Коронавирус в България и по света
Коронавирус в България и по света
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email

Заключителни тези - Мнозинството от читателите са против проучванията за шистов газ

Снимка

Природният газ може да бъде преходът към по-природощадящи енергийни източници

Валентин Кънев

Доколко природният газ е екологично гориво? Нека го сравним с другите източници. Ядрената енергетика не отделя въглероден двуокис и е благоприятна за ограничаване на парниковия ефект, но след Фукушима в близко бъдеще няма да се случат нови големи проекти за ядрени електроцентрали.

Основна теза Заключителна теза
Снимка

Крайно време е за глобална забрана на фракинга и България ще бъде последвана в тази посока

Геерт де Кок

Бих искал да поздравя българските граждани за постигнатата цел – безсрочната забрана за инжектиране на ценни водни ресурси с химикали под земята под високо налягане. Гражданите на България, обезпокоени от екологичните ефекти на една рискована технология, организираха мирни демонстрации и предизвикаха дебат.

Основна теза Заключителна теза

Резултати от гласуването на този етап

30%46 гласа
 Благодарим за вашия глас!
70%105 гласа

Милен Енчев

Модератор
Досега в дебата убедително води позицията, че проучванията за шистов газ в България не трябва да се допускат. В края на първия "рунд" процентното съотношение на гласовете (480 на брой) беше 70 на 30 в полза на забраната. А тя междувременно беше приета от парламента с далеч по-голямо процентно мнозинство – пълен мораториум за прилагането на хидравличния разрив (фракинг) при проучвания и добив на нефт или газ в България.

Дни след решението на Народното събрание поканихме геолога от БАН проф. Кристалина Стойкова за гост-експерт по дебата. Тя добави фактологична стойност към спора – в България в момента има около 200 сондажа за нефт и газ на голяма дълбочина, които минават през водоносния хоризонт в Добруджа и те не са нанесли щети, гласи позицията на експерта.

Заради настроението си срещу категоричната забрана и заради опита си в проучвания на нефт и газ в България, някои я обвиниха в конфликт на интереси, а нас – в тенденциозност. Такава нямаше. Потърсихме човек с досег до материята, който да представи повече факти по нея. А мотивът ни беше, че при гласуването на мораториума депутатите сякаш боравиха с дефицит от факти и излишък от емоции.

Становището на гост-експерта не промени осезаемо съотношението на настроенията - от около 230 гласували след публикуването му 31% са срещу забраната за проучванията, а 69% - "за". Продължаваме със заключителните тези на двамата основни участници.

 
Снимка

Природният газ може да бъде преходът към по-природощадящи енергийни източници

Валентин Кънев

Позиция Да
Доколко природният газ все пак е екологично гориво? Нека го сравним с другите налични източници. Знаем за ядрената енергетика, която не отделя въглероден двуокис – тя е благоприятна за ограничаване на парниковия ефект, но след случая Фукушима в близко бъдеще няма да се случат нови големи проекти за ядрени електроцентрали. Просто тя е високо рискова и не може да се счита за основен източник на енергия. За въглищата, които и в България са основен източник за производство на електричество – при изгарянето им парниковите емисии са 2 пъти повече, отколкото на природния газ. И остават възобновяемите източници и природният газ.

Не можем веднага да превключим на възобновяеми източници. Просто не е възможно, а и нуждите от енергия в света ще нарастват в следващите години, а ВЕИ няма да могат да ги посрещнат. Например през 2050 г. се предполага, че 2 пъти ще се увеличи потреблението на енергия на човечеството. Така че използването на природния газ за покриване на растящите нужди е и решение, което Европейският съюз неколкократно изтъква в стратегията си за развитие на енергетиката в бъдеще. Именно природният газ може да бъде възможността за преход към други енергийни източници, които са по-природощадящи.

Силно преувеличена е опасността при шистов добив да изтича метан, който да замърси атмосферата, бидейки силен парников газ. 

При шистовия газ има един активен период на "възбуждане" на находището (фракингът - хидроразрив, който трае 2-3 седмици), след което сондажната установка се демонтира и на мястото й се слага кран, свързващ находището с газопровод. По време на самия добив не може да се получи изтичане на метан в атмосферата, защото всичко е изолирано.

Опасението, че от самия шистов слой ще проникне газ през пролуки и разломи към водоносните хоризонти, също е преувеличено. Защо? Самите шисти са непроницаеми, екраниращи скали. При фракинга шистите, които са обработени или фракирани, заемат ограничено пространство около хоризонталния ствол на сондажа.

Шистите, които остават извън обсега на фракинга, вместват (покриват и заобикалят) фракираните скали и не позволяват на газа, който е заел обработеното (фракираното) пространство да прониква нагоре и встрани. Тези шисти остават непроницаеми и екраниращи и след фракинга, дори след използването на големи налягания. Когато говорим, че не изтича газ, това се отнася и за всички флуиди, включително и за течността, която се използва при фракирането. Практиката досега показва, че не се наблюдава проникване както през шистите, така и по разломи, пресичащи шистите. Разбира се постоянният контрол и мониторинг са задължителни.

Би следвало да се има предвид също, че пробивите за шистов газ се правят на голяма дълбочина – на повече от 1000 метра под водоносните хоризонти.

В този ред, няколко думи за случая в Павилиън, Уайоминг. Това не е типичен случай на добив на шистов газ, защото там геологията е много специфична. С него много се спекулира, но това е уникален случай. Резервоарът, газовото находище в Павилиън, вместо на 2.5-3 и повече километра, се намира едва на 1000 метра дълбочина, а на места се изкачва почти до повърхността. Самият резервоар, от който се добива, не е от чисти шистови скали, а е редуване на плътни пясъчници с шисти. Забележете, там не се прави типичното за шистовия газ хоризонтално сондиране, има само вертикални сондажи. Но основната характеристика е, че там просто няма регионален шистов екран, който да не позволява на газа да изтича. И проблеми е имало още преди да започнат проучванията през 1960 г. и добивът на газ по-късно. В кладенците в околността е избликвал газ и качеството на водата, това е описано, е било проблем дълго преди добива в Павилиън. Проблемът в този район се дължи по-скоро на самата геология, отколкото на метода на хидравличния фракинг. Коментарът на индустрията е, че изводите на американската агенция по околна среда (ЕРА) по този случай не са съвсем коректни и са донякъде тенденциозни.

Няколко думи за страховете от замърсената вода, използвана при фракинга. В продължение на много години се използва вода с пясък, а химикалите са 0.5%. Списъкът, който сте виждали, съдържа около 600 химикала, като безвредността на някои от тях е под въпрос.  Разбира се, оттук нататък химикалите, които ще се използват, ще са безвредни. В момента за пълно застраховане се преминава към по-скъпи, но напълно безвредни химикали, използвани в хранително-вкусовата промишленост и земеделието. Част от водата остава под земята във фракирания слой, откъдето не може да се изкачи по-нагоре. Друга част се изважда на повърхността и се складира за рециклиране, за повторно използване за фракиране, след като се премахнат от нея твърдите компоненти и солите. Самите басейни, в които става това, са малки по размери. А след като се използва водата, пейзажът се възстановява. Инциденти са възможни разбира се, но трябва компаниите да имат пълна готовност да отстранят щетите.

Говорейки за всичко това, нека си представим какъв добив би се случил в България, конкретно в Добруджа. Защото Америка е голяма страна и там шистов газ се добива при най-разнородни условия – както в абсолютно безлюдни места, така и в населени, и в различни геоложки ситуации. Годишно САЩ добива 70 млрд. кубически метра шистов газ. В България, ако решим да не се отказваме и разнообразим сегашния внос с добив, може да се  насочим към количество от, да речем, 1 млрд. кубически метра годишно.

Базирайки се на опита в Америка и досегашните резултати в Полша, ще видим, че за такова количество са ни нужни, направени последователно в годините, до 15 – 20 многостволови сондажа, които биха били разположени през няколко километра. От един едностволов сондаж в САЩ се добиват средно около 6-8 милиона кубически метра годишно. Под "многостволови" се има предвид, че там се правят по няколко радиални (например 10) хоризонтални разклонения от един сондаж, а ако шистовият слой го позволява, те могат да са и на няколко нива.

Тези сондажи на практика не биха повлияли върху общата картина, понеже както споменах, сондажната кула се демонтира до третата седмица и там остава само един кран, висок 1.5 метра над земята. Толкова и по въпроса за шума, срещу който има редица средства – предпазни панели, пясъчни насипи и др.

По никакъв начин не биха били нарушени условията за земеделие. Дори поради концесионните такси, които биха влизали в съответната община, тя ще може да инвестира в земеделие. Така че по-скоро такъв добив реално би подпомогнал други дейности. Абсурдно е това да доведе до понижаване на цената на земята в района. Освен това, за да използва тази земя, всяка добивна компания трябва да се договори със собствениците, така че това по-скоро би повишило цените на земята.
Снимка

Крайно време е за глобална забрана на фракинга и България ще бъде последвана в тази посока

Геерт де Кок

Позиция Не
Първо, бих искал да поздравя българските граждани за постигнатата цел – безсрочната забрана за инжектиране на ценни водни ресурси с химикали под земята под високо налягане. Гражданите на България, обезпокоени от екологичните ефекти на една рискована технология, организираха мирни демонстрации и предизвикаха дебат. По този начин те оказаха натиск върху народните представители, които се вслушаха в тях и взеха правилното решение, а именно да се забрани фракингът.

Това е демокрацията. Който твърди, че "хората не знаят за какво говорят" или че са "подведени", обижда интелигентността и здравия разум на българските граждани. "Шеврон" бяха уверени, че могат да влязат в България и да представят рисковата технология на хидравличния разрив (фракинг) без никакъв публичен дебат. Впечатляващата мобилизация на обикновените хора показа, че компанията е сгрешила. Действията им галванизираха енергията и на други хора по света, обезпокоени от контрола на корпорациите върху енергийната им политика и доказаха, че, да, ние можем!

В опита си да отблъсне глобалната гражданска мобилизация, петролната и газова индустрия издига следното послание: оставете тази работа на експертите! Всички доказателства за негативни екологични въздействия от развитието на шистовия добив се отминават с твърденията, че в технологията на фракинга няма нищо ново.

Истина е, че в основите си тази технология бе развита отдавна. Тя обаче се използва главно за извличане на изкопаеми горива от порьозни "конвенционални" скали като варовика и пясъчниците. Тази техника на "стимулиране на находищата" е качествено различна от новото поколение хоризонтален фракинг в твърди непроницаеми скални формации като шисти, въглищни пластове и плътни пясъци. Разривът за извличане на шистов газ използва много повече вода, прави се с много по-високи налягания и разчита на смес от дълъг списък химикали, някои от които карциногенни. Тези три елемента представят процеса на фракинга, планиран от "Шеврон", в съвсем различна светлина, много по-рискован.

Друга защитна позиция на индустрията е непоколебимата вяра в намирането на технологични подобрения. Обещаваме да използваме повече цимент! Кълнем се, че ще облицоваме в стомана кладенците! За жалост, от репутацията на нефтената и газова индустрия по отношение на безопасността има какво да се желае. В това отношение експлозията на петролната платформа Deepwater Horizon през април 2010 г. и последвалият най-катастрофален нефтен разлив в историята са много поучителни. Експлозията уби 11 работници и рани 17.

Петролът бликаше от находището три месеца. Докладът от разследването на американското правителство констатира, че точната причина за спукването е "повреда в циментовата преграда и стоманената обвивка на подсилената стоманена тръба, вкарана в сондажа, за да осигури целостта му".

Паметта може да е къса, но всички още помнят кадрите от този разлив. Този пресен пример демонстрира, че рисковете при търсенето на неконвенционални енергийни източници са високи, а последиците могат да бъдат катастрофални. Високо рисковите технологии в комбинация с неизбежните човешки грешки са опасен коктейл. Често се появяват нови идеи за технологични подобрения, които да намалят екологичните въздействия от добива на шистов газ. Например, нефтената и газова промишленост изследваха възможността за използване на втечнен пропан, сам по себе си изкопаемо гориво, вместо вода във фракинга, което би намалило употребата на вода. Но наистина, това ли е отговорът на 21 век към нашите енергийни предизвикателства? Сещам се за определението на Айнщайн за лудостта: да повтаряш същите грешки, очаквайки различни резултати. Само настойчиви инвестиции във възобновяеми енергоизточници и енергийна ефективност могат да ни осигурят устойчиво енергийно бъдеще.

Не на последно място, индустрията отказва да признае многобройните, детайлно документирани случаи на замърсявания на околната среда от разразботване на шистови находища в САЩ. Разследване на американската неправителствена организация ProPublica разкри, че около 1000 случая на замърсяване от сондиране, изпускане или течове са били документирани в съдилищата, щатските и местни власти в Колорадо, Ню Мексико, Алабама, Охайо и Пенсилвания. Съвсем наскоро агенцията по околна среда на САЩ (ЕРА) разкри, че фракингът е най-вероятното обяснение на широко разпространеното замърсяване на подпочвени води в Павилиън, Уайоминг.

Проучване на Мишел Бамбергер и професор Робът Осуалд от университета Корнел, публикувано през 2012 г. в специализирано издание, документира случаи в шест американски щата, които тясно свързват близостта до газови сондажи със сериозни отражения върху здравето на хора, домашни любимци, добитък, коне и диви животни. Тези учени заключават, че "без обстойни изследвания шистовият бум, помитащ света, ще си остане един неконтролиран здравен експеримент в огромни мащаби". По-добре не бих могъл да го кажа. Крайно време е за глобална забрана на фракинга. Не се съмнявайте, България ще бъде последвана в тази посока.

Резултати от гласуването на този етап

30%46 гласа
 Благодарим за вашия глас!
70%105 гласа
Този етап е приключил

523 коментара

Избор на тип:
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
20 фев 2012 15:07 523
- +Оценка
-1 +5

ТОП 10 НА НАЙ-НЕЕТИЧНИТЕ КОМПАНИИ В СВЕТА (2010)

The world's most unethical companies have been compiled by Swiss research company Covalence in their 2010 annual review of multinational corporations. The research company examined both quantitative and qualitative data of over 581 companies. These companies were rated using 45 different criteria including a companies human rights record and labour standards.

Most of the companies which made it into the top 10 have a very poor track record when it comes to human rights and they tend to be infamous for their exploitation of workers in third world countries. These corporations have multi-billion dollar annual profits, enabling them to get away with the worst of crimes. The only way to fight the corruption of these companies is to boycott them and to put pressure on our governments to intervene.

1.МОНСАНТО
2.ХАЛИБЪРТЪН
3.ШЕВРОН


http://www.actionforourplanet.com/#/top-10-unethical-companies/4545796858

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3694 "Да"
17 фев 2012 08:09 522
- +Оценка
-6 +1

До коментар [#517] от "vladinski":

Не знам дали се запозна с революционните идеи на проф.Д.Дачев според когото нефта се преобразува без остатък от разтвора с химикалите и се извлича като газ. Ако се приложи при нефтошистите и битумизираните пясъци няма да има нужда от открит добив и ще се добива като шистовия газ със сондажи, като се внимава разбира се "водата да не отиде на кино"!!!

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
17 фев 2012 07:50 521
- +Оценка
-1 +6

До коментар [#519] от "vladinski":

Ако конете можеха да гласуват - никога нямаше да се появят автомобилите. Бъдещето е на електрохибридите (главно - ползващи био-горива, поне в границите на ЕС) и на пълните електромобили (плюс-минус водородните технологии). Ако всичко се решаваше само от нефто-газовите компании - преходът към непарникови източници на енергия в транспорта и навсякъде другаде никога няма да се случи (поне не, преди нефта и газта да се изчерпят изцяло и ако преди това промените в климата не са видели сметката на по-голямата част от човечеството...)!

----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.dokumentalni.com/?p=1707

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
17 фев 2012 07:43 520
- +Оценка
-2 +6

До коментар [#518] от "vladinski":

Ако ми разясниш, с какво шистовия газ е по-екологичен от ядрената енергетика - ще съм ти много задължен! Това, че шистовия газ отделя по-малко парникови емисии в сравнение с нефтените продукти не значи, че не е парников газ, докато ядрената енергетика не отделя никакво парникови емисии. В момента най-тежкия проблем е глобалното затопляне, а годишно ролята на човечеството се равнява на изригването на два средно-големи вулкана (сигурно знаеш, че изригването само на един такъв вулкан може осезаемо да промени климата и единствената разлика тука е, че изхвърлените от човечеството парникови емисии не се случват наведнъж, в един инцидентен акт, както е при вулканично изригване, ами са "разхвърляни" относително по-равномерно през цялата година). Интересно, какво толкова ще промени годишното замърсяване "само" с едно изригване на средно голям вулкан и то при условие, че АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ енергийни нужди започнат да се задоволяват чрез газ (нещо невъзможно, точно както е невъзможно абсолютно цялата енергия на човечеството да идва от ВЕИ и точно това налага компромиса с ядрените централи)?!

----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

...

Прочитане на целия коментар href="http://www.dokumentalni.com/?p=1707" target="_blank" rel="nofollow">http://www.dokumentalni.com/?p=1707

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
17 фев 2012 06:38 519
- +Оценка
-6 +3

До коментар [#507] от "Станислав Янков":
Това е типичен пример как една и съща информация означава едно за неспециалисти и друго за тези, които знаят за какво иде реч.
Много ти благодаря, че отново ми припомни за това изявление на Шлюмберже.
Братята Шлюмберже във Франция преди век правят първите сондажно-геофизични изследвания на сондажи.
Основаната от тях фирма и до днес е най-голямата сервизна фирма в света за нефт и газ и е водеща и считана за световен стандарт за качество, иновации и технология при сондажно-геофизични изследвания.
За едно нещо обаче изпуснаха влака навремето и още не могат да се качат на него и това е микросеизмика.
Те предлагат микросеизмика и това може да се види на уебсайта им. Предлагат, ама дишат прахоляка на конкуренцията, а те не са свикнали да са втори в нищо.
Най-добрите и с най-голям пазарен дял бяха Pinnacle Technologies.
През 2008-а най-големия им конкурент Halliburton сключи сделка с Carbo Cermics, които са най-големия производител в света на керамични пелети използвани при фракинг за изключителен доставка на тези пелети. Така Halliburton, които са най-голямата компания за циментация на сондажи и фракинг получи права върху най-добрия продукт изпозван при фракинг.
Нещо повече обаче, като част от сделката те получиха и Pinnacle (собственост тогава на Carbo, като го измъкнаха под носа на Шлюмберже и сега предлагат всичко...

Прочитане на целия коментар
най-добро за фракинг - помпи, пропант (керамичните топченца) и микросеизмика, която продължават да предлагат под марката на Pinnacle (вижте сайта на Halliburton)
На Шлюмберже им остана официално само да твърдят, че гроздето е кисело и няма бъдеще в шистовия газ.
Разбира се, който ги познава знае, че те няма да мирясат и е въпрос на време да купят и те някой или да дойдат с още по-добра технология, но дотогава ще приказват как това е нещо, което не си заслужава височайшето им внимание. :)

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
17 фев 2012 06:21 518
- +Оценка
-7 +2

До коментар [#512] от "Julian Mall":

Франция е забранила само фракинга, проучванията не са спрени.

В Квебек има само временен мораториум върху фракинга, до приключване на обществения дебат.

Франция добива 70 % от електроенергията си от АЕЦ и ядреното лоби и френската държава не могат да допуснат поне засега конкуренция на много по-безопасния и чист добив на шистов газ, който да направи АЕЦ неефективни.

Квебек има огромен добив на евтина електроенергия от ВЕЦ и са подсигурени с евтина газ включително от шисти от останалата част на Канада и от съседните САЩ

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 Неутрална
17 фев 2012 06:07 517
- +Оценка
-6 +2

До коментар [#503] от "Julian Mall":

Статията и особенно снимката истински ме развесеселиха и ми напомниха виц отпреди 30 години когато Българиия се напъваше да прави компютрите Правец 82, имитация на Аpple:

Питали Радио Ереван:
-Наистина ли България е изнесла 100 000 компютри за Япония.
-Да, ама не били компютри, ами компоти, и не са ги изнесли, ами ги върнали, че били развалени.

Снимката е от Албърта, Канада, но не от находище на газ, а на нефт и не е от шисти, а от пясъци.
Не става дума дори за пясъчници, а за пясъци залягащи в района на Форт Макмъри откъдето е снимката на дълбочина 30-40 метра. Тези пясъци там се добиват по открит способ, подобно на въглищата в Марица-Изток. След това тези пясъци се промиват с пара и химикали, за да се извлече тежкия окислен нефт, с който са пропити и от него след още една допълнителна преработка се получава нефт, който може да се подава на рафинерии за преработка. Промитият пясък е толкова чист, че дори се изнася за искуствени плажове по много световни курорти.

За да разбереш, че снимката е оттам не е необходимо като мен да си бил десетки пъти на мястото.

Достатъчно е само да погледнеш предупредителната табела, на която отдолу е написано името на компанията, която извършва добива - Syncrude.
От там нататък Google е най добрия ви помощник.

Другите глупости в...

Прочитане на целия коментар
статията не заслужават повече коментар. Такава им е цялата кампания - тръсваш една снимка и ... върви доказвай, че нямаш сестра.

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3694 "Да"
16 фев 2012 20:57 516
- +Оценка
-7 +2

Аз не знам някой специалист да е твърдял, че в площта която Шеврон ще проучва със сигурност има рентабилен за добив газ. Това твърдят неграмотните еколози - щом Шеврон е платил за разрещение за проучване автоматично получава и концесия за добив. Надявам се вече да са се поограмотили че проучването е рискова дейност и ако няма регистрирано търговско откритие няма и концесия за добив.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
16 фев 2012 19:48 515
- +Оценка
-3 +7

До коментар [#512] от "Julian Mall":

Пропускаш, че тук не се решава само въз основа на темата за безопасността на фракинга. Темата за безопасността е една от най-важните, но това не я прави единствената важна. Тука има и икономически съображения, а именно - ще запази ли България земеделската си ориентация или ще я жертва заради начинание (добива на шистов газ) с меко казано съмнителни ползи за икономиката и за бюджета ни? Когато Румъния достигне икономическия растеж на Китай или поне половината от него - тогава има смисъл да се разучава много внимателно примера ѝ (пак би било твърде тъпо да копираме сляпо румънците)...

----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.dokumentalni.com/?p=1707

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
16 фев 2012 19:28 514
- +Оценка
-3 +6

До коментар [#508] от "agata1":

До коментар [#512] от "Julian Mall":

Аз пък си мисля за нещо друго! За едно референдумче, което окончателно да разреши дилемата, ако въобще има такава (социологическите проучвания са съвсем ясни - мнозинството не ще заменянето на земеделието с отровите на шистовия газ). Така най-ясно би се видяло, кои са инатчиите, които се мъчат да налагат личните си желания като "обществени" решения... Тъкмо при референдумче "големите капацитети" ще могат да убедят мнозинството, колко хубаво е да се ползва метанова вода или пък, че нещата не са това, което са...

----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.dokumentalni.com/?p=1707

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
16 фев 2012 17:22 513
- +Оценка
-2 +8

Крахът на надеждите, свързани с европейския шистов газ

http://geopolitica.eu/actualno/1168-krahyt-na-nadejdite-svyrzani-s-evropeiskiq-shistov-gaz

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3694 "Да"
16 фев 2012 07:01 512
- +Оценка
-5 +4

До коментар [#507] от "Станислав Янков":

Не гледай толкова далеч виж съседна Румъния където Шеврон ще сондира същите шисти при същите геоложки условия още тази година. Не забравяй, че водоносния хоризонт преминава и в Румъния. Ние се оказахме обаче по-големи франкофони и от румънците нареждайки се до Франция и Квебек.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3694 "Да"
16 фев 2012 06:50 511
- +Оценка
-6 +4

До коментар [#504] от "agata1":

С учени като него "отиваме на кино" както образно се е изразил.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
16 фев 2012 02:00 510
- +Оценка
-4 +6

До коментар [#509] от "agata1":

Това, другарко, звучи като комплимент от Вашите уста. Бих се притеснил, ако мислите по друг начин, а и няма да е добра атестация за скромната ми персона . Така че всичко е точно.

 
Преглед на профил agata1 Рейтинг: 374 "Да"
16 фев 2012 01:08 509
- +Оценка
-6 +5

До коментар [#506] от "politologaster":

Другарю "politologaster", рядко си позволявам да давам квалификации , но Вие сте кух колкото две хралупи, даже ако се замисля, мисля че сте за три.

 
Преглед на профил agata1 Рейтинг: 374 "Да"
16 фев 2012 01:05 508
- +Оценка
-7 +3

До коментар [#507] от "Станислав Янков":

Аз пък ще пиша тук докато си искам.
Така и така си тук другарю Янко, кажи сега другарю -еколог колко дървета засади миналата година и колко ток изхаби за интернет-лъготеното ти из форуми и вестници?

 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
16 фев 2012 00:51 507
- +Оценка
-3 +6

До коментар [#503] от "Julian Mall":

Мен ме интересува, какво е постнал politologaster. Не може тука да се изявяват само тесни "специалисти". За "невежите" като мен е важно и какво правят по въпроса и властите, като тези на Франция, на Северна Ирландия, на някои от американските щати, на канадската провинция Квебек, на австралийския щат Нов Южен Уелс, на немската провинция Северен Рейн-Вестфалия, на някои швейцарски кантони като Фрибург (Паал Кибсгаард, бивш главен оперативен директор на американската корпорация Schlumberger Ltd. и главен изпълнителен директор на тази най-голяма компания в света за сондажи и втората по големина в производството на машини за хидравличното разбиване при търсенето на шистов газ със сигурност не е голям "специалист", след като се е изказал толкова "недисциплинирано" относно добива на нефт и газ в САЩ). Всички те са спрели временно или за постоянно фракинга. И понеже са публични ВЛАСТИ - те вземат окончателното решение (за "съжаление" - все още не цари на всякъде диктатура на големите "специалисти"-фракинг-любители)...

(Ауууууу! И аз като "Фред"-и се зарекох да не пиша повече, пък не спазих заканата си! Май и аз започвам да ставам "голям специалист" като него...)

----------------------------------------------------------------

...

Прочитане на целия коментар href="http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc" target="_blank" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.dokumentalni.com/?p=1707

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
16 фев 2012 00:33 506
- +Оценка
-3 +7

Уточнение за тези,на които им е трудно да възприемат фактите и ги преиначават за да им послужат за обяснение на фантастични теории. За ТРЕТИ път - в.Класа НЕ е собственост на "Нова българска медийна група" (Д.Пеевски и И.Кръстева), а на Красимир Гергов!

Експертното мнение на г-н Трошански е толкова експертно, колкото на Тишански от едно комедийно предаване, но не си заслужава времето и усилията да се занимаваме с него - евтина манипулация, липса на разбиране на основни факти и понятия. Може да се преименува на "Наръчник на младия шистовик" или "Настолна библия на шистовика" все тая.

 
Преглед на профил agata1 Рейтинг: 374 "Да"
15 фев 2012 23:41 505
- +Оценка
-7 +4

До коментар [#499] от "Fred":

Адмирации за г-н Недко Трошанов- систематизирано, ясно и точно. Осен това стаа и ясно и що за еколог е опонента.

 
Преглед на профил agata1 Рейтинг: 374 "Да"
15 фев 2012 23:24 504
- +Оценка
-8 +3

До коментар [#503] от "Julian Mall":

проф. Дачев няма връзка с кораба - майка. Иначе нямаше да плещи глупотевини от сорта, "че Тексас е пустиня" , при положение, че си е такава от милиони години. Крайно време е , некои "експерти" да се пренасочат на 4 -ти километър.

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3694 "Да"
15 фев 2012 20:30 503
- +Оценка
-7 +3

Вместо да пълниш форума със спам да беше отговорил на някой от поставените ти въпроси. Това ли ти е експертното мнение в подкрепа на добива за което те питах? Между другото снимката която е публикувала "Класа" най-вероятно е от добив на нефтошисти но какво да са прави след като и научното светило проф.Детелин Дачев не прави разлика какво остава за депесарската газета "Класа".

