
12 фев 2012 01:05 54
- +Оценка
-2 +17

До коментар [#53] от "lyubomirsirkov":

Сиркоф и компания, кажете мамини, сладки, продажни, гладници, споделете каква сума получихте, за да защитавате безумието АСТА така ревностно из вестници и блогове? И майките си ще продадете, сладури!

 
Преглед на профил Любомир Сирков Рейтинг: 515 "Да"
12 фев 2012 00:22 53
- +Оценка
-23 +3

До коментар [#44] от "beeble" (10 фев 2012 21:34):

Драги „beeble”, твоите разсъждения за това как „ВСЕКИ творец … има правото и възможността да изрази себе си и да бъде забелязан” са очарователни – също както и розово-бузестото твърдение, че „истинските творци създават изкуство за хората, не за пари. а пари има- от концерти, от албумите които се разпространяват в нета СВОБОДНО” …

Както пък аз ти обясних вече, и то отново съвсем простичко, всичко това, което си написал, е прекрасно - и никой в момента не пречи на тези творци, които работят по този начин, да си развиват своя начин и да печелят (щом според тях това е начина).

(Нещо повече: подобни величави творци би трябвало дори да се радват, че предстои влизането в сила на ACTA - защото това би трябвало да насочи по-голяма част от консуматорски настроените потребители на Интернет да теглят повече "независима" музика - като по-безопасна за теглене...)

Ти пишеш: „отпадат разходите за реклама” и т.н. – добре, сигурно си прав да си мислиш така. Но колкото и да си прав, не си ТИ този, който ще каже на създателя на даден продукт как точно ТОЙ да си го рекламира.

А когато говориш за „нарушаване на граждански права”, ти трябва все пак да определиш кое точно ти се нарушава.

Защото правото ти да си имаш едно копие за своя лична употреба по никакъв начин не може да се приеме, че е...

Прочитане на целия коментар
„равносилно”, например, на разпространяването на неограничен брой копия до неограничен брой хора (каквото представлява, на практика, сийдването в торенти. )

А ако започнеш да ми говориш за правото на достъп до „информация” или за свободното споделяне на „информация” (както обичат да правят някои от най-невежите агитатори тук) – веднага ти отговарям, че ACTA (както и всяко национално законодателство в областта на авторското право) НЕ засяга „информацията”.

Защото „информация” в общоприетия смисъл на тази дума са всички неща от този тип: новини, факти, сведения и данни – и всичко това НЕ Е обект на авторско право. Същото важи и за такива неща като „идеи и концепции” – те също НЕ СА обект на авторско право – виж чл. 4 от закона за авторското право) .

Така че ACTA, противно на всички лозунги на разните невежи протестиращи, не засяга „информацията”, „достъпа до информация”, „свободата на обмен на информация” и т.н. .

Това е пределно ясно за хората, които разбират от право.

Любомир Сирков

 
Преглед на профил Г-н D Рейтинг: 571 "Не"
11 фев 2012 22:26 52
- +Оценка
-3 +18

Хайде сега АСТА-троловете да организират срещу подпис многомилионен контра протест! :)

 
Преглед на профил Любомир Сирков Рейтинг: 515 "Да"
11 фев 2012 22:04 51
- +Оценка
-26 +3

На Фейсбук това му е хубавото, че човек, ако пожелае, винаги може да извлече някакви конкретни данни (а не само да се впуска в голословни „изводи”). И тогава вече лъсва целият фалш на лъжливата пропаганда, която някои хора и тук не се спират да правят.

Конкретно по днешния протест:

Отидете на страницата на протеста във Фейсбук („Протест срещу приемането на ACTA в България”), и там ще видите до колко души е достагнала покана да се включат в протеста (бройката е около 300 000 души – „Invited”). Ще видите там и данни колко са заявили, че ще отидат (цъквайки с мишката върху съответното бутонче – около 56 000 души - „Going”). Сега вземете от медиите и данните за реално присъствалите (между 6000 и 8000 д., според данни, цитирани от агенция „Фокус”).

И от така събраните данни вече можеш да си правиш изводи за „ефективността” на цялата тази безогледна и примитивна пропаганда (която върви, естествено, не само по Фейсбук, но и по други канали): измежду 300 000 души (и то това са не просто всякакви граждани, а именно Интернет-потребители – такива, които имат регистрация във Фейсбук) само около 19% (56 000 души) са заявили „ще дойда” – и от тези заявилите готовност да отидат, около 14% (8000 души) действително са отишли физически на протеста.

Или, иначе казано: на всеки 38 интернет-потребители, до които е достигнала покана за протеста през Фейсбук, се отзовал 1 (да, един).

Та това е „резултатът”, толкова...

Прочитане на целия коментар
хора реално се подлъгват по безогледната и невежествена пропаганда на „анонимните” - един от всеки 38 поканени интернет-потребители.

Любомир Сирков

 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1338 "Не"
11 фев 2012 17:18 50
- +Оценка
-3 +21

На протеста бяха минимум 10-15,000 души. Когато шествието стигна църквата "Света София" тръгнах на бърз ход към НДК. В края на бул.Витоша платното беше разкопано така че не можах да стигна до НДК понеже двата тротоара бяха плътно заети с хора с плакати идващи от НДК и в далечината се виждаха още много. Върнах се към църквата "Св.София и от стълбите погледнах назад, до НДК беше пълно с хора. Минах зад президентството началото на шествието беше точно пред него. Така че смятайте хора от президентството до НДК.

Когато стигнахме до парламента исках да се кача до паметника на Цар Освободител за да погледна назад но полицаите не ме пуснаха. Затова се качих на една снежна пряспа и погледнах назад. Булеварда беше плътно заето от хора от парламента поне до президентството, много се движеха по тротоарите защото булеварда не ги побираше. Настроението беше много ентусиазирано, непрекъснато се скандираше съвсем спонтанно а всички лозунги бяха саморъчно направени. Никаква следа от нещо режисирано, съвсем спонтанен протест. Много млади хора, старите ветерани като мен бяхме малко :) От околните сгради всички излизаха да гледат и изразяваха подкрепата си.

БРАВО!! Няма да скрия, че малко ме беше страх. Много сме силни да пишем по Интернет но когато трябва да се прави нещо реално ни няма. Затова очаквах няколко стотин максимум до хиляда души. Днес ме изненадахте много приятно!