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
15 фев 2012 13:07 502
- +Оценка
-4 +7

Добиването на шистов газ не е за България

Необходими са технологични подобрения във фракинга, преди да се извършва експлоатация в Европа и по принцип извън Северна Америка

http://www.klassa.bg/news/Read/article/195441_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B3%D0%B0%D0%B7+%D0%BD%D0%B5+%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F#.TztcMd-pu4c.facebook

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
15 фев 2012 12:09 501
- +Оценка
-4 +10

Естествения и най-добър завършек на дебата. Ще си позволя да сложа веселото обобщение на Николай Михайлов :))
Случка в Пенсилвания, или Най-доброто от аргументите на Фред, Джулиан и Владински

След фамозното им участие във форума на вестник „Капитал“, където разгромиха опозицията срещу фракинга, Фред, Джулиан и Владински бяха поканени от фракинг-Алианса за природен газ в САЩ, за да продължат освободителното си дело в други страни. И тримата бяха станали експерти в убеждаването: Владински си беше спечелил прозвището Папагладински, поради ненадминатата си способност да повтаря едно и също твърдение, докато то стане истина; Джулиан пък се прочу като Метаногълтача – заради готовността си да пие, диша и яде метан, само и само да покаже, че той не представлява замърсяване на питейната вода; Фред – Фред си е просто професор Фред – всички знаем кой е Фред.
Тримата бяха изпратени в Пенсилвания и обикаляха имоти на местни жители, които бяха подали оплакване за замърсяване на водата, въздуха и земята им от сонди за добиване на шистов газ. Колата им току-що спря пред къщата на един от жалбоподателите.

Владински (спира мотора): Най-трудното мина.
Джулиан: Важно е да не допускаме един-единствен случай на документирано замърсяване.
Фред (чука на вратата): Отговаряйте! Не бягайте!
Местен жител (отваря): Ъ! Добър ден. Какво желаете?
Фред: Сега ще проверим твърденията ви за замърсяване. Ще потърсим истинският...

Прочитане на целия коментар
източник на информация, а не сензацията и емоциите. Първо, има ли научна статия за вашето замърсяване?
Местен жител: Ама чакайте, аз се надявах от Агенцията за околната среда да пратят инспектори, а вие...
Владински: Бабина ти на припек.
Джулиан: Покажете ми една-единствена статия, която описва вашето замърсяване.
Фред: Не бягайте!
Местен жител: Извинявайте, какви експерти сте вие? Навсякъде са пропищели от фракинга, даже филм направиха...
Владински: Трънки.
Фред (вади една страница принтиран текст и чете): Аз съм професор Фред от МГУ. За които не знаят какво е МГУ, ето извадка от Уикипедия: «Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски" е висше училище в София, което подготвя инженери по геоложки, минни и електромеханични специалности...» (чете около пет минути, като изрежда броя студенти и Нобелови лауреати от университета). Ако трябва да избирам между МГУ и вас, избирам МГУ.
Местен жител (посочва през прозореца): Ама моля ви се, елате да видите! Водата от чешмата ми е кафява и мирише на бензен...
Владински: И почват глупости. Аз съм работил на такива сонди 30 години. Вие виждали ли сте сонда? (в следващите 10 минути обяснява за циментирането.) Абсолютно невъзможно е да ви проникнат химикали в чешмата.
Местен жител: Ами къде отиват химикалите? Тука докараха десетки цистерни с вода и химикали, къде са отишли тия количества?
Владински: Тиндири миндири. Ти в кой век живееш? Аз работя на тия сонди. Знаеш ли за геловете, които се използват вместо вода и химикали? Ти работил ли си на минус 40? Ти гел виждал ли си?
Местен жител: Жена ми има един интимен гел в банята. Мога да я извикам, тя се разболя от водата.
Владински: Жена ви да си стои при гъбата и Верото и миенето на чинии!
Местен жител: Добре де, какви са тия гелове?
Владински: Който трябва, знае какви са, вие се съсредоточете върху състава на Кока Кола.
Местен жител: Сега ще пусна водата и ще я запаля.
Фред: Абсолютно непредставителна извадка. Гонене на сензация.
Джулиан: Освен това метанът не е отровен, това не е замърсяване. Мога да глътна малко, за да ви докажа.
Местен жител (сочи през прозореца): Ама моля ви се, елате да видите! Вижте петната отровена земя! Вижте изсъхналите дървета! Идете при сондата, да видите как им тече басейна с мръсотията...
Владински: Колко писане изписахме да му обясняваме, че нещата не са "ори, мели, яж", Перко Наумов си знай неговото.
Фред: Да сте чували за трите степени на пречистване: вибросито, хидроциклони /голям, среден, малък диаметър/ и че се прилагат и центрофуги? Достига се очистване на твърдите частици от шлама до 10 микрона след което водата се праща до следващият сондаж или в местната пречиствателна станция със цистерни. А шламът се депонира в депо. (обяснява още 10 минути процеса на пречистване).
Местен жител: Ама аз не съм виждал да пречистват. Или го хвърлят в реката, или го изпаряват.
Владински: Нормално е да не си го разбрал, щото не ти е това работата, но що поне не си свиеш опашката и не спреш с празното философстване.
Местен жител: Ама излезте навън, да видите как мирише въздухът! Ще се закашляте след минута!
Фред: Голо жонглиране и софистика.
Владински: Същевременно Фред може да Ви обясни, какво е блоуоут превентор, какво е анулус и какво става, ако при затворен анулус около лоста се опиташ да движиш 3000 метра сондажни тръби.
Местен жител: Какво да ми обясните?
Фред: Нямам намерение да се превръщам в ходещ справочник на всеки лаик. Я ми кажете вие, защо нещо не виждам да се говори за сондьорите които са най-изложените на опасностите ами все са фермери които дават земята си под наем на същите тези компании.
Местен жител: Ами ето, преди три месеца имаше инцицент, трима сондьори пострадаха при взрив.
Владински (с усмивка): Спри да се напъваш, че ша ти са развий пъпа. За айсети път, аз съм работил на сонди 30 години. Знаете ли коя е най-опасната част от работата ми? Шофирането!
Местен жител: Ами може, пътят до тука съвсем се разби от камионите...
Владински: Дървен философ!
Фред: Ако сложа 100,000 счетоводителки на едно място и 100 сондьора съвсем естествено е при сондьорите да има по-голям риск. Когато се сравняват 2 статистически съвкупности те трябва да са еднотипни. Я сложете десет счетоводителки на тая сонда, да видим какъв ще е риска. Я вие ми кажете, като сте толкова недоволни защо сте си дали земята? Може би вече сте излапали това което са ви дали и искате още?
Местен жител: Ами те ми казаха, че няма никакви опасности, ще добиват няколко години и ще си отидат. Никой не ми каза за водата, за въздуха, за почвата. Цената на имота ми падна толкова ниско, че сумата доникъде...
Фред: Пълна неграмотност. Защо няма случаи на съдебни дела в САЩ за обещетение за щети от фракинга? Ако има колко са и какви са присъдите, какъв процент е това от общият брой сондажи? Поименно!
Местен жител: Ама господине, аз не мога да си позволя да плащам за адвокати, знаете ли колко години продължават делата, ще задлъжнея с милиони, а компаниите ще протакат докато ме разорят.
Владински: Смешни твърдения.
Джулиан: Покажете ми един-единствен случай на осъдена компания за фракинг.
Фред: Общи приказки от човек който нищо не разбира от проблема с който се е захванал. Изберете си специалност и работете по нея, не да се пишете всезнайко.
Местен жител: Ама идваха и инспектори от щатската агенция, глобиха фирмата със сто хиляди долара за неправилно съхраняване на отпадните води...
Владински: Оди се пери некъде. Може и в басейна.
Фред: Ако пожарен инспектор влезе в което и да е заведение, магазин и т.н. гарантирано ще намери причини за поне 5 акта. Същото и за какъвто и да е инспектор. Те с това си оправдават заплатите, да намират нарушения.
Местен жител: Ами не е точно така господине, компаниите лобират сериозно да няма надзор, дадоха почти милион долара за кампанията на сегашния губернатор.
Владински: Стъкмистика търсеща под вола теле.
Джулиан: Покажете ми един-единствен сайт, финансиран от фракинг индустрията.
Фред: Аз проучих, че синът ви е член на Клуб «Демокрация». Май че този клуб е свързан с Демократическата партия. Те са леви , следователно синът ви е социалист, следователно е агент на Русия и на «Газпром». Винаги съм знаел, че «Газпром» стои зад оплакванията от фракинга.
Местен жител: Ама господине, какво говорите, тук сме демокрация, такива клубове са хиляди. Къде е синът ми, къде е «Газпром»? Какво е «Газпром»?
Фред: Аха. Не знаете значи. А пресмятанията нарочно ги дадох крайно опростено за да може дори човек с начално образование да ги разбере. Както виждам дори така ги смятате за сложни.
Джулиан: Май че нямате доказателства, че в тези клубове «Демокрация» няма един-единствен агент на «Газпром»?
Фред: Момент. Още нещо. Забелязах, че имате вентилатори в хола. Да не се окаже, че сте фен на перките? Винаги съм знаел, че поддръжниците на вятърните централи са против шистовия газ. Май че от това идват оплакванията ви за фракинга.
Владински: Зелена глава!
Местен жител: Вие сте луди! За какви перки ми говорите! Елате да живеете тук, ще ви продам къщата изгодно! Добре, че не всички експерти са като вас! Добре, че почна да се разчува за тая шистова мафия, почнаха и изследвания най-накрая, дано да доживеем...
Владински: Започнали сте дедовия ми.
Фред: Знам ги много добре тия изследователи. Номенклатури, зелени глави, търсят под вола теле.
Местен жител: Не знам вие откъде идвате, но тука сме демокрация. Корпорациите не са ни задушили напълно, един човек е един глас. Ето, в Ню Йорк успяват.
Владински: Спри да дрънкаш на кухо тенеке, също като михаля. Ако конете бяха гласували, никога нямаше да има автомобили.
Джулиан: Посочете ми един-единствен кон, гласувал за автомобил.
Местен жител (вбесен): Казах ви да се изнасяте! Напуснете къщата ми веднага!
(Спира внезапно, хваща се за гърдите и пада на земята. Няколко конвулсии, тялото се отпуска).
Владински: Хей йоуу?
Фред: Хм. Това ми напомни как изпотявах арабските студенти.
Джулиан (прави знак с пръст около гърлото): Май че...?
Фред: Момент, да се обадя на Агата. (говори по телефона). Да, Агата потвърди – никой не е умрял от шистов газ. Очевидно имаме случай на естествен инфаркт. Разбира се, първо ще видим публикациите по въпроса.
Владински: Аз намерих три писма до редакцията. Ще свършат работа. Може да ги стоплим на сондата.
Фред. Както и да е. Мисля, че по-важното е, че вече нямаме проблем тук.
Владински: Изчакайте само минута, отивам в банята за малко гел.
Фред (към Джулиан): Искаш ли да шофираш по обратния път?
Джулиан: Май че.

Край на дебата.

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
15 фев 2012 12:01 500
- +Оценка
-2 +8

Изповед на икономическите убийци - Говорейки свободно с Джон Перкинс

Дълги години Джон Перкинс( John Perkins) е бил "икономически убиец", в света на международните финанси. Функция, която той извършва чрез убеждаване на държави от третия свят да предприемат мащабни проекти за обществени строежи. Днес разбираме, че тези проекти финансирани от Световната банка и Международния валутен фонд (МВФ) служат за обогатяване на американски корпорации, докато в същото време създават осакатяващи дългове за тези държави, правейки ги зависими от САЩ.
Изживявайки вътрешна промяна, Перкинс напуска занаята през 1981. Днес той има non-profit организация (което ще рече организация, която няма за цел печалби) - Dream Change Coalition, която работи с амазонски и други туземни народи за да им помогне да запазят тяхната околна среда и култура.
*Забележка: Джон Перкинс използва един особен термин: "корпоратокрация", който съм съкратил на "корпокрация" (и без това няма такава дума).

Преставяме ви свободния разговор с Джон Перкинс в 7 видеоклипа.
Видеоклиповете са с български субтитри. Натиснете върху линковете:
http://www.ideyazabulgaria.org/index.php?option=co...

Прочитане на целия коментар
/>m_content&view=article&id=2701:2011-01-13-19-50-22&catid=18:position&Itemid=99&layout=default&change_css=green

 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1020 "Да"
14 фев 2012 18:36 499
- +Оценка
-10 +6

http://www.scribd.com/doc/81149680/Комента-върху-становището-на-г-н-Д-Кок

МНОГО ценен коментар върху становището на г-н Геерт Де Кок от г-н Недко Трошанов. Авторът е професионален инженер-хидрогеолог с повече от 30-годишна практика в областа на проучването, количественото и качественото характеризиране, численото моделиране и управлението на подземните водни ресурси в България и САЩ.

Имам предложение към в-к Капитал да се свърже с г-н Трошанов защото той безспорно има богат професионален опит в опазването на водните ресурси където е основната атака. Мисля, че той ще даде добър отговор на всички манипулации в тази област които можете да дадете като статия.

Специални благодарности към г-жа Русинова която ми даде този линк._____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
14 фев 2012 11:08 498
- +Оценка
-9 +1

На фона на спадащите цени на природния газ неотдавнашния бум на сондажите в СAЩ започва да отслабва, отбелязва Асошиейтед прес. Компаниите не печелят пари, ако цените са прекалено ниски, а сондажите не са евтини.

"Може да се каже със сигурност, че ще има по-малко кладенци за природен газ през 2012 година," казва Катрин Клебър, президент на Марселъс шейл коълишън (Marcellus Shale Coalition), група с централа в Пенсилвания.

През изминалите седмици няколко компании обявиха планове да намалят добива на газ в САЩ, но експерти посочиха, че ниските цени откриват нови пазари.

Отчасти цените на газа се понижават, тъй като структурите за шистов газ станаха продуктивни по-бързо от очакваното, след като хиляди нови кладенци бяха открити в цялата страна.

Данни от сектора сочат, че активните нови газови кладенци са намалели до 775 в началото на февруари спрямо 1500 през 2008 година.

По думите на Клебър ниските цени създават възможности повече хора и промишлени сектори да използват продукта. Например някои газодобивни компании се насочват към т. нар. мокър газ, който се продава на по-висока цена, тъй като може да бъде трансформиран от рафинериите в потребителски продукти като торове и пластмаси.

Правителствен доклад, оповестен миналата седмица, прогнозира, че в края на март количеството природен газ, което се съхранява от компаниите, се очаква да достигне най-високото си равнище от 1983...

Прочитане на целия коментар
година. Тези непродадени резерви могат да смъкнат още цената на газа.

Клебър отбелязва обаче, че за дългосрочната тенденция трябва да се има предвид също така това колко бързо потребителите, електроцентралите и рафинериите увеличават използването на природен газ

http://www.dnevnik.bg/sviat/2012/02/14/1765936_bumut_na_gazovite_sondaji_v_sasht_otminava/

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
14 фев 2012 11:06 497
- +Оценка
-9 +2

Как Япония завъртя глобалния пазар на газ около пръста си

Нарасналото търсене на природен газ по целия свят съвпада с трансформацията на американския енергиен пазар, който е на път да се превърне в нетен износител на природен газ заради разработваните находища на шистов газ. Износителите могат да се възползват от внушителната разлика в цените. В САЩ например един милион BTU струва $ 2.50, а в Япония същото количество е на цена от $ 16. Има един проблем обаче. За да доставят този природен газ в Азия, енергийните компании трябва да го конвертират във втечнен газ, да го натоварят в танкери и да го превозят през океана, след което се извършва обратната процедура от конвертирането на втечнения газ в газообразно гориво, което е много скъп процес.

Това е причината в момента американските компании да търсят възможност да построят експортни терминали, като има 8 стратегически локации. Според Коичо Муто от Mitsui OSK Lines Ltd дори и след като инвестират в строежа на такива терминали, американските компании пак ще са на печалба, продавайки суровината на 12 - 13 долара в Япония.

И преди земетресението от 11 март миналата година Япония бе вносител номер едно в света на втечнен природен газ. Малайзия, Катар и Австралия пък са сред най-големите в света снабдители с такъв вид гориво. През 2011 година LNG износът нарасна с 12% до 78.5 млн. метрични тона. През тази година се очаква ръстът отново да е двуцифрен.

За японците...

Прочитане на целия коментар
природният газ е по-чист от въглищата, по-малко скъп от петрола и по-достъпен от енергията на слънчевите или вятърните централи. Ориентирани към него някои японски компании вече правят сериозни инвестиции в сектора. Автомобилната корпорация Mitsubishi Corp. притежава 50% дял в проект за разработването на шистов газ в Кордова, Британска Колумбия. Планира и проекти в Северна Америка.

Канада се опитва да стимулира експорта на втечнен природен газ от западния й бряг, като вече е издава две лицензии за LNG по брега на Атлантика, разчитайки, че те ще помогнат за диверсификацията на износа.

http://darikfinance.bg/novini/71479/%CA%E0%EA+%DF%EF%EE%ED%E8%FF+%E7%E0%E2%FA%F0%F2%FF+%E3%EB%EE%E1%E0%EB%ED%E8%FF+%EF%E0%E7%E0%F0+%ED%E0+%E3%E0%E7+%EE%EA%EE%EB%EE+%EF%F0%FA%F1%F2%E0+%F1%E8

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
13 фев 2012 21:39 496
- +Оценка
-10 +2

До коментар [#495] от "politologaster":

Какъв не сте всички разбраха.

Какъв сте?

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
13 фев 2012 20:56 495
- +Оценка
-3 +10

До коментар [#493] от "_brego_":

Не съм следовател, нито разследащ, за да си давам труда да издирвам кой кой е! Това за автогола не знам как ще го преживея - най-вероятно ще бълнувам и сънувам кошмари няколко месеца. Горкият аз!

Имаше претенции от фред - отговорено му беше. Мился,че той сам може да се защитава,няма нужда от асиситенти. А за вашите убаждения и вярвания, сте си отговорен/а самия вие.

Относно алюзията с партии и организации - Не членувам и не симпатизирам на нито една българска политическа партия!
Със здраве!

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3694 "Да"
13 фев 2012 20:53 494
- +Оценка
-12 +3

До коментар [#491] от "Fred":

Избирателността на зелените едва ли е продиктувана от любовта към чистата природа. Скоро гледах един представител на зелените по телевизията няма нищо общо с опърпаните зелени от 1989г., това вече става бизнес за някои.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил _brego_ Рейтинг: 479 Неутрална
13 фев 2012 20:47 493
- +Оценка
-14 +4

До коментар [#479] от "politologaster":
Нямате си и на представа какъв автогол си вкарвате със словоблудствата си за "анонимността" на Фред. Единственото, което показвате с това, е че сте се случили в темата по случайност (вероятно по партийно поръчение за помощ на другарите), че не сте прочели всички постове и доводи на опонентите ви, че не сте прегледали всички линкове които те са дали...изобщо, че не са далеч от истината поддръжниците на технологията като казват, че спорят с фанатизирани зомбита.
Щом аз съм успял да науча името и научната степен на Фред, явно той не се крие кой знае колко. Е да, загубил съм много повече време от нужното за гледане на 2-3 филмчета в нета, от времето за изслушването на 2-3 политагитации от младежките партийни членове, от времето за викането по 1-2 "протеста"....но пък на базата на всичкото това "изгубено" време, което съм дал по темата се имам за достатъчно информиран по технологията, за да си изградя собствено мнение и да бъда уверен в правилността му.
Всеки вижда това, което иска да види....
Останете си със здраве!

_____

Аз съм един от шепата НЕГОДНИЦИ и искам твоята ОСТАВКА!! http://bgvolleyfans.org/
 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
13 фев 2012 20:42 492
- +Оценка
-4 +10

До коментар [#490] от "Julian Mall":.

Моля посочи материали - разсъжденията по принцип вървят като доказателствен материал на междублоковата седянка

 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1020 "Да"
13 фев 2012 20:40 491
- +Оценка
-10 +5

До коментар [#455] от "Julian Mall":

В един форум участник се изрази така "Ако човек чете нашите вестници ще остане с впечатление, че единствените добиващи компании са Шеврон и Дънди". Нито дума за Асарел например. Да, ама там е другарят Цоцорков /бивш първи секретар на ГК на БКП-Панагюрище/. Как говорителят на "Гражданската инициатива" другарят Ангел Славчев /секретар на младежката организация на Българската левица/ да се обяви срещу стар партиен другар. Именно Джевдет Чакъров и Дънди имах предвид, че ако искат могат да мотат една чужда компания до безкрайност. А, впрочем в Зелените Балкани пък е синът на другаря Ангел Марин.

_____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3694 "Да"
13 фев 2012 20:34 490
- +Оценка
-10 +4

До коментар [#487] от "politologaster":

Нещастник, колкото намери прошистов сайт толкова ще намериш и експертно мнение в защита шистовия газ в посочените от мен медии. Единствено политически внушения че шистовия газ се проучва под американски натиск.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1020 "Да"
13 фев 2012 20:27 489
- +Оценка
-10 +3

До коментар [#484] от "elemag1967":

От термините които използвате личи че сте професионалист. Затова ще ви помоля да ми да дадете една съвсем съвсем ПРИБЛИЗИТЕЛНА оценка за наличната вода във Валанжа. Просто искам да оценя мащаба на явлението нищо повече. Така че дори грешката да е 10-100 пъти за мен няма значение важен е порядъка.

Също ме интересува динамиката на течението на тези води, откъде се подхранва и т.н. Има ли досега мониторинг на замърсяванията в тези подземни води, къде кога и как е правен. Ще ви бъда благодарен за всеки линк с подобна информация.

_____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
13 фев 2012 20:14 488
- +Оценка
-10 +2

До коментар [#481] от "nikolay_mihaylov":

Няма начин да не се съглася с констатацията и няма начин да се съглася със заключението.

Наистина това е труд по силите на организациия и на тим от специалисти сформиран от нея. Не е въпроса във времето, а във възможностите. Няма един човек, който да е достатъчно компетентен да го направи.

Сега остава да си отговорите на въпроса, защо като фактор не е отделен фракинга?

Защото първо фракинга е част от well complition. Защото, ако има инцидент по време на фракинг то причината е или в некачествено пусната или циментирана обсадна колона,грешки в правене на резервоари, тръбопроводи, в самата фрак компания (повреда на помпен агрегат, човешка грешка на оператор на агрегата) в свързване на тръбите и т.н.

Причините са или свързани с други етапи на добива, или са в конкретни операции, които освен при фракинг се използват и на други етапи на сондиране или well completion. Примерно фалирал агрегат при фракинг - разлял се фрак флуид. Да де, ама същия агрегат (физически същия или друг идентичен пратен им от сервизна компания) са го ползвали преди 2 седмици при циментиране на колоната.

Фракинга ли е виновен? Не е, защото същото би могло и сигурно се е случило при циментация на този или друг сондаж преди месец да речем. Причината не е във фракинга а във equimpent failure и трябва да се търси отстраняването...

Прочитане на целия коментар
и.

Камион превозващ химикали за фрака катострофирал и разлял. Същото би могло да се случи с транспорт на химикали за сондирането.
Фракинга ли е виновен? Не е. Причината е в транспортната компания или в лоши пътища или в нещо друго.

Да се отдели от всичко, кое е причинено от фракинг си е сериозна работа и не отричам, че може да бъде предмет на изследване.

Не съм обаче съгласен със спекулацията ви всичко, което е на това находище да се приписва на това, че е от шисти и/или на фракинга.

Това е чиста проба спекулация и затова ви питах на няколко пъти да го отделите. Знам, че е невъзможно да се направи с данните, които разполагате и е извън вашата, че и на моята компетентност. аз не съм нито фрак инженер, нито специалист по транспорт, нито сондажен инженер, нито специалист по циментация на сондажите, макар че съм специалист по контрола на циментацията.

Та става въпрос отново - не е виновен като цяло добива на шистов газ, проучването му по-малко.

И затова съм бесен на решението на НС, защото това е замазване на очите на общестеността. Намерили сте проблема - фракинг и шистов газ и като ги забраните нещата се решават.

Да, да, ама не. Нищо не сте намерили и нищо не сте направили за околната среда.

Вместо да се дърляме ние с вас, и обществеността да си мисли, че нещо добро е сторено можехме заедно да и обясним, че е сторена една глупост и да търсим решението на проблемите там където са наистина

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
13 фев 2012 20:13 487
- +Оценка
-4 +9

До коментар [#477] от "Julian Mall":

Да продължим списъка:
ТВ7:
http://tv7.bg/news/4847812.html
http://tv7.bg/news/4681412.html
http://tv7.bg/news/5047072.html

Задачка - провери колко "антишистови" материали има публикувани в Капитал (чийто спонсор и рекламодател е фондация "Америка за България).

Ръсенето на твърдения е доста плоско, без да са предварително проверени. Могат още много примери да се извадят, не си струва времето да оборвам елементарни твърдения.

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3694 "Да"
13 фев 2012 19:54 486
- +Оценка
-9 +1

До коментар [#483] от "politologaster":

И двата материала са с политическа насоченост. Къде видя експертното мнение? Бих приел и такъв материал но да е насочен срещу ВЕИ. Няма да намериш такъв!

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
13 фев 2012 19:51 485
- +Оценка
-3 +9

Това стана едно безкрайно жонглиране! Накрая ще излезе, че трябва да даря цялата си собственост на нефто- и газодобива (по-нахални са само банките...), а след това да предложа себе си и членовете от семейството си за фира, която да се отчете като "нормална" и "незначителна"!

Някога се чудех, защо се стига до революции и драматични обществени бунтове, които водят до всичко друго, само не и до оправяне на положението на разбунтувалото се мнозинството. След станалото тука съм на крачка от приемането на насилието (хващането на "тоягата", което днес ще рече - на картечницата) като единствен начин обикновен човек да опази правата и интересите си! Естествено - това би било безсмислено. Най-големият губещ от подобна ексцесия пак ще съм аз, в случай че все някак успея да преживея кървищата, с които подобно събитие би било свързано. Но все пак - тези две седмици най-осезаемо почувствах, защо египтяни, сирийци и други не са издържали и се насочиха към масови, самоубийствени бунтове. Та тая наглост, експлоатираща в полза на "елитите" (главно банкови и нефто-газови, но и други милиардери) е просто БЕЗОГЛЕДНА И БЕЗЖАЛОСТНА, братче!

Понеже ми писна да "дискутирам" с латерни, които мине-не мине, пак се връщат на изходните си твърдения, все едно нищо не е било - ще си спестя следващи отговори към когото и да било от опонентите си. Ясно е, че няма как (поне - няма как с "добро") да се разберем! Слава...

Прочитане на целия коментар
Богу - засега не беше допуснато поредното ограбване на мнозинството в държавата. Ограбване, заплащано и с цената на здравето и бъдещето на ограбваните. Този единствен акт на късмет няма да оправи нещата със страната като цяло. Пак си оставаме обречени на изцеждане преди изтребването ни (хроничните отрицателни прирасти година след година са достатъчно красноречиви)! Но временното или постоянно отлагане на фракинг-отровата поне поднася слаб лъч на задоволство за случването на едно от изключително малобройните добри неща за българското население (друго такова добро нещо е отказът от проекта Бургас-Александруполис, макар еко-основанията за този отказ да бяха само за парлама, докато реалните причини бяха финансови).

----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.dokumentalni.com/?p=1707

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил elemag1967 Рейтинг: 217 "Не"
13 фев 2012 19:18 484
- +Оценка
-1 +10

До коментар [#437] от "agata1":

Т.нар.подземно езеро са карстовите води източно от река Янтра в Горноюрски-валанжкия карбонатен комплекс които съдържат огромно количество вода в общ водоносен комплекс и имат общ водоносен хоризонт спрямо потока към Дунав и Румъния се явяват трангранични Площта им обхваща цяла североизточна България като водовместващата способност на скалите /варовици и доломити/ има мощност от 532 до 1240 метра Така че подземните води в района са една свързана система и понятието подземно езеро при всички условности не е причина да се плюе по тези които го използуват

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
13 фев 2012 19:10 483
- +Оценка
-2 +11

До коментар [#477] от "Julian Mall":

"Прошистови" материали,които според теб не съществуват;

Класа:
http://www.klassa.bg/news/Read/article/190126_%D0%A8%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%B3%D0%B0%D0%B7+%D0%B5+%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BC+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%22%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%22

Новинар:
http://novinar.bg/news/sds-predlaga-da-se-vdigne-vetoto-za-shistoviia-gaz_MzgyNzs2MQ==.html?qstr=%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
...