Още веднъж, БРАВО МЛАДИ ХОРА НА БЪЛГАРИЯ!!

_____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил aureus Рейтинг: 402 "Не"
11 фев 2012 14:19 49
- +Оценка
-2 +7

Категорично НЕ.

 
Преглед на профил beeble Рейтинг: 451 "Не"
11 фев 2012 13:21 48
- +Оценка
-2 +9

http://www.ustream.tv/channel/asengenov - зли българи, лоши- пирати! :))

 
Преглед на профил evpetra Рейтинг: 1272 Неутрална
11 фев 2012 13:04 47
- +Оценка
-9 +1

Може ли някой да ми даде обоснован отговор защо когато говорим за World Trade Organization вместо абревиатурата WTO, използваме абревиатурата на кирилица СТО (Световна търговска организация, а сега за Anti-Counterfeiting Trade Agreement непрекъснато се използва абревиатурата на английски - ACTA? Какво е това - налагане от самото начало на погрешна употреба на ново понятие, и това го правят журналистите!

 
Преглед на профил Г-н D Рейтинг: 571 "Не"
10 фев 2012 23:16 46
- +Оценка
-3 +25

До коментар [#29] от "lyubomirsirkov":

Тонът ви не ми допада. Доводите ви не ме убеждават - напротив, агресивното ви менторско отношение отблъсква. Останете при разбиранията си, но не ме ангажирайте повече с тях, моля.

 
Преглед на профил beeble Рейтинг: 451 "Не"
10 фев 2012 21:34 44
- +Оценка
-3 +21

любо, твърдиш, че си безпристрастен, но не си. цялата тази шумотевица за авторските права се върти около загубите които търпят компаниите които ги държат. техният протест срещу свободното споделяне, не е защото то ограбва клиентите им (творците които представляват), а защото ограбва тях самите. обясних ти, простичко, че именно благодарение на мрежата и свободното споделяне в нея, ВСЕКИ творец (а не, само тези които са приели условията на студия и продуценти и т.н.) има правото и възможността да изрази себе си и да бъде забелязан. а това нещо застрашава монопола на така изградена индустрия която в момента паразитира от интелектуалния труд на хората, тях това ги плаши, че става видно, че може и без тях, че има алтернатива, че те са излишен придатък! там е проблема! замисли се от кога мрежата и технологията е на нивото което е в момента, от кога един вид, тази алтернатива на монопола съществува? ето това е и отговорът, защо до скоро е имало почти изцяло само "зависима" (както ти се изрази) музика. защото е трябвало някой да произведе носителя (плоча, касетка, диск) на който тя да се разпостранява, а за това трябват пари, които авторът няма. но сега имаме мрежата и тази нужда, както и нуждата от цялата тази индустрия отпада, благодарение на свободното споделяне. повтарям се, ползите за независимите творци от споделянето са огромни- отпадат разходите за реклама, разпространение и кръвнината за авт. права (рекетът на бизнеса) и каквото спечелят от концерти и всичко...

Прочитане на целия коментар
останало си е за тях самите (не за сони, уорнър и знам ли кой още). отново ти обръщам внимание, за творците дали ще ги грабят "пирати" (а това са реални хора, техни фенове, не е ли грозно, кажи, да се третират като престъпници?) или хората с които са подписали договор (притежателите на правата) е все едно. даже- твърдя го, във втория случай са по-ощетени. въпросът е да се избере една от двете системи (за да не ги грабят "двойно" един вид). и тук аз казвам- за мен пътят на свободното развитие е логичният, защото ние вече сме достигнали до съответното ниво на технологията което да го направи реалност. редно ли е, тепърва да се връщаме на ниво физически носители или да "счупим" нета, с ред ограничения, само и само да се направи възможно бленуваното "цъкни-плати". тук, дори няма да отварям дума, за това, как точно си представяш да се следи за тия авторски права из нета, без да се нарушават нашите собствени граждански такива, че стана много дълъг този пост.
истинските творци създават изкуство за хората, не за пари. а пари има- от концерти, от албумите които се разпространяват в нета СВОБОДНО (на принципа платете колкото вие сами прецените, че той струва).
в крайна сметка, за мен акта, е вик на агония, на една индустрия изпаднала в анахронизъм. за "акта" означава против напредъка, против хората. единствените които ще спечелят, са малцинството на дебелите държатели на пръвътъ.

 
Преглед на профил clutch Рейтинг: 684 Неутрална
10 фев 2012 21:28 43
- +Оценка
-4 +29

До
Симеон Гаврилов
Любомир Сирков
Абе мамини хубустници недни, ВИЕ ДВАМЦАТА платили ли сте си правата върху художествените произведения, които сте изтипосали за аватари?
НЕ?
Забравихте?
Не е необходимо?
ХАХАХАХАХААХХААА!
Ф.А.К.Т.А!
Точка, вече сте ми ясни-ЛИЦЕМЕРИ.

_____

Бил съм крайно груб към идиотите? Хъм, имам и разрешително за оръжие :)
 
Преглед на профил Вени Марковски Рейтинг: 796 "Не"
10 фев 2012 21:03 42
- +Оценка
-5 +16

Ей, голяма дискусия се е заформила, щом и троловете са се появили. Г-н Гаврилов, извинявайте, че не съм разбрал от самото начало, че сте Интернет трол, който използва традиционния похват на атака "Ad hominem", за да се опита да постигне целите си. Повече няма да обръщам внимание на това, което пишете. Трябва да се отбележи, че има хора, които изпитват наслаждение, когато тормозят другите. Има и такива, които изпитват същото, когато тормозят себе си. Нормалните читатели на "Капитал" остава да преценят какво предпочитат - да са част от малка, но сплотена група, защитаваща правата на няколко частно-правни субекта или на страната на потребителите, които искат да имат свободен достъп до информация. И въобще не слушайте идиотите, които не правят разлика между свободен и безплатен. И не обръщайте внимание на тези, които искат да ви отклонят от главната тема върху някаква друга - било тя личностни обиди, било дълги излияния на хора, които могат да бъдат разбрани защо говорят нещо, но не и оправдани.

_____

Автор съм на статиите "Интернет трол" и "Атака Ad hominem" в БГ-Уикипедия. С други думи - номерата на троловете от този форум при мен не минават.
 