Прочитане на целия коментар href="http://novinar.bg/news/uorlik-niakoi-hora-niamat-interes-ot-dobiva-na-shistov-gaz-_MzgwOTs3.html?qstr=%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2" target="_blank" rel="nofollow">http://novinar.bg/news/uorlik-niakoi-hora-niamat-interes-ot-dobiva-na-shistov-gaz-_MzgwOTs3.html?qstr=%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://novinar.bg/news/uorlik-sasht-niama-da-okazva-natisk-zaradi-zabranata-za-shistov-gaz_MzgyODs3.html?qstr=%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2

ТВ7:
http://tv7.bg/news/5047072.html
http://tv7.bg/news/4847812.html
http://tv7.bg/news/4681412.html

Задачка - провери колко материала има публикувани в Капитал(чийто спонсор и рекламодател е фондация "Америка за България"), които са "антишистови" .

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
13 фев 2012 18:48 482
- +Оценка
-3 +11

До коментар [#480] от "Julian Mall":

Сигурността, или несигурността, за която говориш се придобива вследствие на познанство и личен контакт. При положение, че и двете отсъстват, заключенията ти са безсмислени.

П.С В българският език съществува пунктуационен знак запетая /,/!

 
Преглед на профил nikolay_mihaylov Рейтинг: 426 "Не"
13 фев 2012 18:40 481
- +Оценка
-3 +12

До коментар [#478] от "vladinski":

Това би изисквало да се прегледат всички нарушения в базата данни. Линка, който дадох, е от организация, която се е постарала да го направи и е направила разбивка. Мисля, че данните са достатъчно важни и ясни са дебат във форума. Това, което очаквате, изисква време, което няма как някой от пишещите тук да отдели. Нито вие, нито аз. Таблицата от линка е достатъчно конкретна за нашия дебат.

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3694 "Да"
13 фев 2012 18:25 480
- +Оценка
-11 +3

До коментар [#475] от "politologaster":

И престани да морализаторствуваш! Сигурен съм че едно дърво не си посадил през живота си но имаш наглостта да четеш лекции по морал!

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
13 фев 2012 18:25 479
- +Оценка
-5 +11

До коментар [#476] от "Fred":

То е ясно, че няма да го видим, нали затова сме въммутени колко ниско можеш да паднеш...Сега направи плакат с лозунг "Годишника на МГУ - енциклопедия на световното знание" и започни да пропагандираш идеята.

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
13 фев 2012 18:24 478
- +Оценка
-12 +3

До коментар [#474] от "nikolay_mihaylov":

Опитвам се да ви покажа колко безумна е тезата ви.

Няма обща вина. Вината е винаги конкретна. На конкретен човек, на супервайъзра му, на директора му. На конкретната компания.

Има си контролиращи органи, които глобяват.

Ако някой мисли, че е ощетен подава съдебен иск, по който може да се постигне споразумение. Ако не се постигне споразумение се решава от съд.

Търсете вие колко са конкретно от фракинг, ако търсите под вола теле. Докато не намерите това си остава манипулация без никаква реална стойност.

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3694 "Да"
13 фев 2012 18:17 477
- +Оценка
-11 +2

До коментар [#466] от "politologaster":

Пак не си в час. Кой ще има изява в медиите решават самите медии, а медийната политика се определя от интересите на собствениците. Затова в медии като ТV7, Класа или Новинар няма да чуеш прошистови мнения.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1020 "Да"
13 фев 2012 18:12 476
- +Оценка
-12 +3

До коментар [#475] от "politologaster":

Ето заради такива боклуци няма да видите името ми.

_____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
13 фев 2012 18:07 475
- +Оценка
-5 +10

До коментар [#472] от "Fred":

Ти не разбрали,че нямаш право да ръсиш глупости,г-н Никой. На никой не му пука за мнението на една катедрена мишка,която подава муцунка отвреме - навреме. Напиши статии и дисертаии и тогава ги размахвай колкото искаш. Той бил казал. Излез и ти в някоя медия и словоблудствай на воля - това е по-честно и коректно, отколкото скърцането със зъбки от кочинката. Подлец и селски клюкар!

 
Преглед на профил nikolay_mihaylov Рейтинг: 426 "Не"
13 фев 2012 18:04 474
- +Оценка
-3 +12

Ами имате разбивка по видове - сметнете си процента. В базата данни има всяко нарушение, по дати, компании, и взети мерки.

Циганите - не знам, и те ли са аргумент в дебата?
Счетоводителки, пожарни инспектори, цигани. С аналогиите трябва да се внимава. Аналогията не е аргумент.

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
13 фев 2012 18:01 473
- +Оценка
-11 +3

До коментар [#471] от "nikolay_mihaylov":

Много добре. Но това е в общия кюп с административни нарушения, нарушения при сондиране, транспорт, ерозия на почвата и т.н. Колко от тях са свзръани с факта, че това е добив на шистов газ конкретно?

Имате ли данни за това или по презумпция сте приели, че щом е находище на шистов газ, фракинга е виновен и всичко требва да му се лепне на него?

Мога да посоча данни, че престъпността сред циганското малцинство е еди каква си.

Какво ще правим? Циганите за сапун?

 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1020 "Да"
13 фев 2012 17:48 472
- +Оценка
-11 +3

И искам да допълня, че заявяването на позиция не означава доказването и. Доказването става в научна статия за което отдавна настоявам. Да застанат пред експертите и да докажат твърденията които сипят по телевизиите. А не да ходят по места където хората не разбират нищо от казаното.

_____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил nikolay_mihaylov Рейтинг: 426 "Не"
13 фев 2012 17:48 471
- +Оценка
-2 +11

До коментар [#468] от "vladinski":

"Цифрата" си беше там още в постинг 533 от предишния етап. Ама някой трябва да чете...

 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1020 "Да"
13 фев 2012 17:44 470
- +Оценка
-10 +4

До коментар [#466] от "politologaster":

Дал съм достатъчно данни за себе си всеки който е в професията да ме разпознае. Когато се видим с колегите си говорим на тази тема и всички знаят с какъв ник съм и какво съм писал. А че по даденото от мен не можете да разберете името ми само отново показва, че не сте от тази професия.

Вече го предложих, писмени статии от вашите "експерти" в Годишника на МГУ. След което аз също писмено с името си ще ги оборя. Само че никога няма да го направят защото ще оставят следа какви глупости са говорили и всички професионалисти ще им се смеят. Както вече започнаха да го правят.

_____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил nikolay_mihaylov Рейтинг: 426 "Не"
13 фев 2012 17:40 469
- +Оценка
-3 +11

До коментар [#465] от "Julian Mall":

Джулиан, коментарът ми за съдебните дела е в посока въпросът на Фред, къде са делата срещу компаниите. Постинг 378 от предишния етап:
"Защо няма случаи на съдебни дела в САЩ за обещетение за щети от фракинга? Ако има колко са и какви са присъдите, какъв процент е това от общият брой сондажи? Именно в Америка и именно за фракинг а не в мафиотски държави като Еквадор и за нефт. "

На това е отговорът ми с този пример, и не само с примера, а с обяснение на логиката на делата в САЩ.

На вас ви отговорих с другите два примера. Искахте един-единствен, дадох ви четири. Какво още?

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
13 фев 2012 17:38 468
- +Оценка
-11 +1

До коментар [#463] от "nikolay_mihaylov":


Я, ти дойде с цифра. :)

Откъде я взе?

И какви нарушения?

Да не се окаже по тази логика на всички, които са правили нарушения на уличното движение и са паркирали неправилно, че трябва да се отнеме свидетелсвото за правоуправление, ми не само на тях, ми и на тези дето не са правили, защото могат да направят?

 
Преглед на профил nikolay_mihaylov Рейтинг: 426 "Не"
13 фев 2012 17:35 467
- +Оценка
-2 +10

До коментар [#461] от "agata1":

Това ви изказване може би ви носи емоционално освобождаване, но не помага в дебата.

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
13 фев 2012 17:34 466
- +Оценка
-4 +10

До коментар [#456] от "nikolay_mihaylov":
До коментар [#460] от "Fred":

Мисля, че търси медийна популярност, тип изява нещо от сорта на втората Кристалина. Може да е решил, че достигайки медиите, ще му се усмихне щастието и той да консултантства енергийния гигант Шеврон,пред който те благоговеят. Николай е прав - нечестно и недостойно е да плюеш колегите си, скрит дълбоко в топлата хралупка на анонимността.
Най-долното - те бягали от дебат и се криели...Разликата е, че те са излезли с имената си и са заявили позицията си,докато ти подло стоиш и плюеш във форумите и обясняваш колко са некомпетентни. Много респектираща научна позиция. Горко на студентите ти. Ако бях на тяхно място, щеше да ме е срам,че такава шушумига ми преподава!

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3694 "Да"
13 фев 2012 17:33 465
- +Оценка
-11 +2

До коментар [#442] от "nikolay_mihaylov":

Изтрепа се да търсиш с Гугъла на Шеврон и какво откриваш глоби за замърсяване от добив на нефт от 2003 и нито дума за шистов газ. Продължавай с манипулациите.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
13 фев 2012 17:30 464
- +Оценка
-10 +2

До коментар [#458] от "nikolay_mihaylov":

Не знам дали разбираш, че всичко, което ти можеш е да намериш данни (верни или не е друг въпрос) за това как могат да се прецакат нещата и извода ти е, че след като могат да се прецакат трябва да не се правят.

Това всеки го може. За разлика от теб има и други хора дето не само знаят как може да се прецакат нещата, но знаят как могат да не се прецакат.

Не само, че знаят как да не се прецакат, но и могат да го направят без да го прецакат. Е, мове и да сбъркат, но в огромното мнозинство от случаите го правят добре. Учат се от грешките си и от тези на другите, които го правят/
Дори и такива като теб дето нищо не мога в тази област, ако си насочат усилията в правилна посока могат да бъдат полезни на индустрията. 
Преглед на профил nikolay_mihaylov Рейтинг: 426 "Не"
13 фев 2012 17:29 463
- +Оценка
-4 +11

До коментар [#457] от "vladinski":

Само че ти ми даваш примери с инциденти, а от статистиката от Пенсилвания е видно, че замърсяванията не са инциденти, а обичайната бизнес практика - замърсяваш, не докладваш, ако те хванат - плащаш глобата. 18% от кладенците са имали нарушения. Над 1000 инцидента за година. 18% от автомобилите катастрофират ли? Или корабите?

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
13 фев 2012 17:24 462
- +Оценка
-4 +11

До коментар [#455] от "Julian Mall":

Много си се объркал.Нито Новинар,нито Класа са към Нова българска медийна група на Пеески и Кръстева. И тази манипулация не мина.

 
Преглед на профил agata1 Рейтинг: 374 "Да"
13 фев 2012 17:18 461
- +Оценка
-13 +3


До коментар [#454] от "Fred":


Имам чувството, че този Дачев, не е наред с централата. Отвратително ще е, ако зелените, еколозите или каквито са там се възползват от нестабилното състояние на психичноболни хора.

 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1020 "Да"
13 фев 2012 17:16 460
- +Оценка
-12 +4

До коментар [#456] от "nikolay_mihaylov":

Не става дума кой какъв е а дали това което казва е истина или не. От МГУ досега видях само доц.Султанов който е седиминтолог а не нефтен геолог. Проф.Дачев който оплю всичките си колеги че са купени от западни фирми говори невероятни глупости които показват пълната му некомпетентност. Той не е щатен преподавател а хонорован в катедра която няма абсолютно нищо с нефтената геология още по-малко пък със сондирането и добива.

Нали сам казахте, че нямате образование и опит в тази сфера? Ето, аз казвам за себе си: завършил съм "Техника и технология на сондирането" и преподавам в катедра "Сондиране и добив на нефт и газ". Общо 37 години опит от тях 22г преподавател и 15г развойна дейност. Кажете си вашата биография защото за мен е пределно ясно че нямате нито образование нито опит в тази област която претендирате да анализирате.

Има хора на които съм дал името си включително на модератора на тази тема. Но на боклуци няма да го дам.

_____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
13 фев 2012 17:01 459
- +Оценка
-3 +11

Разбира се,че няма как да знаеш. Това не е като да цитираш писма от читатели на дадено списание. За теб нещо е доказуемо и се е случило, само ако ти си бил там и си го видял. Доказателствен метод "да оплакнем окото" и да пипнем, иначе нищо не се признава.

 
Преглед на профил nikolay_mihaylov Рейтинг: 426 "Не"
13 фев 2012 17:00 458
- +Оценка
-3 +12

До коментар [#451] от "Julian Mall":

Отново безкрайно стесняване на аргументацията. Почна с един-единствен случай на Шеврон, после се оказа, че само за шистов газ, после трябваше да е катастрофа и т.н.
Като искаш да е Шеврон, защо прие аргумента ми за метановото замърсяване, и каза, че съм открил само него? То не беше от Шеврон. Ето, сега ти дадох други.
Атлас е основната компания на Шеврон, която добива шистов газ в САЩ. Дадох ти линка за замърсения приток на река в Пенсилвания, глоба за $100,000. Ако искаш да видиш всичките им нарушения в Пенсилвания, иди в базата данни на департамента. Можеш да видиш и нарушенията на Шеврон Апалачия - друга дъщерна компания. Базата данни е динамична и не мога да ти пейстна линкове. Какво повече искаш?

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
13 фев 2012 16:54 457
- +Оценка
-12 +3

До коментар [#452] от "nikolay_mihaylov":

Аъ мога да ти посоча реална практика как катострофират кораби в Средиземно море. Корабоплаването продължава. Има правила, затягат контрола.

Аз мога да ти намеря данни, че в САЩ 50 000 човека годишно загиват при автомобилни катастрофи, а в световен мащаб положението не е много различно. Автомобилите не са забранени.

Мога да намеря данни за аварии с атомни реактори и то не само Чернобил и Фукушима. Франция, която въведе временна забрана на фракинга добива близо 70 % от електроенергията от атомни електроцентрали, но не мисли да ги затваря (много го обичам този пример)

Да проджлвавам ли или схващаш и от толкоз

 
Преглед на профил nikolay_mihaylov Рейтинг: 426 "Не"
13 фев 2012 16:53 456
- +Оценка
-4 +12

До коментар [#441] от "Fred":

Това е изключително лицемерна позиция, Фред. Вие сте един анонимник във форума, който твърди, че е професор от МГУ. Така хем искате авторитет, хем не искате да застанете с името си зад мненията си. Колко време посветихте да плюете по колегите си, че били номенклатури, некомпетентни, некадърни и пр. Ами те застават с името си зад твърденията си, и затова такива дребни душици като вас и агата ровят боклук, ядат и мляскат сладко. Колко време изхабихте да злорадствате за колегите си? Каква работа вършите в МГУ, интригантстване? Що за непрофесионална позиция! Ако ще атакувате някого на база на опита, квалификацията и историята му, кажете си вашето име. Анонимни експерти няма. Освен в сензационнте медии, които са ви любими.
Ама че гнус! После МГУ, професори. Публикували в Годишника. Нямате никакво право да плюете по колегите си от фалшивата си експертна позиция. Страхливец. И ще инсинуира и за мен, какъв съм бил.

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3694 "Да"
13 фев 2012 16:51 455
- +Оценка
-12 +4

До коментар [#450] от "politologaster":

Знаеш ли изобщо кой стои зад атаките срещу Дънди и защо? Отговарям ти ДПС за да ги изнудят да им плащат дял от златото. Затова и Джевдет ги моташе с години и сега затова са против добива в Ада тепе. Вестниците "Класа" и "Новинар" от групата на Пеевски изразяват техните интереси. Ако според теб ДПС е партията която защинава националните интереси трябва да се прегледаш.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1020 "Да"
13 фев 2012 16:49 454
- +Оценка
-11 +3

До коментар [#447] от "Julian Mall":

Тези карти аз отдавна съм ги виждал. Те са точно като Gasland, пуска се някакъв идиотизъм в мрежата и то след това то се саморазмножава. А за картите тук в тази тема беше доказано, че са от месторождение на обикновен газ но в пясъчници с ниска проницаемост /tight sand gas/- Сондирано е още 1980г когато не се прилагаше технологията със хоризонталните сондажи които сега позволяват 15 пъти по-рядка мрежа.

Иначе аз линк към това предаване съм дал също и от кога започва проф.Дачев за да не си губят хората с останалите глупости.

Ето го още веднъж, проф.Дачев е от 10-та минута. Аз си го свалих като файл и го пускам през плеър който дава възможност за спиране, забавяне и т.н. Докато с тези карти и други глупости просто възпроизвежда идиотизмите които циркулират в мрежата това за добива на газ от шисти с разлагане на нефта си е личен негов принос. И още доста други, като ви дам текста ще ги видите.

Безпомощни пред геополитическата неизвестност
http://www.skat.bg/videos/weeks/fr_12-02-12.wmv

_____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
13 фев 2012 16:45 453
- +Оценка
-8 +2

До коментар [#450] от "politologaster":

Аз не знам иънасят ли, не изнасят ли, за какъв стратегически ресурс говориш, но ми се струва, че си по-компетентен, щото си чел повече вестници от мен.

Както и да е.

Успех.

Просто не разбирам според теб те дали са се промъкнали нелегално през границата, дали товарят квото иънасят в потайна доба и по кози пътеки на мулета през нощта го изнасят или това е просто нечия интерпретация на която ти вярваш щото си чел вестници?

 
Преглед на профил nikolay_mihaylov Рейтинг: 426 "Не"
13 фев 2012 16:44 452
- +Оценка
-3 +10

До коментар [#444] от "vladinski":

Ето за пореден път това, което описах в обобщението - обясняваш ми по принцип как се обезопасява, а аз ти посочвам реалната практика на замърсявания. Разминаването между пожелателното мислене и теорията, от една страна, и реалността от друга, е основна характеристика на аргументацията ви тук.

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3694 "Да"
13 фев 2012 16:40 451
- +Оценка
-11 +2

До коментар [#442] от "nikolay_mihaylov":

Отново извърташ както ти е удобно. Един случай ти исках за Шеврон, а това което цитирам е най-голямото замърсяване регистрирано в САЩ откакто има добив.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
13 фев 2012 16:31 450
- +Оценка
-2 +11

До коментар [#443] от "vladinski":

Не виждам от преписаното дето го пусна какъв ви е проблема с Дънди.

Те не са убили човек, а взимат това, което им се дава като инвестират и влагат пари в добив.

От това си личи какъв продажник си. Това,че изнасят стратегически ресурси за теб е ок. Стига само да има и едно местенце за теб на сондата(мината) да получаваш заплатка, пък ако ще и цялата държава да изнесат. Инвестирали били,боклук такъв продажен!

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3694 "Да"
13 фев 2012 16:30 449
- +Оценка
-11 +2

До коментар [#446] от "nirov":

Много точен пример. Винаги когато възникне нова технология едни печелят а други губят и тия последните се чудят какви страхотии да измислят за да спрат прогреса.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
13 фев 2012 16:27 448
- +Оценка
-10 +2

До коментар [#445] от "agata1":

Трудно ще му е.

Който може той го прави.

Който не може учи другите.

Който не може да преподава - администрира.

Който не може да администрира става политик .

Който не става за политик става псевдоеколог и/или политолог.

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3694 "Да"
13 фев 2012 16:24 447
- +Оценка
-11 +2

До коментар [#432] от "Fred":

Някои неща все пак трябва да се видят как размахва черно бели карти от които нищо не се вижда но които доказвали опустиняването, чак водещия който е профан в тази област остана смаян от такива доказателства.
Авангардните му виждания за проучване на нефтените и газови находища от космоса също заслужават внимание.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил nirov Рейтинг: 8 "Да"
13 фев 2012 16:21 446
- +Оценка
-11 +4

Ето една интересна история за истински загрижените екоактивисти (манипулаторите, за които Газпром е единствената не ги приемам за субект от дебатите):

В края на 19 век в САЩ функционират 121 постояннотокови електроцентрали. В същото време новата технологията, базирана на променлив ток, позволява електричеството да се пренася на стотици километри с незначителни загуби. В тази ситуация Томас Едисън започва масирана пропагандна кампания, целяща да представи променливия ток като опасен за живота и здравето. Той цели забрана на използването на променлив ток, която да премахне неговите конкурентни предимства. В хода на кампанията той организира публично убиване на животни с променлив ток, за да покаже опасността от променливия ток. Въпреки усилията на Едисън, през следващите години електропреносните мрежи масово преминават на променлив ток.

 
Преглед на профил agata1 Рейтинг: 374 "Да"
13 фев 2012 16:16 445
- +Оценка
-12 +3

До коментар [#440] от "politologaster":

Слушай ме внимателно сега. Правиш си фирма, купуваш си техника, назначаваш специалисти, кандидатстваш където трябва, печелиш конкурса и почваш да копаш. Около Мъглиж злато колкото щеш , с лопата да го ринеш.

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
13 фев 2012 16:15 444
- +Оценка
-12 +3

До коментар [#442] от "nikolay_mihaylov":


Аз не виждам защо някой трябва да ти търси на теб или на когото и да било данни за замърсяване след като ти си този, който твърди, че производството е по принцип опасно.

Има много потенциално опасни производства и затова те се регулират.
Мога да ти изредя някои от тях за циментация на обсадни колони:

1. Задължителен акустичен циментомер преди сондаж да се перфорира. Това си го имаше в Бзлгария по време на социализЪма още.
2. Това е световната практика - минимум 8 (осем) метра добър цимент между продуктивния пласт и водоносен хоризонт доказани с акустичен циментомер.Повече при определени условия.

Няма смисъл да доскучавам повече, но ако смяташ, че си подготвен и знаеш и можеш да се обосновеш, можеш да се опиташ да подготвиш такива за фракинг / примерно задължителна микросеизмика със следене в реално време на развитие на напуканата зона. Минимално разстояние между хоризонтален сондаж и долнище на водоносен хоризонт еди колко си метра...

Оставям ти да продължиш. :

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
13 фев 2012 16:00 443
- +Оценка
-9 +2

До коментар [#440] от "politologaster":

Аз не знам какъв е случаят с Дънди, но ако според теб нормативната уредба не е адекватна - обърнете се към правителството да я оправи.

Ако я има и не се спазва от българските органи, обърнете се към правителството.

Не виждам от преписаното дето го пусна какъв ви е проблема с Дънди.

Те не са убили човек, а взимат това, което им се дава като инвестират и влагат пари в добив.

Бегло прегледах тук там и видях, че са променили технологията и няма да използват цианид. Звучи ми добре, но аз добив на злато разбирам, колкото вие от добив на нефт и газ (никак) та мойто мнение в случая е без значение.

 
Преглед на профил nikolay_mihaylov Рейтинг: 426 "Не"
13 фев 2012 15:53 442
- +Оценка
-3 +12

Постингът ми е дълъг, защото обобщава, според моята гледна точка, дебат от над 1300 мнения в рамките на почти месец. Мисля, че е справедливо спрямо усилията на всички дебатирали да се посвети повече време и място на обобщението. Не виждам как това е лошо.

Нека някой друг, може и опонент да направи нещо подобно. Последен ден е, а продължава офтопикът, Владински разказва притчи за самураи, а Джулиан повтаря до втръсване, че съм намерил само един случай. Още когато пусках линка уточних, че нямам време да търся много такива. Джулиан, нали ми поиска "един-единствен"?

Дадох ти и къде да търсиш подробна статистика за нарушенията - онлайн, безплатна база данни на Департамента на Пенсилвания. Дадох линк и към документ с таблица с обобщена статистика за 2010 г. Какво повече очакваш? Поименно, колега, поименно?

Ето ти още две замърсявания. За едното компанията е доставяла вода на пострадалите.
http://www.alaskadispatch.com/article/epa-supplying-drinking-water-after-fracking-contamination
http://www.huffingtonpost.com/2011/02/24/mayor-calvin-tillman-leav_n_827478.html

Това бяха първите, на които попаднах. Ако искаш повече,...

Прочитане на целия коментар
посочих ти къде да търсиш.

Колкото до съденето на компаниите, всъщност то си върви:
http://www.businessinsurance.com/article/20110925/NEWS07/309259982
Случаите се увеличават. За съжаление, компаниите протакат с години и хората рискуват да задлъжнеят милиони, докато трае делото. Затова обикновено случаите завършват с извънсъдебно споразумение, за което няма да чуете, понеже елемент от него е подписването на декларации за неразкриване на информация.

Ето какво открих за великите компании:
http://www.weitzlux.com/mtbe-settlement_1934270.html

Weitz & Luxenberg P.C. has secured a landmark MTBE settlement against some of the country’s biggest oil companies, which have agreed to pay $423 million in a suit involving the contamination of 153 public water systems nationally.

Водоснабдителни компании (те могат да си го позволят) са постигнали споразумение за обезщетение от 423 милиона долара с повече от 10 компании, които са замърсявали водите (консолидирано дело, заведено 2003-та).

 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1020 "Да"
13 фев 2012 15:52 441
- +Оценка
-12 +2

До коментар [#438] от "agata1":

"...Фред, можеш ли да го извадиш след 10 мин, че нямам нерви за скат-преамбюла."

Ако имаш предвид да не вадя цялото предаване по СКАТ а от 10-тата минута наттатък където е фамозното изказване на проф. Дачев, ДА точно така ще направя. Просто бисерите му събрани в кратък текст. Но ще ми отнеме доста повече от 10 мин да направя това.

_____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
13 фев 2012 15:25 440
- +Оценка
-3 +8

Плоска демагогия отново.Цитирам витиеватата мисъл владинска:

ЕС установи, че регулативната уредба в ЕС засега е достатъчна и не е е необходима промяна.

Всяка индустрия е регулирана в различните си дейности от много нормативни документи, които поставят ред изисквания - от най общи правила и закони валидни за всички.

Българското правителство вместо да актуализира нормативната база по регулирането му и да я приведе в съответствие с регулацията на ЕС, която се установи, че е адекватна и не се нуждае от промяна избра да предложи на НС пълна забрана не само на хидравличното разбиване, но дори на проучванията за шистов газ изобщо, което е без прецедент в световен мащаб.

Загрижени трябва да са българските гравдани от посланието, което българското правителство и парламент изпратиха по света:
Не идвайте в България да инвестирате, защото ще си хвърлите парите на вятъра.


"Дънди" да не би да са извън закона? Предполагам, че са направили търг и те са го спечелили? И? Резултата какъв е? При всички правила и регулации,които са изрядни?
Сега ми се изясни начина ти на мислене - ти не би убил човек,защото има регулация и наказание за това(затвор), а не защото не е редно.Същото,според логиката ти,важи и за компаниите.Да,ама не - практиката показва друго!

 
Преглед на профил nirov Рейтинг: 8 "Да"
13 фев 2012 15:17 439
- +Оценка
-11 +3

До коментар [#435] от "politologaster":
До тук добре. Значи сме наясно, че нещата трябва да се контролират във всичките фази на развитие. Не да се забраняват, защото така е по-лесно, а да се сключват изгодни и за двете страни договори и да се контролират. Не следя проблемите с Дънди, но доколкото разбирам, камъчетата пак са в двора на някое Министерство. Да прощава д-р Гергелчев, но ми звучи абсурдно добивната компания да няма право да изнася част от добива.

Освен това, разбирам, че искате държавата да проучва за шистов газ, за да не излезе богатството навън. Това дори и богатите на петрол държави не си го позволяват, защото е много рисково и скъпо струващо упражнение, чиито тежести трябва да се поемат от всички данъкоплатци. Това вече сме го правили в едни други времена и освен добре образовани специалисти, които се разбягаха по света, икономическият резултат клони към 0.


 
Преглед на профил agata1 Рейтинг: 374 "Да"
13 фев 2012 15:08 438
- +Оценка
-9 +3

До коментар [#432] от "Fred":

Фред, можеш ли да го извадиш след 10 мин, че нямам нерви за скат-преамбюла.

 
Преглед на профил agata1 Рейтинг: 374 "Да"
13 фев 2012 15:03 437
- +Оценка
-10 +5

И така, силно се надявам, че разни там отговорни фактори от МИЕТ и НС са си направили труда, да почетат поне малко от този дебат. Нещото, което трябва да разберат е, че малоумният мораториум трябва да отпадне, защото :
- с 20 атмосери /какви атмосфери ? - технически ли е , физически ли е? и защо атмосфери, и защо не в Паскали както пише в дебелите книги от 1979 г/ не можеш да напомпиш гумите на цистерна с мляко.
- няма "подземно Добруджанско езеро с кристално чиста вода" - цитирам Марияна Христова от 12 януари т. г .
- противниците на проучването и добив на шистов газ са неосведомени, технически неграмотни и откровени лъжци и манипулатори.
- зад протестите стоят хора от ЦК на БСП , тясно свързани с "Газпром" и енергийното, монополно лоби в България
- зад протестите стои и Алексей Петров /без коментар/
- От "Гражданска инициатива срещу шистовия газ" обясниха за "Капитал", че текстът на забраната реално е бил предложен от тях, като преди това е бил съгласуван с експерти. Те обаче не успяха да се сетят за конкретни имена, с които да разговаряме..../цитат от в-к Капитал"/
-...

Има още , но нямам време.


 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
13 фев 2012 14:37 436
- +Оценка
-7 +2

До коментар [#435] от "politologaster":

Ако това е така (не знам дали е така), защо е така?

Кой е виновен, който изяжда зелника или който му го дава?

Защо не си насочите усилията за това?

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
13 фев 2012 14:19 435
- +Оценка
-5 +8

До коментар [#430] от "nirov":

Да видим какво се получава,когато престижни, високотехнологични компании идват и получават концесии в България.Същата,а сигурно и по-лоша ще е историята с Шеврон,или която и да е друга компания.Все пак вие лобирате за това:

- концесионна такса, формирана от 1,5% от стойността на злато, мед и сребро в добитите руди по средноаритметични международни цени на металите на Лондонската борса.
- Разминаването между официалните данни и реалните печалби става възможно заради липсата на контрол върху дейността на концесионера от страна на държавата.
- преди 1980 г. са правени проучвания в находището в Челопеч, но тогава държавата не е анализирала редките метали, защото е нямала методи за изследване, а вероятно и интерес. „Челопеч майнинг“ има собствена лаборатория и според органите, които би трябвало да осъществяват контрол
- Проблемът е, че и сега едва ли някой в държавата може да каже какво точно се изнася. На въпрос на в. „Класа“ към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, дали разполага със сертифицирана лаборатория, която да установи съдържанието на ценни и редки метали в концентрата, който се преработва извън страната, в. „Класа“ получи следният отговор: ”В страната има акредитирани лаборатории по европейските изисквания и стандарти („Евротест контрол”, МГУ „Свети Иван Рилски” и др.) за определяне на съдържания на метали в руди и...

Прочитане на целия коментар
концентрати.“ Проверката на „Класа“ показа, че и в МГУ „Свети Иван Рилски” в последните години не са правени лабораторни анализи на рудата в Челопеч. От икономическото министерство обясниха, че концесионерът се отчита ежемесечно и годишно пред концедента, т.е. държавата, за това, какво количество руда и метали е добил. Тези отчети се формират на база на непрекъснати проби, които се правят от концесионера на място. Обект на пробите са забоите, натрошената руда преди флотация, медно-златният концентрат, хвостът. Това потвърждава тезата, че „Дънди“ изнася толкова количество злато и ценни метали, колкото може да добие, като същевременно отчита каквото си иска или за по-голяма сигурност – повтаря предварително зададените данни от концесионния договор.
- В пълномощията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) е „да извършва проби от всяка продукция – резултат от находището“. Но това не се прави, както потвърдиха от лицензираните лаборатории, където единствено би могло да се изследва съдържанието на изнасяния от България концентрат.
- Едно е сигурно - каквато и да е данъчноосигурителната тайна информация, със сигурност тя не включва независими изследвания на рудни концентрати. Така че остава „честната дума“ на „Дънди“ какво изнася от България. Колониалното разграбване на най-голямото златно находище в Европа продължава срещу смешната концесионна такса за предполагаемото количество злато, мед и сребро, извличани от концентрата, коментира за „Класа“ геологът д-р Вълко Гергелчев. По думите му истинско престъпление е изнасянето на златото от Челопеч извън пределите на България. Според законодателството на страните в ЕС не се допускат добив и проучване на благородните метали от чуждестранни фирми, защото това са стратегически ресурси и в никоя държава, даже в бившите африкански колонии, не се разрешава изнасянето на благородни метали извън граница, допълва д-р Гергелчев, който изчислява големите финансови загуби на България от неизгодните договори за концесия на подземните богатства.
- При това на 14 септември за пореден път долетя новината за нова авария край Челопеч, предизвикана от миннодобивната компания - пропукана е стената на съоръжението, по което протича хвостът до хвостохранилището. При аварията опасни отпадъци, съдържащи природна сярна киселина, арсен и тежки метали, са се изсипали директно в язовир “Качулка”. Протестът на еколози и местни хора обаче остана глас в пустиня. А скандално известната канадска компания „Дънди прешъс металс“, след като замърси р. Тополница, сега иска да добива злато в местността Ада тепе край Крумовград. Ада тепе е част от най-голямата зона от екомрежата „Натура 2000“ у нас. Така „Дънди“ може да се окаже замесена и в друг скандал, от който държавата губи милиарди левове. Вместо да вземе мерки, МОСВ днес (19 септември) възнамерява да издаде разрешение да разработва втори рудник в Ада тепе.
http://www.klassa.bg/News/Read/article/181213_%22%D0%94%D1%8A%D0%BD%D0%B4%D0%B8%22+%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE+10+%D1%82+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%BE%D1%82+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
13 фев 2012 14:02 434
- +Оценка
-3 +9

До коментар [#431] от "vladinski":

Доста простовато и профанно - запазена марка на владински

 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1020 "Да"
13 фев 2012 14:01 433
- +Оценка
-10 +4

До коментар [#430] от "nirov":

Точно затова шисто-борците са срещу Шеврон. Защото нито офшорката с неясни капитали нито Овергаз успяха да спечелят търга. И след като не успяха да спечелят срещу Шеврон сега целта им е да я изгонят. Следващото правителство гарантирано е коалиционно, друг парламент с друго мнозинство и за нула време ще вдигнат мораториума. Като знаят какво е положението тук никоя нормална западна компания няма да дойде и ето широк терен за офшорките.

_____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1020 "Да"
13 фев 2012 13:53 432
- +Оценка
-10 +3

До коментар [#374] от "Julian Mall":

Този псевдопрофесор е наистина УНИКАЛЕН! Аз и преди го знаех че е гола вода, попитах колеги геолози и те потвърдиха мнението ми. Но в това предаване той е казал НЕВЕРОЯТНИ глупости!

Веднага си го свалих като файлче, ще го пращам на приятели да видят докъде може да стигне човешката глупост. Това МНОГО надминава прословутите 20 атм. Ето линка който иска да си го изтегли докато го има на СКАТ. Професора започва от 10:14ч ще извадя изказването му като текстов файл и ще го пращам на всички познати в тази област. То бива излагация но това надминава всички възможни граници.

Безпомощни пред геополитическата неизвестност
http://www.skat.bg/videos/weeks/fr_12-02-12.wmv

_____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
13 фев 2012 13:53 431
- +Оценка
-10 +2

До коментар [#429] от "politologaster":

Плюенето срещу вятъра продзлжава.

На фона на това, че Правителството и Народното Събрание лиснаха цукалото срещу вентилатора то рабира се е без значение.

 
Преглед на профил nirov Рейтинг: 8 "Да"
13 фев 2012 13:47 430
- +Оценка
-11 +5

До коментар [#429] от "politologaster":
Зелени глави, като гоните компании със световен опит не се ли притеснявате, че дори и да узреят вашите глави, ще бъде късно и някоя световно неизвестна фирма ще има да си фракира из Добруджа и тогава ще е малко да ви се посинят главите. Що не погледнете какви компании проучват в съседните ни Турция и Румъния? Всички се опитват да привлекат богати компании, с високи технологии, а ние мразим големите компании, те са лоши, грабят ни богатството, експлоатират ни... Абе вие в кой век и къде живеете...

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
13 фев 2012 12:45 429
- +Оценка
-2 +10

До коментар [#426] от "Julian Mall":
До коментар [#425] от "vladinski":

Каква мъка, "зелените глави" опетняват честта и доброто име на Шеврон...Като сте толкова загрижени за "индустрията" напишете доклад до НС за ползите от добива, създайте сайт и правете реклама на Шеврон, може да се самопредложите и за медийни съветници,или да ви назначат за говорители,за да защитавате Шеврон от гражданите. Промитите ви корпоративни мозъци не могат да разберат, че никой не иска Шеврон и сие "инвеститори" .Всъщност радостно е, че такива компании стоят далече от България. За желаещите да се запознаят по-подробно защо:
http://www.ideyazabulgaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2701:2011-01-13-19-50-22&catid=18:position&Itemid=99&layout=default&change_css=green

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
13 фев 2012 12:28 428
- +Оценка
-10

До коментар [#426] от "Julian Mall":

Не забравяй, плюенето е срещу вятъра.

Пълен офтопик разбира се, но Шеврон са една от най-големите компании в света в бизнеса. Там емоциите не играят.

Ето една притча, която аз за съжаление забравям много често. Шеврон не!

Близо до Токио живеел един велик самурай, който бил вече възрастен и се бил оттеглил, за да обучава младежите в дзен-будизъм. Въпреки възрастта му се носела легендата, че може да разбие всеки съперник.

Един ден, един войн, известен с тоталната си липса на скрупули, дошъл при него.
Войнът бил прочут с това, че използвал техниката на провокацията: изчаквал противника му да направи първата крачка, възползвал се от направените грешки и контраатакувал внезапно. Младият и нетърпелив войн никога не бил губил битка. Знаейки репутацията на самурая, бил дошъл, за да го разгроми и да се прослави. Всички ученици протестирали срещу идеята, но старецът приел предизвикателството….

Всички излезли на площада и младежът започнал да обижда стария учител. Хвърлил няколко камъка по него, заплюл го в лицето, изкрещял всички възможни обиди, обиждал дори предците му… С часове правил всичко възможно, за да го провокира, но старецът останал невъзмутим. Привечер изтощеният и унижен войн се принудил да се оттегли.

Угнетени от факта, че учителят им трябвало да изтърпи толкова обиди,...

Прочитане на целия коментар
учениците му го попитали:
-Как можахте да понесете това? Защо не влязохте в двубой, пък макар и да бяхте загубили битката, вместо да ни показвате тази страхливост?
-Ако някой дойде при теб с подарък и ти не го приемеш, чий е подаръкът?
-На този, който го е донесъл. – отговорил един от учениците.
-Ами, същото важи и за завистта, гнева и обидите – казал учителят. – Когато не ги приемеш, продължават да принадлежат на този, който ги носи със себе си.


 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
13 фев 2012 12:27 427
- +Оценка
-10 +1

До коментар [#426] от "Julian Mall":

Не забравяй, плюенето е срещу вятъра.

Пълен офтопик разбира се, но Шеврон са една от най-големите компании в света в бизнеса. Там емоциите не играят.

Ето една притча, която аз за съжаление забравям много често. Шеврон не!

Близо до Токио живеел един велик самурай, който бил вече възрастен и се бил оттеглил, за да обучава младежите в дзен-будизъм. Въпреки възрастта му се носела легендата, че може да разбие всеки съперник.

Един ден, един войн, известен с тоталната си липса на скрупули, дошъл при него.
Войнът бил прочут с това, че използвал техниката на провокацията: изчаквал противника му да направи първата крачка, възползвал се от направените грешки и контраатакувал внезапно. Младият и нетърпелив войн никога не бил губил битка. Знаейки репутацията на самурая, бил дошъл, за да го разгроми и да се прослави. Всички ученици протестирали срещу идеята, но старецът приел предизвикателството….

Всички излезли на площада и младежът започнал да обижда стария учител. Хвърлил няколко камъка по него, заплюл го в лицето, изкрещял всички възможни обиди, обиждал дори предците му… С часове правил всичко възможно, за да го провокира, но старецът останал невъзмутим. Привечер изтощеният и унижен войн се принудил да се оттегли.

Угнетени от факта, че учителят им трябвало да изтърпи толкова обиди,...

Прочитане на целия коментар
учениците му го попитали:
-Как можахте да понесете това? Защо не влязохте в двубой, пък макар и да бяхте загубили битката, вместо да ни показвате тази страхливост?
-Ако някой дойде при теб с подарък и ти не го приемеш, чий е подаръкът?
-На този, който го е донесъл. – отговорил един от учениците.
-Ами, същото важи и за завистта, гнева и обидите – казал учителят. – Когато не ги приемеш, продължават да принадлежат на този, който ги носи със себе си.


 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3694 "Да"
13 фев 2012 12:01 426
- +Оценка
-9 +2

До коментар [#425] от "vladinski":

Не съм съгласен. Поведението им е повече от абсурдно за компания с интереси по целия свят, да ги плюят непрекъснато а те да не дадат досега и една пресконференция. Нямат сайт на български, не са направили и една среща с местната власт пред която можеха да презентират намеренията си.
Предполагам, че са преценили площа като безперспективна и не искат да рискуват. А със сигурност имат и някакви финансови затруднения затова предпочитат да тупат топката у нас, докато в Румъния ще сондират още тази година. Така или иначе нямат подписан договор и най-вероятно няма и да подпишат.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
13 фев 2012 11:20 425
- +Оценка
-10 +1

До коментар [#410] от "Julian Mall":

Реакцията на Шеврон или по-точно привидната липса на такава е напълно естествена и единствено възможната според мен.

Шеврон биха могли да реагират, ако им беше отнет лиценза въз основа на българското законодателство по което им е даден и да обжалват решението на правителството в съда.

Случаят е по-различен. Предмета на проучванията им беше забранен със специално решение на Народното Събрание и на практика няма начин те да сторят каквото и да било.

Това решение праща ясно послание до всички потенциални чуждестранни инвеститори в България:

България не е добро място за парите ви.

Бизнесът търси сигурност и парите за инвестиции вървят по линията на най-малкото съпротивление.

Шеврон не е закъсал дотам, че да иска да се измъкне от България с инвестицията си от 30 милиона, но в никакъв случай няма да тръгне да се бори с ветрени мелници - били тези в Каварна, били тези в българското правиелство и в Народното Събрание.

Това би било хвърляне на пари на вятъра, а никой бизнес не си хвърля парите на вятъра.

Загрижени трябва да са българските гравдани от посланието, което българското правителство и парламент изпратиха по света:

Не идвайте в България да инвестирате, защото ще си хвърлите парите на вятъра.

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
13 фев 2012 10:03 424
- +Оценка
-11 +3

До коментар [#416] от "Станислав Янков":

Да, това е "нормално" мислене за много български граждани, които продължават като Андрешко да смятат държавата за "чужда" и всеки бизнес като имащ една основна цел - да ги измами и вземе нещо от мъничкото, което имат.

Разбирането, че индустрията и бизнеса могат да бъдат изгодни за обществото, отделните хора и за предприемачи все още е далеч от представите на много хора.

Подобно отношение не за учудване, ако се знае как и откъде се зароди преди 23 години частният бизнес в България и как се развива той от тогава.

Нещата разбира се могат и трябва да се променят. 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
13 фев 2012 09:51 423
- +Оценка
-11 +3

До коментар [#418] от "Станислав Янков":

Грешиш. Въпрос на хора.

Всяка държава е такава каквато са я направили хората, живеещи в нея.

Канада е такава, каквато са я направили канадците.

Великобритания е такава, каквато са я направили британците.

Дали има начин да е иначе за България?

Аз не се сещам.

Ако не ни харесва нещо в България как и кога да го променим?

"If I am not for myself, who will be for me? And when I am for myself, what am 'I'? And if not now, when?"

Кой ако не аз? Кога, ако не сега?

Това е писано преди малко повече от 2000 години

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
13 фев 2012 09:38 422
- +Оценка
-12 +3

До коментар [#419] от "nikolay_mihaylov":

Този опит за "обобщение" издиша напълно и това не е ъа учудване, след като е направен от някой, който няма нито теоритични познания, нито практически опит в проучването и добива на нефт и газ изобщо, да не говорим за почти непознатия за България и Европа добив на шистов газ.

Твърдението, че индустрията трябва да доказва безопасността си е меко казано забавно. Никоя индустрия не доказва безопасността си "просто така". Всяка индустрия е регулирана в различните си дейности от много нормативни документи, които поставят ред изисквания - от най общи правила и закони валидни за всички (например Закона за Движение по пътищата и правилника по прилагането му) до специфични за индустрията (например Закона за Подземните Богатства).

Проучванията за природен газ не са нищо ново нито за България, нито за света. Нещо повече те се провеждат и в момента в България и са на различни етапи (сондаж Р-1 Рогозина и "Русгеоком" например)

Единствената дейност, която по някакъв начин може да бъде наречена (доста спорно) "нова" е така нареченото хидравлично напукване.
То също е регулирано в различните си подетапи от ред закони и нормативни документи.

Българското правителство вместо да актуализира нормативната база по регулирането му и да я приведе в съответствие с регулацията на ЕС,...

Прочитане на целия коментар
която се установи, че е адекватна и не се нуждае от промяна избра да предложи на НС пълна забрана не само на хидравличното разбиване, но дори на проучванията за шистов газ изобщо, което е без прецедент в световен мащаб.

Народното събрание без да се консултира с експерти, само за броени часове реши въпроса и гласува пълна и безсрочна забрана.

Това решение поставя "извън закона" проучванията не само за шистов газ, но изобщо проучванията и добива за нефт и газ и поставя почти неразрешими проблеми за проучванията и добива на почти всички минерални суровини, добива на газ от единственото газохранилище в България - Чирен, дори сондирането за вода.

Решението на НС се нуждае не от промяна, а от отменяне и поставяне на проучванията за шистов газ в рамките на Закона за Подземните Богатства и всички други регулации, които са в сила за търсене и проучване на минерални суровини.

Ако проучванията за шистов газ бъдат разрешени отново българското правителство има достатъчно време да актуализира нормативната уредба на хидравличното разпукване според законодателството на ЕС.

Гласуването на "извънредни закони" приемащи за виновни отделни лица или групи от хора е било и си остава нормална практика за тоталитарните режими, но нямат място в държава претендираща да бъде демократична и стараеща се да утвърди мястото си в Европейския Съюз.

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3694 "Да"
13 фев 2012 09:29 421
- +Оценка
-12 +3

До коментар [#419] от "nikolay_mihaylov":

Запази многословието за дисертацията си, ако мислиш че ще удавиш очевидните истини във потопа от думи много се лъжеш. Преди да приказваш глупости за автоматично получаване на лиценз за добив прочети закона за подземните богатства, това беше дискутирано но ти имаш амнезия за неудобните ти факти.
Шеврон е доказал в практическата си дейност че не е допуснал замърсявания на околната среда при добива на шистов газ. Това което успя да изровиш за наложена глоба се отнася за Атлас, компания която е закупена от Шеврон впоследствие както сам писа в поредния си пространен коментар.
Най-страшното замърсяване което успя да изровиш е за замърсяването на частен водоизточник който се ползува от 16 семейства при положение че са прокарани десетки хиляди сондажи и 43 газодобивни компании работят само в Пенсилвания и не всички са на нивото на Шеврон. Фактите говорят сами и обезмислят всичките ви аргументи против изсмукани от пръстите.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3694 "Да"
13 фев 2012 08:22 420
- +Оценка
-11 +3

До коментар [#408] от "Станислав Янков":

Това че са трима изобщо не значи че достоверността на аргументите им се е утроила. И тримата избягват публична дискусия защото съзнават че аргументите им издишат. Това което вършат е нещо като отблагодаряване към тези които са консултирали и се надяват да продължат да консултират. Сети се лидера на коя партия получи милиони за консултации като хидроинженер.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил nikolay_mihaylov Рейтинг: 426 "Не"
13 фев 2012 08:04 419
- +Оценка
-2 +12

Последен ден. Ще обобщя аргументите на двете страни от моята гледна точка, която не е безпристрастна.

На първо място, темата на дебата беше «Трябва ли да се разреши проучването за шистов газ?»
Още тук искам да отбележа, че въпросът изглежда по-лесен за защитаване от поддръжниците, защото става въпрос само за проучване, а не за добив, а думата фракинг не се споменава изобщо. Ще забележим това стесняване на теми и в самия дебат. Но както стана ясно по време на дискусията във форума, проучването в България има своите важни специфики. Реалният въпрос би трябвало да бъде, «Трябва ли да се разреши проучването за шистов газ, което включва фракинг в последните си фази и което води до автоматичен лиценз за добив на проучващия?» Така поставен въпросът ще отразява коректно реалностите в България и в индустрията.

Какви бяха основните аргументи на двете страни (поддръжници и противници)?

На първо място, възникна въпросът, чия е отговорността да се докаже безопасността? Противниците ли трябва да докажат рисковете? Или поддръжниците (и индустрията) да докажат безопасността? Според мен логичната и обичайна практика е индустрията да доказва безопасността на продуктите си като необходимо условие за допускане на производството им. Това е практиката с детските играчки и с автомобилите. Това е и принципът на предпазливост, който е възприет от ЕС (например за ГМО). Желанието на привържениците да получат привилегировано третиране и да не...

Прочитане на целия коментар
доказват безопасност напомня на изключването на фракинга от законите за опазване на природата в САЩ. Но това желание не е обосновано.

Какви бяха аргументите на поддръжниците на проучванията и добива на шистов газ?
Те бяха основно два вида: технологично-теоретични и базирани на личен опит.
Както Кристалина Стойкова, така и участници във форума описваха технологията за проучване и добив по принцип, теоретично. Така те показваха липсата на рискове, понеже всички етапи са технологично контролируеми.
Като част от тази аргументация беше и опитът на поддръжниците да стеснят максимално полето на дебата до геологията и нефтедобива. Те отхвърляха мнения от специалисти от всякакви други области, напр. хидрология, екология и т.н. В дебата се стигна и до крайното стесняване на дефиницията за процеса на фракинг, където поддръжниците в един момент се опитваха да покажат, че разривът под земята сам по себе си не замърсява и затова процесът на добив трябва да се разреши.
Описаната стратегия се допълваше с лични впечатления от работа на сонди и използване на технологии, които трябваше да покажат безопасността на фракинга.
Основният проблем на тази структура на аргументация беше, че тя се разминаваше с реалността. Първо, теорията за контролируемата технология, подробно подплатена с технически термини, е в рязък контраст с наличните данни и факти за широко разпространени замърсявания от добива на шистов газ (повече за тях след малко). Поддръжниците бяха в трудната ситуация да обяснят как описаната от тях технология на теория е безопасна и контролируема, а на практика вреди на хората и природата.
Стесняването на дебата до геология и сондиране също беше нереалистична стратегия. Процесът на добив е комплексен, с инженерни, технологични, екологични, здравни, социални и икономически аспекти. Няма как например ефектите от фракинга да бъдат оценени без участието на биолози, хидролози, почвоведи, еколози и много други специалисти.
Ограничаването на дефиницията за фракинг също беше нереалистично до абсурд. Както показахме с плана за изследване на фракинга на ЕПА и елементарната логика, процесът на фракинг започва с придобиването на вода, преминава през обработката с химикали, инжектирането, извличането и съхраняването. В рамките на този процес трябва да се мисли за рисковете.
Използването на личен опит в аргументацията на поддръжниците беше избирателно и несправедливо. Те настояваха, че личният опит на един сондьор е доказателство, но отхвърляха документираните стотици случаи на лично пострадали от фракинга като ненадежден източник.
Ефект от опита за стесняване на дебата беше и позоваването на авторитета на експертите и арогантното изключване на гражданите от дебата. Тази стратегия отново беше откъсната от реалностите на България и света през 21-ви век.
Допълнителни елементи от аргументацията на поддръжниците, отново в полето на теорията и технологиите, бяха твърденията, че добивът на шистов газ е като този на конвенционалния, че се е правил още преди 50-60 години, и че проучването е безопасен процес. Както показахме, тези аргументи са не само теоретични, те са заблуждаващи. Добивът на шистов газ чрез фракинг се разви в последните години благодарение на критично важни технологии, една от които е използването на вредни химикали. Също така, част от проучването за шистов газ е пробният добив, който показва очаквания дебит на кладенеца; пробният добив включва фракинг, с всичките рискове от процеса.
По време на дебата поддръжниците се опитваха да дискредитират всички експерти, които се изказват против фракинга. Аргументите им отново бяха базирани на лично познанство с опонентите, които били номенклатура, не били специалисти и пр. В същото време поддръжниците отново избирателно пропускаха факта, че основният им експерт с присъствие в медиите и в дебата е палеонтолог.
Периодично в аргументацията на привържениците се появяваха елементи като груби лични нападки, спекулации за връзки между протестите и БСП, между протестите и ВЕИ-компании и др. п.

Противниците на проучванията и добива показаха несъстоятелността на описаните позиции. Освен това, те предоставиха доказателства за рисковете от фракинга.
На първо място, това бяха свидетелства, документирани в медиите и във филми като «Газланд». Личният опит на пострадалите би трябвало да е достатъчно реален аргумент, но поддръжниците квалифицираха това като журналистически сензации. Това е един от многото примери за манипулативни аналогии, които привържениците правеха. В случая – сякаш разследващата журналистика на «Ню Йорк Таймс», най-реномираният вестник в САЩ, може да се сравнява с българска жълта преса. (Подобни аналогии имаше между пожарни инспектори и инспектори в Пенсилвания, между сондьори и счетоводителки и т.н.)
На второ място, противниците представиха доклади с описания на инциденти от фракинга като този на Ривъркийпър. Докладът на Ривъркийпър е използван от МИТ в тяхното изследване на различните типове инциденти. Привържениците на фракинга не коментираха конкретно тези доклади.
На трето място, противниците дадоха данни за множеството нарушения на екологичните регулации от добивните компании – над 1000 документирани случая само в Пенсилвания само за 2010 година. Показахме и разбивка на данните по типове нарушения, включително стотици замърсявания. Тези данни показаха, че замърсяванията са ежедневие, не изключение. Привържениците на фракинга реагираха с абсурдна логика – с настояване да покажем как точно тези стотици замърсявания са навредили на природата или хората. Инциденти като разливане на токсични и канцерогенни химикали в реки и попадане на метан в питейната вода бяха окачествени като незначителни. Привържениците на фракинга, след като бяха конфронтирани с данни както за щети, така и за престъпления, продължаваха да твърдят, че връзката между тях е недоказуема.
Накрая, но не по важност, противниците на фракинга предоставиха и научни статии за ефектите от фракинга върху природата и хората. Тези статии бяха публикувани в престижни научни списания, след процес на рецензиране и коментари. От предоставените пет статии, привържениците критикуваха само тази на Озбърн. Те намериха три писма до редакцията на списанието, публикувало статията, в които се коментират потенциални слабости на изследването. Привържениците необосновано твърдяха, че това са публикации, въпреки, че те не са рецензирани, не се базират на изследване и всъщност изобщо не се публикуват – писмата се поместват само в онлайн версията на списанието. Озбърн и колегите му имат отговор на коментарите в свое писмо. Привържениците изобщо не коментираха изследванията за ефекта от химикалите върху човешкото здраве (Колбърн) и природата (Адамс).
Други два материала, за които привържениците на фракинга твърдяха, че са научни статии, се оказаха блог-постинги от Скот Макнили, бакалавър по Инженерна химия, който неточно интерпретира изследването на МИТ. След кореспонденция с автора, той коригира твърденията си.
Противниците на фракинга също така обясниха липсата на достатъчно изследвания към настоящия момент – поради нарочната липса на регулация и наблюдение на фракинга, изследвания на ефектите се правят от две години, и първите резултати излязоха през 2011 г.

По този начин, въпреки многобройните опити за стесняване на дебата чрез порочна логика, пренебрегване на контекста, игнориране на реалността, и изключване на участници, аргументите за рисковете и щетите от фракинга бяха далеч по-обосновани от тези за безопасността на технологията.

 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
13 фев 2012 01:08 418
- +Оценка
-3 +10

До коментар [#417] от "vladinski":

Въпрос на финансово-икономическа политика (високи минимални работни заплати, здрави икономики, чиито ресурси не се източват от чуждестранни фирми навън, ами обратното - мултинационалните фирми със седалища в тези държави "всмукват" ресурса от чужбина в посока към седалищата си, положително външно-търговско салдо, високи данъци и оборот на парите от тези данъци главно в собствената икономика и т.н.). Впрочем - държавите с най-високи заплати са Катар и Люксембург. Доколкото ми е известно - Катар си разработват нефтените и газови залежи (втори по залежи на газ след Русия) сами (членове са на ОПЕК) и не хранят с печалбите от суровините си чужди икономики... А и в Люксембург не се добива шистов газ, нито дори нефт, пък са си перфектно хората!

----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.dokumentalni.com/?p=1707

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

...

Прочитане на целия коментар
target="_blank" rel="nofollow">http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 Неутрална
13 фев 2012 00:49 417
- +Оценка
-8 +1

До коментар [#415] от "Станислав Янков":

Защо? И то в десетки пъти повече? Защо?

 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
13 фев 2012 00:21 416
- +Оценка
-2 +8

До коментар [#414] от "vladinski":

Ти виждал ли си експерт в дадена сфера, който публично да си заплюе хляба? Та даже и кучетата си бранят кокала! Ако очакваш специалист по нефто-газодобив най-открито да заяви, че заниманието му е опасно, изпяло си е песента и дните му са преброени - има да си чааааааааааа-каш...