Преглед на профил Любомир Сирков Рейтинг: 515 "Да"
10 фев 2012 20:22 41
- +Оценка
-26 +3

До коментар [#33] от "beeble" (10 фев 2012 13:56):

"beeble", в дълбока грешка си, мой човек. Аз никъде не съм казал и една лоша дума за независимата музика. Не съм против тази музика, както не съм против и всяка друга музика.

Така че твоят въпрос към мен: „как мислиш, че изобщо се е пръкнала "независимата" музика?” – е напълно безпредметен.

Това е разликата между мен и теб: за разлика от теб, аз нямам проблем с никой от бизнес-моделите, които музикалните изпълнители са предпочели да прилагат.

Който иска – нека прави „независима” музика, а който иска – нека прави „зависима”.

Аз съм за това и едните, и другите да печелят – толкова, колкото могат.

Сегашните закони (и с ACTA, и без ACTA) не създават никакви пречки пред независимата музика – нека се развива тази музика.

Не мога да не отбележа обаче, че засега и на двата фронта – и на фронта на концертите и продажбите, и на фронта на масовото „безплатно” и „свободно” потребителско теглене на музика в Интернет – несъмнено надмощие има „зависимата” музика (в сравнение с „независимата”).

Изглежда, просто такива са предпочитанията на слушателите.
Това е положението: погледнете какво теглят обикновените хора масово – масово теглят „зависима” музика.

И то въпреки че другата, „независимата”, е гарантирано "свободна&quo...

Прочитане на целия коментар
t;.

 
Преглед на профил Г-н D Рейтинг: 571 "Не"
10 фев 2012 19:52 40
- +Оценка
-3 +12

Утре - събота - е ден на протест срещу опитите за присъединяване на България към споразумението А.С.Т.А. Шествието в София е от 11 ч от пилоните на НДК. Да покажем на живо волята на 93-те % от тази представителна извадка.
Както добре го каза един форумец: Нека да поседим малко на студено, за да не седим после дълго "на топло"!
"Не" на А.С.Т.А.!

 
Преглед на профил kirka80286 Рейтинг: 515 "Не"
10 фев 2012 18:47 39
- +Оценка
-4 +9

До коментар [#37] от "Симеон Гаврилов":
Добре че има хора и като вас, не-вятърничави, цитиращи I US линкове.

Хайде ако обичате, не ни пробутвайте американска "демокрация".

I no US. I EU. U follow?

_____

"Тhe lack of major wars may be hurting economic growth." New York Times
 
Преглед на профил kirka80286 Рейтинг: 515 "Не"
10 фев 2012 18:47 38
- +Оценка
-4 +17

До коментар [#37] от "Симеон Гаврилов":
Добре че има хора и като вас, не-вятърничави, цитиращи I US линкове.

Хайде ако обичате, не ни пробутвайте американска "демокрация".

I no US. I EU. U follow?

_____

"Тhe lack of major wars may be hurting economic growth." New York Times
 
Преглед на профил МилевГео Рейтинг: 451 Неутрална
10 фев 2012 17:27 37
- +Оценка
-26 +6

До г-н Марковски.... първо - да стане автор на каквото и да е и тогава да се сравнява с който и да е, защото в момента е автор само на глупостите си по форумите. Незнам кой го е излъгал този господин, че разбира от право(да не говорим за авторско или патентно право), сигурно приятелите му в кръчмата? И една вметка ....Нели Огнянова никога не е била преподавателка по интелектуална собственост, а по медийно право..... разликата между двете е огромна. Сигурен съм, че самата Нели Огнянова няма претенциите да е специалист по интелектуална собственост, така че господин Марковски лекичко си коригирайте и без това вятърничавите теории.

_____

Копист.
 
Преглед на профил МилевГео Рейтинг: 451 Неутрална
10 фев 2012 17:10 36
- +Оценка
-18 +4

Преди да кажете "ДА" или "НЕ" прочетете това http://www.iusauthor.com/Za-i-protiv-ASТA-i-kakvo-tochno-neznaem.html

_____

Копист.
 
Преглед на профил kirka80286 Рейтинг: 515 "Не"
10 фев 2012 14:35 35
- +Оценка
-2 +17

Също, какви са тези "звезди", които подкрепят? Че те по повече от 2 песни имат ли въобще? Румънеца и Енчев, разбираш ли. Какви сте вие бре, смешници, сериозно ли живеете в заблудата, че някой ще слуша и ще дава пари за единствената песен в многогодишната ви кариера? Специално за такива псевдо-звезди едно цитатче-компилация от едно момче, което със сигурност няма да ме осъди за това, че го цитирам:

"... Инструментал краден ли пак?... Що за кичозен аграр си ти? На тъпи критики цар си ти, но часът настъпи...психар бясно атакува ложата горе вдясно, щото може. Музика тече по мрежата. Настръхва ли ти кожата?... Качва ми се дозата от ден на ден. Не искам, и не мога да спра, на емпетри дрога съм фен...албум ли пак издаваш? Недей. Та ти дори си нямаш диджей! Хей, смей ми се, че ми се пее, бейбе. Година трета боча, във нета пускам тройки, и всичко си е ок. Така де, исках да кажа друго - аз отлепям. А ти подкрепяй културата - шиткай цедета. Не искам да ти слушам новата касета, бъзикаш се... аз музика не си купувам - дърпам от нета. Сори - за теб секира! Остави ме на мира!"

_____

"Тhe lack of major wars may be hurting economic growth." New York Times
 
Преглед на профил kirka80286 Рейтинг: 515 "Не"
10 фев 2012 14:10 34
- +Оценка
-3 +24

До коментар [#33] от "beeble":
Точно! Безброй хора по света правят музика с едничката идея да я споделят, което и правят! И то качествена музика, и то пари не търсят! Е, самата тази мисъл за корпорациите е просто непоносима... Разни мултимилиардни компании да го играят куче на копа сено. Нито ядем, нито на другите даваме! За какво я правят авторите музиката, филмите, софтуера или там каквото правят? За да си я стискат за себе си? Нали "твориш" нещо, за да го споделиш с някой? Ако не, ако правиш нещо с идеята да си го слушаш/гледаш/ползваш само ти, то това си е направо болестно състояние!


Сега, "Г-н Мисирков", успяхте ли вече да разберете връзката?
(Или ще са ви необходими няколко дена?)