----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.dokumentalni.com/?p=1707

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
13 фев 2012 00:16 415
- +Оценка
-3 +5

До коментар [#401] от "vladinski":

Всеки, който работи в чужбина същото, което се работи и в България - получава повече пари от тука. Даже и чистачките!

----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.dokumentalni.com/?p=1707

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
12 фев 2012 23:54 414
- +Оценка
-9 +3

До коментар [#405] от "politologaster":

Това го разбрахме. Кажи защо няма експерт от отсрещната страна и български защитник на тезата за забрана на проучванията?

Нали го казаха от редакцията - да не се компрометира от самото начало "зелената" идея в България.

Това е за съжаление - в България няма некомпрометирани зелени.

Наистина за съжаление, защото това е в нормалните държави:

Бизнеса работи, зелените и гражданските движения контролират, за да се получи разумен баланс, администрацията регулира под тяхно давление, но не убива бизнеса, защото той храни обществото и създава

В България има една заспала газова номенклатура а ГАЗПРОМ и шепа олигарси скубещи пари от данъкоплатците и потребителите, за да ги прелива в джобовете си.

"зелените глави" са за парлама.

 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
12 фев 2012 23:39 413
- +Оценка
-5 +9

До коментар [#411] от "elemag1967":

То, Дянков вече ги е подкара тези "експерти"! Вече ако искат пари - трябва да си ги заработят. Тоест - патенти, патенти, патенти... (Принципно не понасям Дянков, не на последно и заради безумното му отношение към науката ни, ама като видях тук способностите на родните "професори" - способни почти единствено на политикански манипулации, но по-надути и от пуйки, - Дянков взе да ми става мъничко симпатичен! Само мъничко, де!)

----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.dokumentalni.com/?p=1707

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
12 фев 2012 23:31 412
- +Оценка
-3 +9

До коментар [#407] от "Fred":

Гледал съм го този откъс още преди години. Човекът е добър комедиант. Заслужил си е парите за билетчетата. :)

----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.dokumentalni.com/?p=1707

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил elemag1967 Рейтинг: 217 "Не"
12 фев 2012 23:28 411
- +Оценка
-8 +4

До коментар [#389] от "Fred":

Барни.....пардон Фред остави сега седимента ами думай за патента там ти е силата ще патентоваме ли нова технология или ще гледаме глист.....пардон шисти през крив макарон :))))

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3694 "Да"
12 фев 2012 23:27 410
- +Оценка
-11 +4

До коментар [#405] от "politologaster":

Николай Михайлов вече изнесе факти в които нямам причини да се съмнявам, че Шеврон има финансови проблеми след придобиването на закъсали компании затова и гледа да се изтегли по терлици от концесията в България. По тази причина не е дал и цент за какъвто и да е пиар нещо в което можахте сами да се убедите след като не намерихте никакъв сайт подкрепящ проучванията. Така че твърденията ви за платени експерти увисват.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Не на шистовия газ Рейтинг: 426 "Не"
12 фев 2012 23:24 409
- +Оценка
-4 +11

До коментар [#399] от "vladinski":

Това lol е доста дразнещо и едва ли ще впечатлиш някого тук с използването му.

Безсилието и поражението Ви в този дебат вече се оформиха съвсем ясно.

По-добре се оттегли с достойнство!

 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
12 фев 2012 23:22 408
- +Оценка
-3 +9

До коментар [#382] от "Julian Mall":

Преди само една-две седмици беше "само" един (помниш ли предишния етап, когато ми разправяше, че бил "само" професор Шерев?). Сега станаха "само" трима... Утре и тридесет да станат - за тебе пак ще е "само"... :)

----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.dokumentalni.com/?p=1707

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1020 "Да"
12 фев 2012 23:16 407
- +Оценка
-9 +3

Филмче - стига разбира се този който гледа успее да го разбере.

http://vbox7.com/play:298d428e
George Carlin - Да Спасим Планетата

_____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 Неутрална
12 фев 2012 23:12 406
- +Оценка
-10 +2

До коментар [#403] от "Julian Mall":

То беше показателен факта, че тук не се намери един бълагрски "еколог" да изложи позицията на зелените и наеха холандска "зелена глава"

Па после що Кристалина Стойкова поканили като експерт?

Ми да стрелят с топ по муха ли?

То и муха нема отсреща. Нищо.

Шепа форумни драскачи виждали сонда на снимка дето трбва да им обясняваш, че под Нови Пазар нема подземно езеро.

Опс забравих и Михаля, който не може да шофира, но ни обяснява какви са рисковете за околната среда и шофьора да си измие колата на автомивка и твърди, че това е най-опасното нещо на света. :)

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
12 фев 2012 23:05 405
- +Оценка
-4 +9

До коментар [#403] от "Julian Mall":

Кристалина Стойкова как борави с научна информация и аргументи? Питам,след като е работила и работи за Тексако(Шеврон),как трябва да се приема изразеното от нея мнение? Независимо,безпристрастно, научнообосновано...как?
Оставям настрана въпроса,че е палеонтолог?!

 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
12 фев 2012 23:04 404
- +Оценка
-3 +7

До коментар [#384] от "nikolay_mihaylov":

Много добро! За съжаление това е представителната извадка на българския "елит": евтин и късоглед, но за сметка на това - манипулативен, нагъл, безсрамен и арогантен (някой може би би казал, че четирите "достойнства" са повече от двата недостатъка - има всякакви фанатични оптимисти...)! Разпродаване на останалите на парче и за жълти стотинки - това е главната характеристика на българското "висшо представителство"! Трябва да ги пратим такива начело на днешните могъщи икономики. След като съсипят онези икономики с управлението си - България по-лесно ще позастигне другите държави, даже ако е западнала икономически повече и от сега (а западането ни още повече ни е гарантирано от управленията у нас).

----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.dokumentalni.com/?p=1707

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

...

Прочитане на целия коментар
rel="nofollow">http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3694 "Да"
12 фев 2012 22:56 403
- +Оценка
-9 +3

До коментар [#400] от "politologaster":

Никой не забранява на господата с научни титли, противници на шистовия газ, да дебатират, но те съзнателно го избягват защото много добре съзнават че позициите им са мотивирани от обвързаности, а не от научни аргументи. В същото време проф. Детелин Дачев най-безсрамно обвинява колегите си които не споделят мнението му, че били платени.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
12 фев 2012 22:51 402
- +Оценка
-2 +7

До коментар [#401] от "vladinski":

чудя се само още колко клишета ще копи-пейстнеш от нета, искрено се забавлявам:).

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 Неутрална
12 фев 2012 22:49 401
- +Оценка
-10 +2

До коментар [#400] от "politologaster":

Прости са "зелените глави". А който е прост става мост, всеки го минава. :)

Работник-сондьор в Албания получава два пъти средната месечна заплата в България, а в Канада и САЩ на две седмици средната годишна заплата за България.

Не говоря за инженери, а наистина за работници-сондьори.

Па ти си им викай, че са прости.

Прост народ слаба държава.

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
12 фев 2012 22:20 400
- +Оценка
-3 +8

До коментар [#398] от "Julian Mall":

Сега пък един учен геолог е по-некомпетентен и няма право да коментира, отколкото един прост сондьор-работник. Има едно нещо, което се нарича ЛОГИКА и аргументирана позиция, което вие не разбирате - всичко е според случая.

До коментар [#395] от "nikolay_mihaylov":

Да, това са всепризнати източници и заглавия на монографии, черпи знания от мъдростта на вековете :)

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 Неутрална
12 фев 2012 21:58 399
- +Оценка
-11 +2

До коментар [#395] от "nikolay_mihaylov":

Очакваме да ни обясниш пак как Норвегия си консервира находищата, а Великобритания заради Тачър ги изпомпала. :lol

Пренебрегни фактите за населението на двете страни и че съотношението добив към извлекаеми запаси е доста близко за двете страни. :lol

Дерзай! То това добива на нефт е "ори, мели, яж".

Колкото си искаш толкоз гребеш. :lol 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3694 "Да"
12 фев 2012 21:53 398
- +Оценка
-10 +2

До коментар [#392] от "politologaster":

Всеки който е завършил геологопроучвателният факултет в МГИ или геология в СУ би могъл да даде по-компетентно мнение от хора които си нямат и понятие от геология. Проблема с тези трима господа геолози е че те по принцип не участвуват в такива дискусии защото съзнават, че позицията им е незащитима.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил nikolay_mihaylov Рейтинг: 426 "Не"
12 фев 2012 21:51 397
- +Оценка
-3 +9

До коментар [#396] от "vladinski":

Туй пак цитат от "статия" в гугъл сърч ли е?

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
12 фев 2012 21:46 396
- +Оценка
-9 +2

До коментар [#389] от "Fred":
Това е кауза пердута - да се опиташ да обясниш на дървени философи, че когато става въпрос за технология:

An ounce of experience is better than a ton of theory

 
Преглед на профил nikolay_mihaylov Рейтинг: 426 "Не"
12 фев 2012 21:46 395
- +Оценка
-2 +11

До коментар [#394] от "politologaster":

Когато няма какво да каже, той предпочита "Бабина ти трънкина", "Тиндири-миндири" или "Ша ти са развий пъпа".

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
12 фев 2012 21:32 394
- +Оценка
-2 +9

До коментар [#393] от "vladinski":

вземи се скрий - това е най-доброто нещо, когато нямаш какво да кажеш!

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
12 фев 2012 21:21 393
- +Оценка
-9 +1

До коментар [#392] от "politologaster":

За Бога не му отговаряйте и на него, приемете го от комичната страна, то аз не виждам друга де :)

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
12 фев 2012 21:09 392
- +Оценка
-2 +10

До коментар [#386] от "Fred":

Да разбираме, че и двамата по образование са некомпетентни в областта (според твоята логика), но Асен е по-напред, защото е работил на сонда. Казвам го пак - все едно да ме убеждаваш,че общ работник може да издава АКТ 16 и мнението му за безопасността и експлоатацията на една сграда да е меродавно, поради факта,че общия работник е участвал в строежа на сградата.

Да видим обаче палеонтологията (Палеонтологията е наука за изкопаемите вкаменелости от някогашни животни и растения, занимава се с изучаването и изследването на растителния и животинския свят през минали геологични епохи. Изяснява условията, причините и закономерностите на еволюцията им и изучава биологичните проблеми (палеобиология)) и стратиграфията (Stratigraphy, a branch of geology, studies rock layers and layering (stratification). It is primarily used in the study of sedimentary and layered volcanic rocks. Stratigraphy includes two related subfields: lithologic stratigraphy or lithostratigraphy, and biologic stratigraphy or biostratigraphy.)- специалността на Кристалина Стойкова,какво общо имат с добива на нефт и газ???????

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
12 фев 2012 21:08 391
- +Оценка
-11 +1

До коментар [#384] от "nikolay_mihaylov":

Колкото и да се напъваш не вярвам да постигнеш успехите на Нийл Адамс, нито като комик, нито като "геолог" с неговата теория за "разширяващата се Земя",

Той и видео е направил много е забавно и го препоръчвам на изучаващите геология и проучване на нефт и газ с помощта на Ютуб ;)

Много е "убедително" :lol

http://www.youtube.com/watch?v=7kL7qDeI05U

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3694 "Да"
12 фев 2012 21:05 390
- +Оценка
-11 +2

До коментар [#384] от "nikolay_mihaylov":

Можеш да предложиш писанието си за сценарий на игрален филм с антишистова тематика. Може би ще успееш да разсмееш или разплачеш някого мен лично ме остави напълно равнодушен.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1020 "Да"
12 фев 2012 21:01 389
- +Оценка
-10 +3

Седиментологията няма никаква връзка с образуването на нефта и газа в тези скали а още по-малко с движението им в пласта. Това е областта на нефтената геология и специалистите там са Проф.Балинов и доц.Ефросина Занева която в момента е декан на Геологопроучвателният факултет. Високоуважаван специалист, при тайното гласуване за декан имаше само един "въздържал се" останалите я подкрепиха. И двамата заемат ясна позиция, че опасностите при добива на газ от шисти са силно преувеличени.

Ето ви линк да видите кои са специалистите и по какво в МГУ в направлението "Нефтена геология". Като хора занимаващи се именно с нефтена геология /вкл. движението на нефта и газа в пласта което има много общо с добива/ те са в много близък контакт със специалистите по сондиране и добив от нашата катедра и могат да дадат мнение по принципните въпроси за сондирането и добива. Естествено в нашата катедра са най-компетентните по технологията на сондиране и добив но в тези дискусии не става дума за конкретни технологични детайли а за общи сведения. Неща които се учат на ниво "Основи на сондирането".

Всеки поне малко грамотен в областта на сондирането веднага ще каже, че това с което плашат хората за шистовият газ са безумия. Тези които ги говорят или са неграмотни или са се продали. Ами добре, нека плещят глупостите си и да се излагат, поне стана ясно какви са. Едно е сигурно, в професионалните среди вече никой няма да ги уважава.
...

Прочитане на целия коментар

Направление "Петролна геология" където се вижда какви са научните области
http://www.bgd.bg/REVIEW_BGS/REVIEW_BGD_1998_1/pdf_files_1998_1/13_Deshev_1998_BGD_1.pdf

Интервю с доц. Ефросина Занева
http://sever.bg/Доц-Ефросима-Занева-Добранова-Шистовият-газ-крие-рискове-но-те-са-управлеми_l.a_i.103018_t.pickedPerson.html

Изказване на проф.Балинов
http://dnesplus.bg/News.aspx?n=547625
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=810484

Отново повтарям статията на инж.Крум Христов който 50г се занимава със сондиране, добив и съхранение на газ. Включително в националното ни газохранилище Чирен. На популярен език са обяснени процесите на сондиране и добив и е отговорено на някои манипулации.

http://3e-news.net/show/17660_prouchvaniyata%20za%20dobiv%20na%20shistov%20gaz%20v%20bylgariya%20sa%20neizbejni_bg/

_____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
12 фев 2012 20:59 388
- +Оценка
-3 +11

До коментар [#384] от "nikolay_mihaylov":

Браво! От доста време не се бях смял толкова много.Гениално!

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3694 "Да"
12 фев 2012 20:53 387
- +Оценка
-10 +2

До коментар [#385] от "vladinski":

Почти същото съм го казал и аз в коментар 209 шистите са метаморфни скали и е пълен абсурд да присъствуват в седиментен комплекс. Но покрай истериите около измислените вреди основополагащи понятия не бяха изяснени.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1020 "Да"
12 фев 2012 20:47 386
- +Оценка
-10 +3

До коментар [#380] от "politologaster":

Може да е светило по ветеринарна медицина но това не означава че е дори начинаещ сърдечен хирург.

Доц. Султанов нито по образование, нито като научна дейност нито като практик има досег със сондирането или добива. В МГУ искрено се разсмяха като им казах, че се пише експерт в тази област. Съвсем проста задача, отивате в библиотеката и вижте колко статии има по сондиране и добив публикувани от него в Годишника на МГУ. То самото име "Седиментология" и вече показва какво работи. Пуснете търсене и ще видите, че седиментология означава как се образуват седиментните /т.е. утаечните скали/ Затова единственото компетентно нещо в написаното от него е как се образуват шистите. Седиментни скали са например и глините но това не означава че от тях може да се добива нефт.

Ако някой е специалист по седиментните скали не означава че може да ги сондира или да добива газ от тях въпреки всичките му титли и звания. Докато Асен Георгиев е с висше образование също геолог като доц.Султанов. Но след това е работил много години в практиката по сондите, докато доц.Султанов е търкал шлифи и ги е гледал под микроскоп в кабинета си. Като е толкова велик специалист по сондирането и добива защо не го поканиха доц.Султанов поне като консултант за сондирането на сондажа на Русгеоком ами взеха един млад асистент от нашата катедра?

_____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
12 фев 2012 20:25 385
- +Оценка
-11 +2

До коментар [#382] от "Julian Mall":

Дааа ... след хидрогеолог вече си имаме и седиментолог изказал се компетентно по въпросите на технологията на проучване и добив на шистов газ, дори и по почвите, дори и по логистиката при сондиране, дори и по петрофизика (пукнатинните системи). Не ми е преподавал, помня го от преди 28 години. Един от вечните доценти - мисля, че тогава беше главен асистент, но май е напреднъл/

Огромни цистерни, променя се структурата на почвата, районите се превръщат в пустиня ... И ако го питаш и него къде го е виждал и къде точно го е виждал - Ютуб, Google Maps и чел вестници.

Ако някой се интересува мога да обясня, че почти всичко, което той споменава може и се прави по различен начин. Особенно с почвата и тежките камиони.

Безспорно е прав за неточния превод на shale като шисти, но нашите журналисти предполагам също са ползвали Google Translate и ... предполагам така ще си остане.

Под shale се разбира всякакви видове глинести скали с вариращо глинесто съдържание (алеврити, алевролити и т.н.) на които в България си им викаме "глини", което е разбира се неточно от гледна точка на седиментологията, но върши достатъчно добра работа за всички останали.

 
Преглед на профил nikolay_mihaylov Рейтинг: 426 "Не"
12 фев 2012 20:18 384
- +Оценка
-4 +13

Случка в Пенсилвания, или Най-доброто от аргументите на Фред, Джулиан и Владински

След фамозното им участие във форума на вестник „Капитал“, където разгромиха опозицията срещу фракинга, Фред, Джулиан и Владински бяха поканени от фракинг-Алианса за природен газ в САЩ, за да продължат освободителното си дело в други страни. И тримата бяха станали експерти в убеждаването: Владински си беше спечелил прозвището Папагладински, поради ненадминатата си способност да повтаря едно и също твърдение, докато то стане истина; Джулиан пък се прочу като Метаногълтача – заради готовността си да пие, диша и яде метан, само и само да покаже, че той не представлява замърсяване на питейната вода; Фред – Фред си е просто професор Фред – всички знаем кой е Фред.
Тримата бяха изпратени в Пенсилвания и обикаляха имоти на местни жители, които бяха подали оплакване за замърсяване на водата, въздуха и земята им от сонди за добиване на шистов газ. Колата им току-що спря пред къщата на един от жалбоподателите.

Владински (спира мотора): Най-трудното мина.
Джулиан: Важно е да не допускаме един-единствен случай на документирано замърсяване.
Фред (чука на вратата): Отговаряйте! Не бягайте!
Местен жител (отваря): Ъ! Добър ден. Какво желаете?
Фред: Сега ще проверим твърденията ви за замърсяване. Ще потърсим истинският източник на информация, а не сензацията и емоциите. Първо, има ли научна статия за вашето замърсяване?
Местен жител:...

Прочитане на целия коментар
Ама чакайте, аз се надявах от Агенцията за околната среда да пратят инспектори, а вие...
Владински: Бабина ти на припек.
Джулиан: Покажете ми една-единствена статия, която описва вашето замърсяване.
Фред: Не бягайте!
Местен жител: Извинявайте, какви експерти сте вие? Навсякъде са пропищели от фракинга, даже филм направиха...
Владински: Трънки.
Фред (вади една страница принтиран текст и чете): Аз съм професор Фред от МГУ. За които не знаят какво е МГУ, ето извадка от Уикипедия: «Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски" е висше училище в София, което подготвя инженери по геоложки, минни и електромеханични специалности...» (чете около пет минути, като изрежда броя студенти и Нобелови лауреати от университета). Ако трябва да избирам между МГУ и вас, избирам МГУ.
Местен жител (посочва през прозореца): Ама моля ви се, елате да видите! Водата от чешмата ми е кафява и мирише на бензен...
Владински: И почват глупости. Аз съм работил на такива сонди 30 години. Вие виждали ли сте сонда? (в следващите 10 минути обяснява за циментирането.) Абсолютно невъзможно е да ви проникнат химикали в чешмата.
Местен жител: Ами къде отиват химикалите? Тука докараха десетки цистерни с вода и химикали, къде са отишли тия количества?
Владински: Тиндири миндири. Ти в кой век живееш? Аз работя на тия сонди. Знаеш ли за геловете, които се използват вместо вода и химикали? Ти работил ли си на минус 40? Ти гел виждал ли си?
Местен жител: Жена ми има един интимен гел в банята. Мога да я извикам, тя се разболя от водата.
Владински: Жена ви да си стои при гъбата и Верото и миенето на чинии!
Местен жител: Добре де, какви са тия гелове?
Владински: Който трябва, знае какви са, вие се съсредоточете върху състава на Кока Кола.
Местен жител: Сега ще пусна водата и ще я запаля.
Фред: Абсолютно непредставителна извадка. Гонене на сензация.
Джулиан: Освен това метанът не е отровен, това не е замърсяване. Мога да глътна малко, за да ви докажа.
Местен жител (сочи през прозореца): Ама моля ви се, елате да видите! Вижте петната отровена земя! Вижте изсъхналите дървета! Идете при сондата, да видите как им тече басейна с мръсотията...
Владински: Колко писане изписахме да му обясняваме, че нещата не са "ори, мели, яж", Перко Наумов си знай неговото.
Фред: Да сте чували за трите степени на пречистване: вибросито, хидроциклони /голям, среден, малък диаметър/ и че се прилагат и центрофуги? Достига се очистване на твърдите частици от шлама до 10 микрона след което водата се праща до следващият сондаж или в местната пречиствателна станция със цистерни. А шламът се депонира в депо. (обяснява още 10 минути процеса на пречистване).
Местен жител: Ама аз не съм виждал да пречистват. Или го хвърлят в реката, или го изпаряват.
Владински: Нормално е да не си го разбрал, щото не ти е това работата, но що поне не си свиеш опашката и не спреш с празното философстване.
Местен жител: Ама излезте навън, да видите как мирише въздухът! Ще се закашляте след минута!
Фред: Голо жонглиране и софистика.
Владински: Същевременно Фред може да Ви обясни, какво е блоуоут превентор, какво е анулус и какво става, ако при затворен анулус около лоста се опиташ да движиш 3000 метра сондажни тръби.
Местен жител: Какво да ми обясните?
Фред: Нямам намерение да се превръщам в ходещ справочник на всеки лаик. Я ми кажете вие, защо нещо не виждам да се говори за сондьорите които са най-изложените на опасностите ами все са фермери които дават земята си под наем на същите тези компании.
Местен жител: Ами ето, преди три месеца имаше инцицент, трима сондьори пострадаха при взрив.
Владински (с усмивка): Спри да се напъваш, че ша ти са развий пъпа. За айсети път, аз съм работил на сонди 30 години. Знаете ли коя е най-опасната част от работата ми? Шофирането!
Местен жител: Ами може, пътят до тука съвсем се разби от камионите...
Владински: Дървен философ!
Фред: Ако сложа 100,000 счетоводителки на едно място и 100 сондьора съвсем естествено е при сондьорите да има по-голям риск. Когато се сравняват 2 статистически съвкупности те трябва да са еднотипни. Я сложете десет счетоводителки на тая сонда, да видим какъв ще е риска. Я вие ми кажете, като сте толкова недоволни защо сте си дали земята? Може би вече сте излапали това което са ви дали и искате още?
Местен жител: Ами те ми казаха, че няма никакви опасности, ще добиват няколко години и ще си отидат. Никой не ми каза за водата, за въздуха, за почвата. Цената на имота ми падна толкова ниско, че сумата доникъде...
Фред: Пълна неграмотност. Защо няма случаи на съдебни дела в САЩ за обещетение за щети от фракинга? Ако има колко са и какви са присъдите, какъв процент е това от общият брой сондажи? Поименно!
Местен жител: Ама господине, аз не мога да си позволя да плащам за адвокати, знаете ли колко години продължават делата, ще задлъжнея с милиони, а компаниите ще протакат докато ме разорят.
Владински: Смешни твърдения.
Джулиан: Покажете ми един-единствен случай на осъдена компания за фракинг.
Фред: Общи приказки от човек който нищо не разбира от проблема с който се е захванал. Изберете си специалност и работете по нея, не да се пишете всезнайко.
Местен жител: Ама идваха и инспектори от щатската агенция, глобиха фирмата със сто хиляди долара за неправилно съхраняване на отпадните води...
Владински: Оди се пери некъде. Може и в басейна.
Фред: Ако пожарен инспектор влезе в което и да е заведение, магазин и т.н. гарантирано ще намери причини за поне 5 акта. Същото и за какъвто и да е инспектор. Те с това си оправдават заплатите, да намират нарушения.
Местен жител: Ами не е точно така господине, компаниите лобират сериозно да няма надзор, дадоха почти милион долара за кампанията на сегашния губернатор.
Владински: Стъкмистика търсеща под вола теле.
Джулиан: Покажете ми един-единствен сайт, финансиран от фракинг индустрията.
Фред: Аз проучих, че синът ви е член на Клуб «Демокрация». Май че този клуб е свързан с Демократическата партия. Те са леви , следователно синът ви е социалист, следователно е агент на Русия и на «Газпром». Винаги съм знаел, че «Газпром» стои зад оплакванията от фракинга.
Местен жител: Ама господине, какво говорите, тук сме демокрация, такива клубове са хиляди. Къде е синът ми, къде е «Газпром»? Какво е «Газпром»?
Фред: Аха. Не знаете значи. А пресмятанията нарочно ги дадох крайно опростено за да може дори човек с начално образование да ги разбере. Както виждам дори така ги смятате за сложни.
Джулиан: Май че нямате доказателства, че в тези клубове «Демокрация» няма един-единствен агент на «Газпром»?
Фред: Момент. Още нещо. Забелязах, че имате вентилатори в хола. Да не се окаже, че сте фен на перките? Винаги съм знаел, че поддръжниците на вятърните централи са против шистовия газ. Май че от това идват оплакванията ви за фракинга.
Владински: Зелена глава!
Местен жител: Вие сте луди! За какви перки ми говорите! Елате да живеете тук, ще ви продам къщата изгодно! Добре, че не всички експерти са като вас! Добре, че почна да се разчува за тая шистова мафия, почнаха и изследвания най-накрая, дано да доживеем...
Владински: Започнали сте дедовия ми.
Фред: Знам ги много добре тия изследователи. Номенклатури, зелени глави, търсят под вола теле.
Местен жител: Не знам вие откъде идвате, но тука сме демокрация. Корпорациите не са ни задушили напълно, един човек е един глас. Ето, в Ню Йорк успяват.
Владински: Спри да дрънкаш на кухо тенеке, също като михаля. Ако конете бяха гласували, никога нямаше да има автомобили.
Джулиан: Посочете ми един-единствен кон, гласувал за автомобил.
Местен жител (вбесен): Казах ви да се изнасяте! Напуснете къщата ми веднага!
(Спира внезапно, хваща се за гърдите и пада на земята. Няколко конвулсии, тялото се отпуска).
Владински: Хей йоуу?
Фред: Хм. Това ми напомни как изпотявах арабските студенти.
Джулиан (прави знак с пръст около гърлото): Май че...?
Фред: Момент, да се обадя на Агата. (говори по телефона). Да, Агата потвърди – никой не е умрял от шистов газ. Очевидно имаме случай на естествен инфаркт. Разбира се, първо ще видим публикациите по въпроса.
Владински: Аз намерих три писма до редакцията. Ще свършат работа. Може да ги стоплим на сондата.
Фред. Както и да е. Мисля, че по-важното е, че вече нямаме проблем тук.
Владински: Изчакайте само минута, отивам в банята за малко гел.
Фред (към Джулиан): Искаш ли да шофираш по обратния път?
Джулиан: Май че.

Край на дебата.

 
Преглед на профил nikolay_mihaylov Рейтинг: 426 "Не"
12 фев 2012 20:17 383
- +Оценка
-3 +11

Явно няма да убедим Владински, Фред и Джулиан. Но пък дебата стана забавен. Владински не иска да отговаря - негова работа. Понеже приключваме (утре е последният ден), реших да представя аргументите на Тримата в дебат. Най-доброто от Фред, Джулиан и Владински. В следващия постинг.

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3694 "Да"
12 фев 2012 20:10 382
- +Оценка
-8 +2

До коментар [#380] от "politologaster":

Много бъркаш. От цялата научна общност в областа на геологията само трима са се изказали против проучването и добива на шистов газ. Нека бъдат така добри да напишат материал по темата да се подпишат отдолу и да я публикуват в някое научно списание или форум, а не да дават интервюта тук и там за да ги цитират след това.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
12 фев 2012 19:39 381
- +Оценка
-3 +8

До коментар [#378] от "vladinski":

Призива на Владински: За Бога - не мислете!