_____

"Тhe lack of major wars may be hurting economic growth." New York Times
 
Преглед на профил beeble Рейтинг: 451 "Не"
10 фев 2012 13:56 33
- +Оценка
-3 +29

любо, още една питанка към теб, тъй като се изживяваш като един истински феб аполон- как мислиш, че изобщо се е пръкнала "независимата" музика? по този въпрос някоя мисъл да споделиш? нормално ли е според теб, някой да казва на твореца какво да създава, след това да го продава от негово име и накрая да прибира печалбата? това ли ти е представата за култура?

 
Преглед на профил kirka80286 Рейтинг: 515 "Не"
10 фев 2012 13:26 32
- +Оценка
-4 +32

Като си купите едно CD за $ 20, знаете ли колко от тях всъщност отиват при автора? Средно 2. Па много скъпа тая защита на авторските права, бре! Дай ни 10 лева, че иначе ще загубиш 5!

Аз лично поп музика не слушам, блокбъстъри не гледам, така че, лешояди недни, една стотинка няма да видите от мен, и още милиони потребители по света, това е най-тържествено обещание!

_____

"Тhe lack of major wars may be hurting economic growth." New York Times
 
Преглед на профил beeble Рейтинг: 451 "Не"
10 фев 2012 13:22 31
- +Оценка
-4 +34

любо сирков е на път да открие топлата вода- да, закона е също толкова първобитен и ретрограден, колкото и конската тяга. кой бе любо, ти каза, че авторските права гарантират повече доходи за творците? погледни първата табличка която намериш за разпределението на доходите в хранителната верига на "развлекателната" индустрия и ще откриеш, че на дъното й се намира не друг, а творецът, който получава мижавата част от около процент, от доходът който генерира творбата му. останалото е за студия, продуценти, разпространители и т.н. кой ограбва повече твореца?!? защо да е нужен посредник?? аз пък съм чувал от много музиканти да твърдят, че сега, тъкмо заради интернет (и точенето на песните им вътре в него), те са по известни от всякога- това им носи ДОХОДИ!!! защо не реват от тях, а?? носи им печалба от реклама, носи им повече продадени билети на концерти- това са пари, които иначе не биха имали!!! искам да попитам всички, защо си мислите, че е нужно изобщо да има авторски права за да се защити "печалбата" на твореца? за редиохед да сте чували някога? за т.н. "независима" музика?!?! за един албум- "в дъгите"?!
погледнете кой се е наредил от българска страна в защита на акта- васко гюров, мария илиева, лили иванова, румънеца и енчев... все хора, които по една или друга причина са позарязали активна творческа дейност... тъй ли един млад, перспективен и действително създал нещо през последните 5 години човек, не се намери да си хареса акт...

Прочитане на целия коментар
а- защо става така? моя ли е вината, че васко гюров не може да събере 5000 човека на концерт?!

 
Преглед на профил kirka80286 Рейтинг: 515 "Не"
10 фев 2012 13:08 30
- +Оценка
-4 +24

Категорично не! Той няма и да я подкрепи, в това съм убеден. Ще му се на чичо Сам да наложи извратената си логика на целия свят, но вече не могат да си го позволят. Финансово.

Тук присъстващите... доста рехави... поддръжници, вие наистина ли мислите, че че им пука за творците? Вие сте, най-меко казано, наивни.

Няма ли да им влезе в дебелите алчни корпоративни кратуни, че не могат да си пускат мазните пипала навсякъде? Абсолютна мафия! Коя е следващата стъпка - половината Интернет да го няма, като в Китай? Авторски права дрън-дрън ярина! "Кой каквото и да ти говори, знай че става въпрос за пари." Големия зор е всичко да се направи pay-per-click.

Лоша новина имам за вас, корпорации: ако ще и да оцапате гащите от напиняне, никога няма да спрете свободното p2p споделяне между потребителите. НИКОГА! Най-много съвсем да озлобите разни люде, който нямат живот, но пък имат доста зловредни компютърни умения. Така ще ви сипят, че ще ви се стъжни!

_____

"Тhe lack of major wars may be hurting economic growth." New York Times
 
Преглед на профил Любомир Сирков Рейтинг: 515 "Да"
10 фев 2012 10:10 29
- +Оценка
-43 +8

До коментар [#15] от "Г-н D." (9 фев 2012 20:03):

Твърдиш, че не съзираш връзката?
Ако си човек, ще я съзреш.

Защото връзката е съвсем пряка.
Във всяка дейност има и операции, които са елементарни. Например, дори и да вземеш една маймуна, с известни усилия пак може би ще успееш да я научиш да участва в беритбата на кафе. (Същата маймуна обаче едва ли ще успее някога да създаде въздействащ рекламен видео-клип на която и да било марка кафе.)

Същото важи и за други дейности – например тези, които извършваме в Интернет-средата. Сигурен съм, че и една маймуна да сложиш у дома си пред компютъра, след няколко дена ще я научиш да ти тегли филми. (Само че такава маймуна никога няма да успее да създаде филм.)

Сега, "Г-н D.", успя ли вече да разбереш връзката?
(Или ще са ти необходими няколко дена?)

 
Преглед на профил Любомир Сирков Рейтинг: 515 "Да"
10 фев 2012 09:54 28
- +Оценка
-39 +4

До коментар [#19] от "Вени Марковски" (9 фев 2012 22:19):

Вени, ако много държиш да си в компанията на Винт Сърф, то трябва и ти, също като него ясно да заявиш, че „Достъпът до Интернет НЕ Е човешко право”.
Защото именно това написа Винт Сърф в статията си в „Ню Йорк Таймс” от 5 януари тази година.
http://www.nytimes.com/2012/01/05/opinion/internet-access-is-not-a-human-right.html?_r=1&pagewanted=al
"Internet Access Is Not a Human Right"

Нещо повече: именно Винт Сърф, включително и за да го прочетат твърдоглавци като тебе, уточнява: „technology is an enabler of rights, not a right itself.” („Технологията сама по себе си не е право, тя е начин да се осъществяват права”).

И Винт Сърф там изрично уточнява, че достъпът до Интернет не само не е „човешко право”, но не е и „гражданско право”.

И отново, като за слабомозъчни индивиди, същият Винт Сърф в тази своя статия ти обяснява на тебе, Вени, това с такъв пример: „For example, at one time if you didn’t have a horse it was hard to make a living. But the important right in that case was the right to make a living, not the right to a horse.” („Например, имало е времена, в които ако нямаш кон е било трудно човек да си...