----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.dokumentalni.com/?p=1707

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
12 фев 2012 19:34 380
- +Оценка
-4 +8

Следвайки болната логика на форумните тролове, виждаме следното:
1. ДОЦ.АЛ.СУЛТАНОВ:
Геолог-проучвател съм с над 40 години стаж, със специализация в областта на седиментологията. Преподавател съм в катедра „Геология и проучване на полезни изкопаеми“ на МГУ. Научното ми звание е „доцент“, а научната степен – „доктор“. Преподавам научната дисциплина „Седиментология“ на студенти от три специалности от бакалаварската степен на „Геолого-проучвателния факултет“. Освен това имам лекции по „Петролна седиментология“, „Фациален и формационен анализ“ и „Морска геология“ със студенти от магистърския курс по специалност „Петролна геология“. Имам издадени учебници, монографии и множество научни публикации в наши и чуждестранни списания. Работя също и в областта на петроархеологията, във връзка с което също имам публикувани научни трудове. От мен са открити и проучени няколко находища на седиментогенни полезни изкопаеми, за които са получени концесии за добив, включително и за технологичният отпадък от най-голямото хвостохранилище у нас – „Медет“. Бил съм ръководител и участник в ДОВОС, включително и в този за АЕЦ „Белене“. Ръководител съм на много дипломанти и докторанти. Бил съм ръководител на научни звена, катедра, член на научни съвети и др.

НЕ Е СПЕЦИАЛИСТ И НЯМА ПОНЯТИЕ ОТ ДОБИВ НА ШИСТОВ ГАЗ.

фред:
Един геолог да дава мнение по сондирането е толкова смешно колкото един сондьор да дава мнение по геологията. Т.е. той непрекъснато...

Прочитане на целия коментар
дава експертно мнение по въпрооси в които не е компетентен.

джулиан мал:
Нямам научни степени и звания но имам стаж в областа на геологопроучването и като експерт по "Опазване на земните недра"

2. АСЕН ГЕОРГИЕВ ОБАЧЕ,КОЙТО НЕ Е УЧЕН,А ОБИКНОВЕН РАБОТНИК НА СОНДА:
фред:
Като поработи 5-6 години в практиката и вече свободно се оправя.А що се отнася до Асен Георгиев след като е назначен за супервайзор на сондажа това вече казва всичко. Защото супервайзорът е човека който контролира всичко по време на сондирането, без неговото одобрение нямат право нищо да направят. Той поема и управлението в критични ситуации - прихват на сондажният лост и т.н.

владински:
Асен е геолог по образование, но имаше частна фирма за сондиране и аз лично съм го виждал да учи нови сондьори на сондаж на разширението на газохранилището в Чирен, като му писне да ги гледа отстрани.

3. КРИСТАЛИНА СТОЙКОВА,КОЯТО Е ВСЕПРИЗНАТ КАПАЦИТЕТ СРЕД ШИСТОВИЦИТЕ ИМА СПЕЦИАЛНОСТ "палеонтология и стратиграфия",НО НИКОЙ НЕ ОСПОРВА ТОВА,ЧЕ НЕ Е КОМПЕТЕНТНА, ДОРИ :

фред
Ако сте забелязали самата казва, че за сондирането разчита на нейни колеги петролни инженери и геолози с богат практически опит – инж. Георги Димов, инж. Христо Казанджиев.

ПАК ДОВОДИТЕ НА ВЛАДИНСКИ ОТ СОРТА НА "ОКО ДА ВИДИ,РЪКА ДА ПИПНЕ" И ЩОМ НЕ Е С НАС,ЗНАЧИ НЕ Е СПЕЦИАЛИСТ. ПЪЛНА ЛИПСА НА ЗДРАВА ЛОГИКА И АРГУМЕНТАЦИЯ. СМЕШНИ СТЕ И СИ ПРОТИВОРЕЧИТЕ САМИ.

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
12 фев 2012 18:23 379
- +Оценка
-8

До коментар [#374] от "Julian Mall":

Тоя канал не е ли по подходящ да наказваткриминални престзпници осъдени до живот или ще е много жестоко?

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
12 фев 2012 18:16 378
- +Оценка
-9 +1

До коментар [#376] от "Станислав Янков":

За Бога, не му отговаряйте!

 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
12 фев 2012 18:14 377
- +Оценка
-3 +9

До коментар [#368] от "Fred":

Още от по-рано разбрахме, че за тебе всички, които одобряват добива на шистов газ са "добри" "големи специалисти", а всички, които го отхвърлят са "лоши" и "слаби специалисти". Дай нещо по-разчупено и адекватно като аргументация. Примерно - нещо за икономическите ползи за България от добиването на газта от чужди компании и още по-главното: по какво толкова ще се различават тези "ползи" от инсталирането на чуждите ЕРП-та в електропреносната ни мрежа или от добиването на злато в Ада тепе?

----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.dokumentalni.com/?p=1707

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
12 фев 2012 18:07 376
- +Оценка
-3 +7

До коментар [#369] от "vladinski":

Аз не разбирам във всички детайли, до последната подробност, как най-точно функционират ядрените реактори (еднакво не разбирам и тях, и сондирането във всичките му подробности), но приемам ядрената енергетика (като повече или по-малко необходимо зло, чрез което да се компенсира отказа от употреба на нефт и на газ). И така е и с мнозинството в България (последните социологически проучвания показваха, че обществеността у нас одобрява построяването на АЕЦ "Белене"). Този резултат абсолютно не се връзва с твърдението ти, че: "Михаля единственото, което може да направи е, ако не разбира нещо да чете на нет и да каже как не може да стане и че щом той го не разбира и не може требва да се забрани. Девиза на всички глупаци: Не знам как е, ама не е така!".

Ако нещата бяха така, както твърдиш - мнозинството нямаше да одобряваме и ядрената енергетика, защото я разбираме по-малко и от сондирането. Ама нещата не стоят така... Очевидно - намираш се в поредната ти заблуда (или мислиш единствено, как по-оригинално да нагрубяваш всички онези, които не одобряват скъпоценния ти фракинг и затриването на земеделски площи без никакъв икономически смисъл)... Нека да те светна за една подробност! Аз лично не одобрявам и ядрена енергетика на територията на България, ако ядрените мощности не са собственост на българската държава. Ха да видим, как ще ме дефинираш...

Прочитане на целия коментар
сега... :)))

----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.dokumentalni.com/?p=1707

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.dokumentalni.com/?p=1707

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
12 фев 2012 18:05 375
- +Оценка
-9 +4

До коментар [#373] от "nikolay_mihaylov":

Хм ... трябва да ти е ясно, колко трябва да се постараят такива като теб да ме накарат да се държа така.

Сега прочети пак постинг 315 и 316

Каквото повикало такова се обадило.

Се се канех да те питам:

Що се не разходиш до Р-1 Рогозина да видиш един сондаж на живо, да се запознаеш с Асен Георгиев, той може да те представи на сондьорите и да им обясни какъв учен си и колко разбираш от сондиране. Може да научат нещо от теб.

Ти едва ли де! :)

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3694 "Да"
12 фев 2012 18:03 374
- +Оценка
-8 +1

До коментар [#372] от "Fred":

Каза го днес във "Фронтално" по СКАТ. Виж на сайта им ако са качили предаването. Ще го повтарят утре от 2230.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил nikolay_mihaylov Рейтинг: 426 "Не"
12 фев 2012 17:54 373
- +Оценка
-2 +10

Уникален грубиян е Владински. Не знам как не му цензурират половината мнения. Липса на елементарно възпитание и умения за общуване. Може би е поносимо за сондьорска работа в тайгата, пустинята или океана, но за живот в човешко общество е много трудно. Не виждам как ще убеди някого в нещо с такова отношение. Няма базово уважение към другия и към различното мнение.

 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1020 "Да"
12 фев 2012 17:51 372
- +Оценка
-8 +3

До коментар [#370] от "Julian Mall":

Сериозно? Дай ми линк с това изявление на проф.Дачев, ние като се видим с колегите доста се смеем на такива глупости. Като са решили да се орезилят нека и да си понесат последствията.

Аз пращам такива неща на колеги от цял свят, един тях ми отговори "Бог да пази България!" Почнах вече да не се ядосвам а просто да се смея на човешката тъпотия.

_____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
12 фев 2012 17:50 371
- +Оценка
-9 +2

До коментар [#370] от "Julian Mall":

Умник Гюро с умници юнаци. :lol

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3694 "Да"
12 фев 2012 17:36 370
- +Оценка
-7 +4

До коментар [#369] от "vladinski":

Мисля, че вече е готов да напише дисертация на тема "Оценка на екологичния риск при добива на шистов газ" а научен ръководител да му бъде проф.Детелин Дачев. И двамата нищо не разбират от шистов газ, така че ще бъдат страхотна комбина. Днес слушах професора завалията си мисли, че шистовия газ се добива от нефтошисти и разтвора с химикалите служи за разлагане на нефта от който се извлича само газа.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
12 фев 2012 17:11 369
- +Оценка
-9 +2

До коментар [#364] от "Julian Mall":

Михаля единственото, което може да направи е, ако не разбира нещо да чете на нет и да каже как не може да стане и че щом той го не разбира и не може требва да се забрани.

Девиза на всички глупаци:

Не знам как е, ама не е така!

 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1020 "Да"
12 фев 2012 16:58 368
- +Оценка
-9 +3

До коментар [#362] от "politologaster":

Имай предвид, че може да е завършил геология но да има дълъг практически опит в сондирането и тогава разговора е съвсем друг. Като поработи 5-6 години в практиката и вече свободно се оправя. Но да работи практически на полето а не като назначен от ГК на БКП началник обект който не е излизал от канцеларията си. Такъв е единният от "експертите" ви инж.Кованджийски. И въобще от вашите "експерти" няма НИТО ЕДИН който практически да се е занимавал със сондиране или да има такова образование. Но непрекъснато дават акъл именно в тази област.

А що се отнася до Асен Георгиев след като е назначен за супервайзор на сондажа това вече казва всичко. Защото супервайзорът е човека който контролира всичко по време на сондирането, без неговото одобрение нямат право нищо да направят. Той поема и управлението в критични ситуации - прихват на сондажният лост и т.н. От неговите решения зависи дали един сондаж за 16 млн. лв. като този в Рогозина ще бъде завършен успешно или парите ще бъдат загубени. Такова високо доверие не се дава на случаен човек и то от чужда фирма.

_____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 Неутрална
12 фев 2012 16:52 367
- +Оценка
-2 +7

До коментар [#365] от "vladinski":

Има и специалисти в областта на земеделието по образование. Геологията не е единствената специалност на тоя сват. Когато потрябва за сондаж за геотермална електроцентрала - той ще е ценен кадър (както и ти, вероятно). Но не геолог да е, а ако ще и за Господ да се мисли - еднолично правото да се разпорежда с двора ми няма (и ако дворът е България - право за разпореждане има само мнозинството в страната).

----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.dokumentalni.com/?p=1707

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
12 фев 2012 16:51 366
- +Оценка
-3 +7

До коментар [#365] от "vladinski":

Има и специалисти в областта на земеделието по образование. Геологията не е единствената специалност на тоя сват. Когато потрябва за сондаж за геотермална електроцентрала - той ще е ценен кадър (както и ти, вероятно). Но не геолог да е, а ако ще и за Господ да се мисли - еднолично правото да се разпорежда с двора ми няма (и ако дворът е България - право за разпореждане има само мнозинството в страната).

----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.dokumentalni.com/?p=1707

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
12 фев 2012 16:41 365
- +Оценка
-7 +2

До коментар [#362] от "politologaster":

Оди се пери некъде.

Асен е геолог по образование, но имаше частна фирма за сондиране и аз лично съм го виждал да учи нови сондьори на сондаж на разширението на газохранилището в Чирен, като му писне да ги гледа отстрани.

Още в средата на 90 тe единствен той в България сондираше на пяна с налягане по-ниско от пластовото, щото иначе пласта поглъща всичко летото преди да почне нагнетяване, когато е изпразнен през зимата.

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3694 "Да"
12 фев 2012 16:34 364
- +Оценка
-7 +2

До коментар [#355] от "politologaster":

Намери ми един прошистов сайт огледален на вашите и тогава приказвай. Младият учен-изследовател Николай Михайлов не успя може пък ти да успееш!

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
12 фев 2012 16:34 363
- +Оценка
-7 +1

До коментар [#361] от "Станислав Янков":

Ми то на него му дошъл, когато трябвало.

Нито си му на годините, нито на обраъованието, нито на познанията, нито на парите да му даваш акъл.

Акъла е като месечния цикъл при жените - не ти ли е дошъл на време хич не го чакай.

Подсмърчай сега отстрани за кола, ама то не става с писане на глупости по форумите

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
12 фев 2012 16:25 362
- +Оценка
-2 +6

До коментар [#360] от "vladinski":

Така,така - само ти и Асен сте специалистите в България,а и Кристалинка.
Цитирам твоя другар фред: "Един геолог да дава мнение по сондирането е толкова смешно колкото един сондьор да дава мнение по геологията."

Иначе всеки ще признаете за експерт,стига да е на вашето мнение.

 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
12 фев 2012 16:19 361
- +Оценка
-2 +6

До коментар [#360] от "vladinski":

Да иде да пие от водата на пострадалите фермери в САЩ. След това може да му дойде по-друг акъл...

----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.dokumentalni.com/?p=1707

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
12 фев 2012 16:16 360
- +Оценка
-6 +1

Асен Георгиев, който е геолог с над 30-годишен опит и в момента е супервайзър на сондажите край Рогозина, които се извършват от фирмата Rusgeokom BG, коментира за "Капитал Daily", че това решение ще откаже всички компании да сондират в България. По думите му наложената забрана е "абсолютна глупост" и "идиотщина". "Толкова некомпетентни хора се изказват по темата, че ме е срам да слушам", посочи Георгиев.Асен Георгиев, който е геолог с над 30-годишен опит и в момента е супервайзър на сондажите край Рогозина, които се извършват от фирмата Rusgeokom BG, коментира за "Капитал Daily", че това решение ще откаже всички компании да сондират в България. По думите му наложената забрана е "абсолютна глупост" и "идиотщина". "Толкова некомпетентни хора се изказват по темата, че ме е срам да слушам", посочи Георгиев.

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/01/29/1755227_reshenieto_za_shistoviia_gaz_blokira_vsichki_sondaji/?sp=1#storystart

Асене, Асене, ако некой ни беше казал на времето на разширението на газохранилището в Чирен, че ще я докараме до тук немаше да му поверваме. И мен ме е срам да ги чета.

 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
12 фев 2012 16:14 359
- +Оценка
-2 +7

До коментар [#358] от "vladinski":

Та точно тоя болен мозък (по собствените ти думи) Буш-младши освободи нефто- и газодобива в САЩ от всякакви регулации! Всичко останало (особено пък "усилия" в областта на водородните технологии) е просто за парлама - да замаже очите и да отклони вниманието от злоупотребите покрай нефто- и газодобива (ако знаеш, колко пари се дават в САЩ за ПиАр - тия пари, дето са дадени за водородния фишек на Буш са направо жълти стотинки!)... Вместо да си му благодарен (и Буш, и Чейни са от твоята индустрия) - ти плюеш по него!!!

Естествено - под водорода аз нямам предвид фалшификациите на Буш. Икономическите недомислици са твоята (и на кабинета на Буш-младши) специалност. Аз имам предвид четвъртото поколение ядрени реактори, за което се очаква да произвежда и водород покрай електроенергията. Ама лекции - само срещу заплащане...

И между другото - докато Буш налива пари за някакви водородни фалшификации с популистка цел, то малката частна компания "Тесла" започна да произвежда успешни електромобили с къде-къде по-семпло финансиране... Когато се иска наистина - МОЖЕ!

----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

...

Прочитане на целия коментар href="http://www.dokumentalni.com/?p=1707" target="_blank" rel="nofollow">http://www.dokumentalni.com/?p=1707

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
12 фев 2012 15:52 358
- +Оценка
-8 +2

До коментар [#357] от "Станислав Янков":

Започнали сте дедовия ми.

Водорода беше болната идея на друг болен мозък Джордж Буш младши. Що пари са изляха там и то си има свойто обяснение, но лекции срещу заплащане.

Проблема не е в това къде си се родил.

Нема значение от къде идваш, а накъде отиваш.

Такива като тебе, където и да се насочат обаче се космоса ще им е крив.

 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
12 фев 2012 15:44 357
- +Оценка
-3 +7

До коментар [#356] от "vladinski":

Започнали сме! Шистовият газ е първата лястовичка... Ама промяната ще е към ВЕИ и водород (а вероятно ще оцелеят по-дълго и ядрените централи). И при първа възможност (в България е трудна работа, ама кой ми е виновен, че съм се родил където не трябва...) ще си взема новия електрически SUV на "Тесла":

http://fakti.bg/avto/30811-djipat-na-tesla-uskorava-po-barzo-ot-porsche-911

----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.dokumentalni.com/?p=1707

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
12 фев 2012 15:32 356
- +Оценка
-9 +2

До коментар [#354] от "Станислав Янков":

Сменете го ве! Аман от талибани!

Минете на корени и трева, купете си колелета и магарета, продавайте електроенергия от фотоволтиаци и ветрени мелници по-евтина от тази от въглища, газ и АЕЦ, живейте от печалбите на това производство вместо да крадете от потребителите и данъкоплатците, спрете добива на мед, производство на компютри, върнете се в каменната ера!

Кой ви спира?

Ама ако не го правите, а ползвате това против което сте, спрете да си пъхате гагата в това което не разбирате!


 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
12 фев 2012 15:13 355
- +Оценка
-3 +8

До коментар [#351] от "vladinski":

Кажи де,не бъди срамежлив - за или против ГМО си?Хапваш ли модифицирани марулки и царевичка?

Не е учудваща позицията на Капитал по темата за шистовия газ. Горе вдясно на тази страница стои банера на Фондация "Америка за България" - ето кой е спонсор и рекламодател на шистовишката кампания в този вестник,част от която са и форумните тролове. владински,като цитираш Капитал :"Още първия ден писахме тук каква глупост сте сътворили шепа некадърници." - кои сте вие,които сте писали,да не си на хонорар в газетката?

 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
12 фев 2012 15:08 354
- +Оценка
-3 +7

До коментар [#353] от "vladinski":

Социологическите проучвания са повече от ясни за избора на мнозинството. А ако не са ти достатъчни - предложи и референдум (откога се надяваме да има референдум за нещо в България и ако е по толкова важен въпрос - какво по-добро от това?)!

Иначе, в коментара ти #313 до Михайлов точно ти съвсем ясно си описал, защо нефто- и газодобива трябва да се замени възможно най-бързо. Нека да те цитирам:

"Не е забранен добива на газ съдържащ сероводород в каквито и да е концентрации при налягане 100 и дори 1000 атмосфери?
Земи прочети, че това се прави, сероводород в концентрация 0.001% предизвиква мигновенно спиране на дишането, а мозъчните клетки умират за 3-5 минути без кислород. Аз съм работил на сондажи със 70 % сероводород и с налягане на повърхността няколко стотин атмосфери. Има ли смисъл да обяснявам, че сероводорода е използван като боен отровен газ? Има ли смисъл да обяснявям, че е силно корозиращ и силно избухлив, коя киселина образува с вода, че хора умират само от миене на цистерни превозвали отпадни води със сероводород? Това не е забранено. Ама ти не си против добива на газ и нефт изобщо нищо, че може да бъде по-опасен, щото нема да можеш да пишеш глупости на Интернет без тех. :)"

Та ти просто си ме сменил! Какво повече да се пише след твоето най-детайлно разяснение за опасността и вредите от добива на нефт...

Прочитане на целия коментар
и на газ?! Това, че досега мнозинството не си е давало детайлна сметка за вредите и опасностите (не на последно място, защото досега не е имало властническа воля да се предложат алтернативи на доходите на някои нефто-газови и банкерски милиардери с участие във властта) не означава, тази работа трябва да продължи вечно, нали? (Всъщност - това и не може да продължи вечно, защото и нефтените и газовите залежи не са безкрайни, а са изчерпаеми, та...)

----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.dokumentalni.com/?p=1707

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
12 фев 2012 14:34 353
- +Оценка
-7 +2

До коментар [#352] от "Станислав Янков":

Мнозинството нияо не е избрало.

Шепа некадърници дрънкаха празни тенджери, а магаретата олигарси в парламента начело с Боко Тиквата това и чакаха.

Още първия ден писахме тук каква глупост сте сътворили шепа некадърници.

Тук го пише:
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/02/03/1758624_predpazlivoto_blokirane_na_gazoviia_bransh/?sp=0#storystart

Трудно ли е българският парламент да вземе грешно решение ? Не, просто трябва да се забърка токсичен коктейл от популизъм, протакане, липса на консултация с експертите и внезапно решение на премиера Бойко Борисов да се съобрази с обществения натиск (независимо дали е справедлив или не).

И тук
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/02/03/1758624_predpazlivoto_blokirane_na_gazoviia_bransh/?sp=1#storystart


От "Гражданска инициатива срещу шистовия газ" обясниха за "Капитал", че текстът на за...

Прочитане на целия коментар
браната реално е бил предложен от тях, като преди това е бил съгласуван с експерти. Те обаче не успяха да се сетят за конкретни имена, с които да разговаряме.


Оставаше да се сетят и за имена - всички са некадърници и са безименни и дращат по форумите 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
12 фев 2012 14:22 352
- +Оценка
-3 +7

До коментар [#349] от "vladinski":

Това, че в Ютуб се поставят документални филми с високо качество не ме прави виновен, че ценя Мрежата! Пък и обикновено се оглупява от негледане, вместо от гледане на документалистика (не на измислени екшънчета), ама щом ти твърдиш, че е обратното...

И в САЩ регулацията е различна в различните американски щати, както е различна в различните канадски провинции. Някои от американските щати дори са забранили добива на шистовия газ, бидейки земеделски щати (България също се води земеделска държава, а е по-малка по територия дори от някои американски щати). Излиза, че добива на нефт и на шистов газ в Канада не се регулират по-добре от този в САЩ и че Канада е спасявана от масово обществено давление срещу всичко това главно заради широките безлюдни площи и още по-голямата апатичност на населението си в сравнение с американците!

Иначе - мнозинството в България отдавна е избрало. Изборът е подхода на американските щати, които забраниха добива на шистов газ на територията си. Да се учат специалисти за производство на еко-храни и на по-ефективни ВЕИ. Без газ няма да се умре - газта има много алтернативи, - но без храна, вода и въздух със сигурност се стига на два метра под земята... Всеки сам може да смята, кои са по-смислените приоритети. За газта си има Полша и Румъния - ние нека да си останем земеделска и туристическа държава.

...

Прочитане на целия коментар
----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.dokumentalni.com/?p=1707

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
12 фев 2012 14:17 351
- +Оценка
-7 +2

До коментар [#350] от "politologaster":
Дори и за миг не съм си помислял, че можеш да разбереш. :)


 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
12 фев 2012 14:06 350
- +Оценка
-3 +7

До коментар [#349] от "vladinski":

Да разбираме,че както си за шистовия газ,така си и за ГМО - само да има регулации,инвестиции, данъци и пари,нали така?

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
12 фев 2012 13:56 349
- +Оценка
-8 +2

До коментар [#348] от "Станислав Янков":

Примитивна е твойта логика, щото не помниш какво е писано и гледаш филмчета на ютуб до оглупяване.

Регулацията в Канада е различна в раъличните провинции и в некои от тех има толкова сондажи, колкото в България, в некои повече от Саудитска Арабия, Иран и Ирак заедно.

Регулацията в САЩ е различна във всеки щат също, щото това е федерация.

Регулацията е разълична в Германия във всяка провинция, но като цяло се подчинява на законодателството в ЕС.

България, ако иска да си оправя регулацията да се хваща и да учи къде какво става по света вместо да забранява.

Става въпрос да се учат грамотни хора с опит в индустрията и в държавните регулиращи органи, а не "зелени глави" дето са компетентни по всичко - ГМО, нефт и газ, ВЕЦ, ТЕЦ„ зелени горива, ветрени мелници, АСТА ...
Нема значение какво е, стига да може нещо да са развали или да се забрани некадърните са на първа линия да хлопат празни тенджери

 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
12 фев 2012 13:38 348
- +Оценка
-3 +6

До коментар [#342] от "vladinski":

Реших да пробвам твоя "подход" - кратки коментари без детайли. Супер е! Когато не може да се разясни нещо в детайл - просто връщаш на нещо друго (струва ли си да се унищожава земеделието залудо?!)...

Иначе - да видиш разликата между фанатизма и рационалността - приемам забележката ти, че сондажите от точно онази снимка може да не са сондажи за шистов газ (поне не всичките до един - тука ще се доверя на твърдението ти, макар като цяло обилно да манипулираш и извърташ и поради това да не си за голямо доверие...). Специално към тази снимка в бъдеще ще се отнасям с повече резерв. Друг път ще слагам друга снимка (има още доста подобни снимки от различни добивни полета в САЩ, някои от които снимки гарантирано са от добиви на шистов газ).

Значи, след разяснението ти излиза, че в Канада всичко изглежда съвършено, просто защото тамошното законодателство, подобно на американското, не контролира нещата особено стриктно и размерите на замърсяванията не се следят! Все пак аз ще изляза от примитивната ти логика и ще приема подозрението, че между САЩ и Канада има някои разлики. Обаче, понеже не е вероятно Канада да контролира нефто- и газодобива на своя територия по-ефективно от Германия, та в Германия да се случват инциденти и поражения над здравето на обитателите на околността, а в Канада въобще да няма такива - ще пожелая да получа по-детайлна...

Прочитане на целия коментар
информация за обществени свидетелства за замърсявания и за съответни доклади на съответните държавни и на еко-структурите. Едва след като се информирам подробно за всичко това - ще си позволя по-категорична позиция, дали Канада си регулира сондажите по-ефективно от САЩ или и едните и другите нищо не следят, а само черпят като за последно. Иначе - мерси за уточненията! Отново обогати позициите ми!

Аз ще пропусна да се възползвам от подхода ти с личностни квалификации за опонента, защото мен този подход не ме кефи толкова.

----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.dokumentalni.com/?p=1707

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3694 "Да"
12 фев 2012 13:21 347
- +Оценка
-8 +2

До коментар [#338] от "politologaster":

Ако отидат да направят измерване в осемдесетхилядният квартал на Бургас - Меден рудник няма да са учудени, ами направо ще са изумени от нивото на бензола с който е обгазяван от нефтохима.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
12 фев 2012 13:12 346
- +Оценка
-4 +6

До коментар [#344] от "vladinski":

И икономиката, както ясно се вижда, не ти е...

----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.dokumentalni.com/?p=1707

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
12 фев 2012 13:11 345
- +Оценка
-8 +2

До коментар [#343] от "politologaster":


Хей йоуу. Нали това обясняваме, че сондирането е главния риск, а не фракинга.

И какво общо имат делфините с Нови Пазар?

Колко делфина си видял в Нови Пазар?

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
12 фев 2012 13:00 344
- +Оценка
-8 +2

До коментар [#340] от "Станислав Янков":

Да, зоологията и съдържанието на "зелените глави" определено не са ми специалност. :)

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
12 фев 2012 13:00 343
- +Оценка
-1 +7

На вниманието на безвредните и безрисково сондьори:
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=4554751#.TzeE2GdHwWU.facebook

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
12 фев 2012 12:52 342
- +Оценка
-8 +2

До коментар [#339] от "Станислав Янков":

Спри да дрзнкаш на кухо тенеке, също като михаля. На него по му се отдава да се прави на умен пред неграмотни. В царство на слепци едноокия е цар

В Канада са ESSO, BP, SHELL и още десетки чужди компании, че и китайски вече.

ENCANA, която е втората по големина газова компaния в Северна Америка е със седалище Калгари и има хиляди сондажи в САЩ.

Какво значение има къде е седалището, ако създадеш строга регулация - спазва правилата , плаща си данъци и ако си и създал условия реинвестира. Ако искаш само да ги скубеш с данъци става като с кокошката дето снася златни яйца - оставаш с пръст в уста и с един дебел отзад.

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
12 фев 2012 12:41 341
- +Оценка
-8 +2

До коментар [#310] от "nikolay_mihaylov":

Бабина ти на припек.

Да изпишеш 1000-и думи без да си имаш и идея за какво пишеш.

Съотношението добив спрямо доказани запаси е почти еднакво и за Великобритания и за Норвегия и то се обуславя от технологията на добив и особеностите на находищата.


Населението на Великобритания е 12.5 пъти това на Норвегия, добива около 1.5 пъти по малък, а доказаните запаси около 2 пъти по-малко.

Повече лекции - срещу заплащане. 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
12 фев 2012 12:36 340
- +Оценка
-3 +7

До коментар [#337] от "vladinski":

Очевидно - и с биологията си скаран, освен с икономиката! Май ще трябва да ми плащаш за общообразователен курс!

----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.dokumentalni.com/?p=1707

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
12 фев 2012 12:34 339
- +Оценка
-3 +8

До коментар [#336] от "vladinski":

И ти повтаряш като невменяем "43 от 20000", макар Михайлов вече да опроверга и теб, и източника ти Макнили. Аз и преди ти обясних работите, ама ти не искаш да ги приемеш. Докато за теб е по-важно сондирането, за мен е по-важно земеделието, а пък и за мен, и за мнозинството хора в България е важно нефто-газовия добив да си изчисти бая омърляната репутация, преди да дойде у нас (докато това стане, обаче - ВЕИ-тата ще изместят фосилните горива...).

"Шеврон" не е канадска, а щатска компания, а в САЩ работите около нефто- и газодобива буквално вонят. За Русия (едната от получилите право за проучване на добив на шистов газ компания е руска) - да не говорим... Освен това - не знам колко ефективен е контрола в Канада, ама в България е като в Еквадор или дори по-зле...

http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2012/01/27/1754281_sud_v_sasht_pritesni_chevron_s_obezshteteniia_za_staro/

За сведенията за сондажите в България - благодаря! Вече зная какво трябва да се преустанови при първа възможност.

----------------------------------------------------------------

...

Прочитане на целия коментар
target="_blank" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.dokumentalni.com/?p=1707

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
12 фев 2012 12:31 338
- +Оценка
-3 +5

До коментар [#321] от "Julian Mall":

Глобалното затопляне е една глобална лъжа, ти само това ли видя в текста?

Methane accounts for about 10 percent of greenhouse gas emissions nationwide. Leaks during the drilling, production and transmission of natural gas are the largest source, accounting for about a third of all man-made methane emissions.

In addition to methane, the researchers also found surprisingly high emissions of benzene, a carcinogen, and other pollutants.
http://insideclimatenews.org/news/20120209/natural-gas-drilling-methane-air-pollution-noaa-epa

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
12 фев 2012 12:15 337
- +Оценка
-6 +2

До коментар [#335] от "Станислав Янков":


Радиоактивни отпадъци има изсипани само в главата ти.

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
12 фев 2012 12:14 336
- +Оценка
-6 +2

До коментар [#334] от "Станислав Янков":

Повтаряш като невменяем "трошене на земеделска земя". Прочети на нет, че двете основни нефто и газодобиващи провинции на Канада Албърта и Саскетчуан не само хранят Канада с говеждо месо и зърнени храни, но и изнасят в цял свят.

В Албърта, която е на територия, колкото 6 Българии се сондират 8 000 до 15 000 сондажа годишно, почвата се рекултивира (същата се връща обратно), а се добива от над 100 000.

В България се сондира един сондаж и се добива от не повече от 50 в момента.

В Добруджа в миналото са просондирани 1000 сондажа и на всички е имало утайници. Не можеш позна къде са били.

 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
12 фев 2012 12:13 335
- +Оценка
-3 +6

До коментар [#333] от "vladinski":

Така ли било? Значи "контрола" в Канада е като при Щатите и даже да се изсипят и радиоактивни отпадъци при рапицата - това няма да е от значение! (Би могло дори да се намери полза от радиоактивността! СССР някога е експериментирал с обработка на земеделските култури с радиоактивност, за да давали по големи добиви...)

Знаеш ли какво ще ти предложа? Нека първо да се върне равностойния екологичен контрол на нефто-газовия добив при законодателството преди Буш-младши (тоест - да отпаднат изцяло промените на Буш-младши и да се върне предшестващото законодателство) и след като видим какво ще стане - тогава да мислим за сондиране за газ в България... Ако на нещо му трабват свръх-специални условия, за да съществува - значи има много гнило в тая работа, нали? Залежите няма да избягат, след като не се добива от тях (обратното - ще се източат към чужбина печалбите от тях при добив...)!

----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.dokumentalni.com/?p=1707

...

Прочитане на целия коментар
rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
12 фев 2012 12:03 334
- +Оценка
-4 +5

До коментар [#332] от "vladinski":

Пак сбърка! Не "дървен философ", а един от мнозинството (освен, ако и за теб мнозинството в България не се състои само от "дървени философи", за каквито вероятно е смятал хората в САЩ Буш-младши...)!

Наличието на утайник няма общо с шистите, а с трошенето на земеделска земя залудо (заради несъществените залежи на България и при това - заради печалби, които ще се източват към чужбина /САЩ, Русия и т.н./). Ти обаче усърдно не желаеш да коментираш, какви ще са ползите за икономиката на България от разработването на малките ни залежи от чужди фирми (пак да ти напомня, че засега България се води земеделска и туристическа държава, заради неспособността на управляващите да я превърнат във високо-технологична - електроника и другите наукоемки и капиталоемки дейности с висока добавена стойност, от които печелят САЩ, Германия и останалите по-напреднали икономики)? С какво ще са ползите за държавата ни от добива на шистов газ по-големи в сравнение с ползите от добива на злато в Ада тепе?

----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.dokumentalni.com/?p=1707 ...

Прочитане на целия коментар />
http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
12 фев 2012 11:50 333
- +Оценка
-6 +1

До коментар [#331] от "Станислав Янков":

Спри да лъжеш. С гелове работят на Север където зимата е - 50 и е почти невъзможно да се ползва вода. 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
12 фев 2012 11:46 332
- +Оценка
-7 +1

До коментар [#330] от "Станислав Янков":

Дървен философ!

Всяко дълбокко сондиране за нефт и газ с промивна течност на водна основа е невъзможно без утайник.

Какво общо имат шистите.

Това на снимката дето я навирате в очите на хората не е находище на шистов газ и това са вертикални сондажи, а не хоризонтални каквито се правят за добив на шистов газ.

 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
12 фев 2012 11:39 331
- +Оценка
-3 +7

До коментар [#328] от "vladinski":

В Канада работят с гелове, по думите ти. И пак по думите ти - това било по-скъпо и не толкова изгодно. У нас с не толкова изгодните гелове ли ще се работи или с типичния фракинг с вода? И по-важното - какво точно съдържат геловете (никой не пита за пропорциите на съставките, а единствено за естеството им - търговската им тайна ще бъде опазена без съобщаването на пропорциите)? Ако не желаят да ми кажат, с какво смятат да ме тровят - нямат място в двора ми!

----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.dokumentalni.com/?p=1707

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
12 фев 2012 11:34 330
- +Оценка
-3 +7

До коментар [#326] от "vladinski":

Сори! Бързането навреди на скъпоценния ти термин!

Мерси за "изненадата"! Току-що потвърди, че добиването на шистов газ е невъзможно без подобно "езеро" (няма да го наричам утайник, за да продължаваш да си вярваш, че мисленето и "компетентността" се изчерпват с употребата на специализираните термини). Както усърдно работиш за мен - напряво няма нужда да се мъча да търся сам подробностите (а няма и смисъл, защото ще е на вятъра. Доказателството: "дискусията" ти с Минайлов, който колкото повече намира - толкова повече си недоволен!). Е! В България не щем такива "езера"! Искаме си действителните езера, с чисти води в тях.

Мога да променя позицията си, ако "Шеврон" ме спонсорира с някоя и друга хилядарка в долари... ;) Опа! Надеждите ми умряха още в зародиша си! "Шеврон" и останалите недържавни нефто- и газодобивни компании купуват само правителства и медии, а аз не съм нито едното, нито другото и до мене няма да стигне и долар за мое лобиране в полза на шистовия газ...

"Пречистената", "технически чиста" и "годна за напояване" вода, накрая достига до човешкия организъм чрез употребата (изяждането) на растенията, които са напоявани с нея... Идеално! След като "пречистената" вода не се консумира директно, а индиректно - това...

Прочитане на целия коментар
вече не е никакъв проблем! След като всичко е толкова розово - защо Буш-младши е изключил добиването на нефта и на газта на територията на САЩ от обичайните екологични регулации (обичайни и задължителни за абсолютно всяка друга индустрия в САЩ)?!!! Защо преди този акт (по американско му - закон) добива на щатската територия е бил несравнимо по-ограничен? Нали всичко е просто съвършено по думите ти?! Или няма такова нещо и нефто-газовата индустрия в САЩ се регулира наравно с всички останали (е-те тука цинизма и извратливостта ти вече ще отбележат връх, ако ми заявиш последното!)?

----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.dokumentalni.com/?p=1707

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
12 фев 2012 11:33 329
- +Оценка
-6 +2

До коментар [#297] от "elemag1967":

Виж долния ми постинг и картинките от линка. Аз с очите си го виждам това от 11 години в Канада. Не ти ли прилича на нашата Добруджа и какво ти дава основание да мислиш, че не може да е така и в България?

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
12 фев 2012 11:22 328
- +Оценка
-6 +2

До коментар [#325] от "Станислав Янков":

Ти ако искаш сади цветя и рози - в Канада садят жито и канола (рапица) дето правят олио от нея. :)

Има и с царевица и с пасища за кравите

И месото е най-доброто в света, а жито и ечемик са световни износители. :)

Това са типични площадки с няколо (8 обикновенно) хоризонтални сондажа.

http://www.icisolutions.ca/horizontally-drilled-wells


 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 Неутрална
12 фев 2012 11:13 327
- +Оценка
-3 +6

Ето продължението, което не излиза в коментара ми #325:

http://inews.bg/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%95%D0%98-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_l.a_c.460_i.70982.html

Разчупете шаблоните и осъзнайте, пристрастените към сондирането, че разнообразието на света не се изчерпва с разновидностите добиване на нефт и на газ. Нито пък развитието на икономиките се изчерпва с увеличаване доходите на петролно-газовите милиардери...

----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.dokumentalni.com/?p=1707 ...

Прочитане на целия коментар />
http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
12 фев 2012 11:12 326
- +Оценка
-7 +2

До коментар [#323] от "Станислав Янков":

Да, логореята ти (не логория) е наистина впечатляваща. :)

Това не е находище на шистов газ. Питам те - какво находище е и къде е и защо вярваш на манипулации?

Ще трябва да те изненадам - на почти всеки дълбок сондаж на сушата сондиран с промивна течност на водна основа се прави подобно езерце. Нарича се утайник. Дъното му се изолира от почвата и там се депонира промивна течност, която след утаяване на шлама се използва повторно. След завършване на сондирането промивната течност се използва на следващ сондаж или се пречиства до технически чиста вода (годна за напояване) или се депонира в специални сондажи дълбоко под земята. Шлама се депонира като промишлен отпадък (съдържа главно бентонитова глина и раздробен ситно скален материал), маха се хидроизолацията от дъното, засипва се обратно със същата земна маса и повърхността се рекултивира.

Ако повърхността е земеделска земя остава малка площадка около сондажа или сондажите и наоколо си е същото каквото е било - сей земеделецо, днес му е времето.

Това, което виждаш на снимката не е находище на шистов газ - от самолет се вижда, че не е, но ти го гледаш и не виждаш, защото не знаеш какво да гледаш. :)

Не си само ти де. :) 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
12 фев 2012 11:07 325
- +Оценка
-3 +8

До коментар [#324] от "Julian Mall":

Да-да! И на тяхно място ще растат цветя и рози... Хумуса, който е бил унищожен, ще възникне отново като с магическа пръчка (или ще бъде докаран от другаде, като ще възникне като с магическа пръчка там...). Смесването на мизериите, останали след изпаряването на отпадните води от фракинга, с пръст и "погребването" им на някаква дълбочина ще служи за "наторяване" на растителността отгоре и множество други подобни чудесии... (За реалността около "рециклирането" на остатъците от добива на нефт и на шистов газ - можеш да видиш филма след линка в коментар #297... Или и ти, като Владински и Фред, се страхуваше от филмите като от най-свирепи хищници!) Отлично съм се образовал! Учител ми беше практиката в България (извратеността у нас се отразява негативно на живота на мнозинството по-дълбоко от където и да било другаде в ЕС)...

За Китай и ВЕИ - моля, заповядай:

http://agro.bg/news/article29609.html

...

Прочитане на целия коментар
.a_c.460_i.70982.html" target="_blank" rel="nofollow">http://inews.bg/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%95%D0%98-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_l.a_c.460_i.70982.html

Разчупете най-накрая шаблоните си и осъзнайте, че света не се изчерпва единствено с добиването на нефт и на газ. И то - добиване НА ВСЯКА ЦЕНА! Развитие на икономиката не се изчерпва с милиардерските доходи...

----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.dokumentalni.com/?p=1707

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3694 "Да"
12 фев 2012 10:49 324
- +Оценка
-8 +2

До коментар [#323] от "Станислав Янков":

Вземи се пообразовай малко и престани да пишеш глупости. Всички тези езерца и сонди са временни и след време от тях няма да има и помен за разлика от хвостохранилищата например. Знаеш ли изобщо какво е това хвостохранилище? Отговарям ти язовир за отпадъка от обогатителните фабрики бъкан от арсен, олово, цинк и др.
Обогатителната фабрика може да е закрита отдавна но хвостохранилищата остават. Едно такова преливаше преди няколко дена и нито един еколог не се стресна от това, така че престанете с лицемерието!
А ако Китай премине на ВЕИ аз ще съм първия който ще ги приветствувам защото това означава, че Иран ще загуби най-големия си пазар за петрол.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
12 фев 2012 10:02 323
- +Оценка
-2 +8

До коментар [#318] от "vladinski":

Пак ли преминахме на личностните квалификации (любимия инструмент на "специалистите" тука). Това не е моята стихия. Аз предпочитам ясната и детайлна аргументация (ти наричаш това "логория", защото си падаш по голите заклинания и по евтините манипулацийки. По приемането на юнашко доверие на най-общите ти заявления. Все едно аз да ти заявя, че има извънземни и ти да приемеш това, само защото аз съм ти го казал! Взел си ни съвсем за будали!).

Само не се опитвай да ме баламосваш, че няма да има повече от една-единствена сонда. А и цялата инсталация по сондажа (сонда, "езеро" с използваните води, "рециклиране" чрез изпаряване на мръсотиите във въздуха и т.н.) заема десетки декари земя. Или ще ме увериш, че "Шеврон" ще се ограничат само до една-единствена сонда?! Ами "Русгеоком" (руска компания, която също е получила права за проучване за добив на шистов газ)? Ето ти сондичка и за нея (сигурно и руснаците ще се ограничат с една-единствена сонда...)! Ти наистина си ни взел за много елементарни в тая държава! И то при условие, че вече не веднъж си патим от такива пишман-специалисти като тебе, ама в други сектори (примерно - в областта на електроенергетиката...)!

Понеже пак си направил на въпрос снимката - на нея се виждат "езерцата" с използвани води до сондите. Те са характерни...

Прочитане на целия коментар
именно за добива но шистов газ. Така че - снимката най-вероятно е именно от добиване на шистов газ, точно както се твърди за нея (аз лично не съм ходил там, за да се уверя с очите си, както ти изискваш от мен, та затова, за да се презастраховам, изписвам иначе излишното "най-вероятно"). И в САЩ хоризонталните сондажи се простират на километри, както твърдиш че ще е у нас и от снимката ясно се вижда резултата...

Ако САЩ не бяха фалшива "демокрация" - този бум на сондажи на щатската територия, които сондажи буквално унищожават здравето и стойността на имотите на живущите около тях, нямаше да го има. Не се ли изведе нефто- и газодобивната индустрия от нормалните екологични регулации - тя просто не би могла да съществува (заради фрапантните замърсявания, с които е свързан добива на тези суровини)! За абсурдната система на нарушаване на частната собственост в САЩ - въобще да не говорим... Практически се получава, че нежеланието на щатските власти да модернизират и икономизират потреблението на фосилни горива на няколкото американски мегаполиса подчинява здравето, животите и собствеността на живеещите по цялата останала американска територия, различна от мегаполис! Очевидно с времето и американците са се превърнали в овчедушни и в неспособни да избират лидерите си както нас, българите.

Тука има и комичен момент! Именно упоритото затлачване на САЩ в миналото (задоволяването на енергийните нужди чрез нефт и газ) ще позволи на Китай пръв (вероятно по-бързо и от ЕС) да премине към ВЕИ. И в съчетание с други тъпоумия на американските и европейските власти в икономическата сфера - пътят на Китай към превръщането му в най-мощната икономика на света е необратим.

----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.dokumentalni.com/?p=1707

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил elemag1967 Рейтинг: 217 "Не"
12 фев 2012 08:30 322
- +Оценка
-3 +7

До коментар [#309] от "Fred":

"Д-р Тео Колборн твърди, че след като нещо е патентовано то е тайна и не се знае състава му......"
И това било манипулация :) Тя не специалист по патентно право а и никой не иска тя да бъде такъв .Филма е чудесен -показва не само вредата от индустрията но и безочието и цинизма на компаниите който граничи с престъплението а и последните новини :САЩ затягат контрола върху добива на шистов газ и признането на Морнингстар под сурдинка ,че добивът на шистов газ е създал проблеми с околната среда е достатъчна индикация че совите не са това което са ,колкото и да ни убеждават някои дървени кратуни .А колкото за номера със търговската тайна ти като специалист по патентно право ще хвърлиш повече светлина а не да се правиш на кинокритик и да се възмущаваш публично че токсиколозите не разбирали от патенти :)))

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3694 "Да"
12 фев 2012 07:39 321
- +Оценка
-8 +2

До коментар [#320] от "politologaster":

Фанатичната ви вяра в глобалното затопляне пак ражда безумия. Ако ви притесняват газодобивните сондажи, още повече трябва да ви притесняват газопроводите, метан-зарядните станции, автомобилите на метан, защото във всички изброени примери може да има изтичане на метан. Така че ако искате да спрете глобалното затопляне направо забранете всичко.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
12 фев 2012 03:14 320
- +Оценка
-3 +6

Gas Drilling May Be Leaking Twice as Much Gas as Previously Thought, Study Finds
http://insideclimatenews.org/news/20120209/natural-gas-drilling-methane-air-pollution-noaa-epa

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
12 фев 2012 02:09 319
- +Оценка
-3 +6

До коментар [#316] от "nikolay_mihaylov":

А не,неговата сонда аварии няма - тя е безопасна,безрискова и контролируема:).


До коментар [#318] от "vladinski":

Другарю, като не разполагаш с аргументи, не запълвай празнотата с използването на квалификации. Бягай на сондата,да не ти заеме някой мястото. Някои могат да четат и да разбират, други - да се хвалят и да са горди от това,че работят на сонда и да плюят. Ценности всякакви в днешно време, за всекиго по нещо.

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
12 фев 2012 01:44 318
- +Оценка
-8 +1

До коментар [#305] от "nikolay_mihaylov":

Да, проучването е без риск до етап сондажи, но то и това забраниха.

Всъщност има и риск при вибросеизмика - най големия е от управление на автомобил . При сондиране пак е този. :)

От там нататък е с повече рискове, но те са познати, управляеми и контролируеми. Не за теб де и не от 'зелени глави" :)

Рискове нема само, ако четеш на Интернет неща, които не разбираш и после ръсиш глупости по форумите. Е да де, ама то се некой требва да прави нещо, че ако останат само дървени философи като теб ще умрете от глад.

Айде стига ти толкоз, че утре аз ще рискувам, а ти пак ще си философстваш за нещо дето не разбираш. :)

По здрав за през нощта - мисля, че това ти трябва. :)

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
12 фев 2012 01:44 317
- +Оценка
-7 +2

До коментар [#305] от "nikolay_mihaylov":

Да, проучването е без риск до етап сондажи, но то и това забраниха.

Всъщност има и риск при вибросеизмика - най големия е от управление на автомобил . При сондиране пак е този. :)

От там нататък е с повече рискове, но те са познати, управляеми и контролируеми. Не за теб де и не от 'зелени глави" :)

Рискове нема само, ако четеш на Интернет неща, които не разбираш и после ръсиш глупости по форумите. Е да де, ама то се некой требва да прави нещо, че ако останат само дървени философи като теб ще умрете от глад.

Айде стига ти толкоз, че утре аз ще рискувам, а ти пак ще си философстваш за нещо дето не разбираш. :)

По здрав за през нощта - мисля, че това ти трябва. :)

 
Преглед на профил nikolay_mihaylov Рейтинг: 426 "Не"
12 фев 2012 01:25 316
- +Оценка
-2 +7

До коментар [#315] от "politologaster":

Мани-мани. Може да са му я ползвали за запушване на течовете от сондата.

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
12 фев 2012 01:14 315
- +Оценка
-3 +7

Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
12 фев 2012 01:03 314
- +Оценка
-3 +7

До коментар [#307] от "Julian Mall":

Благодарение на сондьори и "авантюристи" като вас след време няма да има чиста вода за пиене и ще бъдем принудени да купуваме минерална,или пречистена - хем компаниите за минерална вода ще печелят,хем добивните компании. Кеф! Предпочитам да пия вода от кладенеца,или от реката - стига безрискови специалисти като вас да не са я натъпкали с боклуци!

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
12 фев 2012 00:58 313
- +Оценка
-7 +1

До коментар [#303] от "nikolay_mihaylov":

Спри да се напъваш, че ша ти са развий пъпа. :)

Разбий добива на шистов газ, на колкото си искаш подетапа и различни подоперации. Отдели и обедната почивка на сондьорите, ако искаш и изследвай статистически вероятността някой да се задави или опасността да си легне отвит и да развие бронхопневмония.

След като приключиш там ще има един процес наречен фракинг и отговори:

Колко от другите процеси и дейности са забранени с решението на НС?
Николко.
Има ли риск при тях. Да.
Какво общо има опазването на околната среда със забраната на фракинга?
Нищо.

Не е забранено движението на тежки камиони по пътищата
Не е забранено превозването на опасни товари.
Не е забранено ползването на вода за поливане на голф игрища.
Не е забранено вкарването на смес от вода и химикали под земята, а само с налягане над 20 атм. Къде ги мериш тези 20 атм? Като си толкоз отворен не ти ли е ясно, че това е смешно.
Не е забранен добива на газ съдържащ сероводород в каквито и да е концентрации при налягане 100 и дори 1000 атмосфери?
Земи прочети, че това се прави, сероводород в концентрация 0.001% предизвиква мигновенно спиране на дишането, а мозъчните клетки умират за 3-5 минути без кислород. Аз съм работил на сондажи със 70 % сероводород и с налягане на повърхността...

Прочитане на целия коментар
няколко стотин атмосфери. Има ли смисъл да обяснявам, че сероводорода е използван като боен отровен газ? Има ли смисъл да обяснявям, че е силно корозиращ и силно избухлив, коя киселина образува с вода, че хора умират само от миене на цистерни превозвали отпадни води със сероводород? Това не е забранено. Ама ти не си против добива на газ и нефт изобщо нищо, че може да бъде по-опасен, щото нема да можеш да пишеш глупости на Интернет без тех. :)

И това ни връща на другия въпрос, който продължавам да задавам, щото ти отказваш да разбереш, че е забранено само най-малко рисковата дейност, поради неразбиране на същността му:

На колко от 20000 сондажа за шистов газ в САЩ на които е правен фракинг има замърсяване на околната среда вследствие на фракинг? :)

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3694 "Да"
12 фев 2012 00:46 312
- +Оценка
-7 +2

До коментар [#311] от "nikolay_mihaylov":

Бях се зарекъл още в първата част на дебата да се откажа да споря с вас защото няма смисъл но тъй като ме провокирате непрекъснато ми се налага да реагирам. Ако ми плащаха можех да направя блогче по модела който вече ти описах с реклами на Шеврон и всякакви българо-американски фондации но ти след като не успя да намериш нито един трябва да признаеш че никой не финансира прошистовата реклама за разлика от антишистовата.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил nikolay_mihaylov Рейтинг: 426 "Не"
12 фев 2012 00:29 311
- +Оценка
-3 +7

До коментар [#307] от "Julian Mall":

Абе не знам за "нашата групичка", ама "Фред, Джулиан и Владински" налазихте форума едновременно в рамките на 25 минути в полунощ българско време. Плащат ли ви извънредни?

 
Преглед на профил nikolay_mihaylov Рейтинг: 426 "Не"
12 фев 2012 00:26 310
- +Оценка
-2 +8

До коментар [#288] от "vladinski":

Владински пак се е изказал не по специалността си:

"Тиндири миндири. Ти в кой век живееш?" (Обичам стила му.)
"Каква българска държавна компания сънуваш?
Този въпрос го дъфкахме - няма българска държавна нефто-газова компания, няма британска, няма холандска.
В ЕС има една - норвежка. Айде да им имаме запасите от нефт на норвежците па ще му мислим.
След като няма и няма и да има щото нема кой да налива пари в нея единствениш възможен икономически смисъл държавата да печели е да продава лицензи за проучване и да получава приходи от евентуален добив, данъци от дейността, данъци от доходи и потребление от добива и повишаване конкурентноспособността на българското произжодство от поевтиняване на енергията."

Живеем в 21-ви век, Владински, във века на тоталния провал на неолибералния пазарен фундаментализъм.

Внимавай с примерите. Точно Великобритания и Норвегия са много добър пример за превъзходството на държавните компании и политика при стратегически ресури. Когато откриват големите находища в Северно море през 70-те, двете държави приемат различни стратегии. Тачър, понеже е неолиберален маниак, казва - добивайте на макс, свободна борба, стихията на пазара, а пък ние ще прибираме такси и данъци (препоръката на Владински по-горе). Норвегия пък казва, това е стратегически ресурс, ще го...

Прочитане на целия коментар
добиваме планирано и контролирано. Какво става - за около 15 години Великобритания се къпе в пари (притокът прикрива катастрофалните последици от "реформите" на Тачър), всичко е супер, цените са ниски, страната ИЗНАСЯ нефт на НИСКИ цени. Какво става в последното десетилетие? Находищата се изчерпват, бюджетът е зависим от приходите от нефта, Великобритания ВНАСЯ вече нефт и газ на ВИСОКИ цени. Норвегия - тя е новата Швейцария - разумно, планирано използване на ресурса, трупане на обществено богатство с мислене за бъдещето.
В момента в САЩ става нещо подобно. Частните компании се късат да добиват газ, газова треска, новият балон. САЩ ИЗНАСЯ газ на ниски цени. Почти всички компании за добив са затънали в огромни дългове (когато Шеврон купи Атлас за 3 милиарда, пое още над милиард дълг). Сега, като лъсна, че доказаните им запаси от газ са не за 100, а за 11 години (!), почна да свети червена лампа. Ако продължават да вярват на лъжите на индустрията, след 10 години ще се окажат с преустроени ТЕЦове и с огромна инфраструктура за втечняване и износ на газ, но без газ; и ще ВНАСЯТ газ на високи цени. Както и да е.
Очевидно е, че при стратегически ресурси корпоративната логика е порочна: компаниите се интересуват от бързи и големи печалби. Ще добиват докато пробият до Ада. Обществото обаче е заинтересовано от внимателно и планирано използване на ресурсите - не с оглед печалба, а с оглед независимост и устойчивост. Затова държавните компании или силната намеса на държавата са необходими.
Точно с тази цел Венецуела национализира нефтения сектор. Бразилия, когато откри преди няколко години големите си залежи от нефт, въведе законови промени. В момента държавната Петробрас участва с поне 30% във всеки проект. Самата Полша се преориентира към държавни фирми и намеса при още незапочналия добив на шистов газ: http://blogs.wsj.com/emergingeurope/2012/02/10/poland-sees-role-for-state-foreign-firms-in-shale-sector/

Мисля, че трябва да следваме примера на Норвегия, не на Великобритания. Приказките за лошата държава и добрата корпорация останаха в 20-ти век, Владински. В момента в САЩ шистовите частни компании не са на печалба ("икономически смисъл"), те са на постоянна загуба и се финансират чрез дълг, който им се дава чрез борсови спекулации само защото има балон (както беше с ипотеките).

Разбира се, тази тема е офтопик, но ангро аргументите на Владински винаги е приятно да разкостиш.

 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1020 "Да"
12 фев 2012 00:24 309
- +Оценка
-8 +3

До коментар [#297] от "elemag1967":

Аз имам принцип да не се занимавам с филмчета защото те по дефиниция са манипулативни. Но съвсем напосоки отворих този филм на 25 минута и веднага попаднах на точно такава манипулация. Д-р Тео Колборн твърди, че след като нещо е патентовано то е тайна и не се знае състава му. Тя или не е виждала патент през живота си или е нагъл лъжец. През ръцете ми са минали хиляди патенти, патентното търсене беше задължителен етап от курсовият проект при мен.