Прочитане на целия коментар
изкарва прехраната. Но важното право в този случай е правото да имаш възможност да си изкарваш прехраната, а не правото да имаш кон.”)

Това ти казва Винт Сърф, вслушай се в него, щом искаш да си в неговата компания.

Защото ти, Вени, засега си по-скоро в компанията на всички онези най-невежи хора, които не са чели нито ACTA, нито каквото и да било друго по въпроса, но в момента пищят тук и по други места как някой цял да им отнеме „свободата” и „правата”, как някой щял да им застраши „личното пространство”, как хората щели да бъдат „следени”, и т.н.

Всичко това са пълни измислици. Просто един краен сегмент от вече напълно компрометираният зелено-ляв политически спектър у нас и в Европа се опитва да използва такава реторика за своите политически кампании. Нищо повече няма зад позицията "против" ACTA.

Любомир Сирков

 
Преглед на профил masterblaster Рейтинг: 8 Неутрална
10 фев 2012 09:39 27
- +Оценка
-3 +36

Ако мога да си купя филм и да поканя приятели в къщи да го гледаме, какво е различното да им го прехвърля в интернет и ... пак да го гледаме?!?! ето това не разбирам!
Същото е и с музиката... слушам си в къщи музика, това не значи че съседите ми трябва да ми платят. Те слушат защото са ми съседи, а аз не разпространявам музиката нелегално, аз я ... СЛУШАМ !!! За това е музиката!
А ако използвам някоя снимка от ройтерс или от БНТ, като я покажа на приятел, това също не е пиратство... ТОВА СЕ НАРИЧА БЕЗПЛАТНА РЕКЛАМА!
Ако си купя вестиник и го чета от люлин до младост, след това го оставя в метрото и ... друг го вземе (без да ми остави 10 ст.) това не е пиратство! Това е РЕЦИКЛИРАНЕ, и използване на даден ресурс РАЦИОНАЛНО!

Тези неща се случват в интернет постоянно и смятам, че не трябва да ги спираме защото... така работи света! Аз имам нещо и го давам на хората! Както и сега, аз имах мение и ви го давам!

 
Преглед на профил dreamer Рейтинг: 1191 "Не"
10 фев 2012 05:04 26
- +Оценка
-2 +19

Не!
Трябва да спрем мракобесието навреме.

В България специално истинските паразити са организациите за защита на авторските права.

_____

Отделете време навреме.
 
Преглед на профил dreamer Рейтинг: 1191 "Не"
10 фев 2012 05:01 25
- +Оценка
-2 +25

Не!
Трябва да спрем мракобесието навреме.

В България специално истинските паразити са организациите за защита на авторските права.

_____

Отделете време навреме.
 
Преглед на профил felini Рейтинг: 8 "Да"
10 фев 2012 02:44 24
- +Оценка
-23 +3

Имах предвид или филм:)

 
Преглед на профил felini Рейтинг: 8 "Да"
10 фев 2012 02:24 23
- +Оценка
-35 +4

Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 
Преглед на профил felini Рейтинг: 8 Неутрална
10 фев 2012 02:18 22
- +Оценка
-27 +3

Проблемът е голям с приемането на акта и това е опасно. Но, много ми е интерсено какво ще сваляте след 10 години. Като няма да има филми и музика, защото всички в интернет си мислят, че това е тяхно и безплатно.

 
10 фев 2012 01:21 21

Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

Преглед на профил k@lcho Рейтинг: 458 "Не"
9 фев 2012 22:29 20
- +Оценка
-2 +18

е не на АСТА и подобните там споразумения или проекти целящи ограничаването на личната свобода в нета!!

_____

няма кой, значи – аз, няма кога, значи – сега! Control - C Control - V! DONT Control - ME! ... Просто е НАЛИ!
 
Преглед на профил Вени Марковски Рейтинг: 796 "Не"
9 фев 2012 22:19 19
- +Оценка
-3 +41

Много са забавни коментарите на хората, които твърдят, че аз, Нели Огнянова, Пейо Попов, Димитър Ганчев, Григор Гачев, Боян Юруков, Емил Георгиев и т.н. - все хора, които разбират и от право, и от Интернет - видите ли, сме заблудени и не разбираме, ама чак толкова, че хич... Аз лично предпочитам да съм в компанията на такива хора, както и на Винт Сърф, Джордж Садовски, Алехандро Писанти, Маркус Кумър, Тим Бърнърс-Ли и други приятели, които също "нищо не разбират". То просто е смешно да се сравняват тези компании с компанията на няколко Интернет трола, които се опитват да изкарат черното - бяло. И един безплатен съвет - ако някой се е уморил да ми обяснява, че черното е бяло, може просто да престане да ми го обяснява. Явно няма да го разбера и ще предпочитам да си общувам с посочените по-горе хора. Но пък, от друга страна, може би някой от троловете ще стане автор и ще почне да печата, да го четат, да казва нещо смислено и тогава пак ще говорим :)

_____

Автор съм на статиите "Интернет трол" и "Атака Ad hominem" в БГ-Уикипедия. С други думи - номерата на троловете от този форум при мен не минават.
 
Преглед на профил beeble Рейтинг: 451 "Не"
9 фев 2012 21:31 18
- +Оценка
-4 +31

симеон гаврилов, не си и помисляй да говориш за "пропорционалност на наказанието" няма и три дни след първата присъда на спец. съда "антимафия", нали, покажи малко уважение! и второ, понеже отвори въпроса за бъдещето на родните творци, нали не се опитваш да кажеш, че всичко което се създава в бг-то е оригинално и техните автори въобще не превеждат чужди текстове и не адаптират чужди музики? щото ако твърдиш това става твърде смешно. едни от най-пострадалите от акта ще са тъкмо творците, защото гении се раждат веднъж на няколкостотин години, а останалите прости хора, за да създадем нещо сме принудени да "изплагиатстваме" отнякъде. сега съпостави изискуемите плащания по авторските права които неминуемо ще съпътстват творческия процес, с евенвтуалните приходи които би донесъл родния платежоспособен пазар... акта ако се прилага до буквата означава смърт за родната култура и ще доведе най-вече до пресъздаването отново и отново на "сигурни" творби (които ще са на печалба), които за твой ужас ще са тъкмо "чалга" песни.

 
Преглед на профил nihujar Рейтинг: 233 "Не"
9 фев 2012 21:29 17
- +Оценка
-4 +28

94% против - 6% за... Какъв друг по-добър коментар от това?
Даже президентите не получават такива %-ти!

 
Преглед на профил beeble Рейтинг: 451 "Не"
9 фев 2012 21:08 16
- +Оценка
-4 +39

на вниманието на георги дамянов, любо мисирков, владо гюлов (отнася се и за трита му профила), и останалият шести неизвестен човек харесал акатата!

из "култовия" член 27:

"4. Дадена страна може, в съответствие със своите законови и подзаконови норми, да оправомощи компетентните си органи да разпоредят на даден доставчик на онлайн услуги да предостави незабавно на носителя на правата информация, достатъчна за идентифициране на абонат, чийто достъп се предполага, че е бил използван за извършването на нарушение..."

а сега, малко от чл. 6:

"1. Всяка от страните осигурява въвеждането на процедури по правоприлагане във вътрешното си законодателство, които да позволяват ефективни действия срещу всякакво нарушение на правата върху интелектуалната собственост, обхванати от настоящото споразумение, включително и на бързи корективни мерки за предотвратяване на нарушения, както и на корективни мерки за възпиране на всяко последващо нарушение."

(има и други, просто няма смисъл от излишен спам, нали, почетете мъничко и елате пак да си говорим.)

извод: акта е хитър способ за "привнасяне" на антидемократични промени на конституцията.

 
Преглед на профил Г-н D Рейтинг: 571 "Не"
9 фев 2012 21:04 15
- +Оценка
-7 +27

До коментар [#13] от "lyubomirsirkov":

Не съзирам връзката.
АСТА дава възможност на политиците да ограничават правата ми.
Смятам, че достоянията на човешкия гений прнадлежат на човечеството и трябва да са достъпни за всеки!

 
Преглед на профил МилевГео Рейтинг: 451 Неутрална
9 фев 2012 20:58 14
- +Оценка
-49 +10

Подкрепям изцяло lyubomirsirkov. Уморих се да обяснявам какво е АСТА на хора, които не знаят какво е право, камо ли какво е авторско право или интелектуална собственост като цяло, защото в АСТА става въпрос и за търговски марки и патенти. Ще дам един прост пример - сега ако в България свалиш филм ставаш пират и те съдят по чл.172а от НК - хипотетично това е възможно, защото това не се квалифицира като маловажен случай. Ако обърнете внимание на АСТА умници, там ще видите терминала пропорционалност на наказанието, т.е АСТА ви измъква от квалификацията пирати, защото говори за търговски мотиви при деянието. Що се отнася до лекарствата си прочетете Декларацията от Доха, на която е базирана АСТА и ще разберете, че АСТА е против патентите за лекарствата и именно тя е започнала тази борба, във връзката с кампанията за превенцията на СПИН в частност. ЗАПОЧНЕТЕ ДА ЧЕТЕТЕ или по-добре спрете да коментирате нещо, което не разбирате. Писна ми да Ви чета глупостите по форумите от типа уф чух нещо, чакай и аз да кажа някоя тъпотия. Най-смешното е как АВТОРИТИ в България казват стоп на АСТА хахаха и после питат защо нямаме права? Защото сте идиоти затова и защото хал хабер си нямате как да отстоявате правата си! Затова сте бедни, затова в БГ няма култура, а чалга, затова няма кино, музика и каквото и да е било изкуство, а само тъпи халтури. Защото в 21 век изкуството е бизнес и се прави с пари...всъщност така е от 2 века, но това ще го осъзнаете като спрете да бъдете духовни чалгари....

_____

Копист.
 
Преглед на профил Любомир Сирков Рейтинг: 515 Неутрална
9 фев 2012 20:21 13
- +Оценка
-45 +10

До коментар [#12] от "Г-н D." (9 фев 2012 20:03):

Примерът ти с кафето е много на място. Всъщност, с цялото това настойчиво пропагандиране на "безконтролното" , "неограничено", "свободно" и т.н. ПОТРЕБЛЕНИЕ на дигитални продукти ние обричаме собственото си население да бъде завинаги поставено в положението на онези, които само садят кафе и берат кафе от храстите - но никога няма да се издигнат до положението на водещ на пазара износител на кафе...
Ако такова бъдеще за България ти харесва - продължавай да се опасяваш от АСТА...

 
Преглед на профил Г-н D Рейтинг: 571 "Не"
9 фев 2012 20:03 12
- +Оценка
-2 +39

Ограничаването на интернет общуването не е целта на АСТА, но е най-чувствителния момент. Всъщност споразумението цели да "доиздълбае" пропастта между бедните и богатите държави именно чрез допълнителните гаранции за закрилата на патентите, регистрираните търговски марки и технологии, които са притежание на корпорации от "белите" страни.
Само за пример: в ТОП 10 на износителите на кафе са държави като Германия, Италия, Швейцария, Австрия, САЩ, Канада... И седмокласниците знаят, че производителите на кафе са други: Бразилия, Индонезия, Конго, Колумбия и т.н. Всъщност те произвеждат суровината, която се изкупува евтино от "износителите". Със защитени технологии, недостъпни за страните-производители, те превръщат зърната в скъпа стока в лъскави опаковки.
А темата с генеричните лекарства?
А въпросът защо световните корпорации масово изнесоха производства в Китай, въпреки, че "работилницата на света" не се съобразява с авторски права и марки?


 
Преглед на профил Любомир Сирков Рейтинг: 515 "Да"
9 фев 2012 19:07 11
- +Оценка
-67 +10

Много е забавно да се наблюдава как Нели Огнянова отговаря на въпроса – тя почва да говори за „философия” (ACTA била плод на „философия от отминали времена”).

Реално погледнато, е точно обратното.

ACTA плод на едно съвсем съвременно виждане, а именно: че двата свята (физическия и „дигиталния”) няма как продължават да се развиват в различни посоки – защото светът, в който живеем, е единен.

Каквото е третирането на продуктите във физическия свят, такова трябва да бъде и в дигиталния свят.

Който мисли да въвежда някакви „двойни стандарти”, значи не е разбрал в какъв свят живеем.
Няма да има двойни стандарти. Един продукт си е точно това: продукт – независимо дали е във физическия свят или в дигиталния.