Всеки пътент задържително описва всичко иначе просто не може да бъде патент. Няма как да патентоваш състава на нещо ако не опишеш какво е то. Как да защитаваш нещо което не се знае какво е? Просто поредните лъжи.

_____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил Fred Рейтинг: 1020 "Да"
12 фев 2012 00:24 308
- +Оценка
-8 +1

До коментар [#297] от "elemag1967":

Аз имам принцип да не се занимавам с филмчета защото те по дефиниция са манипулативни. Но съвсем напосоки отворих този филм на 25 минута и веднага попаднах на точно такава манипулация. Д-р Тео Колборн твърди, че след като нещо е патентовано то е тайна и не се знае състава му. Тя или не е виждала патент през живота си или е нагъл лъжец. През ръцете ми са минали хиляди патенти, патентното търсене беше задължителен етап от курсовият проект при мен.

Всеки пътент задържително описва всичко иначе просто не може да бъде патент. Няма как да патентоваш състава на нещо ако не опишеш какво е то. Как да защитаваш нещо което не се знае какво е? Просто поредните лъжи.

_____

Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3694 "Да"
12 фев 2012 00:11 307
- +Оценка
-7 +2

До коментар [#304] от "politologaster":

Благодаря за психологическия анализ но той пасва точно на вашата групичка. Каквито и аргументи да ви се представят вие си знаете вашето: само вреди за нас и ползи за чуждите компании. Вас мога да ви уподобя само на хора които искат да ни забранят да пием вода от извора с който разполагаме защото не била екологично чиста а вместо това да пием бутилирана минерална вода. Кой печели от това народа или тези които продават минералната вода можете да си отговорите сами. Ако в това виждате великата си роля мисля, че сте достойни за съжаление. А преди да обвинявате някого, че нищо не е направил през живота си отговорете си вие какво сте направили освен да отрицавате всичко.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
11 фев 2012 23:59 306
- +Оценка
-8 +2

До коментар [#301] от "Станислав Янков":


И аз нямам нито претенции, нито време, нито желание да коментирам логореята ти изразена писмено.

Така и не направи разлика между сонда и сондаж.

Така и не разбра, че дори 300 метра шистов пласт (колко е ти не знаеш, но си дращиш),е ама много нещо и, че във вертикална посока пукнатините се разрастват обикновенно на няколко десетки метра.

Не разбра, че когато се правят сондажи за шистов газ те се правят хоризонтално с дължина на хоризонтална секция няколко километра.

Не разбра, че тези сондажи, които се разпроложени ветрилообразно на повърхността са през 6-8 метра и на площадка 100 на 50 метра (5 декара) не е никакъв проблем да наредиш 12-16 сондажа, които да дренират около 18 000 декара под земята.

Не мисля, че имаш шанс да го разбереш. Питай Михайлов, с него можете да си пишете неща от които нищо не разбирате до безкрай. :)

 
Преглед на профил nikolay_mihaylov Рейтинг: 426 "Не"
11 фев 2012 20:45 305
- +Оценка
-2 +11

До коментар [#277] от "vladinski":

Така ли? Можело и да има?

Опасенията ми за реален хидравличен разрив още на етапа на проучване ще се окажат обосновани. Кристалинка и подобните й експерти са толкова корумпирани, че не могат дори елементарни факти да представят без инсинуация. В цял абзац ни описа 2Д и 3Д кабинетни проучвания, ядки и прочие, но се е направила на ударена за това дали има или няма фракинг при проучването. Има ли пробен удар? С инжектиране на боклуци и прочие? Как иначе ще получат пробен дебит?
Много срамежливо уточнение, Владински - можело и да има. Явно в Полша баш си има. После - слушайте експертите. Какво да я слушам, заблудите й са за слепците. Печално е, че гражданите на България не могат да разчитат на отговорни учени и политици.
Проучването било безопасно и трябвало да бъде разрешено - да-да! Правете си кабинетните проучвания и взимането на ядки колкото искате. Обаче с Шеврон е съвсем друго. Те искат да знаят какви са recoverable reserves (обемите, които могат да добият), а не само състава на скалите. А това ще стане с фракинг. Само малко. Само пробно.

 
Преглед на профил politologaster Рейтинг: 217 "Не"
11 фев 2012 20:41 304
- +Оценка
-3 +10

До коментар [#303] от "nikolay_mihaylov":

Каквото и да им предоставиш като анализ и доказателства, владински,фред и джулиан няма да те разберат. Единия има голям "коз",че не знам си колко години бил се катерил по сондите и все още е жив и е оцелял, другия - работил в МОСВ и давал компетентни становища и т.н. В главите им са сонди, добив ,количества, ползи, пари...Те нямат усещане,че с дейността си са вредили и ще вредят на природата и на хората. Просто не разбират, а и няма как да си ритнат трудовите книжки, защото дейността им някак ще стане безсмислена,а никой не би искал да живее с такова чувство. Не са способни да погледнат по-далече от личната си кочинка (сонда) - те това са учили и правили цял живот: да дупчат,да разбиват,да разрушават и да вредят,няма как да се променят. Те ще продължават да се опитват да ни убеждават в правотата си, както убеждават и самите себе си,това е единственото,което им е останало...

 
Преглед на профил nikolay_mihaylov Рейтинг: 426 "Не"
11 фев 2012 19:23 303
- +Оценка
-2 +11

До коментар [#292] от "vladinski":

Виждам, че си хареса цитата от блога на СА, та го повтаряш до безкрай. Отново се подлъгвате ти и колегите ти по спекулации, които откривате с Гугъл сърч. Това започва да ме дразни, затова ще ти обясня отново това, което писах в предишния дебат.

И така, Скот Макнили казва,
"20,000 shale gas wells have been fracked in the last ten years, and the Future of Natural Gas Study pulled 43 of the most widely reported environmental incidents, and not a single one was caused by fracking. Now, there were likely more than just 43 environmental incidents, indeed, the study mentions, “The data set does not purport to be comprehensive, but is intended to give a sense of the relative frequency of various types of incidents.”
Двадесет хиляди кладенеца за шистов газ са били фракнати в последните 10 години, и изследването "Бъдещето на природния газ" избира 43 от най-широко докладваните инциденти (това не е вярно - никъде в доклада на МИТ не посочват как са избрали инцидентите - вж. стр. 39 от Глава 2 и Приложение 2Е - бел. НМ), и нито един не е бил причинен от фракинг. Най-вероятни е имало повече от 43 инцидента с околната среда, както и в самото изследване споменават, че базата данни не претендира да е изчерпателна, а има за цел да даде представа за относителната честота на инцидентите".
Така. Първият въпрос, който е възниква, е доколко ...

Прочитане на целия коментар
можем да се осланяме на подбраните 43 случая от неизвестния брой инциценти, за да правим извод за щетите от фракинга. (Случаите не са 20000, Владински, защото 20000 са общо кладенците, не изследваните кладенци. Правете разлика между популация и извадка. Можем да знаем колко инцидента има или ако вземем представителна извадка от всички кладенци в САЩ - да кажем, 1500, и от нея видим колко са имали проблеми; или да проучим всички архиви на щатските агенции по контрол и тогава да отнесем броя докладвани инциденти към 20000). Да се върнем на "цифрата" (Владински) 43. Защо тя е ненадеждна? Защото МИТ взимат три доклада с инциденти, от тях подбират 43 на неясен принцип (стр. 39 от Глава 2 и стр. 1 от Прил. 2Е) и на базата на тази извадка правят изводи. Това е третична информация. Самите доклади не са представителни за всички инциденти, защото се базират на докладвани от потърпевши инциденти, не на щатските архиви. Докладите са ценни, защото дават глас на пострадалите и обръщат внимание на регулаторните органи. Но те подценяват значително реалния брой, защото малко хора докладват инциденти. От тази непредставителна извадка МИТ прави още една извадка, на 43 случая, без да посочи критериите за подбор. И от тези 43 случая прави изводи. Това обяснява защо твърдението на Макнили е много слабо (както и на МИТ от доклада).
Но - това не е всичко - това е по-малкият проблем. Има далеч по-голям порок в логиката на Макнили и на МИТ.
Изводът, че фракингът не замърсва, идва от начина, по който МИТ представят процеса на фракинг (Макнили просто повтаря доклада).
Според тяхната таблица, има следните типове инциденти със замърсявания (стр. 39):
"1. Contamination of groundwater aquifers with drilling fluids or natural gas while drilling and setting casing through the shallow zones.
2. On-site surface spills of drilling fluids, fracture fluids and wastewater from fracture flowbacks.
3. Contamination as a result of inappropriate off-site wastewater disposal.
4. Excessive water withdrawals for use in high-volume fracturing.
5. Excessive road traffic and impact on air quality."
Сбит превод:
1. Замърсяване на подпочвените води с природен газ (Джулиан?) или течности от сондиране при сондирането и циментирането на кладенците.
2. Разливи на мястото на сондажа
3. Проблеми с изхвърлянето на отпадната вода
4. Използване на твърде големи количества вода за фракинг
5. Твърде големо използване на пътищата и ефекти върху качеството на въздуха.

Така. Липсва ли нещо в тази разбивка? Липсват много неща. Преди да покажа какви, ще обърна внимание обаче на изречението, с което МИТ въвеждат тези типове рискове (стр. 39):
"Within the stages of well construction outlined above, the primary risks are as follows:..." (и изреждат петте точки).
Превод: "В рамките на етапите по ИЗГРАЖДАНЕ на кладенците описани по-горе, основните рискове са както следва:..." Така. На стр. 38 ("по-горе") описват процеса на изграждане и завършване на кладенец.
Така. За какво става дума тук? За изграждане на кладенци, или за добив чрез фракинг? От описанията на стр. 38 и 39 излиза, че става дума за рисковете при изграждане на кладенци. Дори при рисковете за подпочвените води, МИТ пак говори за рискове при сондирането и циментирането. Отговорът е, че МИТ се фокусират (и те си го казват в прав текст) върху процеса на изграждане на кладенците. В разбивката например не са включени рискове при пробив на облицовката на сондата при инжектиране и връщане на течности при самия добив. МИТ хем са искали да включт основните рискове, хем са искали да си оставят вратичка, за да не ги обвини някой, че подбират фактите. Затова са написали изречението за рисковете при изграждане на кладенци.
За да не бъда обвинен в пожелателни интерпретации, ще посоча изследване, което обхваща всички етапи от добива. Това е "Планът за изследване на потенциалните ефекти от хидравличното разбиване върху ресурсите от питейна вода", ЕПА, http://www.shalegas.energy.gov/resources/HFStudyPlanDraft_SAB_020711.pdf.
За съжаление, ЕПА изследва само ефектите върху водата (те посочват още 7 вида рискове, които остават извън обхвата на изследването - напр. ефекти върху въздуха, ефекти от извхърлянето чрез повторно инжектиране, сеизмични рискове, рискове за работещите и др.)
Ето как ЕПА описва водния цикъл при фракинг и рисковете при него (стр. 14):
1. Water acquisition
- Water availability
- Impact of water withdrawal on water quality
2. Chemical mixing
- Release to surface and ground water (e.g., on-site spills and/or leaks)
- Chemical transportation accidents
3. Well Injection
- Accidental release to ground water (e.g., well malfunction)
- Fracturing fluid migration into drinking water aquifers
- Formation fluid displacement into aquifers
- Mobilization of subsurface formation materials into aquifers
4. Flowback and Produced Water
- Release to surface and ground water
- Leakage from on-site storage into drinking water resources
- Improper pit construction, maintenance, and/or closure
5. Wastewater Treatment and Waste Disposal
- Surface and/or subsurface discharge into surface and ground water
- Incomplete treatment of wastewater and solid residuals
- Wastewater transportation accidents

На страница 18 са Изследователските въпроси за хидравличното разбиване, по описаните етапи и рискове. Например, по рисковете при инжектиране на кладенците, въпросите са следните:
- How effective are well construction practices at containing gases and fluids before, during, and after fracturing?
- What are the potential impacts of pre-existing artificial or natural pathways/features on contaminant transport?
- What chemical/physical/biological processes could impact the fate and transport of substances in the subsurface?
- What are the toxic effects of naturally occurring substances?
(Забележете, че на тези въпроси ще се отговори чрез изследване, не чрез Обща теория и Лична практика на сондирането, каквато получаваме тук от Фред и Владински. Очевидно ЕПА не се задоволява да й обясняват технологичния процес и колко контролируемо е всичко).

Така. Какво имаме тук? Имаме нескопосан опит от Макнили, повтарян папагалски от Влавлавладински (понеже продължава да не чете източници, а гугъл сърч), да стесни понятието за фракинг до разрива под земята. Понеже изследването на МИТ не е свързало някой от 43-те случая със замърсяване от течностите, освободени при разрива, значи няма такива замърсявания. Тази концептуализация на фракинга е много удобна, понеже поставя проблема в най-трудното за изследване място - на стотици и хиляди метри под земята, и изважда всички други етапи от фракинга извън уравнението, понеже те били сондиране, добиване и т.н. Макнили обаче е не е умел изследовател (той изобщо не е; той е бакалавър по инженерна химия) - той не чете критично изследванията. МИТ са достатъчно умели, за да подберат много внимателно твърденията си и да не могат да бъдат обвинени в лоша или неетична работа. Затова са всичките им уточнения за представителността на извадката и затова формулират списъка с потенциални рискове по този начин (рискове при изграждане на кладенци). Само че душици като Макнили и Влавлавладински се опитват да интерпретират докладите, без да могат критично да оценят твърденията в тях. Това се учи в докторските програми, няма как да стане от "бързичко" четене на гугъл сърч.

Тясната дефиниция на фракинга единствено чрез разрива под земята е абсурдна - Опитайте се да добивате шистов газ без сондиране, вода, химикали, инжектиране и пр. процеси. Това е очевиден нонсенс. ЕПА, от друга страна, правилно дефинира изследването си на ефектите върху водата чрез "Water Use in Hydraulic Fracturing Operations" (стр.14) - "Използване на вода при операциите на хидравлично разбиване". И описва използването на вода, смесването с химикали, инжектирането, връщането и миграцията на течности, съхраняването и освобождаването от използваната вода и химикали. (точки 1-5 по-горе). Всички тези процеси са част от процеса на фракинг. Папагладински си е харесал едно изречение на Макнили и го повтаря, без да вниква откъде идва твърдението. Както показах, това твърдение е абсурдно тясна дефиниция на фракинга, която източникът (МИТ) избягва да направи и която в Плана на ЕПА е само един от етапите, в които има риск за замърсяване.

Влавлавладински - отсега ти казвам, че не смятам да пействам този текст всеки път, когато изкрякаш "Колко случая на замърсяване от фракинг от 20000 има?" Ако си търсиш научен консултант да ти тълкува "статии", обърни се към тинк-танк-явка "Балтов". ОК? ОК? ОК?

 
Преглед на профил Курт Деликуртев 662 галерии плюс X Рейтинг: 1316 "Не"
11 фев 2012 19:06 302
- +Оценка
-2 +8

Гледайте филма, около 33 минута казват, как фирмите отстраняват бензола! Разпръскват водата във въздуха и го оставят да се изпари там. А той е доказан ракообразуващ химикал!!

_____

http://www.panoramio.com/user/7617575?show=all , 660 ГАЛЕРИИ: 225 ЩУТГАРТ, 205 ПЛОВДИВ, 118 БЪЛГАРИЯ, 58 ЕВРОПА И 54 ГЕРМАНИЯ
 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
11 фев 2012 18:37 301
- +Оценка
-2 +9

До коментар [#298] от "vladinski":

Нямам претенции за естеството на находището - шистовият газ изисква подобна или дори и по-голяма гъстота на сондите (пък и както ти обичаш често да повтаряш - всичко е специфично и много зависи от специфичните характеристики на всяко находище, а досегашните проучвания са показвали, че дебелината на пласта шистови скали под Добруджа е едва около 300 метра. За достатъчна рентабилност там ще трябват широооооки площи...).

Мултинационална компания значи компания, която източва придобивките от всякакви нации в посока на своето седалище. А седалището (и средоточието на печалбите на компаниите) обикновено е там, където са водещите акционери на компаниите. Където са водещите акционери на компаниите - там преди всичко се харчат печалбите от дейността им и с това се стимулират пазарите именно на тези икономики. Това е толкова елементарно, че въобще се чудя, защо се налага да го обяснявам!!! Може би, защото у нас, българите, културата на тъпашкото източване на ресурсите на страната ни без никакъв смисъл за нас самите се е интегрирала едва ли не на генетично равнище! И няма нужда да уточнявам, че Русия печели от "Газпром" много повече, отколкото САЩ печели от "Ексън-Мобил", "Шеврон" и т.н. (Обаче САЩ ВИНАГИ ще печели от всички операции на "Шеврон" много повече, отколкото би "спечелила" България, докато последната не стане...

Прочитане на целия коментар
водещ акционер на "Шеврон" и седалището на компанията не се премести у нас...)

Ограмотете се малко икономически де, хора! Хайде - ти си живееш в чужбина (поздравления за правилната ориентация - това не е подигравка!) и не се очаква да ти дреме особено за икономическите интереси на България и населението и`, ама тука вече нямаме право на абсолютно никакви грешки, защото и досегашните ни излязоха солени та солени...

Ти изглежда още не си успял да схванеш, че няма никакво значение, какво разправя МИТ! Не МИТ е този, който би имал право (в нормална демокрация) да се разпорежда с имуществото и здравето ми. Това си го решавам аз и при демокрация - мнозинството в държавата. И ако при оценяването на данните, с които оперирате ти, МИТ и останалите поддръжници на добива на шистов газ, аз и мнозинството в България решим, че не споделяме вашата оценка на тези данни (а ситуацията е именно такава) - решението ще се вземе въз основа на нас, МНОЗИНСТВОТО.

Иначе - нека МИТ отиде да се обяснява относно безвредността на добива на шистов газ с Швейцария и онези да допуснат "Шеврон" или произволна друга компансия да добива на територията им. Може и Хилари и Морнингстар да минат от там за по-голама убедителност...

----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.dokumentalni.com/?p=1707

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Курт Деликуртев 662 галерии плюс X Рейтинг: 1316 "Не"
11 фев 2012 18:29 300
- +Оценка
-2 +6

До коментар [#298] от "vladinski":

Фладински, от къде се пръкна бре, мушморок? Facking не искаме за Добруджа!

Впрочем в Германия има на много места замърсявания с бензол, един от много кемикалчета в коктейла! А той е доказано канцерогенен!

_____

http://www.panoramio.com/user/7617575?show=all , 660 ГАЛЕРИИ: 225 ЩУТГАРТ, 205 ПЛОВДИВ, 118 БЪЛГАРИЯ, 58 ЕВРОПА И 54 ГЕРМАНИЯ
 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
11 фев 2012 18:01 299
- +Оценка
-2 +8

До коментар [#297] от "elemag1967":

И това е ценен документален филм! Благодаря! Още един ужас за шистоваците (те буквално се изприщват от ужас, когато става дума за филми. Не можеш толкова лесно да извъртиш нещо, което всеки вижда с очите си...)! Слагам го и него при другите под коментарите ми. Да могат желаещите да виждат с очите си, за какво точно иде реч.

----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.dokumentalni.com/?p=1707

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
11 фев 2012 17:37 298
- +Оценка
-9 +2

До коментар [#293] от "Станислав Янков":

Хей, аз твърдя, че находището на снимката не е на шистов газ. И чакам да ме опровергаеш.

Аз твърдя, че и БП и Шеврон и Шелл са мултинационални публично търгувани компании и това къде им е седалището нищо не значи.

Компанията собственик на платформата Дийпуотър Хоризон, дето оцвака мексиканския залив и дето е най-големия собственик на такива платформи в света е със седалище Швейцария. :)

Престани да плещиш глупости, за затриване на земеделска земя и за вода. Провери изследването на МИТ, но ти май не знаеш английски.

http://web.mit.edu/mitei/research/studies/documents/natural-gas-2011/NaturalGas_Report.pdf

Там е написано за вода и не е изсмукано от пръстите като твойте теории на общия лаф.

Вече обяснихме, че от 4 площадки с размер на половин футболен стадиона може да се просондира под 70 000 декара - ако има нужда.


 
Преглед на профил elemag1967 Рейтинг: 217 "Не"
11 фев 2012 17:13 297
- +Оценка
-3 +5

До коментар [#290] от "Станислав Янков":

Носителят на награда „Еми” за документален филм „Разделна собственост” (Split Estate) показва катастрофалните последици от хидравличния разрив (фракинг) като метод за добив на природен газ в САЩ
http://www.dokumentalni.com/?p=1707
Тези които допуснат в Северна България това да се случи следва да бъдат съдени като национални предатели подобно на процесите ,които направи Стамболийски след Ньойския погром само дето присъдите следва да бъдат в пъти по-тежки

 
Преглед на профил Julian Mall Рейтинг: 3694 "Да"
11 фев 2012 16:46 296
- +Оценка
-8 +2

До коментар [#294] от "80286":

Аз съм ти отговорил но ти не си схванал. Какво мислиш че имам предвид под "въображаеми заплахи"? Най-голямата заплаха която успя да изрови Николай Михайлов е замърсен водоизточник от частен сондаж обслужващ 16 семейства (една селска махала). Като се има предвид че в САЩ прокараните сондажи са десетки хиляди а само в Пенсилвания газодобивните компании са 43 и едва ли всички са на високо ниво. Така при четирите сондажа които евентуално ще прокара Шеврон смятай какъв е риска. Между другото ти със сигурност не ползуваш вода от собствен сондаж или кладенец а от централното водоснабдяване водоизточниците на които имат специална охранителна зона и вероятността за замърсяване е още по-малка.

_____

По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
11 фев 2012 16:24 295
- +Оценка
-3 +7

До коментар [#280] от "agata1":

Хм! Ти май си сбъркала събеседника си! Къде прочете да съм писал за 20000 сондажа на 4398 кв.м.?!!! Приземи се малко, моля те!

----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил kirka80286 Рейтинг: 479 "Не"
11 фев 2012 15:58 294
- +Оценка
-3 +7

До коментар [#286] от "Julian Mall":
Виждам, че охотно отговаряш на първия параграф от моя коментар #283. По втория нещо ще кажеш ли, или като котките по гръб няма да паднем никога?

_____

"Тhe lack of major wars may be hurting economic growth." New York Times
 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
11 фев 2012 15:48 293
- +Оценка
-3 +8

До коментар и коментар [#292] от "vladinski":

Пак ще ти припомня, че аз не съм от "зелените" (най-малкото, одобрявам - при някои условия, за предпочитане като временен вариант - ядрената енергетика, което предполагам, че автоматично ме изключва от тази категория). Това, че по темата за шистовия газ мнението ми съвпада напълно с това на "зелените" не ме прави такъв. Не членувам в никакви организации, камо ли пък да плащам членски вносове на такива (единствено плащам данъците на държавата и то по принуда, защото въобще не съм доволен от "получаваното" в замяна на парите ми...).

Не ми пука от кое точно находище е снимката (иначе - в американския щат Тексас се намира, но това в случая е без всякакво значение). Важното е, че шистовия газ не се помещава в кладенци, за да може да се добива и чрез единични сондажи, а му трябва разгърната площ (скалите с шистов газ са относително тънки - към 300-метрова дебелина под Добруджа - и това не позволява добиването на шистов газ чрез единични сондажи). А още по-важно е СОБСТВЕНОТО ТИ ОБЯСНЕНИЕ В КОМЕНТАР #288, което ясно показва, защо няма смисъл от затриване на земеделска земя в България заради добив на шистов газ. Нека те цитирам:

"Каква българска държавна компания сънуваш? Този въпрос го дъфкахме - няма българска държавна нефто-газова компания, няма британска, няма холандска. В ЕС има една - норвежка. Айде да...

Прочитане на целия коментар
им имаме запасите от нефт на норвежците па ще му мислим."

С леееекото уточнение, че "Бритиш Петролиъм" е английска компания, "Шел" е холандска такава, "Ексън-Мобил" и "Шеврон" са американски, а пък Русия си има "Газпром" - пак много да ти благодаря за собственото ти обяснение, защо няма смисъл от създаването на българска компания за добив на шистов газ и следователно и защо няма смисъл от затриването на земеделска земя в България заради несъществени залежи на шистов газ у нас. Айде да им имахме запасите от шистов газ на американците,па щяхме да му мислим.

Та за "съвършените" 20000 сондажа в САЩ, в които всичко било "пушка" - виж коментара #238 на Николай Михайлов тук и как източника ти на това сведение (Скот Макнили) се е отказал от него... Аргументацията на Михайлов можеш да видиш още веднъж в моите коментари # 75 и #79 тук...

----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
11 фев 2012 15:04 292
- +Оценка
-9 +2

До коментар [#289] от "Станислав Янков":

Това да е проблема.:)

Та от 20 000 сондажа за шистов газ в САЩ дето им е правен фракинг на колко има инциденти със замърсяване на околната среда причинени от фракинг?

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
11 фев 2012 14:36 291
- +Оценка
-9 +2

До коментар [#290] от "Станислав Янков":

Пораьенията от евентуален добив на шистож газ в България върху околната среда са само в "зелените глави".:)

Вие и заради това лъжете на сайта си и навсякъде.

От кое находище е снимката на сайта, която ни навираш? :)

 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
11 фев 2012 14:14 290
- +Оценка
-2 +8

До коментар [#288] от "vladinski":

Току-що, в коментара ти #288, ти сам разясни, защо няма никакъв смисъл да се унищожава добруджанското земеделие за два-три кубика газ. Ако няма смисъл да се основава българска компания за добив на шистов газ - по точно същата логика няма смисъл и да се жертва земеделието в Добруджа. Държавата ни ще печели от еко-земеделие и от еко-животновъдство и това са по-трайните, по-дълговечни печалби (газта е не само изчерпаема и в малки количества в България, ами и отделя при употребата си парникови емисии, поради което не се толерира от ЕС, за разлика от ВЕИ и от био-горивата).

И аз ако си разпродам за жълти стотинки колата, телевизора и къщата - за малко време ще поспечеля някакви пари (особено от къщата), ама когато свършат тези пари - оставам директно на улицата. Ако смяташ това за смислено - подхождай по този начин с личното си имущество, но не се мъчи да ми пробутваш тези измами на мен!

-------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

...

Прочитане на целия коментар href="http://www.dokumentalni.com/?p=1691" target="_blank" rel="nofollow">http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
11 фев 2012 14:05 289
- +Оценка
-3 +6

Не ми се щеш да отделям специален коментар за това, но точно тази моя грешка ме дразни твърде, за да я подмина.

В бързането, в предишния ми коментар #287 съм написал "хумос" вместо "хумус" и то - на два пъти. Имам и други правописни грешки (бързата работа - срам за майстора...), но току-що спомената ме дразни най-много.

----------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=jUzxnQiFvyc

http://www.youtube.com/watch?v=8HnXIPx9W-Y&feature=player_embedded#

http://www.dokumentalni.com/?p=1691

 
Преглед на профил Ivan Vladinski Рейтинг: 374 "Да"
11 фев 2012 13:46 288
- +Оценка
-8 +2

До коментар [#287] от "Станислав Янков":


Тиндири миндири. Ти в кой век живееш?

Каква българска държавна компания сънуваш?

Този въпрос го дъфкахме - няма българска държавна нефто-газова компания, няма британска, няма холандска.

В ЕС има една - норвежка. Айде да им имаме запасите от нефт на норвежците па ще му мислим.

След като няма и няма и да има щото нема кой да налива пари в нея единствениш възможен икономически смисъл държавата да печели е да продава лицензи за проучване и да получава приходи от евентуален добив, данъци от дейността, данъци от доходи и потребление от добива и повишаване конкурентноспособността на българското произжодство от поевтиняване на енергията.

Другото дето си го издрънкал са празните приказки за пустини и апокалипсиси, които си изсмукал от пръстите си.

Чакам да ми посочиш от кое находище е снимката на сайта, защото аз знам, че това е лъжа, както и другите 5 дето са изредени под нея.

 
Преглед на профил Станислав Янков Рейтинг: 790 "Не"
11 фев 2012 13:07 287
- +Оценка
-3 +7

До коментар [#279] от "vladinski":

Не искам, за да не се отклоняваш от същността на написаното от мен, а именно - вредите за икономиката ни от допускането на добива на шистов газ у нас в настоящата форма (с печалби за чуждите компании, което мощно ще тегли ресурс от България в полза