 
Преглед на профил Вени Марковски Рейтинг: 796 "Не"
9 фев 2012 19:05 10
- +Оценка
-3 +50

Г-н Дамянов, позицията Ви е ясна - Вие нямате избор, освен да заемете крайно непопулярна и неправилна позиция, защото цял живот сте я заемали. Само че има моменти в живота, когато човек може да си каже: "Стига толкова!" и да си вземе шапката, да напусне тази държавна служба и да продължи кариерата си - в университета, в института, в частния сектор. Да, промяната е трудна, но не е невъзможна. Няма смисъл да Ви разхождам по текста на АСТА, но мога да посоча едно вътрешно противоречие във Вашата собствена позиция:
"Защитата на гражданските права е изрично предвидена в АСТА." и
"Това, което е забранено, е нарушаването на авторски и сродни права с комерсиални цели и то и сега забранено, както в България, така и в ЕС."
Виждате ли, защитата на гражданските права не може да е изрично предвидена в търговско споразумение. Или по-скоро - може, но няма никаква стойност, защото гражданските права произтичат от Конституцията (а в някои страни дори се твърди - от Бога, а не от някакъв документ, приет преди години от национален парламент). От друга страна, ако АСТА забранява нещо, което и до сега е забранено, тогава защо ни е АСТА? Т.е. отпадат двата най-съществени Ваши аргументи, че и НС, и ЕП трябва да ратифицират споразумението...
Вие сте сериозен човек, не бива да останете в историята с подобни становища.

_____

Автор съм на статиите "Интернет трол" и "Атака Ad hominem" в БГ-Уикипедия. С други думи - номерата на троловете от този форум при мен не минават.
 
Преглед на профил beeble Рейтинг: 451 Неутрална
9 фев 2012 19:03 9
- +Оценка
-4 +25

трима души са отговорили с "да" на поставения въпрос- това означава, че поне един от тях се казва васко гюров.

 
Преглед на профил Вени Марковски Рейтинг: 796 "Не"
9 фев 2012 18:57 8
- +Оценка
-5 +43

3 гласа "за". Един - на Георги Дамянов, това е ясно. Но кои са другите двама? Семейството му?

_____

Автор съм на статиите "Интернет трол" и "Атака Ad hominem" в БГ-Уикипедия. С други думи - номерата на троловете от този форум при мен не минават.
 
Преглед на профил Тsonkooo Рейтинг: 1416 "Не"
9 фев 2012 18:48 7
- +Оценка
-4 +31

Интернет е реклама. Когато се запознаеш с продукта, ти искаш да го купиш с високо качество, защото знаеш какво търсиш!

 
Преглед на профил Кум Вълчан Рейтинг: 796 Неутрална
9 фев 2012 18:16 6
- +Оценка
-4 +26

Естествено че не. Продуцентите в Холивуд имат много голямо лоби в конгреса и подкрепят всякакви изборни кампании със зелено.

_____

Сложете бутон "редактирай" на собствените комeнтари.
 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1338 "Не"
9 фев 2012 17:42 5
- +Оценка
-5 +39

http://www.dnevnik.bg/tehnologii/2012/02/08/1762326_vejdi_rashidov_pred_deputatite_obshtestveniiat_debat/
Вежди Рашидов се опита да скрие топката като заяви, че дебата е бил твърде закъснял. Т.е. подписали сме вече няма как да се откажем а ако има грешки щели да бъдат коригирани.

НЕ Е ВЯРНО! Подписът под АСТА може да бъде оттеглен от правителството според чл. 6 т. 4 от АСТА. Който казва, че всяко правителство може да оттегли подписа си и процедурата изобщо да не влиза в Народното събрание . На протестите искайте това - да се приложи чл.6 т.4! Никакви обсъждания, корекции, симпатични мастила и подобни, така те искат да ни излъжат!

Гледайте това предаване по ТВ7, там всичко е казано.
http://tv7.bg/news/4807272.html
http://tv7.bg/broadcasts/253152.html

И не забравяйте, от протестите на 11 февруари зависи дали ще бъдем с Чехия, Полша и Словакия които вече отказаха ратифицирането. Или отново ще чакаме някой друг да ни освобождава.

...

Прочитане на целия коментар
rel="nofollow">http://www.avaaz.org/en/eu_save_the_internet_spread/?tta
Тук гласуват от цял свят тези които са против АСТА. В момента са 1,983,015 като при достигане 2 милиона подписката ще бъде внесена в Брюксел.

_____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил Strygalldwir Рейтинг: 691 Неутрална
9 фев 2012 17:25 4
- +Оценка
-8 +53

Дебат? За и Против свободния интернет? Трябва да има нещо много сбъркано в обществото, ако се налага да водим дебат по подобна тема.

_____

Всичко което ми трябваше да знам за християнството го научих от тези които взривяват гинекологични клиники.
 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1338 "Не"
9 фев 2012 16:41 3
- +Оценка
-4 +61

Ето и един конкретен пример как тези които са се намърдали между публиката и творците "охраняват" правата им. Мнение под статия в Дневник нарочно го давам copy/paste за да не търсите.

Накратко същността - групата "Сигнал" си плаща на тези които "охраняват" правата им 3000 лв за един концерт и след месеци получават от тях за авторските права 23 ЛЕВА!!! Останалите 2977 лева са прелапали "защитниците" на правата им!

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2012/02/03/1759316_v_podkrepa_na_asta_otvoreno_pismo_ot_organizaciite_za/

Цитат:

"Става дума за интервю за в-к “Стандарт”, дадено от Данчо Караджов, фронтменът на една легендарна българска рок-група – “Сигнал”. Както е с всички български музиканти, по закон авторските права на музиката им се управлява от едни специални сдружения – “Мюзикаутор” и “Профон”. Тези сдружения се грижат, често доста агресивно, да събират отчисления от всяко изпълняване на музика, и да плащат от тях сумите за авторски права на членовете си. (Какво става, когато музиката е на техни не-членове, не знам. Не ми е трудно да се сетя, като прочета разказаното от Данчо Караджов.)

Дълго време групата получавала от тези сдружения жълти стотинки за авторските си права. С обяснението, че...

Прочитане на целия коментар
просто музиката им не се използва кой знае колко. И накрая решили да си направят експеримент. За поредния си концерт те чинно платили исканите от сдруженията 5% за авторски права – точно 3000 лева. И специално указали, че всички текстове, музика и продуциране на изпълнените на концерта песни принадлежат на група “Сигнал”… След няколко месеца им се обадили да си вземат парите за авторски права от концерта.

Сумата за получаване възлизала на 23 лева.

Къде са отишли останалите пари може да се обсъжда, спори и изяснява до края на света. Мен лично това въобще не ме интересува. Интересува ме неоспоримият факт, че са отишли някъде далече от “Сигнал”. И как фактът се връзва с купищата приказки на въпросните агенции. Как те защитавали хляба на горките автори, които иначе бивали обирани най-безсъвестно от злите им почитатели.

И преди мислех същото, както след тази новина. Виждал съм тази тактика неведнъж в чужбина (в малко по-мек вариант). Тя не ми казва нищо ново, освен доколко скандално е положението и у нас. Допреди да я науча предполагах, че от дадени 3000 лева “Сигнал” биха получили от музикалните агенции не повече от 2500. Което пак би било жив обир, но принципно би давало на достатъчно нагъл и безсрамен лъжец възможността да твърди, че той е полезен, че без него музикантите няма да получат и толкова… Сега обаче се чувствам като плеснат с най-мокрия парцал на света. Защото усещането да си смятал себе си за черноглед, а да си се оказал оптимист-въздухар, е точно това.

Чудя се, ако “Сигнал” бяха пуснали музиката от този концерт безплатно, срещу който иска да даде нещо доброволно колкото иска, дали щяха да получат само 23 лева? Или само 230, или…? Кои крадат творците стотици пъти по-безсъвестно: злите потребители или добрите “защитници на авторски права”?

… Преди време имах дискусия с една дама от Асоциация “Българска книга”, която настояваше (и агресивно лобираше в парламента) и за литературните произведения да се създадат агенции от типа на “Мюзикаутор”. С изискването те да събират отчисления от абсолютно всички литературни произведения, и да ги разпределят между членовете си. И с проект за закон, съгласно който авторите нямат право да откажат тези агенции да събират техните авторски права, независимо дали са им членове или не, нито пък имат право да предоставят произведенията си за безплатно и свободно ползване, така че агенциите да нямат какво да съберат за тях. Още тогава ми светна лампичка… не, не лампичка. Авиационен прожектор. Дано след това описание да почнат да просветват поне светодиодчета и при други хора.

Дамата не ми каза смята ли да участва в такава агенция като издател и преводач. Или пък като собственик или част от управлението. И в момента пробвам да се сетя. Всъщност не, не пробвам – очевадно е какво ще каже. Всъщност, очевадно е и какво ще стане с нея, ако влезе в такава агенция като преводач, какво – ако влезе като собственик или управител, и какво – ако си остане обикновен издател и автор. Сигурен съм, че тя го знае далеч по-добре от мен, независимо че вероятно ще твърди съвсем различно нещо. И че го е знаела отпреди да започне да се бори за създаването на тези агенции. Пиша този запис, за да го знаят и останалите – читатели, издатели, автори.

Пробвам да се сетя и какво ще стане с българските писатели, ако се създаде литературен “Мюзикаутор”. Дали трудът им ще стане достойно платен. Дали ще могат отсега нататък спокойно да се посветят на творене, за да има повече българска култура. И най-вече дали ще им се иска да творят при такова положение. Дали няма който може от тях да избяга някъде другаде, било да пише, било да мие чинии, а останалите да спрат да пишат, или да заключат творбите си в чекмеджето, в чакане на не толкова робовладелски времена.

И се чудя – няма ли в скоро време да се появят подобни агенции и за българските художници, скулптори, кинодейци? Защото когато писателите спрат да пишат, и литературното кранче пресъхне, няма как “потребителите” му да не потърсят откъде другаде да смучат. Ако апетитът им не порасне още дълго преди това… И как творците и творчеството в България ще процъфтят с появата им. И, като резултат, какви светли позиции ще заеме българската култура в умовете на децата ни, и колко културни ще бъдат те…"

_____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1338 Неутрална
9 фев 2012 16:03 2
- +Оценка
-6 +81

Категорично НЕ на АСТА!

Недопустимо е смесването в един закон на фалшиви стоки и какво ли не още със Интернет. Това както и обтекаемият стил се прави единствено с цел да прокарат незабелязано от обществото намеренията си. Още това е достатъчно вече да съм против.

"Защитниците" на авторските права са една паразитна прослойка застанала между авторите и потребителите. Те си присвояват огромната част от парите а за творците остават жълтите стотинки. Във векът на Интернет тази паразитна прослойка е абсолютно ненужна, те го осъзнават това и със всички сили се опитват да ни натрапят присъствието си. Ето за това им трябва АСТА.

Те са същите които навремето бяха пратили граничарите с автомати да пазят границите да не избягаме. Само че в Интернет няма граници и не можеш да сложиш милиционер до всеки.

_____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил Durruti Рейтинг: 525 Неутрална
9 фев 2012 15:36 1
- +Оценка
-6 +71

Георги Дамянов май не е чел внимателно клаузите на АСТА

 

Искам да получавам известия за развитието на дебата.

Какво следва?

В следващия етап на дебата участниците ще представят заключителните си тези. Можете да изразите своето мнение като гласувате в анкетата и коментирате във форума.

Още по темата

Да убиеш комар с базука

Покрай идеята да регулира онлайн хазарта, държавата рискува да създаде опасен прецедент за филтриране на интернет

България замрази участието си в АСТА

Ще се изчаква позицията на другите страни в ЕС, преди да се реши как да се действа оттук нататък

Кабинетът получи хакерско предупреждение заради ACTA

Министър Трайков ще представи утре позицията си по споразумението срещу фалшифицирането

Хиляди хора в Европа протестираха днес срещу АСТА (обновена)

Шествия имаше и в големите градове в България

ACTA отваря вратите за произвол

Емил A. Георгиев, специалист в правото на информационните технологии и интелектуалната собственост

Пътят към АCTA e постлан с добри намерения

Търговското споразумение срещу фалшификатите засега не въвежда глобално следене в интернет, но може да превърне мрежата в по-мрачно място

Парламентът ще ратифицира АСТА, но с резерви

България няма да променя законодателството си за интернет доставките, обещава Бойко Борисов

Споразумението ACTA ще увеличи разходите на IT компаниите

Министрите Трайков и Рашидов ще бъдат изслушани в парламента. В страната се готвят протести

Трайчо Трайков: България може да ратифицира АСТА с резерви

Министърът обеща дебат преди окончателното приемане на спорния акт